Nyhedsbrev 09.05.2020

lørdag, 09 maj 2020

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her
 
GOD WEEKEND
FUF vil med dette nyhedsbrev ønske alle foreningsledere en rigtig god weekend. Forhåbentlig har I alle har det godt, og hverken I eller Jeres nære har været ramt hårdt af Corona. Tankerne går uundgåeligt til de som har mistet og lidt store afsavn både økonomisk og menneskeligt. Frederikshavn Kommune ser heldigvis ud til at være sluppet delvist fri indtil videre. Det er længe siden foreningsmedlemmerne har været sammen, men nu lukkes der langsomt op....
Danmark åbner op, lyder det. Det summer næsten, når det siges. Lidt ligesom de grønne træer og blomsterne, hvor knopperne næsten summer, nu de er ved at eksplodere og åbne op. Det er dejligt. Både det at åbne Danmark op igen og det, at det er forår, hvor buske og træer springer ud i solens varme stråler, er fantastisk og livsbekræftende. Vi glæder os, ligesom alle andre gør, til at vi nu kan få lidt mere normale tilstande i vores dagligdag tilbage. Samtidig kan man tænke på, hvad vi mon har lært af opbremsningen, og hvad vil vi tage med os fra de sidste mange uger med store forandringer i tilværelsen?
Det er jo sådan, at når vi pludselig skal undvære noget, så opdager vi, om det er dyrebart for os. Mange har oplevet noget i de sidste uger, der har givet en ny indsigt, også i hvad der egentlig er vigtigt i vore liv. Den indsigt, viden og erfaring, er vigtig at holde fast i, så vi, hver især fremover kan give mere plads til det, der giver mening i vores liv. Fællesskaber og foreningsliv er blevet symbol på afsavn under nedlukningen. Man har i panik hamstret toiletpapir, men om det har givet dem større tryghed og sikret livsglæde, er ikke til at vide. Men alle har vi sikker den seneste tid set frem til igen at mødes med venner på arbejde og i foreningsfællesskaber. Det har været skønt med nogle friaftener og tid til oprydning, gåture og til havearbejde, men med tiden er afsavnet af foreningslivets fællesskaber vokset. Danmark åbner, sundhedskrisen ramte foreningslivet, det handler dette FUF Nyhedsbrev om. Pas på Jer selv og hinanden, Coronaen er ikke væk, selvom der åbnes. Brug omtanke og sund fornuft, afspritning, håndvask og ikke mindst AFSTAND. Rigtig god fornøjelse. Lad os ikke gå for hurtigt frem, men nøje følge myndighedernes anbefalinger.

VIGTIG CORONAPAKKE FRA DUF - HASTER
Der er lanceret forskellige offentlige pakker til støtte for forenings- og idrætslivet, disse kan nærlæses på landsorganisationernes hjemmesider. For de idebetonede foreninger kan DUFs COVID-19 nødpulje på 2,5 mio. Søges nu, hvis foreningen har mistede indtægter som følge af aflyste arrangementer eller mangel på hytteudlejning, hvis I hænger på en regning fra et arrangement, der er blevet aflyst, eller på anden vis er ramt af økonomiske konsekvenser af COVID-19, der gør det svært at drive jeres lokalforening. Nødpuljen har ansøgningsfrist den 10. maj 2020. DET SKAL DERFOR GÅ HURTIGT. Alle ansøgninger behandles efter ansøgningsfristen. Læs vigtig info.

KFU HAR VEDTAGET EN LOKAL CORONA HJÆLPEPAKKE
FUF har siden Corona-krisens omfang voksede opfordret til at foreninger, der har mistet indtægter på arrangementer og aktiviteter siden marts kunne få en økonomisk håndsrækning for at bevare en sund likviditet. Det er derfor yderst glædeligt, at Kultur- og Fritidsudvalget på seneste møde 6/5-2020 har besluttet, at forvaltningen kan udbetale et forskud på den tilskudsudbetaling, som ellers først skulle tilgå foreningerne i juli/august. Dette vil være en god økonomisk hjælp til foreninger, som har frygtet fremtiden i forbindelse med nedlukningen. Nu går vi imod lysere tider, og der vil med midlerne også være mulighed for at iværksætte de ekstra omkostningskrævende foranstaltninger, der skal til i forbindelse med den kommende genåbning af foreningsaktiviteterne. FUF sendte sammen med IdrætsSamvirket i april en opfordring til lokal hjælpepakke. Det er derfor meget glædeligt, at den ekstra udbetaling nu er besluttet i henhold til forvaltningens oplæg. FUF er meget tilfredse med tiltaget og hensynet til foreningernes ve og vel, samtidig er det en kærkommen positiv tilkendegivelse overfor de mange frivillige, som kæmper for at holde gang i et aktivt og mangfoldigt foreningsliv i en meget svær tid. ”Beslutningen betyder at der i 2020 sker en ekstra á conto udbetaling i maj måned på 25 % af det forventede samlede tilskud til udbetaling i 2020. Dette støtter foreningslivets likviditet i en periode, hvor man mangler de vanlige indtjeningsmuligheder i foreningslivet i forbindelse med sæsonafslutninger, opvisninger, events m.v.”


Desuden er det vedtaget, at foreningernes planlagte aktivitetstimer, som grundet nedlukning ikke har kunnet afholdes, kan opgøres i næste års tilskudsudbetaling. ”Foreningslivets tilskud beregnes på bagrund af det forudgående års aktiviteter og udgifter. Dermed vil det i væsentlig grad først være tilskudsudbetalingen i 2021, der påvirkes. Foreningslivet gives mulighed for at tælle planlagte aktiviteter og udgifter til egne og lejede lokaler med, for periode 12. marts 2020 og frem til genåbning af foreningslivet, ved tilskudsindberetning i april 2021.

Endelig er der hjælp til foreninger som benytter kommunale og selvejende haller, som undgår at betale reserverede ubrugte timer ”Foreningerne betaler gebyr for de timer, de benytter i både kommunale og selvejende institutioner. Gebyret opkræves for faktuelt forbrugte timer. Det er besluttet, at foreningerne ikke opkræves gebyr for timer, der er aflyst pga. af nedlukningen” Se samlet beslutningsreferat fra KFU

FORSLAG OM KOORDINERET OPSTART
Der har fra nogle foreninger været ytret ønske om. at FUF som paraplyorganisation skulle koordinere en fælles opstart for visse foreningstyper. Det synes imidlertid, svært at imødekomme dette forslag, idet forholdene for den enkelte forening er vidt forskellige alt efter ressourcer, lokaler og brug udearealer. Meget afhænger også af, hvilke muligheder den enkelte forening har for opdeling i mindre grupper, dette kræver mange ledere og desuden mange forberedelser, en ekstra løbende rengøring og meget andet. Derfor vurderes det ikke muligt, at lave fællesstart. For mange klubber kommer man også så tæt på sommerferien, at det måske bliver en anden foreningsform, man vil opleve, indtil man kan være helt klar til den ændrede virkelighed efter sommerferien. TIL GENGÆLD VIL FUF MEGET GERNE ORIENTERE OG VIDEREFORMIDLE TILTAG OG GENOPSTART I KOMMUNENS MANGE FRIVILLIGE FORENINGER, brug FUF Facebook og kontakt redaktionen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skriv direkte til FUF Facebook.


Når nu vi er inde på digitale medier, så kunne det i øvrigt være godt at kaste et blik på Jeres egen side på kommunens fritidsportal, her opfordres alle foreninger til at opdatere foreningsbeskrivelserne, så kommunens borgere kan se de mange gode fritidstilbud indenfor det folkeoplysende foreningsliv i Frederikshavn Kommune. På samme hjemmeside findes vejledning til støtteordning, ansøgningsguider, lokaleleje og anden vigtig information. Fritid-Frederikshavn-DK, det er da en adresse, der er til at huske.

HOTLINE FOR COVID-19 INFO
Nu åbner foreningslivet. Det er glædeligt, men det bliver også anderledes, der skal opsættes infotavler, være afgang til håndsprit, håndvask og ikke mindst skal der holdes afstand. DUF har oprettet en Covid-19 HOTLINE, hvor både lokalforeninger og medlemsorganisationer kan ringe for at få svar på spørgsmål vedrørende den nuværende situation og hente information om, hvordan man i den enkelte forening tager de rette forholdsregler for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ring på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Der er mange gode, relevante og vigtige oplysninger for foreningslivet at hente hos DUF.

Til oplysning og inspiration for specielt spejdere, kan man følge sin egen landsorganisations hjemmesider, men også Det Danske Spejderkorps, DDS, har lavet en god brugbar oversigt, orientering om Covid19.

For idrætten orienteres detaljeret på DIF’s Corona hjemmesider.

Ligesom også DGI har samlet Corona information.

Se også pressemeddelelse fra DIF.

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT
Repræsentantskabsmødet skal iflg. vedtægterne afholdes inden udgangen af april, men for øjeblikket er der tale om force majeure. FUF må i lighed med mange andre udsætte årets repræsentantskabsmødet og dermed afgående formands reception. Da forsamlingsforbuddet over 10 personer først forventes ophævet efter den 8. juni, må det konkluderes, at vi er så tæt på sommer og lyse nætter, at det vil være svært at samle medlemsforeningerne, som alle forventes at have travlt med at planlægge igangsætningen af egne aktiviteter. Repræsentantskabsmødet, afholdes derfor sidst august eller først september, det varsles i god tid. Indtil videre fortsætter den valgte styrelse, som løbende har været aktive både virtuelt og i mindre grupper. Styrelsens mødeaktiviteter genoptages nu med visse forholdsregler. FUF orienterer løbende gennem FUF Nyhedsbrev og FUF Facebook. Har I spørgsmål eller kommentarer er I velkomne til at kontakte styrelsen, se fuf.nu


SPEJDERE TILBYDER SKOLEN LEJRCENTER
Skolerne er gået i gang med undervisningen og en ganske anderledes hverdag. Der kræves mere plads og også mulighed for brug af udearealer. I den forbindelse har Metodistkirkens Spejdere i Strandby, Strandbyspejderne, taget kontakt til den lokale skole og tilbudt lærere og elever, frit at benytte faciliteterne på lejrcentret ”Farmen” beliggende tæt på skolen. Skolen har takket JA TAK til tilbuddet og benytter nu 4-5 timer om dagen området og faciliteterne. Til et antal hold fra bl.a. 5. klasserne. Skulle andre foreninger have lignende muligheder, opfordrer FUF foreningslivet til at tilbyde sig for skolerne i denne forandrede tid, hvor der skal findes nye veje. Det kan også blive et aktiv for foreningslivet at børnene får kendskab til muligheder for aktiviteter i fritiden. Pladsproblemerne for skolerne bliver nu fremover endnu større, nu hvor også de ældre klasser påbegynder undervisning fysisk på skolerne. Læs om Strandbyspejdernes initiativ.


LOA-FONDEN GIVER IDEER TIL PIGEAKTIVITETER
Det største frafald i idrætten sker i teenageårene, hvor kun 19% af pigerne lever op til anbefalingerne om fysisk aktivitet. Og især piger med etnisk minoritetsbaggrund deltager mindre i idræt og fysisk aktivitet. Det kalder på nytænkning i, hvordan vi udvikler, designer og tilrettelægger aktiviteter der kan bidrage til, at flere piger finder vej til de aktive fællesskaber. GAME har i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden udviklet 10 gode råd til at engagere idrætsuvante piger i aktive fællesskaber. Læs artiklen og download folder med de 10 råd.


NATURSTYRELSEN OPRETTER TELTPLADSER
Hold ferie i Danmark. Corona-krisen betyder, at mange danskere har måttet ændre ferieplaner. For friluftselskere er her en helt ny mulighed for afholdelse af ferie i Danmark. Nu kan man slå telt op i endnu flere af statens skove. Miljøministeren udvider mulighederne for gratis overnatning i 77 nye statsskove i hele landet, hvor man frit må slå telt op for en nat. Se meddelelsen.


GODT NYT FOR ØRNEDALSBANEN
Der ser nu ud til, at der er muligheder for en forlængelse af lejeaftalen for arealet for Ørnedalsbanen og dermed en sikring af banens og klubbens overlevelse. Dog skal der gøres en række investeringer i støjvold, som i første omgang fik politikernes nej til brug af forurenet jord, men mon ikke den aktive og kreative klub, Frederikshavn-Sæby Auto Sport, FSAS, finder en løsning, så der også fremover kan sikres aktivitet i Ørnedalen. Det kunne jo tænkes, at man med tiden kan benytte el-biler, så man ad åre kan reducere støjvolden og dermed omkostningen yderligere.
En dårlig spøg eller blot en fiks ide til overvejelse, man må jo som forening se muligheder fremfor begrænsninger, he-he J


Læs eneste udvikling i den langstrakte sag.

KREATIVE TILTAG FOR NYE INDTÆGTER
Tiden med Corona har fået mange foreninger til at tænke kreativt, FUF Nyhedsbrev bragte i sidste udgave Frederikshavn Kommunes fritidskonsulents forslag til at holde kontakten med sine medlemmer. En ny og anderledes ide til at sikre foreningens økonomi og at klubben ikke bliver glemt, nu hvor man igennem et par måneder ikke har kunnet samles, og mange vinteraktiviteter snart går imod sæsonafslutning, er lanceret i Frederikshavn. Indtil videre har mindst 10 foreninger fået sat egen etikette på rødvinen, som fylder de isolerede danskeres hverdag. Så længe vinen nydes med måde, er det jo en sjov ide for at øge foreningens synlighed i disse forandrede tider, når længslen efter samvær skal druknes, he-he J

Læs indslaget her.

GODT TILBUD FRA FREDERIK
Som en del af FUF Vision2022 er et af temaerne SYNLIGHED. En af mulighederne kunne være at samarbejde med de lokale haldelsstandsforeninger om tiltag for at øge interessen for foreningerne og måske også tjene en skilling til aktiviteterne. FUF har i en årrække arbejdet sammen med foreningen FREDERIK og herfra udsendes følgende tilbud til interesserede foreninger. Det seneste fra FREDERIK er muligheden for at tjene penge ved salg af sten til gågaden. FUF viderebringer hermed opfordringen. By-projektet rækker nemlig også ud til forenings- og fritidslivet, hvor der vil være mulighed for at tjene en skilling til lokale fællesskaber via en salgsprovision. Det eneste, det kræver, er, at der sendes én samlet liste på de personer, som har købt en frederikshavnersten. Vi er alle afhængig af hinanden på tværs af brancher og foreningsliv, såvel med et bredt udbud fritidstilbud, kultur, sport og shopping oplevelser mv. afslutter handelschefen Dan Kobberup. Se omtalen her og her.


Læs endvidere BREV TIL FORENINGER og se annoncen.

SØG MIDLER FRA FRILUFTSRÅDET
Lokalavisen har lavet en artikel om muligheden for tilskud fra Friluftsrådet, har I tid og muilighed er en stor pulje til uddeling, bemærk ansøgningsfrist d. 15. maj. Se artiklen


STAFET FOR LIVET 2020 AFLYSES
Stafet For Livet Frederikshavn afholdes desværre ikke i år. I forlængelse af Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring Corona, er det desværre ikke muligt at afholde Stafet For Livet i 2020. Styregruppen i Frederikshavn har derfor besluttet at udskyde afholdelsen til 2021, nærmere bestemt 28-29 august 2021. Deltagelse i Stafet For Livet er en helt unik oplevelse og har stor betydning for deltagere, fightere og besøgende. Forberedelserne til årets stafet sidste weekend i august var allerede i fuld gang. Men som det ser ud nu, vil stafetten ikke kunne gennemføres forsvarligt, ikke mindst hensynet til fighterne ligger arrangørerne meget på sinde. Styregruppen for Stafet For Livet Frederikshavn og Kræftens Bekæmpelse siger TAK til alle frivillige, fightere, deltagere, sponsorer og andre støtter, som har arbejdet med planlægningen af årets stafet. Foreningerne opfordres til at bakke op om arrangementet i 2021, så alle kan være med til at fejre livet, mindes dem, vi har mistet, og give håb og støtte til alle, der er ramt af kræft. Der sættes alt ind på, at det bliver et brag af en 2021-stafet. Yderligere info hos styregruppens formand Alice Christiansen, tlf. 4045 0579, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


KFU’S STORE VISIONSPLAN 2020
Under overskriften ”Der sker ikke en Skid” indkaldte Kultur og Fritidsudvalget i 2019 til en række møder om en ny fritidsvision for kultur og foreningslivet i Frederikshavn Kommune. Der er nu politisk vedtaget en samlet vision med temaer og en handleplan. Ud over det offentlige møde, har FUF eller IS ikke været inddraget i dialogen eller udarbejdelsen af materialet. Det bliver spændende at følge, hvorledes det udmøntes i virkeligheden, og hvilken fremdrift og øget synlighed, man herigennem i årene fremover kommer til at opleve i foreningslivet. Se det udarbejdede materiale, vision og handleplaner, samt eksempler på ansøgningsskemaer.


PRAKSISGENOPRETNING
Praksisgenopretning det er et ord som er blevet kendt og hadet i kommunens foreningsliv. I kølvandet på den nye støtteordning har politikerne i KFU besluttet, at der skal gennemføres en praksisgenopretning, det vil populært sagt betyde, at alle tilskud, ud over det lovbefalede, skal skæres væk. Samtidig betyder det en voldsom reduktion for det store flertal af foreninger, som benytter egne eller lejede lokaler. Meget store reduktioner i tilskud har været fremme i dagspressen, og det er langt fra alle som har ytret sig; stort set alle, der ikke benytter selvejende eller kommunale haller, rammes meget hårdt. Derfor har FUF opfordret til dialog med KFU, nu hvor alle tallene fra april måneds indberetninger foreligger, med henblik på at få løsnet op på tolkningen af folkeoplysningens lokaletilskudsregler.

FUF ønsker, at der tages hensyn til nødvendige udearealer og også lokalernes beskaffenhed, så der ikke blot gives tilskud for et lokale uanset indretning eller størrelse (op til 799 m2). Den gennemførte praksisgenopretning vil forringe foreningslivets muligheder, og give en meget stor forskelsbehandling af de mange forskellige foreningstyper. I Frederikshavn Kommunes støtteordning har en ligelig fordeling af tilskud uanset aktivitet altid stået højt. Med de nye tiltag bliver der en meget stor forskelsbehandling, specielt når det gælder foreninger, som dyrker aktiviteter i de anlæg som støttes med over kr. 30 mio årligt eller for flertallet af foreninger, som benytter egne/lejede lokaler, som til dato blot har fået tilsammen omkring kr. 10-14 mio. i støtte. FUF ser frem til en kommende dialog inden endelig beregning af tilskud for 2019 i august 2020. FUF er ikke i tvivl om at børne- og ungdomsaktiviteter til de under 25-årige fortsat skal have første prioritet, når det gælder kommunale tilskud, og ingen foreninger skal rammes så hårdt, at deres eksistens trues. Der bør være mest mulig lighed i lokaletilskud imellem forskellige foreningstyper. Læs orienteringen om praksisgenopretning fra seneste KFU møde her folkeoplysningens lokaletilskudsregler.

FORTÆL FUF OM JER SELV
FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de mange gode beretninger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar eller lav et indlæg på FUF Facebook.TIL SLUT EN RIGTIG GOD WEEKEND TIL ALLE LÆSERE

GÅ UD OG NYD DET DEJLIGE FORÅRSVEJR

MEN PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP