Retningslinier for rente- og afdragsfrie lån til kommunen

FUF rejste, efter opfordring fra medlemsforeninger, i foråret spørgsmålet om procedurer ved foreningers rente- og afdragsfrie lån udstedt af Kommunen. Oplægget kan læses i FUF Nyhedsbrev 

Efterfølgende gav det anledning til lidt avis-skriveri og en henvendelse fra borgmester Birgit Hansen, som tog initiativ til et afklarende møde med FUF og økonomiskforvaltning.

Overordnet er der ingen foreninger som trues på deres eksistens af disse lån, kommunen/politikerne er ALTID villige til en konstruktiv dialog. Penge skal IKKE betales tilbage før tid, medmindre dette specifikt er et ønske fra foreningen. 

Mødet med borgmesteren har resulteret i at dette officielle pdfsvarbrev og anvisning 

Skulle der være yderligere spørgsmål eller evt konkrete sager man ønsker belyst, kan man henvende sig til FUF og/eller Økonomisk Forvaltning.
Af dokumentet har vi i FUF kort opsummeret følgende:

Udskriv