Nyhedsbrev 11.03.2019

mandag, 11 marts 2019

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

KORT NYT FRA FUF
FUF VISIONSPLAN 2022 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FUF STØTTEDE TILSKUD TIL UDEAREALER
LOKALEANSØGNING OG ANSØGNINGSKURSUS 
NY FOLKEOPLYSNINGSORDNING OG BRUGERGUIDE
JUBILÆUMS-FANEBORG PÅ VALDEMARSDAGEN 2019

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…


INDKALDELSE TIL FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019
FUFs repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 20. marts, 2019 kl. 18.00 i Relief-huset, Bundgarnsvej 47 hos FDF i Ålbæk. Repræsentantskabsmødet afvikles i henhold til vedtægterne
Skulle I have forslag til FUF styrelses kandidater, kan disse fremsendes til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Alternativt er det muligt at opstille på selve mødet.
FUF er vært ved en let anretning, serveret af Ålbæk FDF. FUF’s styrelse håber, at se mange medlemsforeninger denne aften, hver medlemsforening har 2 stemmeberettigede.
FUF NYHEDSBREV vil løbende bringe information som vil blive drøftet på repræsentantskabsmødet, hvor der også bliver mulighed for at høre om FUF’s rolle omkring udarbejdelsen af den nye tilskudsordning ”Folkeoplysnings-ordningen”, som afløser tidligere ”Frederikshavner-ordning”.


Sæt allerede nu X i kalenderen d. 20. marts og mød frem i Ålbæk. På gensyn.

FUF VISION 2019-22
FUFs styrelse fremlægger forslag til en samlet 3-årig visionsplan under overskriften SYNLIGHED.
FUF ønsker gennem de kommende 3 år at arbejde målrettet på….

SYNLIGGØRELSE AF DEN FRIVILLIGE, ULØNNEDE FORENINGSINDSATS, HVOR MÅLGRUPPEN ER:

- BORGERE OG POLITIKERE.

- FORVALTNING OG ADMINISTRATION

- FORENINGSVERDENEN.

Visionen er treårig og suppleres med handleplaner, der evalueres hvert år. De første konkrete handleplaner fremlægges på FUF repræsentantskabsmøde d. 20/3. Her vil der blive mulighed for alle FUF’s medlemsforeninger at fremsætte og drøfte forslag til opfyldelse af visionen. Der bliver afsat tid til en åben debat om, hvordan vi sammen kan styrke foreningslivet og indsatsen overfor børn og unge i Frederikshavn Kommune i de kommende år. FUF håber, at så mange som muligt møder frem og giver sit besyv med for dermed at hjælpe FUF med at stå stærkere som børne- og ungdomsarbejdets paraplyorganisation. Man kan roligt møde frem uden risiko for pres til at opstille til yderligere bestyrelsesarbejde, men blot være med til at præge fremtiden for FUF’s arbejde ved deltagelse i det årlige repræsentantskabsmøde d. 20. marts 2019.


NY STØTTEORDNING
Frederikshavn Kommunes byråd har efter indstilling fra Kultur og Fritidsudvalget vedtaget en ny tilskudsordning for foreninger i kommunen fra 2019 ”Folkeoplysningsordningen” (den korte printervenlig version)

Kultur og Fritidsudvalget har også vedtaget de økonomiske rammer og overordnede retningslinjer og principper for den nye støtteordning. Folkeoplysningsudvalget har sammen med forvaltning og repræsentanter for KFU arbejdet på en vejledning for udbetaling af tilskud til folkeoplysende foreninger. Samtidig fremlægges KFU’s kommende takstblad for udbetaling af støtte gældende for 2019. Med den nye Tilskudsguide som vejledning skulle det blive lettere for foreningerne at finde rundt i tilskudsordningen for folkeoplysende foreninger og dermed vide, hvad der er tilskudsberettiget, og hvad der ikke kan søges støtte til. Interesserede kan allerede nu se den foreslåede Tilskudsguide version 1.0 i dagsordenen til FOLKEOPLYSNINGSUDVALGSMØDET torsdag d. 14/3, hvor punktet er til behandling – Læs selv Tilskudsguiden og Takstbladet på side 41-68 i bilag til den udsendte dagsorden.

Har man kommentarer, synspunkter eller bemærkninger, som FUF bør have med til folkeoplysningsudvlagsmødet på torsdag d. 14/3, så skriv en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LOKALEANSØGNING FOR 2019/2020
Det er tid til at indsende regnskaber og ansøge om driftstilskud nu 1. april, ligesom samme dag er ansøgningsfrist for lokaler for den kommende sæson. Lokalebookning og vilkår herfor findes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og fritidsportal.

Bemærk også plus-minus listen til foreningernes forestående lokaletilskudsansøgning i henhold til støtteordning for folkeoplysende foreninger.

UNDERVISNING I ANSØGNING
FUF har netop her i weekenden modtaget information fra Center for Kultur og Fritid om 3 undervisningsforløb om brug af elektronisk ansøgning om sæsonbookninger og driftstilskud. ANSØGNINGSFRISTEN FOR DISSE ER BEGGE 1. APRIL 2019. Desværre har det derfor ikke været muligt for FUF, at få informationen ud tidligere end nu. Møderne afholdes hhv. i Skagen 11/3 og Sæby 22/3 og Frederikshavn 26/3. Der kan tilmeldes via Kommunens Fritidsportal
Læs mere om undervisningstilbuddet fra CKF her ”Foreninger kan få hjælp til at søge om tilskud”


FUF ØNSKEDE STØTTE TIL UDEAREALER
Der har i den senere tid hersket en del debat om den nye Folkeoplysningsordnings støtte, eller mangel på samme, til udearealer. Det er fra 2019 besluttet, at der fremover IKKE gives lokaletilskud til udearealer, som det ellers har været praksis i Frederikshavn Kommune siden Folkeoplysningsloven indførtes i 1990. Det vil i praksis sige, at tidligere tilskud til bl.a. ridebaner, tennisbaner, skydebaner, atletikanlæg, golfbaner, motorbaner, udendørs boldbaner, MTB og cykelspor, beachanlæg, lerduebaner, udendørs vandsportsanlæg osv osv bortfalder (enkelte foreninger kan evt. forhandle kortvarige overgangsordninger). FUF beklager dette, idet vi gennem hele forløbet, som de eneste, har forsøgt at argumentere for at bibeholde, ikke nødvendigvis nuværende niveau, men dog en vis støtte til aktivitetspladser i det fri, da vi i FUF mener, det er både sundt og berigende at dyrke sine fritidsinteresser udendørs. Desværre har FUF stået alene med dette ønske og har ikke kunnet samle flertal for at bevare støtte til udendørs arealer. Fra flere sider har FUF fået henvendelse om den kommende støtteordning, enkelte har endog klandret FUF for ikke at arbejde for medlemsforeningernes interesse, men her skydes på den forkerte, og vi må derfor tage til genmæle, når forkerte rygter kommer i omløb. FUF ser gerne udendørs anlæg støttet med en form for ”lokaletilskud”.

Det er ikke det optimale for alle foreningstyper, der er forhandlet igennem, men i FUF mener vi bestemt, det er det bedst opnåelige i situationen og langt bedre end det forelagte udspil fra KFU. Derfor står vi bag ordningen. Det er politisk, at tilskud til området besluttes, og når der igennem rigtig mange år er reduceret 1-2% årligt på tilskudsrammen til folkeoplysende aktiviteter, kan det jo også mærkes på tilskud i den enkelte forening. I forhandlingen om den nye folkeoplysningsordning er der givet og taget. FUF har ønsket tilskud til udendørs arealer, men Idrætssamvirket har i deres høringssvar været af en helt anden holdning og har f.eks. foreslået gebyrer på baner. Dette har vi undgået, fodboldbaner er fortsat stillet til rådighed og vedligeholdt af Kommunen, det glæder FUF. Desværre var der ikke opbakning til FUFs ønske om generel støtte til udearealer og tilskud til at drive disse, men det er lykkedes at forhandle fortsat tilskud til hytter og lejrpladser igennem, hvilket glæder FUF meget. Støtten her gælder alle foreningstyper, som benytter disse anlæg, også idrætsforeninger, så lidt natur og frisk luft bliver der dog ydet tilskud til fremover.

Sådan fungerer vores demokrati, man må acceptere et flertal, er af en anden holdning, når det gælder tilskud til de før nævnte udendørsfaciliteter. Sådan er betingelserne i en forhandling, for FUF var dette derfor det bedst opnåelige, når der ikke er samme holdning om støtte til udearealer.

FUF mener det er en fornuftig ordning, der er kommet ud af de mange forhandlingsmøder, her er en vægtning af tilskud til aktiviteter for børn og unge, der er fornuftige ordninger omkring lokalestøtte og der ydes et pænt tilskud til påskønnelse af den frivillige leder/træner indsats, ligesom der er optimal støtte til uddannelse af frivillige instruktører og ledere fremover. Ligeledes er der puljer til transport, talentudvikling, nye visioner og nye initiativer etc. Husk støtteordning og den økonomiske ramme er politisk bestemt, FUF er blot interesseorganisation, som i videst muligt omfang forsøger at dække flest muligt af sine medlemsforeninger i sit lobby-arbejde.

FANEBORG PÅ VALDEMARSDAGEN
FUF vil gerne undersøge interessen for at lave et jubilæumsarrangement lørdag d. 15. juni for at fejre 800 året for Dannebrog. Flaget som efter sagnet dalede ned i krigen ved Tallinn i Estland den 15. juni 1219. Danmarkssamfundet, som uddeler faner til mange foreninger og spejderkorps, vil sammen med flere andre på forskellig vis fejre dagen landet over. Her i Frederikshavn Kommune kunne FUF tænke sig at høre om interessen for at markere dagen ved en kort fanemarch med lokale musikkorps og en kort tale af en ”kendis”. Her kunne være lidt let forplejning, faneuddeling og en officiel markering af Danmarksdagen, hvorefter man i samlet trop gik fra Rådhuset til Kirkepladsen, hvor de som havde lyst kunne fortsætte til en kort gudstjeneste i Frederikshavn ny indviede kirke. FUF hører meget gerne fra spejderkorps og øvrige foreninger med faner om interessen for at deltage. Send inden d. 18/3 en kort mail med en tilkendegivelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


KORT NYT
Tag godt imod nye frivillige.
Hvad skal de lave? Og hvem skal de spørge? Vær tydelig omkring opgaver og forventningsafstemning, så alle får en god start. Se de 10 gode råd


DIF og DGI's foreningspulje er nu åben
DIF og DGI’s Foreningspulje har netop åbnet for 2019-ansøgninger. I 2018 fik flere end 1200 foreninger del i puljens knap 44 millioner kroner. Se, hvor pengene landede.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP