Nyhedsbrev 09.03.2020

mandag, 09 marts 2020

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

NYE TIDER
RECEPTION
CORONAVIRUS
KORTE NYHEDER
NATUR TV FRA DR
KOMMUNAL HØRING
INTEGRATION DER LYKKES
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
INSPIRATION OG INFORMATION

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

INVITATION TIL RECEPTION 
Da Henrik Carlsen, som tidligere omtalt, træder tilbage som formand for FUF efter 30 år på posten, har FUF’s styrelse besluttet, at invitere repræsentanter for FUF’s medlemsforeninger, samarbejdspartnere i forvaltning, råd og udvalg samt tidligere styrelsesmedlemmer og øvrige ”forretningsforbindelser”, foreningsledere og samarbejdspartnere gennem årene til en lille uformel reception i Frivillighuset, Danmarksgade/Asylgade, Frederikshavn, torsdag den 2. april 2020, kl. 15-17. VELKOMMEN.
På styrelsens vegne Birgitte Mathiasen, næstformand

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 18.00 I METODISTKIRKEN I STRANDBY
Som en del af FUF Vision 2022 er et af temaerne SYNLIGHED. Foreningers synlighed på mange niveauer og i forskellige sammenhænge, er temaet. Dette drøftes på kommende FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020, som afholdes i Metodistkirkens Spejderes lokaler på Snerlevej i Strandby. Der startes med en let anretning kl. 18.00, hvorefter aftenens gæst fortæller og lægger op til spørgsmål. Herefter påbegyndes den egentlige generalforsamling med fremlæggelse af årets beretning, som stiller skarpt på sidste års aktiviteter og de arrangementer og planer FUF styrelse har i støbeskeen for i år. Den store ForeningsFestival 2021 et blot et af flere tiltag. Af årets regnskab og budget 2020 vil fremgå, hvorledes økonomien prioriteres og endelig er der valg til såvel formandspost som nye styrelsesmedlemmer og suppleanter. Efter 30 år er det nu blevet tid til, at FUF skal have en ny formand, ligesom enkelte styrelsesmedlemmer efter længere tid i styrelsen, træder tilbage i år. At udfylde en styrelse, som repræsenterer medlemssammensætningen i FUF bredt, er medlemsforeningernes ansvar. Det er derfor vigtigt, at specielt de idebetonede foreninger samt spejdere og FDF’ere blandt FUF’s mange medlemsforeninger tager ansvar og stiller kandidater til rådighed, for det vigtige arbejde FUF, som paraplyorganisation, gør for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Frederikshavn Kommune i henhold til vedtægterne.

I kommende FUF Nyhedsbrev bringes yderligere information om FUF repræsentantskabsmøde, torsdag, den 26. marts kl. 18.00. HUSK allerede nu at finde Jeres repræsentanter og sæt et stort X i kalenderen. 

PS: Som en lille ekstra bonus til FUF Nyhedsbrev, henvises til de flotte vignetter, KRUDTE, som FUF for år tilbage fik fremstillet af tegneren og grafikeren Hakon Lund Jensen. De er nu til fri afbenyttelse for alle FUF medlemsforeninger. Find din egen KRUDTE her.

NYE TIDER 
Dette nyhedsbrev vil primært omhandle kommende skift af FUF formand og FUF repræsentantskabsmøde, hvor styrelsen håber, at se mange af Jer. Udnyt nu Jeres demokratiske indflydelse ved at sende op til 4 repræsentanter, heraf 2 stemmeberettigede pr medlems forening til Repræsentantskabsmødet i Strandby d. 26. marts. Der bliver rig mulighed for en bred debat om fremtiden for frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune. 

Mange forhold for foreningslivet er væsentligt ændret de seneste år, og forandringens vinde blæser over klubber og foreninger i netop vores lokalområde, ja, nogle vil sågar mene, at det nærmest stormer med orkanagtig styrke, når det gælder forandringer for tiden. De reduktioner i tilskud på lokaleområdet, som FUF har forsøgt at varsle om de senere år, vil i den kommende tid ramme mange foreninger hårdt (se anden artikel). 

Dette sammenholdt med at børnetallet og befolkningstilvæksten rigtig mange steder er stærkt vigende, mange unge flytter desværre i stigende grad fra kommunen og fraflytningen fra mange mindre lokalsamfund, gør, at det for mange foreninger er ekstremt svært at finde nye ledere og få gennemført et generationsskifte. Især indenfor det idebetonede arbejde og de uniformerede korps har vi her i kommunen – i meget stærk kontrast til det, der sker andre steder i Danmark – oplevet, at et større antal af FUF’s medlemsforeninger for tiden er hvilende foreninger, er sammenlagt eller i værste fald nedlagt. 

Rigtig mange spejdergrupper i Frederikshavn Kommune har desværre måttet reducere aktiviteterne kraftigt. Visse grupper, kredse og korps fungerer rigtig godt, nogle dog med en aldrende lederkreds, men alt for mange af dem har indenfor den seneste tid, grundet mangel på ledere og derfor også børn, måttet reducere eller lukke ned. En helt modsat tendens end i andre kommuner, hvor FDF og spejderarbejdet vokser. Der er der til gengæld ventelister til godt kammeratskab, samfundsengagement, friluftsliv, grøn omstilling, fællesskab og oplevelser i naturen med plante og dyreliv, alt sammen sunde værdier, hvor børn lærer børn for personlige udvikling af den enkelte og i respekt for andre. Dette de traditionelle uniformerede fritidsaktiviteter.

I Frederikshavn Kommune reklamerer kommunen nu intenst for et godt organiseret delvist kommunalt fritidstilbud, med dygtige engagerede, veluddannede instruktører og et velsmurt informations- og kommunikations-apparat. Stor respekt for et virkelig fint initiativ og en stor grøn frilufts-succes, det er flot og meget indbydende. Det er dejligt børn og unge inspireres til et aktivt friluftsliv. Her er virkelig noget om god omtale og effektiv PR at lære, samt inspiration til synlighed for mange skrantende foreninger og klubber, men er det nu også helt lige vilkår for det øvrige frivillige foreningsarbejde ? Måske er dette bare en del af tidens forandringer med en aktiv kommunal markedsføring af et enkelt af børn og unges mange uniformerede folkeoplysende fritidstilbud i Frederikshavn Kommune, vurder selv:

Omtale på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Film og Flyer på Kommunens hjemmeside.

LokalAvisen Frederikshavn.

Kanalfrederikshavn.

SkagensAvis.

INFO OM NYE VILKÅR FOR STØTTE
Stor tak til Forvaltningen for Kultur og Fritid for 2 virkelig gode, velbesøgte og velforberedte kassererkurser, som gav de mange fremmødte tilhørere en god indsigt og nyttig viden om den kommende indberetning 1. april 2020. Her var god plads til spørgsmål og debat, og spørgelysten var stor og svarene yderst kompetente. Husk det er ikke forvaltningens folk eller paraplyorganisationerne, som beslutter støtteordningen. I sidste ende er en del lovbestemt, mens niveauet lokalt er reguleret og fastlagt af det Kommunale Byråd og ikke mindst de siddende politikere i Kultur og Fritidsudvalget. Den nye Støtteordningen for Folkeoplysende Foreninger vil betyde en større omfordeling af midlerne, men der foretages stadig løbende justeringer og fintuning af ordningen. Mange foreninger kæmper dog for at holde medlemstal og aktivitetsniveau – så her er det jo en ringe trøst, at reduktioner i visse tilskud, vil udløse et højere aktivitets/medlems tilskud. En større evaluering af takstbladet vil ske, når alle foreninger har indberettet efter de nye regler her den 01.04.2020. Det er FUF’s, KFU’s og FOU’s holdning, at ingen foreninger skal lide økonomisk skibbrud ved ændringerne, men det er muligt enkelte foreninger må tilpasse sig en anden virkelighed, som allerede varslet, også af FUF, som løbende har orienteret om politikernes tiltag og ændringer i støtten til frivilligt foreningsarbejde. 

Overgangsordninger er ikke en løsning, men en fornuftig og rettidig tilpasning i den enkelte forening kan være nødvendig. Gå ikke i panik, men ret henvendelse til FUF eller Forvaltningen for Kultur og Fritid, hvis I har spørgsmål eller frygter fremtiden, så kan der være hjælp og vejledning at hente. Flere års reduktioner på folkeoplysningsområdets støtte til børne- og ungdoms aktiviteter, må nødvendigvis betyde strammere økonomi for den enkelte forening. På trods af seneste tids mediedebat om den nye ordning, er det fortsat FUF’s holdning at de nye fordelingsprincipper vedtaget af KFU nu må afprøves, indtil en evaluering foreligger i løbet af sommeren. 

Vi har ikke fået alt det, vi ønskede fra FUF’s side, langt fra, blandt andet så vi meget gerne, at udearealer fortsat blev støttet, så der blev en mere ligeværdig ordning klubberne imellem, og det ikke kun var fodboldbaner og indendørs halfaciliteter, som nød offentlig støtte. Andre foreningstyper, som benytter udearealer, er efter FUF’S holdning ligeså berettigede, men sådan er det i en forhandling: Er der ikke flertal for ens argumenter, så må man jo bøje sig. Det er demokratiets vilkår. FUF har stort fokus på forholdene omkring lokale tilskud, som bliver en stor reduktion for rigtig mange, hvor FUF forgæves har forsøgt at argumentere for bedre tilskud.

FUF følger også spændt udviklingen på hal-området, hvor et stort antal haller fremover underlægges gebyrordningen og de over og under 25-årige sidestilles. Vi er blevet lovet, det er omkostnings frit og hal-leje-omkostningerne hviler i sig selv, det skal stå sin prøve den kommende tid. Husk, har I spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkommen til at kontakte FUF på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller selv gøre jeres indflydelse gældende til det årlige FUF repræsentantskabsmøde. På gensyn i Strandby, d. 26/3-2020, kl. 18.00.

VÆR MED I TV FRA DR OM NATUR
FUF har repræsentation i GRØNT RÅD og i den anledning, vil vi gerne videreformidle et fantastisk tilbud til vore medlems foreninger, som elsker natur og friluftsliv. DR, Danmarks Radio, skal i gang med at optage en række udsendelser til TVserien ”Vilde Vidunderlige Danmark”. Derfor får I som FUF medlems foreninger nu helt særligt chancen for at byde ind med mange forskellige friluftaktiviteter, løb, SUP, orientering, spejderaktiviteter og meget andet spændende til NATURSTAFETTEN. Naturstyrelsen Vendsyssel skal være vært for et stort natur- og friluftslivs arrangement i Råbjerg Mile d. 16. august. Foreninger osv i området skal gerne udfylde arrangementet og derfor inviteres til info- og opstartsmøde i Krøyers Hus, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen, torsdag d. 12. marts kl. 16-18. Læs den illustrative indbydelse og meld hurtigt til.

LYT MED OM INTEGRATION 
FUF viderebringer et par gode tilbud fra integrations rådet, hvor FUF styrelse har sæde. Det første er et samarbejde mellem Integrationstrådet og Frederikshavn Teaterforening. Det er fortællingen ”Hvor taler du flot dansk” som afvikles i Arena Nord den 25. marts kl. 19.00. Det er et indlevende foredrag om de mange personlige fortællinger fra en helt nye bog, som omhandler en flygtningefamilie kamp for at lykkes i Danmark, og ønsket om at blive dansk på den helt rigtige måde. Billetprisen er kr. 90,-.

Det andet arrangement ”Brobygning til andre kulturer” er ganske gratis og afvikles torsdag den 16. april kl. 15.00. Integrationsrådet vil med dette foredrag gerne invitere til et arrangement, hvor du med garanti vil blive klogere på kulturmøder, fordomme og brobygningen mellem forskellige kulturer. De to foredragsholdere Özlem Cekic og Zeljka Secerbegovic fra Bydelsmødrene vil via engagerede fortællinger og erfaringer formidle et dilemmafyldt og kompliceret stof, så det både er nærværende og skaber plads til dialog. Læs mere om tid, sted og tilmelding.

ADFÆRD OMKRING CORONAVIRUS 
Det er meget vigtigt, at også foreningslivet nøje følger de retningslinjer Sundhedsstyrelsen og myndigheder udstikker. FUF opfordrer hermed alle sine medlems foreninger til at udvise den største forsigtighed og tage de nødvendige forbehold. Smitten er i sig selv måske ikke specielt farlig for børn og raske, sunde mennesker, men det alvorlige forhold, at ALLE kan være med til at viderebringe Covid-19 smitten til vore syge, svage eller ældre medborgere, betyder at vi som foreninger har et ganske særligt ansvar for at udvise medmenneskelig omtanke og at udøve den nødvendige forsigtighed, når foreningsaktive, uanset alder og antal samles. Tag truslen alvorligt, tal om konkrete tiltag i netop Jeres regi, tænk også på 2. og 3. leds kontakter og tag derefter de nødvendige forholdsregler, overvej eventuelt at aflyse arrangementer. De store landsorganisationer har udsendt følgende pressemeddelelse.

FORENINGS NYT FRA DUF 
Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, tilbyder en lang række kurser og puljer. Denne gang vil FUF Nyhedsbrev henvise til ”Lokalforeningspuljen”, som kan ansøges løbende hver måned og som giver tilskud til rigtig mange aktiviteter og materialer til foreningslivet, læs selv mere og drøft mulighederne i Jeres bestyrelse. 

DUF bliver 80 år og derfor inviteres bestyrelser, ledere og andre frivillige på landsorganisationniveau i DUFs medlemsorganisationer den 20. juni 2020 til workshops og stor fødselsdags fest på Spejdercenter HOLMEN. Arrangementet er også kaldet Foreningskalas.

Overførselsindkomst og hvad så. Et spørgsmål som ofte kommer op i mange foreninger, når ledere eller frivillige rammes af arbejdsløshed, sygdom eller går på efterløn. Her er komplicerede regler, men typisk gælder det, at man godt kan udføre frivilligt ulønnet forenings arbejde, dog med enkelte begrænsninger, dette er nyttig viden, så læs mere her og bliv klogere på, hvad man må, og hvilke regler der gælder.

KORT NYT FRA DIF
Den 1. marts åbnedes igen for idrættens FORENINGSSTØTTE. En lokalforeningspule på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivet hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger. Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen. Læs også om økonomisk støtte til at afholde pigecamps og give teenagepiger oplevelser med idræt. Always #LikeAGirl Camp har til formål at motivere endnu flere piger til at være aktive i foreninger. Endelig findes også en pulje til vanskeligt stillede familiers børn, herunder hjælp til udstyr og kontingenter i foreningslivet. Læs om de mange puljer og fonde DIF tilbyder.

KORT OM KOMMUNALE HØRINGER 
Frederikshavn Kommune har fremsendt et par dokumenter, som er i høring før endelig vedtagelse. FUF har på de seneste styrelsesmøder været igennem dem, men har ikke fundet anledning til yderligere kommentarer. Der er tale om ret store PDF-dokumenter. Både den kommunale udviklingstrategiplan 2020-2024 ”Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker”.

og ”Masterplan om Udviklingen af Fremtidens Strande” er at finde på kommunens hjemmeside, hvor interesserede foreninger og borgere også kan fremsende kommentarer og høringssvar til de politiske udvalg. Der er frister hhv. 19/4 og 25/3. GOD LÆSELYST….


FORTÆL FUF OM JER SELV
FUF opgraderer løbende sin Facebook. FUF vil for foreningers synlighed bring de mange gode beretninger om foreningslivet. Send en kommentar eller lav et indlæg på FUF Facebook.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP