Nyhedsbrev 08.02.2020

lørdag, 08 februar 2020

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER



REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG FORMANDSVALG
KORT NYT
ÅRETS PRISFEST
KASSERERKURSER
ANLÆGSPULJEN 2020
KURSUSTILBUD FRA DUF
FORENINGSFESTIVAL 2021
ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE
INSPIRATION OG INFORMATION

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her… 

GODT NYTÅR
Som den trofaste læser af FUF Nyhedsbrev har erfaret, er der blevet længere imellem udsendelserne. I stedet henvises til FUF Facebookside, som løbende opdateres. Har I info eller ting, som har almen interesse, er I som medlemsforening i FUF meget velkommen til at fremsende dette til styrelsen på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
FUF’s styrelse benytter anledningen til at ønske alle læsere og frivillige i foreningerne et rigtig godt nytår med mange gode oplevelser i arbejdet med børn og unge. Tak for samarbejdet i 2019. FUF vil fortsat være Jeres talerør og hjælper gerne, hvis I skulle have behov. Ret endelig henvendelse til styrelsen, hvis I har udfordringer i dagligdagen eller brug for hjælp eller en bisidder i Jeres forening.
FUF har mange kontakter i mange forskellige organer og organisationer.
Et sent, men velment: Godt Nytår 2020.


FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020
Hermed varsles FUF repræsentantskabsmøde, som finder sted torsdag d. 26. marts 2020. I kommende FUF nyhedsbreve vil der komme yderligere information. Der er en del styrelsesmedlemmer på valg og også i år vil der blive et spændende aktuelt indlæg. Reserver denne dato og udnyt jeres demokratiske indflydelse ved at sende op til 4 repræsentanter, heraf 2 stemmeberettigede pr medlemsforening. FUF styrelse vil fremlægge sine planer for kommende arbejdsår på baggrund af de initiativer som blev vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde, som en del af FUF vision 2022. Der inviteres traditionen tro på en let anretning fra kl 18.00.  
Alle opfordres til at møde op og gøre sin indflydelse gældende, også på fremtidig indstilling af FUF kandidater til folkeoplysningsudvalget og øvrige råd og bestyrelser.
På gensyn til foreningsrepræsentanter, politikere og øvrige gæster til et spændende repræsentantskabsmøde (generalforsamling) i FUF 26/3-2020.


FUF SKAL VÆLGE NY FORMAND
På repræsentantskabsmødet i marts skal FUF vælge ny formand.
Efter 30 år på posten vil mange nok sige, at det er på tide, der bliver et skifte i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, som blev stiftet tilbage i 1963.
Seneste formandsskifte var i 1990, hvor en ny folkeoplysningslov skulle omsættes i et nyt Folkeoplysningsudvalg, som afløsning for de tidligere Fritidsnævn, og foreningernes støtteordning ændredes i de år radikalt. Det har altid været FUF’s formands og FUF’s styrelses holdning, at alle børn og unge i foreninger skulle behandles lige, når det gjaldt støtte til deres fritidsaktiviteter, uanset om man var til idræt, spejder, klub, kor eller hobbyaktiviteter.
Med dette vigtige princip har Frederikshavn Kommune haft en forbilledlig støtteordning.
Det er derfor vigtigt, at de mange idebetonede foreninger og spejderorganisationer, som FUF, nu også udover mange idrætsforeninger, repræsenterer, ser sig godt om og finder en ny formand til at videreføre en fælles platform for denne vigtige del af Frederikshavn Kommunes foreningsliv. FUF er talerør for alle foreninger, der arbejder med børn og unge, udover dette engagerer FUF sig i rigtig mange tiltag på børne- og ungdomsområdet i og udenfor kommunen, ligesom børns samvær, trivsel, aktiviteter og sunde fritidsinteresser har FUF’s fokus. Mange idebetonede foreninger og spejderorganisationer er i denne tid under voldsomt pres og ofte uden nødvendig politisk bevågenhed. De senere år er rigtig mange FDF kredse, spejdergrupper, hobbyforeninger og børne- og ungdomsklubber desværre lukket ned eller kører helt underdrejet.
Vi risikerer de kommende år at miste mange af de børn og unge, for hvem kun idræt ikke kan opfylde deres behov for socialt samvær i fritiden.
Det er Ikke på grund af manglende interesse fra børnene, men på grund af manglende ledere til at tage over.
Sjovt nok er tendensen i mange andre større kommuner helt modsat af udviklingen her i Frederikshavn Kommune.
FUF har i de senere år flere gange slået alarm om dette. Det er derfor vigtigt, også fremover at top-prioritere dette, hvilket gerne skulle blive en opgave for en kommende FUF formand og styrelse.
Så kære medlemsforeninger, nu er tiden til at stå sammen om at finde en ny formand for en af de mest indflydelsesrige paraplyorganisationer på området. Det er en super spændende post, og mulighederne er mange. Se endvidere FUF’s vedtægter og formål.


FUF LANCERER STOR FORENINGSFESTIVAL 2021
Som en del af FUF Vision 2022 er et af temaerne SYNLIGHED.
Derfor har FUF styrelse indkaldt en lang række bestyrelser udvalg og frivillige paraplyorganisationer til et forberedende møde om afholdelse af en kæmpe FRIVILLIGHEDS- OG FORENINGSFESTIVAL i efteråret 2021, hvor de mange frivillige klubber og foreninger både skal sættes på skoleskemaet, og der skal være masser af arrangementer, åbent hus og multi-events osv. osv. Ideerne er mange, og arbejdet er først lige gået i gang.
FUF har kontaktet en lang række frivillige organisationer, handelsstandsforeninger m.fl. ud over hele kommunen, og forventer et kæmpe brag af en begivenhed, som vil skabe synlighed om de mange frivillige organisationer og den store indsats, der gøres. Formålet er at skabe fællesskab, opmærksomhed og vækst i kommunens foreningsliv og aktiviteter for borgere, børn og unge.
Mange har allerede tilkendegivet stor interesse, og første skridt bliver et stormøde her i foråret. Vil I høre mere, eller har I gode ideer og forslag, kan I kontakte FUF Styrelse, Steen og Kira, på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller følge med her i FUF Nyhedsbrev. Planlægningsarbejdet er knap begyndt. Det bliver STORT…. :-)


KASSERERKURSUS
FUF viderebringer et godt tilbud til klubber og foreninger i kommunen om en orientering om ”Støtteordningen for Folkeoplysende Foreninger i Frederikshavn Kommune”. Forvaltningen afholder 2 arrangementer i hhv. Strandby og Sæby. Det er stadig muligt at tilmelde, så benyt Jer af muligheden for at få svar på Jeres spørgsmål og udfordringer, når der her 1. april skal søges kommunale tilskud. Har I kommentarer omkring det nye regelsæt, er der også mulighed for at løfte dette på kurserne. Det er vigtigt, at de udarbejdede vejledninger er forståelige for alle. Læs om tilmelding til årets kassererkurser d. 11. og 27. februar her.


PRISFEST

Husk at indsende navne og nomineringer til årets Prisfest. Læs mere på Fritidsportalen eller KOMMUNENS HJEMMESIDE.

FRITIDSPORTALEN
Når nu vi er inde på Fritidsportalen, så opfordrer vi alle foreninger til at opdatere Jeres forenings beskrivelse, så kommunens borgere kan nærlæse de mange gode fritidstilbud, som findes indenfor det folkeoplysende foreningsliv. På samme side kan I finde vejledning til støtteordning, ansøgningsguide, lokaleleje og anden vigtig foreningsinformation. Fritid Frederikshavn DK – der er da en adresse, der er til at huske.


ANLÆGSPULJEN 2019/2020 FORDELT
På seneste Folkeoplysningsudvalgsmøde sidst i januar blev det besluttet hvordan Folkeoplysningsudvalgets (FOU) anlægspulje skulle fordeles. Der var ansøgninger på omkring 5 mio. kr., men de ca. 1,1 mio. kr. som var til fordeling kunne naturligvis ikke dække alles behov fuldt ud. Men vi er i FUF godt tilfredse med fordelingen af de forhåndenværende midler, hvor de fleste ansøgere blev tilgodeset i større eller mindre grad. Naturligvis kunne man jo altid ønske sig mere. Endvidere blev der også gemt et beløb til en ”akut-pulje”, som FOU kan råde over i kommende år, såfremt der skulle indtræffe skader på bygninger eller anlæg. Se omtale.

Hele listen kan findes her.

ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE KÅRET
Det blev Vordingborg Kommune, som af DUF netop er blevet kåret som ÅRETS UNGDOMS KOMMUNE 2020 for deres indsats for foreningslivet og gode tiltag blandt børn og unge.
I år var både Frederikshavn og Hjørring kommuner med i opløbsfeltet blandt de nominerede kommuner.
Men i sidste ende løb Sjælland og dermed Vordingborg med prisen,
Læs DUF’s omtale og begrundelse.
Frederikshavn Kommune var i 2007 en af de allerførste kommuner til at modtage den eftertragtede pris. I anledning af statsminister Mette Frederiksens udnævnelse af et særligt rådgiverkabinet, lavede FUF Nyhedsbrev et nostalgisk tilbageblik på dengang i 2007 umiddelbart efter kommunesammenlægningen, se eller gense artiklen nederst i FUF Nyhedsbrev.

SPÆNDENDE FORENINGSTILBUD FRA DUF
Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, tilbyder en lang række spændende kurser og fyraftensmøder de kommende måneder. FUF Nyhedsbrev bringer her en kort omtale af en række af tiltagene. Udnyt muligheden og send nogle repræsentanter fra netop Jeres forening til DUF’s arrangementer. I kan også søge information hos FUF søsterorganisation ÅUF i Århus. Og I er naturligvis altid velkomne, til at kontakte FUF styrelse direkte, for at høre nærmere om, hvad der rører sig. Nedenstående en række DUF tilbud:


NYE MØDESTEDER, en lærerig workshop i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden om engagerende faciliteter, og om hvordan man i 2020 skaber nye og attraktive mødesteder for børn og unge

FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET har det mange steder svært og folkeoplysningsudvalgets indflydelse er også her i Frederikshavn Kommune under voldsomt pres. Lær mere om lobbyisme, og om hvordan I som aktiv forening opnår indflydelse,  der påvirker de politiske beslutninger i kommunen.

UNGDOMSØEN er et aktiv som bl.a. Christian Melchiorsen, fra Det Danske Spejderkorps, DDS 1. Frederikshavn har stået bag. Nu inviteres der til besøg, kurser og seminarer for unge og for foreningslivet på det tidligere Middelgrundsfort nu Ungdoms-øen i Øresund, læs om mulighederne.

SIDST MEN IKKE MINDST inviterer DUF til en lang række møder i hele landet om det repræsentative demokrati. Det er det demokrati, som dagligt lever i det danske foreningsliv, læs mere om hvordan unge tager del i processen, og tilmeld til et af de mange møder også her i Nordjylland.

KORT NYT
De gamle gymnastiksale, som vi stadig her en del af også her i kommunen, trænger til nyt liv for at tiltrække nutidens børn og unge. Derfor har Idrætsorganisationerne og LoA-Fonden udskrevet en tema konkurrence for kommunerfor kommuner om at deltage i projektet NYT LIV. Se også omtalen fra DIF.



En klassisk sport som tennis er også under stor udvikling rundt om i Danmark. Mange kommuner investerer stort i borgernes fritidsaktiviteter, og i den forbindelse har Lokale og Anlægsfonden sammen med specialforbundene sat fokus på fremtidens tennisbaner, bl.a. med et over 80 siders ide-katalog.

Rundt om i Danmarks kommuner er der, som det ses, rigtig meget gang i forandring og modernisering af bygninger og anlæg til borgernes fritidsfaciliteter, blot et lille udsnit af de mange spændende tiltag kan til inspiration ses her.

Skulle Jeres forening have brug for ekstra midler til anlæg, nu hvor den lokale anlægspulje ikke har støttet fuldt ud, så husk at foreninger i Frederikshavn Kommune frit kan benytte www.puljeguiden.dk til småt og stort, kontakt Center for kultur og fritid eller se fritidsportalen for vejledning. For anlægsprojekter mellem 150.000,- op til en million, er der rigtig gode muligheder i puljen fra LoA-Fonden.
Tag og brug den, det er ikke svært, og der er oftest et virkelig godt afkast. Ret henvendelse til FUF hvis I har spørgsmål. FUF har rigtig gode kontakter i Lokale og Anlægs Fonden. De mindre puljer er ret tilgængelige for alle. Er det projekter på mange millioner, er det noget tungere.


FORTÆL FUF OM JER SELV
FUF opgraderer løbende sin Facebook og øger antallet af følgere. FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de mange gode beretninger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar eller lav et indlæg på FUF Facebook.

 

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP