Fokusplan 2023-2025

Fokusplan 2023-25

VISION

INITIATIVER

HANDLEPLAN

TIDSPLAN

MÅLGRUPPE

ANSVARLIG

Supportere foreningerne

 

 

Indsatser som kan styrke:

·Medlemsudvikling

·Tiltrække nye trænere/ledere

·Støtte og udvikle bestyrelsesarbejdet

-Ungelederuddannelse

-Obs på fordele ved frivilligt arbejde ift. fremtid (CV/job)

-Oplysning om relevante kurser mv

-Oplæg/fyraftensmøder/seminarer

-Netværks- /samarbejdsmøder

-Sætte spot på unges udfordringer/styrker

     
Sparringspartner

 

Nyhedsformidler/breve

Fagforening

Facilitator

-Egen synlighed

-Gode historier fra foreninger

-Nyhedsbreve med oplysning om relevante kurser/webinarer mv

-Dialog med elevråd/ungebyråd

 
Politisk medspiller

 

Deltagelse i:

·FOU

·Div. Udvalg

·ungdomsskolen

Samarbejde:

·SSP

·Elevråd/ungebyråd

·Idrætssamvirket

       

 

 

 

 

Vision 2019-2022

SYNLIGGØRELSE AF DEN FRIVILLIGE, ULØNNEDE FORENINGSINDSATS, HVOR MÅLGRUPPEN ER:

 • BORGERE OG POLITIKERE
 • FORVALTNING OG ADMINISTRATION
 • FORENINGSVERDENEN

Visionen suppleres med handleplaner, der evalueres hvert år.

Rød tekst er ønsker fra repræsentantskabet

 

HANDLEPLAN

INITIATIVER

TIDSPLAN

MÅLGRUPPE

ANSVARLIG

 

SYNLIGGØRELSE

Synliggørelse af FUF

FUF som ”foreningernes fagforening – vagthund”

Synliggørelse og anerkendelse af foreningerne

 • Hvem er FUF? Fotos og præsentation af bestyrelsen på FB.

 • Fokusvideoer, der fortæller om vores aktiviteter/opgaver.

 • Tydeligere profil på Facebook.

 • Via synliggørelse af medlemsforeninger.

 • Nedsættelse af arbejdsgrupper med      deltagere fra foreningsverdenen til at hjælpe med at opfylde vision.

 • Fokus på de gode historier. Del også foreningernes gode historier, som de selv har sendt.

 • Infotavle på Rådhuset – med promoverende videoer fra de enkelte foreninger og generelt fra FUF (giver ideen videre til ny fritidskonsulent, og arbejder ikke selv videre med den).

 • Bevidstgøre foreninger om hvad FUF er med til at påvirke f.eks gennem at FUF præsenterer de råd, udvalg og arbejdsgrupper styrelsen indgår i.

 • Præsentation af de fokus – og interesseområder som FUF er med til at påvirke og bevæge.

 • Gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder gennem presse, nyhedsbreve, facebook.

 • Den gode historie på facebook, nyhedsbrev.

 • Præsentation, evt små film, af foreninger ( de selv har lavet) – for at synliggøre forskelligheder og mangfoldighed.

 • ”Helt nede på jorden”- møder med foreninger hvor der ”kræses” for dem – med konkret indhold og udgangspunkt i foreningers dagligdag.

 • Afholdelse af FUF bestyrelsesmøder i foreningerne, distriktsmøder
FACEBOOK

 • Tirsdagstip.

 • Deling af relevante nyheder mv.

 • Opfordring til dialog/debat.

-           

-           

Birgitte

Ansættelse af fritidskonsulent

 

Der er ansat en fritidskonsulent.

 

 

 

FORENINGSFESTIVAL (1 uge, sensommer 21)

Foreningsfest for ildsjæle

 

Nytænkning af foreninger og foreningsliv.

 

 

 

Samle andre aktører til idemøde om fælles koordineret indsats.

 

Fokus på rekruttering af bestyrelsesmedlemmer ledere af foreninger, f.eks oplæg, paneldebat. dialogmøder

 

Februar 20

 

 

Arbejdsgruppe

Øget fokus på og støtte til den kriminalpræventive indsats.

FUF bør indkalde SSP til møde om hvordan vi kan samarbejde. Indkaldes til maj-mødet.

 

 

Maj 20

 

 

 

 

 

pdfHer kan den hentes i Udskrift format


 

 

 

 

Udskriv E-mail

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP