Nyhedsbrev 22.06.2020

mandag, 22 juni 2020

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER
BREAKING - VIGTIGT FORENINGSNYT
1,8 MIO TIL SOMMERALTIVITETER
CORONA-INFO
FUF STYRELSESMØDE
TALENTSPORTSKLASSER
NYVALG I IDRÆTSSAMVIRKET
VISIONSPLAN OG PULJER FRA KFU
FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT
FERIETIPS, IDEER OG NY FORENINGS HOTLINE
FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

FUF HOLDER STYRELSESMØDE
FUF vil med dette nyhedsbrev ønske alle foreningsledere en rigtig god sommer. Forhåbentlig har I alle det godt, og hverken I eller Jeres nære har været ramt af Corona. Frederikshavn Kommune ser desværre nu igen ud til at være ramt af smitte, men heldigvis er der håb om, at smittekæderne indtil videre er begrænsede, Men en enkelt fodboldkamp var alt, der skulle til for at flere skoleklasser måtte hjemsendes og et lokalt mikroudbrud var skabt. Det viser, hvor vigtigt det er, at specielt foreningslivet udviser allerstørste forsigtighed og overholder alle regler om mindre grupper, hygiejne, afstand og afspritning, selvom der nu er åbnet for større forsamlinger (se afsnit om Covid-19 vejledning for klubber og foreninger). For første gang siden først i marts samles FUF styrelse nu på torsdag d. 26/6 til ordinært styrelsesmøde. Der er nok at tage fat på, der skal planlægges medlemsmøde om den nye Folkeoplysningsordning til afholdelse efter sommerferien, der skal besluttes ny dato for afholdelse af årets repræsentantskabsmøde, der skal arbejdes videre med frivilligheds-, foreningsugen 2021 og endelig skal styrelsen drøfte sommerferieaktiviteter for børn og unge samt forberede udtalelse omkring de kommende puljer til transport, talent og vision, som KFU har vedtaget, som del af den nye Folkeoplysningsordning. Ferietiden er over os, om den bliver som den plejer, er tvivlsomt, derfor er det også tvivlsomt om dette bliver sidste FUF Nyhedsbrev inden september. Men redaktionen ønsker alle foreningsledere og læsere en rigtig GOD SOMMER. Pas godt på Jer selv og ikke mindst hinanden, Coronaen er ikke væk, selvom der åbnes. DR, Danmarks Radio, samler seneste Covid-19 informationer.

BREAKING – 1,8 MIO TIL SOMMERAKTIVITETER
Cool Cash i klubkassen. Nye midler til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Det er en bemærkelsesværdig tid vi lever i. Det ene øjeblik er der kommunale nedskæringer på fritidsområdet, og det næste øjeblik fremsender staten over 1,8 mio. til Frederikshavn Kommune til lynfordeling til sommeraktiviteter til børn og unge. Der er derfor midler til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år, som Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Frederikshavn Kommune. I alt kr. 1.868.000 kr. til sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal være afholdt inden den 1. september 2020. Skulle Jeres forening have lyst og mulighed for en sommeraktivitet, har I nu alletiders mulighed, for at få en god indtægt til klubkassen. Der er rigtig mange muligheder, også for at få ekstra deltagere, børn og unge, med i allerede planlagte sommerarrangementer, ture aktiviteter og lejre. I kan som forening også søge tilskud til at gennemføre en ekstraordinær sommeraktivitet for børn og unge. Alle må arbejde hurtig og helt ekstraordinært for, at det skal lykkes at bruge de mange penge. FUF hjælper Jer meget gerne, skriv direkte til FUF formanden Henrik Carlsen på telefon 6169 0548 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontakt Center for Kultur og Fritid på kommunens telefon 9845 5000 ved fritidskonsulent Søren Frederiksen, for brug af kommunens kanaler til at sende et aktivitetskatalog ud til kommunens børn og unge. FUF ser gerne, at så meget af beløbet som muligt havner i lokale foreninger og organisationer fremfor professionelle udenbys aktører. Lidt yderligere info:


Tilskuddet kan anvendes til udgifter i tilknytning til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteter, herunder eksempelvis løn til personale, leje af faciliteter, administration af tilmeldinger mm.

Aktiviteterne kan vare fra 1 dag til flere uger – og kan være enten med eller uden overnatning.

Det er vigtigt, at aktivteten er specielt iværksat i forbindelse med denne bevilling. I kan således ikke søge tilskud til allerede planlagte aktiviteter – med mindre at I kan godtgøre, at det er en udvidelse af den allerede planlagte aktivitet. I så fald kan I søge til udvidelsen (dette kunne være at åbne arrangementet for nye ikke-medlemmer).

Målgruppen skal være børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv og forebyggende effekt.

Børn og unge, hvor kommunen af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter. Samt ALLE øvrige børn og unge, hvor sommeren bliver anderledes end normalt, og hvor der er særligt behov for sommeraktiviteter og oplevelser.

Aktiviteterne skal være afholdt inden den 1. september 2020. De første kan starte allerede i uge 27. Der er derfor behov for netop Jeres hjælp til at skabe aktiviteter for hele sommerferieperioden.

Forvaltningen afholder online-møde allerede i morgen tirsdag d. 23/6, skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Herfra lyder det: ”I vil på mødet blive præsenteret for de tanker Frederikshavn Kommune gør sig i den videre proces i forhold til de næste ugers tid. I denne unikke situation asfalterer vi, mens vi kører, så vi håber, at I er nysgerrige på at høre mere om den unikke mulighed og vil deltage.”

FUF modtog nedenstående ministerielle information om tilskud, hvor mulighederne er rigtig mange:
Børne- og Undervisningsministeriet har den 9. juni udarbejdet et notat om rammer for en tilskudsordning for sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6-17 år. Der er i alt afsat 200 mio. kr. til kommunerne. Frederikshavn Kommune forventer at få tildelt omkring 1,8 mio. kr., da fordelingen sker efter børnetal. Kommunen skal aflægge revisorpåtegnet regnskab og erklæring på, at midlerne er anvendt som forudsat. Vi vil kunne samarbejde tæt med civilsamfundsorganisation, foreninger, kulturinstitutioner mv. Aktiviteterne skal være afholdt inden den 1. september 2020.
Ministeriet præciserer, at sommeraktivitetsforløbene skal være inden for følgende formål:
1. De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.
2. De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.
3. Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.


COVID-19 HOTLINE, NYTTIG INFO OG NYE CORONAPULJER
Foreningslivet er stort set åbnet. Det er glædeligt, men også helt anderledes for de, som er startet op. Der skal opsættes infotavler, være afgang til håndsprit, håndvask og ikke mindst holdes afstand. DUF har oprettet en Covid-19 HOTLINE, hvor både lokalforeninger og FUF medlemsorganisationer kan ringe for at få svar på de mange spørgsmål vedrørende nuværende situation. Her kan hentes information om, hvordan man i den enkelte forening tager de rette forholdsregler for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ring på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. De store landsorganisationer har fået flere penge til fordeling til lokalforeninger, dette fortælles der også om på de nedenstående websider fra DUF, DGI, og DIF. DUF tilbyder endvidere løbende virtuelle temamøder og kurser, bl.a. om afholdelse af møder, sommerlejre, større arrangementer og sommeraktiviteter samt medlemsrekrutterings i en Corona-tid. Jo, der er rigtig mange gode, relevante og vigtige oplysninger for foreningslivet at hente.

For idrætten orienteres detaljeret på DIF’s Corona hjemmesider.

Også DGI har samlet Corona information.

Frederikshavn Kommunes Center for Kultur- og Fritid orienterer løbende på Fritidsportalen.

FUF DRØFTER KFU PULJER
Det er ingen hemmelighed, at ikke alle elementer i den nye Folkeoplysningsordning er lige efter FUF’s ønsker. Men det er demokratiets vilkår. Desværre er dette ikke længere indenfor FUF beslutningsområde. KFU har ønsket, fremover at fordele midlerne afsat i de 3 nye puljer, som afløser tidligere faste procent tilskud. Folkeoplysningsudvalget og dermed også FUF’s repræsentanter er anmodet om at kommentere på de foreslåede puljer. Dette skal gøres senest i juli, derfor ønsker FUF hermed at anmode sine medlemsforeninger om kommentarer. Disse kan sendes til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vil så indgå i drøftelserne og de til FOU fremsendte bemærkninger. Se beskrivelsen af transport-pulje, talentpulje og visionspulje samt anlægspulje i FOU’s dagsorden.

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT
Repræsentantskabsmødet skal iflg. vedtægterne afholdes inden udgangen af april, men for øjeblikket er der tale om force majeure. FUF må i lighed med mange andre udsætte årets repræsentantskabsmødet og dermed afgående formands reception. Med sommer og lyse nætter vil det være svært at samle medlemsforeningerne. Repræsentantskabsmødet, afholdes derfor i september, det varsles i god tid. Indtil videre fortsætter den valgte styrelse, som løbende har været aktive både virtuelt og i mindre grupper. Styrelsens mødeaktiviteter genoptages med visse forholdsregler. FUF orienterer løbende gennem FUF Nyhedsbrev og FUF Facebook. Har I spørgsmål eller kommentarer er I altid meget velkomne til at kontakte styrelsen, se www.fuf.nu


ØGET TILSKUD TIL ELITESPORT
Selvom den kommunale tilskudsramme til støtte af det folkeoplysende klub- og foreningsaktiviteter årligt gennem nu snart 10 år er reduceret med mindst 1% årligt, så er det nu prioriteret af Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune at finde ekstra over kr. 300.000,- til støtte til en række elite klubber. En stigning på omkring 60%. For de heldige klubber, er det en kærkommen ekstra håndsrækning. Øvrige breddeforeninger står til en større reduktion i træner- og instruktørtilskud, da dette i den nye folkeoplysningsordning bortfalder og afløses af den langt mindre talentpulje. Men økonomiudvalget har rakt hånden ud til ekstra professional hjælp. Læs om eliteklubbernes kommunale sponsorstøtte


 
LOA-FONDEN UDDELER MIDLER
Hver måned uddeles penge til små og store projekter fra Lokale- og Anlægsfonden. Også her i juni er der uddelt næsten 3 mio. kr. til i alt 19 projekter. FUF har gode kontakter og hjælper gerne, hvis Jeres forening har tanker om nyt eller renovering, kontakt mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Bliv inspireret og se hvad andre kommuner, foreninger har igangsat af byggeprojekter støttet af LOA-Fonden.


TALENTSPORTSKLASSER EN SUCCESS
I 2-3 år har der været talentsportsklasser i Frederikshavn Kommune. Tidligere har det primært været folkeskolerne, som har leveret elever, men nu udvides ordningen til også at omfatte elever fra HHX; HTX; STX; EUX og EUD. Det sker fra skoleåret 2020/2021, hvor der fra august oprettes talentsportsklasser på gymnasiet, handelsskolen og EUC Nord. Det var godt at komme i gang, FUF har i mange år arbejdet for tiltaget, og vi håber da også på sigt at talentsportsklasserne kan udbygges til f.eks. musiktalenter, billedkunstnere eller andre relevante talentområder. Foreløbig er det primært sportstalenter. Læs om Talentsportsklasserne.
 
NYT FRA IDRÆTSSAMVIRKET
IdrætsSamvirket har netop afholdt generalforsamling, der blev uddelt Idrætslederprisen til Hans Jørn Rømer. FUF ønsker Hans Jørn hjertelig tillykke med prisen. Hans Jørn har igennem mange år været flittig og engageret i FUF styrelse, ligesom Hans Jørn har været aktivt deltagende i arbejdsgruppen for MULTICENTER Frederikshavn. Hans Jørn er med sin store erfaring, alsidige viden og sit dybe lokalkendskab en meget værdsat samarbejdspartner. Herfra FUF et KÆMPE TILLYKKE. Prisen er særdeles velfortjent, mange tak for samarbejdet, med ønsket om alt godt og på snarligt gensyn. Læs IS bestyrelsens indstilling ”årets idrætsudøver 2020”. Endelig var der en del udskiftning i IS bestyrelsen. FUF siger særligt tak til Karina Gaihede, som igennem rigtig mange år har været en fast deltager i FUF styrelsesmøder. Karina har med sin store viden og indsigt altid bidraget til en god debat. Ligeledes har Karina igennem mange år, både før og efter kommunesammenlægningen, været aktivt medlem af Folkeoplysningsudvalget, hvor hun i en årrække også var næstformand. Karina Gaihede er Skagbo med stort S. Med hjertet brændende for den lokale idræt. 1.000 tak for mange gode stunder, spændende debatter og et rigtig godt samarbejde, også selvom meningerne har været forskellige. Der vil altid stå stor respekt om dit idrætslige engagement og din store frivillige og uegennyttige indsats. Tak for et mangeårigt samarbejde og på gensyn i det frivillige foreningsarbejde.


KFU VISIONSPLAN 2020
Under overskriften ”Der Sker Ikke En Skid” indkaldte Kultur og Fritidsudvalget i 2019 til en række møder om ny fritidsvision for kultur og foreningsområdet i Frederikshavn Kommune. Der er foreligger en samlet politisk vision med både temaer og handleplan. Ud over det offentlige møde, har FUF eller IS ikke været yderligere inddraget i dialog eller udarbejdelse af materialet. Det bliver spændende at følge, hvorledes visionen udmøntes, og hvilken fremdrift og øget synlighed man vil opleve i foreningslivet. Se det udarbejdede materiale.FORTÆL FUF OM JER SELV
FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de mange gode beretninger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar eller lav et indlæg på FUF Facebook.
TIL SLUT ØNSKES EN RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE LÆSERE

NYD DEN LYSE TID OG DET DEJLIGE SOMMERVEJR

MEN PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP