Nyhedsbrev 22.08.2021

søndag, 22 august 2021

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

FUF FORMANDSSKIFTE
RECEPTIONINIVITATIN
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FACILITETS FYRAFTENSMØDE
FRIVILLIGFESTAFTEN OG FESTIVALINFO


FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

SÆRNUMMER AF FUF NYHEDSBREV
Foreningslivet og fritidsaktiviteterne er nu så småt i gang igen. Det sker ved en ekstra synlighed og markedsføring. De kommende uger vil FUF NYHEDSBREV sætte særligt fokus på forenings- og frivillighedsfestivalen i uge 37, d. 11.-18. september. Men denne gang er specielt FUF kommende repræsentantskabsmøde 30/8 omtalt.

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Efter næsten 2 års pause er det blevet muligt at afholde generalforsamling, FUF repræsentantskabsmøde. Det sker mandag d. 30/8 kl. 18.00 i Metodistkirkens Spejderes lokaler på Snerlevej i Strandby. FUF og Strandbyspejderne er værter ved en lækker middag kl 18.15, og omkring kl. 19.00 går selve generalforsamlingen i gang. Beretning og regnskaber for de seneste 2 år fremlægges, og der skal ske nyvalg til styrelsen. Da der er gået 2 år, er alle på valg, flere af de nuværende styrelsesmedlemmer genopstiller, men der vil også ske nyvalg. Vi opfordrer medlemsforeningerne til at stille kandidater til valg for det næste halve år. Derved er det muligt at se om arbejdet interesserer og man kan så enten udtræde eller genvælges, når FUF i starten af 2022 forhåbentlig igen kommer ind i normal rytme med repræsentantskabsmøderne. Dagsorden for mødet er ifølge vedtægterne.
Da FUF vision og arbejdsplan er gældende til 2022, bliver dette først et tema for den nyvalgte styrelse at se på til næste år. HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN d. 30/8 kl. 18.00. Send meget gerne en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis I deltager, det vil lette betingelserne for de, der står for forplejningen. PÅ GENSYN mandag d. 30. august 2021.


FORMANDSVALG TIL FUF STYRELSE
Det er tid til et formandsskifte i FUF. Henrik Carlsen fra Metodistkirkens Spejdere i Frederikshavn – en del af KFUM Spejderne i Danmark – blev valgt til formand i 1990, det er tid til et nyvalg, og styrelsen foreslår i år som ny FUF formand Anders Krøgh, mangeårig kredsleder i FDF Strandby Kreds. Nuværende næstformand Birgitte Mathiasen, Sæby Floorball (tidligere DDS, Knud Søhane, Voerså Gruppe) genopstiller til posten. Lone Høxbroe Pedersen, KFUM Spejderne Skærum Gruppe træder efter næsten 9 år ud af styrelsen, Lone har i mange år været medlem af integrationsrådet og har varetaget mange andre opgaver, også Steen Jensen, PT Østervrå IF, som kom ind i FUF styrelse umiddelbart efter kommunesammenlægningen i 2007, træder i år tilbage, efter han de seneste 8 år har varetaget posten for FUF som formand for folkeoplysningsudvalget. Ligeledes udtræder Jørgen Bo Christensen, Baptistspejderne i Østervrå, som har været kasserer de seneste 16 år, ligesom Alif Kracht, valgt for teater og rollespilsklubben ROMITEA efter næsten 10 år som aktiv webmaster og styrelsesmedlem udtræder. Siden sidste repræsentantskabsmøde i 2019 er Jørgen Munkholt Jensen, Ravnshøj/Kvissel Idrætsforening, Lars Oldager, Sæby Floorballklub og Kira Orbe, Baptistspejderne Jerup alle udtrådt af FUF styrelse.


Følgende genopstiller til FUF styrelsen i den kommende periode: Birgitte Mathiasen, næstformand som omtalt, Anders Fuglsang, Frederikshavn-Sæby Auto Sport, Ørnedalen, Hans Henrik Christiansen, FDF 1. Kreds Frederikshavn og Allan Olsen, FSAS, som suppleant. Som det fremgår, er der enkelte ledige styrelsespladser, som FUF medlemsforeninger opfordres til at udfylde. FUFs formål har siden stiftelsen i 1963 altid været at varetage børne- og ungdoms organisationernes interesser og være foreningernes talerør i Frederikshavn Kommune, hvilket gennem årene har været gjort på forskellig vis, men altid tro overfor FUF formålsparagraffer. En opgave der i den kommende tid virkelig bliver betydningsfuld, både i lyset af de store kommunale forandringer i brugerdemokrati og overfor de udfordringer børn og unge i dag står med - også i relation til en gentænkning af foreningslivet, som vi igennem mere end 100 år har kendt det. I forbindelse med kommende repræsentantskabsmøde og skiftet af FUF formand har næstformand Birgitte Mathiasen lavet følgende notat, som oplæg til fremtidens FUF.

Forslag til vedtægtsændringer
I forbindelse med årets repræsentantskabsmøde fremsætter styrelsen følgende forslag til vedtægtsændringer. Forslaget skal vedtages med 2/3-deles majoritet. Læs forslaget her.


INVITATION TIL RECEPTION 
Da Henrik Carlsen, som tidligere omtalt, træder tilbage som formand for FUF efter mere 30 år på posten, har FUF’s styrelse besluttet, at invitere repræsentanter for FUF’s medlemsforeninger, samarbejdspartnere i forvaltning, råd og udvalg samt tidligere styrelsesmedlemmer og øvrige ”forretningsforbindelser”, foreningsledere og samarbejdspartnere gennem årene til en lille uformel reception, som foregår på Rosendals Madhus, Havnevej 9, Strandby, fredag d. 3. september kl 15.00 - 17.00. 

Tilmelding nødvendig. Se indbydelse her.
På styrelsens vegne Birgitte Mathiasen, næstformand

OM FRIVILLIGFESTIVAL:

FESTAFTEN
Som afslutning på forenings- og frivilligfestivalen inviteres til stor fest i FFK Hallen i Frederikshavn lørdag d. 18/9. Der arrangeres ”SparNord Busser” som med udgangspunkter i Skagen, Dybvad og Østervrå kører frivillige fra hele kommunen til og fra Frederikshavn. Festen bliver en kæmpe fejring af den frivillige indsats udover et spændende program med spisning og et hav af flotte præmier, som udtrækkes blandt deltagerne, her bliver tale om kr. 5.000,- til foreningshygge, et stort flot fladskærms TV, en Webergrill, Wellness billetter og ikke mindst en helt ny bil.


Der bliver rift om biletterne, som fordeles efter ”først til mølle princippet”. Prisen er kun kr. 100,- for spisning og det hele. Folkeoplysende foreninger kan tilmelde sine ledere og få kr. 80,- tilbage ved at ansøge støtteordningens ”Frivillighedstilskud” til ledere og trænere. Se VIP indbydelsen her og pressemeddelelse her og tilmelding her.

SYNLIGGØRELSE
Der vil om en uge udsendes et stort magasin til ALLE kommunens husstande, hvor alle frivillige foreninger har haft mulighed for at få deres budskab om mødeaktiviteter GRATIS ud. FUF har lavet aftale med NORDJYSKE LOKALAVISER www.ligeher.nu Betingelsen for at være med i udtagelsen er, at der ligger en kort omtale af jeres forening, jeres kontaktadresse og jeres aktiviteter på festivalens hjemmeside.

FORENINGERNES DAG
I samarbejde med handelsstandsforeningen FREDERIK arrangeres ”Foreningernes Dag” i gågaden og Rådhus Parken i Frederikshavn, den 11/9, kl. 10-14. Foreningsdag 2021. Husk tilmeldingsfristen. Der arbejdes PT på tilsvarende i Skagen og Østervrå lørdag d. 18/9 og et lignende arrangement i Sæby. Mere herom senere….


ÅBENT HUS ARRANGEMENTER…
På hjemmesiden FRIVILLIGFESTIVAL under ”Program” lægges et link op til Jeres egen klub-hjemmeside, her kan I kort fortælle om Jeres mødeaftener og aktiviteter i uge 37. ALLE klubber og foreninger opfordres til at holde ÅBENT HUS. Benyt chancen. Luk op på Jeres sædvanlige mødeaftener med f.eks. lodtrækning om spilledragt/uniform, eller anden mundering, I kan også give nogle ugers/måneders gratis medlemskab. Brug fantasien. GØR JERES FRITIDSAKTIVITET LÆKKER OG INDBYDENDE. Alle kan være med og festival hjemmesidens program opdateres løbende. Spred budskabet om hjemmesiden FRIVILLIGFESTIVAL LINK www.frivilligfestival.org og Facebook: ”Fællesskabet i Fokus 2021”


PENGE TIL INTEGRATION
Som noget helt ekstraordinært har FUF fået mulighed for at tilbyde klubber og foreninger af enhver art hjælp til aktiviteter for nydanskere i forbindelse med frivilligfestivalen. Ugen som d. 11/9 også indeholder aktiviteten ”Hele Verden i Frederikshavn”. Gennemfør blot en enkel ansøgningsproces, og så har I midler til, at gøre noget ekstra for børn og voksne, som søger nye fællesskaber, og I kan derved udbrede kendskabet til dansk foreningsliv. Vi vil meget gerne bruge de bevilligede penge, så nu kan I meget let hente økonomisk hjælp på festival-blanketten.Kommende numre af FUF NYHEDSBREV vil bl.a. omtale:

  1. Presseomtale med fokus på de frivillige fællesskaber samt festivalens mange sponsorer
  2. Nyt om de mange kurser og informations arrangementer og foredrag under festivalugen
TIDLIGERE PRESSEOMTALE:

Nordjyske

KanalFrederikshavn

ET LILLE TIP TIL SÆSONOPSTARTEN
Sluttelig vil FUF Nyhedsbrev sende 8 små tips til foreningsopstarten lavet af DGI, men oplægget kan sagtens bruges af alle, både spejdere, FDF og øvrige klubber og foreninger. Tænk over, hvordan I modtager nye medlemmer.


....og til allersidst et KÆMPE TILLYKKE til Sæby SPEKTRUM for de nye flotte faciliteter, med dette har I taget et stort skridt ind i næste årti, og hvad bedre er: Meget mere er på vej. Sæby er blevet det nye kommunale fritids kraftcenter. FUF kipper med flaget, FLOT GÅET, Læs artikel fra Nordjyske.

 
PÅ GENSYN TIL


FORENINGS- OG FRIVILLIGFESTIVAL d. 11.-18. september 2021


Følg den på
friv

HUSK FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG D. 30/8-2021 hos Metodistkirkens Spejdere i Strandby

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP