Nyhedsbrev 30.08.2020

søndag, 30 august 2020

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

UNGEBYRÅD
CORONA-INFO
GODT GÅET PRISEN
FORENINGERNES DAG
MØDE OM INTEGRATION
FUF STYRELSE IGANG IGEN
FUF OG PRAKSISGENOPRETNINGEN
FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE AFLYST
TIPS, IDEER, PULJER OG FORENINGS HOTLINE

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

 

FUF TAGER FAT
Sommeren er ved at gå på hæld, og mange foreninger er så småt ved at starte op efter en længere ferieperiode. HUSK at tilmelde alle nye ledere og andre interesserede til FUF NYHEDSBREV på ovenstående link. Der er megen god information at hente, og sammen kan vi gøre nyhedsformidlingen bedre. FUF vil i dette nyhedsbrev sætte fokus på opstarten af den nye sæson i foreningslivet, 3. periode af Coronaen” fristes man til at kalde den. FUF håber, I alle er kommet godt og Coronafrit igennem sommeren. Meget er ikke længere som tidligere, og mange ting er besværliggjort i vores hverdag, herunder også aktiviteterne i foreningslivet. For mange har der været afholdt fine aktiviteter her hen over sommeren, hvor statens pulje på kr. 1.8 mio. har haft god tilslutning fra det frivillige foreningsliv, hvor rigtig mange foreningsaktive med flotte arrangementer har kunne optjene en lille løn som et ekstra sommerferie-job. Det er dejligt, at så mange foreninger hurtigt bød ind da chancen viste sig. Et flot arbejde af den kommunale forvaltning at få det hele stablet på benene på kort tid. Desværre gik mange også forgæves, idet der til de knap kr. 2 mio. indkom ansøgninger på næsten 3 gange så mange penge. Har man fulgt dagspressen, er det næppe forbigået, at mange frivillige foreninger har afholdt mange flotte arrangementer de seneste 2 måneder. De mange forskelligartede aktiviteter er præsenteret på Frederikshavn Kommunes Sommeraktivitets Hjemmeside.

Desværre er vi langt fra igennem Corona-krisen, og det er fortsat vigtigt, at vi også i foreningslivet passer godt på hinanden og holder os til almindelig sund fornuft og de udstukne retningslinjer. Husk at blive hjemme, hvis du føler dig syg eller sløj, spritte af, holde afstand, hoste og nyse i ærmet og med god hygiejne følge forsamlingsreglerne og sørge for at afvikle foreningens aktiviteter i mindre grupper. De landsdækkende organisationer har mange gode råd og vejledninger omkring Covid-19, som alle typer klubber med fordel kan gør brug af, et godt eksempel er fra DGI. Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF har endvidere oprettet en telefon hotline.

Men nu er vi langt om længe i gang igen, og i FUF ligger rigtig mange aktiviteter i støbeskeen for kommende sæson. Vigtigst bliver MEDLEMSMØDET, som snart vil blive annonceret. Med dette FUF NYHEDSBREV omtales flere puljer og støttemuligheder, som udløber af Corona-situationen. Ligeledes omtales kommende foreningsforhold, nyheder og meget andet. Har Jeres forening emner af almen interesse eller noget, som kan deles i foreningslivet, er I meget velkomne til at skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller lave et notat til FUF Facebook.

FORENINGERNES DAG i FREDERIKSHAVN
Handelsstanden i Frederikshavn FREDERIK, inviterer igen i år foreninger til at deltage i aktiviteter i gågaden d. 12. september. Har I interesse i at deltage, kan I læse mere her til fremsendte invitation og her er plakaten.
Bemærk der er tilmelding i kommende uge, henvend Jer til FREDERIK, hvis I skulle have yderligere spørgsmål om mulighederne og økonomien i arrangementet. Der er som altid lagt op til en stor dag.


VALG TIL UNGEBYRÅD
FUF har pladser til et par foreningsrepræsentanter i UNGEBYRÅDET. Derfor har vi nu fornøjelsen af at invitere medlemsforeningerne til at fremsende forslag på repræsentanter fra foreningslivet til deltagelse i unge-byrådets aktiviteter det kommende skoleår. Skynd Jer at drøfte muligheden med de unge ledere i Jeres forening og send så en mail til FUF på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Det er vigtigt, at også det frivillige foreningsliv spejdere og/eller idræt er repræsenteret. Læs invitationen her.


FUF DROPPER REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2020
FUF styrelse besluttede på seneste styrelsesmøde sidst i juni, at aflyse årets generalforsamling, det i forvejen udsatte repræsentantskabsmøde 2020. FUF måtte grundet nedlukningen af Danmark aflyse det planlagte repræsentantskabsmøde i marts. Der var ellers i foråret lagt op til både formandsskifte, afskedsreception og flere nyvalg til FUF styrelsen. Der har været stor tvivl om, hvor fornuftigt det er, at samle mange mennesker på nuværende tidspunkt og med den seneste tids stigende Corona smittetal, har styrelsen fundet det mest ansvarligt at gøre brug af en Force Majeure regel, og derfor med henvisning til vedtægterne indkalde til nyt repræsentantskabsmøde allerede i starten af januar 2021. Dette betyder at nuværende styrelse fortsætter 2020 ud og naturligvis løfter de opgaver, som ligger på styrelsens bord. Et af arrangementerne der vil komme mere om er foreningsfestival 2021, hvor planlægningen er godt i gang. Mere information vil snarest tilgå fra igangværende arbejdsgruppe. I kommende numre af FUF NYHEDSBREV fremlægges endvidere en kort skriftlig beretning om FUF 2019 aktiviteter og det reviderede regnskab for 2019 til orientering. Endvidere indkaldes, som tidligere nævnt, til et snarligt FUF MEDLEMSMØDE med aktuelle emner. Styrelsen håber på forståelse for beslutningen og forventer Jeres opbakning til det fortsatte arbejde i henhold til allerede vedtagne FUF VISION 2022 - Handleplaner - Version 4.

SYNLIGGØR KLUB AKTIVITETERNE
Foreningslivet skal være bedre til at synliggøre sine mange fine aktiviteter, sådan lyder en af pindende i FUF VISION 2022. Derfor er FUF meget glade for det fine initiativ som den kommunale fritidskonsulent har taget, ved at indsamle billedmateriale fra kommunens mangfoldige foreningsliv til en stor fotoudstilling på Rådhusets borgertorv. FUF opfordrer endnu flere foreninger til at byde ind med billeder af deres mange aktiviteter og kontakte Søren Vestergaard Frederiksen, Fritidskonsulent for Fritid & Folkeoplysning, Center for Kultur & Borgerservice. Direkte tlf.: 98 45 90 47, Mobil: 24 21 40 87. Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Læs om det fine initiativ i LOKALAVISEN FREDERIKSHAVN..


PRISFEST 2020 AFHOLDES I SEPTEMBER
Normalt ligger uddelingen af GODT GÅET priserne i foråret, men som så meget andet blev også dette arrangement udsat. Datoen for arrangementet, som i år bliver under mere begrænsede rammer og under restriktioner, er fastlagt til 10. september. Læs om arrangementet og tilmelding på bla. Kanal Frederikshavn.


FUF OPFORDRER TIL INTEGRATIONSDELTAGELSE
Det er ingen hemmelighed, at FUF er kraftigt involveret i kommunens integrationsarbejde. Styrelsen har endvidere på skift deltaget ved Cafe Danish og FUF styrelsen har også en fast plads i det kommunale INTEGRATIONSRÅD. Dette udvalg inviterer nu til et rigtig spændende foredrag torsdag, d. 24. september, hvor alle frivillige foreninger og andre interesserede inviteres til at møde 2 meget kendte personligheder, arrangementet henvender sig til både politikere, medarbejdere, frivillige og borgere i Frederikshavn Kommune, der har brug for og lyst til at vide mere om brobygning til andre kulturer, uanset om det er som fagprofessionel eller frivillig. Læs invitationen og skynd Jer at tilmelde arrangementet

FUF VIDERESENDER KURSUSTILBUD
Styrelsen har modtaget et tilbud om kursus i fond ansøgninger, som hermed videresendes til medlemsforeningerne. Læs og tilmeld kursustilbud.


EKSTRA MIDLER TILFØRT DUF NØDPULJE
DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien. Puljen åbnede for 2. ansøgningsrunde den 17. august med ansøgningsfrist den 21. september, efter der er blevet tilført 6,7 mio. kr. til puljen. Foreninger som fik afslag i første omgang, da puljen var på kr. 2,5 mio., har nu mulighed for at søge igen, men også nye initiativer er velkommen for DUF medlemsforeninger, allerede mange klubber og foreninger i Frederikshavn kommune har allerede fået udbetalt betragtelige beløb fra puljen. Fristen er 21. september, men ansøg allerede nu. Der er rigtig gode muligheder for at få økonomisk hjælp. Læs mere om DUF nødpulje her.
 
ANSØG GULDPULJEN OG TUBORGFONDEN NU
Endnu en pulje står til ansøgningsfrist og uddeling her indenfor kort tid. Det er Toms Chokolade, som uddeler guld-puljen, her er mulighed for at få helt op til kr. 20.000,- til familierelaterede projekter og andre foreningsaktiviteter, men skynd Jer, der er frist allerede her 31/8-20. Læs i LOKALAVISEN om Toms Guldpulje.


Endvidere er Tuborg-Fondet løbende åben for tiltag og initialiver for børn og unge. Også initiativer i relation til FN’s Verdensmål er et fokusområde for TuborgFonden. Læs meget mere om Jeres muligheder for støtte til forenings- og klubfællesskaber og brug af ansøgningsskema på Tuborg-Fondets hjemmeside.

Glem heller ikke DUF foreningspulje, som uddeles hver måned, læs her.
Har I en opfinder iblandt Jer i foreningen, så har DUF indført en Science-pulje, hvor gode ideer og opfindelser honoreres, se mulighederne i FORUNDRINGSPULJEN.

KFU HAR HOLDT MØDE MED FOU 
I forbindelse med den forestående ”PRAKSISGENOPRETNING” som KFU sammen med forvaltningen for Kultur og Fritid har indført samtidig med introduktionen og overgang til ny Frederikshavner-ordning, den nye Folkeoplysningsordning, ”Støtteordning for Folkeoplysende Foreninger”, så har det efter foreningsoplysningerne er indhentet og indberettet, nu vist sig, at der kan være behov for en yderligere justering. FUF har tidligere påpeget dette, og vi er derfor meget glade for, at KFU nu har åbnet for en fornyet dialog på området. Vi vil senere orientere læsere af FUF NYHEDSBREV nærmere herom, når møderne mellem FUF og FOU medlemmer og repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget påbegyndes her først i september. Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at FUF har været meget kritisk overfor store dele af praksisgenopretningen, hvilket vi også tidligere kraftigt har påpeget. FUF bakker fortsat fuldt op om den nye ordning, som værende det bedst opnåelige i forhandlingerne, men desværre er processen blevet mudret i forbindelse med en principbeslutning i KFU om at gennemføre en voldsom praksisgenopretning og en fjernelse af alle kommunale særordninger på FOU området. Den beslutning kom i kølvandet af den nye ordning og er blevet kraftigt debatteret i medierne, men det er glædeligt at KFU med formand Mette Hardam (V) og næstformand Bjarne Kvist (A) nu åbner en kattelem for en fornyet behandling af praksisgenopretningen inden en endelige vedtagelse. En debat som trak flere spændende overskrifter i foråret på netmedierne.

Det er meget positivt, at der kommer en ny drøftelse af praksisgenopretningen, og i FUF håber vi sammen med KFU, at kunne lande en løsning alle kan leve med. Naturligvis vil der ske forskydninger i tilskud, men det er vigtigt at sikre at ingen forening rammes så hårdt, at aktiviteterne ikke kan fortsætte. I samme forbindelse indkaldte KFU i sommerferien høringssvar fra paraplyorganisationerne IS og FUF omkring de kommende puljeordninger. Hvor dette lander vides i skrivende stund ikke, FUF vil følge beslutningerne i Kultur og Fritidsudvalget, som er politisk ansvarlige for området og løbende forsøge at gøre vores indflydelse gældende i de forestående forhandlinger. 
FUF pulje høringssvar kan findes her.

FORTÆL OM JER SELV
FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de gode fortællinger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar eller lav et indlæg på FUF FacebookTIL SLUT ØNSKES ALLE EN RIGTIG GOD EFTERÅRSSÆSON

PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP