Nyhedsbrev 04.05.2019

lørdag, 04 maj 2019

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

LYS 4 MAJ
STYRELSEN
FUNDRAISING
BLIV NATTERAVN

STAFET FOR LIVET
FRIVILLIGCENTRET
VALDEMARSDAGEN
FERIEBRUG AF HALLER
FRITIDSKONSULENTEN
OM TEATERFORENINGEN
TILBUD KFU, DGI, DIF OG DUF

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her


FUF STYRELSE 2019
Efter repræsentantskabsmødet har FUF konstitueret sig og efter næste styrelsesmøde vil repræsentanterne på de forskellige arbejdsområder blive endeligt udpeget. Konstitueringen er som følger:
Formand Henrik Carlsen, Metodistkirkens Spejdere, Strandby
Næstformand og sekretær, Birgitte Mathiasen, Sæby Floorball
Styrelsesmedlem Lone Høxbroe, KFUM Spejderne Ravnshøj-Skærum
Styrelsesmedlem Steen Jensen, Østervrå Idrætsforening
Styrelsesmedlem Anders Fuglsang, Frederikshavn-Sæby Autosport
Styrelsesmedlem Hans Henrik Christiansen, FDF 1. Frederikshavn Kreds
Styrelsesmedlem Jørgen Munkholt Jensen, Ravnshøj-Kvissel Idrætsforening
Styrelsesmedlem Allan Olsen, Frederikshavn-Sæby Autosport
1.Suppleant Lars Oldager, Sæby Floorball
2.Suppleant Kira Orbe, Baptistspejderne, Jerup Kreds
Kasserer (tilsat) Jørgen Bo Christensen, Baptistspejderne, Østervrå Kreds
Tilforordnet Viviann Skjold Henriksen, Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole
Tilsat fra Idrætssamvirket Lene Nielsen, Ravnshøj-Kvissel Idrætsforening
Tilsat fra byrådet Bent H. Pedersen (S)
Tilsat fra byrådet Bjarke D. Lynnerup (S)


FUF I FRIVILLIGCENTERS BESTYRELSE
I forbindelse med lovændring i regler for socialt arbejde er det blevet muligt for folkeoplysende klubber og foreninger at gøre brug af De Frivilliges Hus i Frederikshavn. Det vil fremover være muligt for frivillige klubber og foreninger i Frederikshavn Kommune at være en del af de meget fine faciliteter på hjørnet af Danmarksgade og Asylgade i Frederikshavn, som Frivilligcentret har fået stillet til rådighed af Trigon Fonden. Lokalerne kan lånes helt gratis og er særdeles velegnede til bestyrelses- og udvalgsmøder, ligesom der er mulighed for mindre forenings arrangementer. Her er både lidt personale og frivillig hjælp til rådighed, ligesom der er mulighed for kopiering og kontormaskiner i mindre omfang. Endvidere er der gode køkkenfaciliteter m.v. FUF har med stor glæde gjort brug af de fine faciliteter. Alle FUF medlemmer har adgang. Læs mere om mulighederne på hjemmesiden. FUF opfordrer andre klubber og foreninger til at tage imod tilbuddet om gratis medlemskab af Frivillighedshuset og foreningen.

Igennem et tættere samarbejde imellem sociale foreninger og det traditionelle klub og foreningsliv forventer vi fra FUF, at der kan komme mange gode initiativer og partnerskaber ud af de nye muligheder indenfor social lovgivningen. Sam-skabelse vil blive et af nøgleordene. Det er derfor med stor glæde, at FUF har opnået plads i bestyrelsen, idet Steen Jensen fra FUF styrelsen efter kampvalg blev indvalgt ved generalforsamlingen torsdag d. 2. maj. Fremover vil FUF igennem FUF Nyhedsbrev præsentere flere gode tilbud til sine medlemsforeninger om muligheder på det frivillige sociale område, som jo i forvejen er et væsentligt indsatsområde for mange af FUF’s klubber og foreninger. Især på ungdomsområdet vil der være mange muligheder for en styrkelse af mulighederne og for at øge indsatsen for et godt og meningsfyldt ungeliv i Frederikshavn Kommune. Ønskes yderligere information, kan der rettes henvendelse til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

KURSUS I FUNDRAISING
FUF har til sine medlemsforeninger fået tilbudt et antal pladser på et særdeles lærerigt og spændende kursus i fundraising, som afholdes onsdag d. 15. maj kl. 16.30-21.00 i Iscenter Nord, Frederikshavn. Her vil det være muligt at komme med sit projekt, stort eller lille, og få hjælp af en professionel fundraiser til at søge penge. Man kan også fremføre ideer og tanker om mulige projekter. Der er få pladser tilbage og tilmeldingsfristen er MANDAG d. 6/5 kl. 12.00, så skynd Jer. Kurset arrangeres af Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, men også for medlemmer af FUF vil det være gratis deltagelse, så benyt chancen for at blive klogere på fundraising til netop Jeres forening, spejdere eller idebetonet arbejde. Læs om det spændende kursus i fundraising.


BRUG AF KOMMUNALE HALLER I FERIER
Der er godt nyt om brug af kommunale faciliteter i ferieperioder og på helligdage. Der har i flere år været et stort ønske om mere fleksible forhold i forbindelse med foreningers adgang til kommunale lokaler og haller. Center for Kultur og Fritid har nu sammen med Ejendoms Centret og repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget arbejdet med nye muligheder efter opfordring fra FUF og Idrætssamvirket. FUF er tilfredse med de fremsatte frister, da flere parter skal tilgodeses, og samtidig er der lagt op til dialog på området, når man som forening henvender sig for en aftale, primært igennem Center for Kultur og Fritid. På et møde 1. maj blev disse forhold kort beskrevet, men også på Fritidsportalen vil der løbende blive orienteret om mulighederne for benyttelse af lokaler udenfor normal åbningstid. En kort opsummering af gældende aftaler fra 1/5-2019 er som følger:
Foreningerne får nu mulighed for at benytte kommunale haller og lokaler selv om skolerne holder lukkede. Ejendomscentret, der har driften af de kommunale lokaler, har åbnet op for, at foreningslivet i første omgang kan benytte Abildgaardhallen og Bangsbohallen til ordinære aktiviteter i skolernes ferieperioder og på helligdage efter aftale. Dog sker brugen på disse dage på særlige vilkår, idet der ikke kan forventes rengøring, og der kan være lukket for varmt vand i bruserne. Temperaturen i hallerne er uændret. Ligeledes har den kommunale SFO fortrinsret til visse lokaler i ferieperioder, typisk indtil kl. 16.00. Bookingerne skal foretages som enkeltstående aktiviteter (ikke som sæsonbookning). Også afhentning / aflevering af rekvisitter og redskaber kan foretages i lukkeperioderne, dog skal dette ske efter aftale med Ejendomscentret i den almindelige åbningstid. Afhentning af glemte ting skal fortsat ske i den almindelig åbningstid på hverdage.

FUF finder disse forhold brugbare, og der vil naturligvis altid være mulighed for en individuel dialog under helt særlige forhold, såfremt alle parter kan tilgodeses. Ønsker man yderligere information, kan man henvende sig i forvaltningen Center for Kultur og Fritid eller til FUF’s styrelse.

FRITIDSKONSULENT
FUF’s styrelse har i flere år haft et ønske om en kommunal fritidskonsulent. Det er derfor med stor glæde og fuld tilfredshed at FUF erfarer at stillingen som fritidskonsulent ved Frederikshavn Kommune blev opslået, som omtalt i tidligere FUF Nyhedsbrev. Ansøgningsfristen er nu udløbet, og det er FUF’s håb, at der ansættes en initiativrig, erfaren og engageret person, som med ildhu vil kaste sig ud i opgaven med at udvikle og servicere det mangfoldige fritids-, kultur - og foreningslivet i kommunen. Fra FUF vil vi udtrykke fuld opbakning og tillid til den kommende fritidskonsulent, og vi glæder os til samarbejdet om og udviklingen af fritids- og foreningslivet, til fælles gavn for alle implicerede parter. FUF ser gerne der prioriteres en person M/K med lokalkendskab og gerne flerårig erfaring som aktiv foreningsleder i det frivillige foreningsarbejde, ligesom bestyrelseserfaring fra en klub eller forening i fritidsområdet vil være en stor fordel. FUF forventer fremover, at kontakten mellem de enkelte foreninger og den kommunale forvaltning bliver nemmere.

KOM OG GIV JERES BESYV MED
Mød op og fortæl om fritidslivet. KFU inviterer til dialog om fremtiden. Den 7. maj klokken 7 (19.00) afholder Kultur og Fritidsudvalget 7 samtidige borgermøder i 7 byer rundt om i kommunen. Her vil være sørget for op til 7 kopper kaffe og måske 7 stykker kage. Tanken med mødet er, at borgerne kan komme med inputs i form af kritik, ros og erfaringer om alle de fritidsaktiviteter og kulturtilbud, som Frederikshavn Kommune rummer. Samtidig vil samtalen dreje sig om, hvilke tilbud, der sættes fokus på i fremtiden, og hvad der skal ske, når vi har fri. HUSK at tilmelde.

FUF OG TEATERFORENINGEN
FUF har igennem en årrække haft en god tradition om et godt samarbejde for at udbrede kendskabet til de mange kultur og teater tilbud Frederikshavn Teaterforening beriger Kommunens borgere med. Igennem FUF nyhedsbrev indkøber FUF ofte et antal billetter til forestillinger, som jævnligt udloddes til trænere og ledere i FUF medlemsforeninger, som tak for den frivillige indsats. FUF er meget glade for denne mulighed og kvitterer ved at opfordre FUF Nyhedsbrevs mange læsere til at blive støttemedlem af Frederikshavn Teaterforening. Det er ganske billigt, og man støtter en særdeles god kulturel sag. Følg med på Teaterforeningens hjemmeside, her vil Program 2019-2020 snart offentliggøres, ligeledes kan man her oprette sit støttemedlemsskab. I forbindelse med generalforsamlingen 24. april, hvor FUF deltog, blev det nye flotte program for den kommende sæson præsenteret af en særdeles veloplagt skuespiller Jacob Morild. Læs om generalforsamlingen.


GODT GÅET PRISEN UDDELT
Frederikshavn Kommune med borgmester Birgit S Hansen i spidsen uddelte sammen med diverse politiske udvalgsformænd en række priser i anledning af GODT GÅET arrangementet d. 25/4. Der blev taget en del billeder til arrangementet. Mange klubber fik pris for deres mesterskaber. Årets Hold og Årets foreningsleder var blandt de mange uddelte priser. Der er rigtig mange navne på listerne. Se kommunens hjemmeside under omtalen af GODT GÅET arrangementet. Endvidere kan henvises til en opsummering bragt af LOKALAVISEN.


FORTÆL FUF OM JER SELV
FUF har opgraderet sin Facebook og har allerede øget antallet af følgere væsentligt. Her vil FUF fremover, for at øge foreningers synlighed, hver uge offentliggøre TIRSDAGSHISTORIEN. Derfor efterlyses gode beretninger om stort og småt i foreningslivet. Man kan referere fra en begivenhed, et jubilæum, en tur eller andre oplevelser. Dette kan være et godt sted at debattere Frederikshavn Kommunes fritids tilbud eller rejse spørgsmål til støtteordning eller øvrige foreningsanliggender. FUF har allerede intensiveret opdateringen, så send en kommentar eller et indlæg på Facebook eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., det nytter at være følger på FUF FACEBOOK.


BLIV NATTERAVN
I forbindelse med tværgående samarbejde om relevante fritidstilbud til unge, opfordrer FUF ledere og forældre i det frivillige klub og foreningsarbejde om at støtte op om Natteravnenes arbejde. I hele kommunen er der brug for en indsats i nattelivet. ”Jeg synes det er fedt at vide Netteravnene går rundt i vores by, når man føler sig utryg” udtaler Kristoffer Pedersen på 16 år og Natteravn Jonna L. Kristensen supplerer, ”Jeg har kun fået gode oplevelser ud af at gå som Natteravn, masser af grin, knus og snak, de unge sætter stor pris på det”. Læs mere om Natteravnene i Frederikshavn Kommune og overvej om det kunne være noget for Jer med Jeres store erfaring med børn og unge fra foreningslivet. Se mere på Natteravnenes officielle hjemmeside.


STAFET FOR LIVET
Så er det nu, gå ikke glip af en kæmpe oplevelse sammen med Jeres foreningskammerater. Flere og flere foreninger i hele Frederikshavn Kommune tilmelder sig år efter år. PRØV DET selv i Jeres klub eller forening, man kan deltage helt eller delvist, mulighederne er fleksible. FUF deltager også i år. Det er et døgn, hvor man på en meget fin og helt speciel måde kommer rigtig tæt på hinanden og oplever fællesskab og nærhed, som løfter foreningsfællesskab og venskaber til helt nye dimensioner, ALLE i foreningslivet opfordres til at tilmelde hold til Kræftens Bekæmpelses store arrangement afvikles på Knivholt Hovedgård d 24-25. august 2019, nedtællingen er i gang se STAFET FOR LIVET.

FORENINGER IND PÅ SKOLEN
Ungdomsskolen og FUF arbejder sammen om ”BROEN TIL SKOLEN”. Tilmeld Jeres forening til et arrangement og få økonomisk hjælp samt professionel vejledning. Kontakt Den kommunale Ungdomsskole.
Temaet har også landspolitisk bevågenhed. Alt for ofte oplever det frivillige foreningsliv krav fra offentlige myndigheder, som ingen mening giver i den virkelige verden, udtaler repræsentanter for DUF, Dansk ungdoms Fællesråd. Derfor ønsker DUF, at der laves en regelforenkling af foreningsområdet. Rigide regler mangler sund fornuft, siger DUF og bliver snubletråde for de mange frivillige, der bruger unødig tid, energi og penge på bureaukrati. Mange har brug for at udfolde sig i en arena, der er andet og mere end skolen. Foreningslivet kan rumme alle, og børn og unge har brug for den anerkendelse, der kommer gennem foreningslivet. Derfor ønsker DUF en skoledag, der giver plads til et rigt fritidsliv. Læs mere på DUFs hjemmeside.


TILBUD FRA DGI OG DIF
Mangler Jeres klub eller forening medlemmer eller et nyt tiltag, som I gerne vil have ud over rampen? Eller mangler I ideen til den nye aktivitet, som kan trække nye til? Så videregiver FUF information om tilbud om en GRATIS konsulent til hjælp i foreningslivet. Skulle man ikke umiddelbart være Idrætsforening har vi fra FUF andre muligheder at trække på, men fælles for alle, læs indlægget her og hent inspiration.

FANEBORG PÅ VALDEMARSDAG
FUF har tidligere omtalt, at det nu er 800 året for Dannebrog faldt ned ved et slag i Tallinn i Estland, hvor også mindepladen kan opleves, samt en flot gammel kirke med et stort Dannebrog og udsmykning i rødt og hvidt. Desværre var der ikke lokalt opbakning nok til at lave en lokal faneborg og gå gennem byen. Til gengæld har vi i FUF fået tilbud om gratis transport og deltagelse i et stort arrangement ved Rosenborg Slot i København d. 15. juni 2019 når Vores flag Dannebrog skal fejres.
Det er efter sigende verdens ældste nationale flagsymbol. Går man tilbage i historien har det jo også vajet over store territoriale landvindinger. Vi danskere elsker at klæde os i rødt og hvidt ved større sportsbegivenheder, og vi bruger flittigt vores rød/hvide flag, så alle foreninger med faner inviteres til Danmarkssamfundets store royale fejring i København d. 15 juni. Flere foreninger under FUF er allerede tilmeldt og selvom der står 1. maj kan de hurtige nå det endnu. 
Læs meget mere om den gratis transport og arrangementet beskrevet af FDF.

LYS I VINDUET
Husk det i dag er 4. maj, Danmarks befrielse fejres i morgen d. 5/5. Men allerede i aften tændes lys. Mange holder den fine gamle tradition med levende lys i vinduerne i hævd. Det er i år 80 år siden 2. verdenskrig startede, hvor Nazityskland invaderede Polen den 1. september 1939. Efterfølgende blev også Danmark besat d. 9. april 1940. Et sort kapitel i Europas historie, historiens blodigste krig med over 50 mio. døde og en etnisk udryddelse af mere end 6 mio. jøder på grusomste vis. Desværre foregår sådanne udrensninger fortsat rundt om i verden, og netop derfor er der endnu mere grund til at sætte et lys i vinduet i aften, og dermed mindes de mange ofre. Lykkeligvis skal man være over 75 år for selv at have oplevet krig i Danmark. Den 4. maj minder os om, hvor vigtigt det er, at holde fred folk imellem og bekæmpe hadske opgør. Til tider synes etniske udrensningers grumme ansigt og hadske ytringer om medmennesker at vise sig, men lad 4. maj være symbol på et lys for fred og mellemfolkelig forståelse. Dette er jo folkeoplysende foreningers DNA, fællesskaber på trods af forskelligheder, dialog, demokrati og frihed under ansvar. Forsamlings- og ytringsfrihed og dansk grundlovs rettigheder til at kunne samles som folkeoplysende foreninger. Også dette symboliserer lyset der tændes d. 4. maj. Lad kommende generationer lære af fortiden. Det skylder vi alle vore børn og unge, selvom ingen siden 5. maj 1945, udover bornholmerne nogle få dage, har oplevet krig i Danmark.


Tænd et lys for fred i verden og sæt det i vinduet i aften.

 

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP