Nyhedsbrev 05.04.2020

søndag, 05 april 2020

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER
 
GOD PÅSKE
VIGTIGT NYT
CORONA-AKTIVITETER
SE PÅ FRITIDSPORTALEN
FORENINGSFESTIVAL 2021
INSPIRATION OG INFORMATION
REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT
PÅSKEKLUMME OG LIDT BAGGRUNDSINFO
 
FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

GOD PÅSKE
FUF vil med dette nyhedsbrev ønske alle foreningsledere en rigtig god påske. Det er en underlig tid vi lever i, men det er vigtigt at vi som foreningsfolk, der jo elsker at samle mange mennesker omkring os, overholder de regler myndighederne udstikker, og endda går foran som gode eksempler. Der er, som nævnt i tidligere FUF Nyhedsbrev, ingen grund til at samles unødigt, om man så er 3, 5 eller 7. Og uanset om det kribler og krabler i os for at komme i gang med sidste del af sæsonen, eller starte op nu solen og varmen får foråret op i os og vi foreningsaktive ”vil på græs” og ud at nyde naturens mange glæder. Vi må gøre det sammen og hver for sig, som det hedder sig i øjeblikket. Måske lukkes der snart op, men lad os i foreningslivet være ekstra påpasselige med at igangsætte aktiviteter som kan bryde smittekæder for de svagest medborgere. Heldigvis ser tallene for smittede i Frederikshavn Kommune særdeles gode ud, men det kan hurtigt ændre sig, hvis vi ikke fortsat er yderst forsigtige, tager forholdsregler og viser hensyn. LAD OS PASSE PÅ OS SELV OG HINANDEN.

DER ARBEJDES VIDERE FOR JER
FUF arbejder videre og der lægges nye ting på vores Facebook, ligesom mails og telefoner bruges flittigt. Der har lige været ansøgningsfrist her 1. april, hvilket har affødt en lang række spørgsmål og sågar også en voldsom mediestorm, fra mange dygtige, engagerede og hårdtarbejdende foreningsledere, som, ikke ubegrundet, frygter for deres forenings fremtid.


Derfor har FUF sammen med Idrætssamvirket forfattet et skriv til orientering for foreningerne. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den kraftige ”praksisgenopretning” som forvaltningen og politikerne i KFU har indført i kølvandet på Frederikshavnerordningens nye afløser, den nye Folkeoplysningsordning, har givet rynkede pandebryn hos både paraplyorganisationerne og foreningsledere. SE DE FÆLLES TILTAG SOM IS OG FUF LÆGGER OP TIL

HOLD JER AKTIVE
Selvom tiderne er anderledes, så er der mange måder at holde kontakten til sine medlemmer på. FUF opfordrer foreningerne til at være kreative og benytte nye digitale former for kontakt til børn og unge som sidder hjemme. Der er mange muligheder for at aktivere sine medlemmer og mange af foreningernes organisationer har da også fremsat flere forslag til at holde samme hver for sig aktiviteter for børn og unge. I Frederikshavn Kommune har vores foreningskonsulent Søren Vestergaard Frederiksen heller ikke ligget på den lade side. FUF har modtaget et indlæg til FUF Nyhedsbrev som vi skynder os at videreformidle.


Fra Atletikklubben SIK80 i Sæby, Gunnar Møller Nielsen, er der også gode ideer.
 
KFUM Spejderne afholder hjemmespejd.

Der hjemmetrænes også gymnastik.

Endelig har Frederikshavn Kommunes SSP et RIGTIG GODT TILBUD til en chat for børn og unge, Læs mere.


FORSKELLIGE CORONAPAKKER
Der er lanceret forskellige offentlige pakker til støtte for forenings- og idrætslivet, disse kan nærlæses på Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF hjemmeside, hos DGI og på DIF’s hjemmesider

Som nævnt andetsteds, forsøger FUF og IS også at fremskynde aconto udbetaling fra Frederikshavn Kommune.

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE AFVENTER NY DATO
Repræsentantskabsmødet for FUF, skal iflg. Vedtægterne afholdes inden udgangen af april, men som det ser ud i øjeblikket er der tale om force majeure og vi må i lighed med mange andre udsætte repræsentantskabsmødet og afgående formands reception på ubestemt tid. Der vil blive varslet i god til inden afholdelsen. Indtil videre fortsætter den valgte styrelse sine aktiviteter om end i stærkt reduceret form, da også styrelsesmøderne er omfattet af myndighedernes forsamlingsforbud. FUF orienterer løbende gennem FUF Nyhedsbrev


FUF LANCERER STOR FORENINGSFESTIVAL 2021
Som en del af FUF Vision2022 er et af temaerne SYNLIGHED. Derfor har FUF styrelse indkaldt en lang række bestyrelser udvalg og frivillige paraplyorganisationer til et forberedende møde om afholdelse af en kæmpe FRIVILLIGHEDS- OG FORENINGSFESTIVAL i efteråret 2021, hvor de mange frivillige klubber og foreninger både skal sættes på skoleskemaet, og der skal være masser af arrangementer, åbent hus og multi-events osv. osv. Ideerne er mange, og arbejdet er først lige gået i gang. FUF har kontaktet en lang række frivillige organisationer, handelsstandsforeninger m.fl. ud over hele kommunen, og forventer et kæmpe brag af en begivenhed, som vil skabe synlighed om de mange frivillige organisationer og den store indsats, der gøres. Formålet er at skabe fællesskab, opmærksomhed og vækst i kommunens foreningsliv og aktiviteter for borgere, børn og unge. Mange har allerede tilkendegivet stor interesse, og første skridt bliver et stormøde her i foråret. Vil I høre mere, eller har I gode ideer og forslag, kan I kontakte FUF Styrelse, Steen og Kira, på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller følge med her i FUF Nyhedsbrev. Planlægningsarbejdet er knap begyndt. Det bliver STORT…. :-)


FRITIDSPORTALEN
Når nu vi er inde på digitale medier, så kunne det være godt at kaste et blik på Jeres side på Fritidsportalen, her opfordres alle foreninger til at opdatere foreningsbeskrivelserne, så kommunens borgere kan nærlæse de mange gode fritidstilbud, som findes indenfor det folkeoplysende foreningsliv i Frederikshavn Kommune. På samme side kan I finde vejledning til støtteordning, ansøgningsguide, lokaleleje og anden vigtig foreningsinformation. Nu har I jo aftestet siden ved tilskudsansøgningerne. Fritid Frederikshavn DK – der er da en adresse, der er til at huske.


BAGGRUNDSINFO OG PÅSKEKLUMME
Lad os slå fast med det samme, den samlede ramme til folkeoplysning er ikke reduceret mere end den ene procent, som den efterhånden har været beskåret med de sidste 10 år. Derfor er der, om end reduceret og visse udbetalinger er fastlåst, fortsat en pænt beløb budgetteret til støtte til foreningslivet. Vist er der foretaget justeringer, såsom transporttilskud nu er underlagt en pulje, som KFU fordeler, og det samme gælder tidligere trænertilskud nu talentpulje, som også ligger til fordeling i KFU.


I FUF og IS forstår vi godt, at det giver bekymringer i forhold til deltagelse i lejre og udebane kampe og stævner, da det er svært at budgettere disse arrangementer, når tilskudsprocenten til transport afhænger af en puljeansøgning. Det samme med trænere, hvad tør man ansætte til sin talentudvikling. Dette er ligeledes underlagt KFU, som forlods har reserveret en lille million til disse 2 puljer. Folkeoplysningsudvalget og dermed FUF og IdrætsSamvirket har ikke længere indflydelse på denne fordeling og kender ikke fordelingsnøglen.

Den ganske anden ting er den kraftige reduktion i udbetalingen af lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. En ændret praksis, som IKKE er en del af den nye Folkeoplysningsordning, betyder at mange mister meget, og uanset om man er en stor eller lille forening gør det ondt, når en stor procentdel af ens forventede tilskud forsvinder. I FUF har vi gennem flere år påberåbt, at man skulle flytte sammen, benytte lokalerne mere og gerne være flere om at dele lokalerne på forskellige aftener. Men vi ved også, at dette er svært, og at det trods en god vilje ikke altid er muligt, hverken at få flere medlemmer, andre brugergrupper til at flytte ind eller sågar sælge sine faciliteter, så der er fornøden økonomi til forandringer. Derfor vil IS og FUF arbejde hårdt for, at få løftet betalingsloftet for lokaletilskud, hæve tilskudsprocenten eller fastholde nogle af de kriterier, der tidligere er udbetalt tilskud efter. FUF ser også det uheldige i, at kun hytter og lejrpladser samt fodboldbaner fremover støttes som udearealer, vi har altid kæmpet for at andre foreningsaktiviteter som tennis, ridning, motorsport, golf, atletik, skydebaner og mange, mange andre gode og sunde udeaktiviteter, også kunne få tilskud efter tidligere velfungerende principper. Et bedre fornødent forvaltningsmæssigt tilsyn vil være en forudsætning. Måske ikke tilskud i samme omfang som tidligere, men trods alt et beløb som anderkendelse af forskelligheden og mangfoldigheden i foreningslivet. FUF forsøger senere at rejse dette igen, og håber at det demokratiske flertal har flyttet sig. Noget kunne måske tyde på det.
Sluttelig skal det nævnes, at vi fra FUF på det kraftigste opfordrer vore foreninger til IKKE at begynde at skyde på eller efter hinanden og i misundelse undergrave tilliden til andre foreningstyper. Hele foreningsområdet er heldigvis mangfoldigt, og derfor er en tilskudsordning kompleks. Der skal være plads og muligheder for alle. Det har altid været FUF’s princip, at alle uanset hvilken fritidsinteresse man måtte have (dog undtaget kriminelle banderelaterede aktiviteter) ja, så skulle man i videst muligt omfang have samme form for tilskud til aktiviteter blandt børn og unge. Det skal i tilskudsmæssig henseende være lige meget, om man går til ishockey, spejder, fodbold, håndbold, korsang, peddigrørsfletning, svømning eller floorball. Vi har heldigvis en kommune som stiller en bred vifte af faciliteter til rådighed, derfor er mange tilskud ikke sammenlignelige umiddelbart, det er jo svært at regne på hvad et medlem koster om man er skøjteløber, spiller fodbold, håndbold, dyrker atletik eller går til spejder, FDF. Vi skal i stedet for at gå efter hinanden, og andre foreningers tilskud, glædes over mangfoldigheden af tilbud, som børn og unge kan tage del i. Der skal jo også være noget til de, som ikke er konkurrencemennesker og ønsker at synge, pleje kæledyr i 4H, være politisk aktiv, være spejder, FDF’er, teater og rollespil eller dyrke andre idebetonede fællesskaber. Tilskud kan IKKE sammenlignes krone til krone, for tilskud og økonomien bag faciliteter og aktiviteter kommer fra mange forskellige kasser.

Foreningslivet må agere i de rammer som PT findes i vores kommune, og alle kæmper naturligvis for hver deres sag, men når vi står sammen i fællesskab, kan vi påvirke beslutningstagerne. Vi har fået lovning på en aktivitetstimebetaling på 1,- kr. Det er et længe næret ønske, så det er positivt. FUF er også lovet en 0-løsning i forbindelse med ophævelsen af 25års reglen i gebyrlagte haller og anlæg, vi er meget spændte på, om det holder i det lange løb. Der er fortsat en skævvridning for foreninger i egne og lejede faciliteter, det skal understøttes med en bonusfaktor, når der kommer styr på lokaletilskudsøkonomien. Som det hidtil har været, har der været penge til aktiviteter og faciliteter for børn og unge, men det er ingen hemmelighed, at det er en af FUF’s mærkesager at folkeoplysningsudvalgets økonomi primært skal gå til bredden og til aktiviteter for børn og unge. Om dette holder når politikerne nu lemper 25års-reglen for visse aktiviteter i kommunale og selvejede haller og senere også for andre klubber og foreninger, stadig indenfor samme ramme, det finder FUF tvivlsomt. Men måske er det der de reducerede midler fra nuværende ”praksisgenopretning” skal bruges, det er jo en politisk beslutning. Det kunne jo også være at en revidering af haltilskudsordningen kunne frigive midler til dette. FUF er ikke i tvivl om at børne- og ungdomsaktiviteter fortsat skal have første prioritet, når det gælder kommunale tilskud.

FORTÆL FUF OM JER SELV
FUF opgraderer løbende sin Facebook og øger antallet af følgere. FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de mange gode beretninger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar eller lav et indlæg på FUF Facebook.

 
TIL SLUT EN RIGTIG GOD PÅSKE TIL ALLE LÆSERE
Rigtig god påske | Vamdrup.dk

KOM UD OG NYD DET DEJLIGE FORÅRSVEJR

MEN PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP