FUF puljen


FUF puljen er en støtte og aktivitetspulje for medlemforeningerne.
Midlerne skal søges til en lang række at arrangementer, hvor der indgår arrangementer for børn og unge.

Pulje regler i PDF

Ansøgningskema

Læs regelsættet for brug af puljen:

FUF – PULJEN 2019

Midler fra FUF-puljen skal tilgodese foreningsarbejdet til gavn for børn og unge i
Frederikshavn Kommune og kan bevilliges til FUF’s medlemsforeninger.
Styrelsen i FUF træffer beslutning om bevillinger efter følgende retningslinjer:

Udlandsrejser


Når medlemsforeninger eller deres hovedorganisation er arrangør af en udlandsrejse, kan

der ydes tilskud til medlemmers deltagelse. Der kan ydes indtil 250,00 kr. pr. deltager.

Foreningsudvikling

Der kan ydes tilskud til foreningsudvikling, herunder konsulentbistand, dagskurser eller

lignende.

Egne arrangementer

FUF’s styrelse kan benytte max. 10.000 kr fra FUF-puljen til afholdelse af

medlemsarrangement, f.eks.temaaften eller foredrag.


Øvrigt

Styrelsen kan i helt særlige tilfælde bevilge midler til andre aktiviteter eller tiltag efter
individuel ansøgning og vurdering.

Ansøgninger

Der ydes maksimalt 4.000 kr. i tilskud om året til en medlemsforening.

For tildeling af tilskud er det en betingelse, at modtageren af bevillingen kvitterer med en
rejseberetning/beskrivelse af arrangementet, som FUF må gengive i sit nyhedsbrev, på
hjemmesiden www.fuf.nu eller på FUFs facebookside.
Ansøgninger sker på ansøgningsblanket, som kan findes under ”Puljer og fonde” på FUFs
hjemmeside www.fuf.nu

Ansøgning vedlagt kort beskrivelse/begrundelse sendes inden arrangementets afholdelse

til FUF på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen behandles af puljeudvalget og indstilles til godkendelse på førstkommende
styrelsesmøde.
Bevilliget beløb udbetales efter modtaget beretning/beskrivelse.

Der tildeles puljemidler efter først til mølle-princippet, i det omfang, der er midler i puljen.

Årets eventuelt ubrugte midler overføres til næste år.

Udskriv E-mail

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP