FUF puljen


FUF puljen er en støtte og aktivitetspulje for medlemforeningerne.
Midlerne skal søges til en lang række at arrangementer, hvor der indgår arrangementer for børn og unge.

Læs regelsættet for brug af puljen:

Retningslinier for uddeling af puljemidler


Midler fra FUF-puljen skal tilgodese børn og unge bosiddende i Frederikshavn Kommune. FUF’s
styrelse træffer beslutning om alle bevillinger efter følgende retningslinier:

Åbne foreningsarrangementer 

Til medlemsforeningers arrangementer, der er åbne for andre deltagere end foreningens 

medlemmer, kan der ydes et tilskud på indtil 40 % af budgettet, i tilfælde af underskud udbetales
dog maksimalt 3500,- kr.

Udlandsrejser
Når medlemsforeninger eller deres hovedorganisation er arrangør af en udlandsrejse kan der ydes
tilskud til medlemmers deltagelse. Ved udlandsrejser ydes indtil 250,00 kr. pr. deltager. Der ydes
maksimalt 4.000 kr. i tilskud om året til en medlemsforening. Det er en betingelse, at der ikke
udbetales kommunalt transport-tilskud.


Styrelsens egne arrangementer
FUF’s styrelse kan benytte midler fra FUF-puljen til afholdelse af egne arrangementer til gavn for
børne- og ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune.


Øvrigt
Styrelsen kan bevilge midler til andre aktiviteter eller tiltag efter ønske, såsom f.eks. agitations- og
jubilæums- samt lederpåskønnelsesarrangementer.


Ansøgning
Ansøgning vedlagt beskrivelse og budget sendes til FUF’s kasserer inden arrangementets
afholdelse.
Der svares på ansøgningen senest efter en måned, hvorefter arrangementet kan afholdes.
Dokumentation for afholdelse og udgifter sendes efterfølgende til FUF’s kasserer, som derefter
udbetaler tilskuddet.
Tilskud til rejser kan dog udbetales inden rejsen. Dokumentation for billetudgift sendes til FUF’s
kasserer. Senest to måneder efter rejsen fremsendes dokumentation for deltagelse
Såfremt anmodning om udbetaling af bevilget tilskud ikke er modtaget senest et år efter
bevillingen, bortfalder tilskuddet.

pdfAnsøgnigsskema i PDF format

xlsAnsøgningsskema i Excel format

Udskriv E-mail

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP