Nyhedsbrev 17.04.2019

onsdag, 17 april 2019

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

JOBOPSLAG
KORTE NYHEDER
PULJEANSØGNING
NYOPRETTET STILLING

BLIV FRITIDSKONSULENT
OM FUF VISIONS PLAN 2022
IS OG FUF STØTTER MULTICENTER
OPDATERER DEN NYE FRITIDSPORTAL
SEXKRÆNKELSER, BØRNEATTESTER OG GDPR
KRAV FRA UNGE TIL EN KOMMENDE REGERING

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her


SØG STILLINGEN SOM FRITIDSKONSULENT
FUFs styrelse har i flere år haft et ønske om en kommunal forenings-/fritidskonsulent. Ja, faktisk har det stået i FUF VISION siden 2015. I forbindelse med nogle rokeringer i kultur og fritidsforvaltningen er det nu lykkedes indenfor budgetrammen, at opslå en stilling som fritidskonsulent i Frederikshavn Kommune til udvikling af forenings- og fritidsområdet. Det er med stor fornøjelse, at FUF nu ser aktiv lobbyisme og et godt samarbejde med forvaltningen føre til konkrete tiltag på området. Det er FUF’s ønske, at paraplyorganisationerne såvel som kommunens mange foreninger får stor glæde af en sådan ansættelse. FUF håber, at man prioriterer en person M/K med et stort lokalkendskab, en flerårig erfaring som aktiv foreningsleder i det frivillige foreningsarbejde, samarbejdsevner og visioner for nye lokale tiltag, ligesom det vil være en stor fordel med bestyrelseserfaring fra en klub eller forening i fritidsområdet. FUF forventer, at et tæt samarbejde med den enkelte forening og kontakten til den kommunale forvaltning bliver nemmere. Også foreningsudvikling og kontakt til de uorganiserede aktiviteter samt fundraising bliver en væsentlig del af den nye fritidskonsulents arbejde. Kunne ansøgeren måske findes blandt FUF Nyhedsbrevs læsere ellers prik en af Jeres lederkolleger på skulderen. Ansøgningsfrist 3. maj 2019, kl. 12.00. Læs stillingsopslaget.

FUFs REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Som omtalt i tidligere FUF Nyhedsbrev kom mange spændende ideer på bordet under FUFs repræsentantskabsmøde i Ålbæk i marts. Disse fremsatte gruppeforslag bliver medtaget i den kommende FUF-handlingsplan og senere offentliggjort på FUF hjemmeside www.fuf.nu . Borgere og politikere kan glæde sig til en pallette af tiltag for kommunens foreningsliv, børn og unge fra FUF. Fokus i FUF PLAN 2022 bliver synlighed, og en vigtig brik til dette vil være en kommende fritidskonsulent, hertil kommer en lang række spændende nye FUF-tiltag som foreningsfestival, frivillighedsfest og foreningsaktiviteter på skoleskemaet. En øget ungeindsats i samarbejde med SSP og mange, mange andre spændende tiltag vil flyde fra FUF styrelse i den kommende tid. Læs LOKALAVISENS omtale.

ANSØG DE MANGE STORE PULJER
Ønskes tilskud til aktiviteter i det lokale foreningsarbejde for børn og unge yder DUF hver måned tilskud fra Lokalforenings Puljen.

Ønskes tilskud til idrætstiltag eller samarbejde mellem forskellige foreningstyper har organisationerne DIF og DGI store puljer, for mindre beløb uddeles løbende, for større beløb 3 gange årligt, se Puljen her,
Ønskes hjælp til ansøgninger, så kontakt FUF. Her en opfordring til at hente penge fra Lokale- og Anlægsfondens Pulje.
Sluttelig har FUF styrelse igen åbnet for mindre foreningsstøtte fra FUF-Puljen.
HUSK foreninger i Frederikshavn Kommune Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. har alle gratis adgang til hundredvis af fonde gennem PULJEGUIDEN.

IS OG FUF STØTTER MULTICENTER
Ifølge DGI og DIF er der i idrætsforeningerne landet over 26.000 flere aktive end sidste år, den store fremgang vil kræve nye og moderne faciliteter og øgede kommunale investeringer i fritidslivet. For FUF er det derfor nu endnu vigtigere, at folkeoplysningsudvalgets område 2 tilskudtilskud fastholdes til de under 25-årige, og at der nu gøres en ekstra indsats for aktivt at engagere børn og unge i foreningslivet, ellers står klubberne til at tabe en hel generation.
Til gengæld vil de mange aktive voksne, mere end 20.000 over 60-årige, gavne folkesundheden og øge positive sociale relationer. Det vil derfor være naturligt for en kommune at fritidsaktiviteter udvikles og understøttes af flere forvaltningsområder i fællesskab. FUF har længe foreslået, at over 25-årige voksne aktive og de mange idrætsaktive pensionister støttes af hhv. sundhedsudvalg og socialområdet. Et MULTICENTER kunne jo være en af fremtidens muligheder, hvor flere forvaltningsområder og foreningstyper kunne samarbejde for folkesundheden på alle planer. Det er derfor positivt, at Idræts Samvirket på deres generalforsamling nu har udtalt: ”Et projekt, som vi følger med spænding, er planerne om et Multihus i Frederikshavn. Det er ved at tage form med en placering ved Stadion og Arena Nord, og bliver et center der blandt andet skal anvendes til gymnastik, dans, cheerleading og firmaidrættens mange aktiviteter som de bærende sportsgrene, lød det håbefuldt fra Idrætssamvirkets formand Tommy Thomsen. Også Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS lægger på en konference op til fleksible og moderne ”Rammer der Rammer”.


KORT NYT
FUF har et godt samarbejde med Frederikshavn Teaterforening, flere gange årligt indkøber og udlodder FUF teaterbilletter til aktive foreningsledere. Sæt X i kalenderen for årets generalforsamling i din teaterforening. Det sker onsdag den 24. april 2019 kl. 18,30 i Det Musiske Hus. Frederikshavn Teaterforening er vært ved en øl/vin og vand - og glæder sig til at se rigtig mange af gæster for en præsentation af sæson 2019-2020. FUF opfordrer læserne til at tegne et støttemedlemsskab, så vi her i Frederikshavn fortsat kan nyde alsidige live teaterforestillinger af høj kvalitet. Besøg Frederikshavn Teaterforening.

Frederikshavn Kommune har oprettet web, en ny fritidsportal hvor alle foreninger, der modtager tilskud under folkeoplysningsloven, er oprettet. MEN der mangler beskrivelser af mange FDF-kredse, spejdergrupper, idrætsklubber og øvrige foreninger. Sørg for at gøre Jeres præsentationsside indbydende med foto og en spændende tekst, som får nye borgere eller andre medborgere interesserede i netop Jeres aktiviteter. Kun få har benyttet sig af muligheden for denne reklameplads. På siden er anført kontaktperson, adresser og oplysninger om offentlige tilskud, er der fejl eller spørgsmål, kontakt forvaltningen. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

FUF har opgraderet sin Facebook og håber at øge antallet af følgere, Dette kan være et godt sted at debattere Frederikshavn Kommunes fritidstilbud eller rejse spørgsmål til støtteordning eller andre foreningsanliggender. FUF har allerede på baggrund af henvendelser rejst ankesager, så det nytter at følge FUF.

Hvad skal der ske, når vi har fri? Mød op og fortæl det. Den 7. maj afholder Kultur og Fritidsudvalget 7 samtidige borgermøder i 7 byer rundt om i kommunen. Her vil være sørget for kaffe og kage, Tanken med mødet er, at borgerne kan komme med inputs i form af kritik, ros og erfaringer om alle de fritidsaktiviteter og kulturtilbud, som Frederikshavn Kommune rummer. Samtidig vil samtalen dreje sig om, hvilke tilbud, der skal sættes fokus på i fremtiden. HUSK bare at tilmelde Læs mere. 

NYT FRA DGI

Mange foreninger oplever desværre forskellige former for krænkelser, DGI har udarbejdet en vejledning.

Børneattester er det vigtigt at have styr på, FUF anbefaler at man mindst hvert andet år indhenter disse, læs vejledning.

Sluttelig en opfordring til at drøfte foreningens persondatapolitik, se en kort vejledning fra FUF.

Skulle man ønske yderligere afholder DGI gratis on-line kursus d. 30. April kl. 17.00.

KRAV FRA DUF TIL NY REGERING
DUF repræsenterer over 600.000 danske børn og unge. Det er den unge generation, der skal overtage samfundet og kloden efter deres forældre. Derfor skal unge også have indflydelse på, hvad politikerne beslutter.
Formålet med Ungdommens 10 ønsker er at vise, at DUF vil have indflydelse på den politiske dagsorden. Her nogle eksempler på de 10 krav:

Prioritér forebyggelse og adgang til naturen
Unges mentale sundhed udvikler sig i en foruroligende retning. Hyppige selvmordsforsøg bør få os til at overveje om velfærdssamfundet giver børn og unge de bedste opvækstvilkår. Vi må i højere grad forebyggelse og behandling bør prioriteres i indsatsen mod psykisk sårbarhed, åbne vores fællesskaber for flere og blive bedre til at håndtere og tale om mental sundhed. Mange børn og unge har i dag ondt i livet i form af ensomhed, angst eller stress. En måde at forebygge og komme dette til livs på er at få børn og unge ud i naturen.
Samtidig er det vigtigt, at børn og unge får mulighed for at kende naturen i den verden, de skal være med til at passe på og sikre fremover.

Stop bureaukrati og få foreningerne ind i skolen
Alt for ofte oplever det frivillige foreningsliv krav fra offentlige myndigheder, som ingen mening giver i den virkelige verden. Derfor ønsker DUF, at der laves en regelforenkling af foreningsområdet. Et konkret eksempel er spejderne, der slås med byggetilladelser til telte og mastesejl, fordi reglerne er strammet. Rigide regler mangler sund fornuft og bliver snubletråde for de mange frivillige, der bruger unødig tid, energi og penge på bureaukrati. Mange har brug for at udfolde sig i en arena, der er andet og mere end skolen. Foreningslivet kan rumme alle, og børn og unge har brug for den anerkendelse, der kommer gennem foreningslivet. Derfor ønsker DUF en skoledag, der giver plads til et rigt fritidsliv.

Læs mere på DUFs hjemmeside

FUF NYHEDSBREV ØNSKER ALLE SINE LÆSERE EN GOD PÅSKE

Billedresultat for påske

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP