Nyhedsbrev 20.09.2016

tirsdag, 20 september 2016

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER.

GAVE FRA FUF TIL DE AKTIVE I FORENINGER
FUF SØGER UNGE TIL UNGEBYRÅD - REMINDER
AFHOLDT FUF DISTRIKTSMØDE OG FRITIDSMESSE
SUNDHEDSUDVALGET INVITERER, TAG OG MØD OP
KOMMENTAR TIL AKTUEL DEBAT OM UNGDOMSKRIMINALITE.

FUF’s nyhedsbrev sender også nyt fra DUF, DIF og DGI, ALLE KAN TILMELDES.
Tilmelding, debatindlæg og info, find det hele her

FUF SAMARBEJDE MED TEATERFORENINGEN
FUF vil igen give en GAVE og en lille erkendtlighed til foreningslivets ledere, frivillige medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer. I samarbejde med Frederikshavn Teaterforening inviterer FUF til en spændende forestilling i det MUSISKE HUS, lørdag d. 24. september. Den fra bl.a. tv-serierne Borgen og Broen, kendte og dygtige skuespiller Charlotte Fich optræder med sang og lidenskabelig fortælling under titlen ”SVÆV”. Nyd en lørdag aften i godt selskab.
FUF har købt et antal billetter, som i bundter af 2 stk. gives til læsere af FUF NYHEDSBREV, som tak for en utrættelige indsats i foreningslivet. Det er FØRST TIL MØLLE, send en mail med emnet SVÆV til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og billetterne fordeles i den rækkefølge mails indløber. Skriv navn, tilhørsforening og tlf. I vil så indenfor 24 timer få besked om, I er blandt de heldige eller ej. Læs om forestillingen HER.

FUF MEDLEMSMØDE I RAVNSHØJ OG FRITIDSMESSEN
FUF afholdt mandag d. 19/9-16 et godt og informativt distriktsmedlemsmøde i Ravnshøj Hallens fine cafeteria. Alle klubber i lokalområdet var repræsenteret, og der var en god og konstruktiv debat. Tanja Hansen fra Center for Kultur og Fritid fortalte om Frederikshavnerordningen, Puljeguiden og ikke mindst ”En Indgang”. Der kom forskellige kommentarer og en god drøftelse af foreningernes udfordringer. Desværre måtte man konstatere, at endnu en forening i lokalområdet lukkede, men lykkeligvis indgår Ravnshøj Gymnastikforening nu efter 40 gode år i Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening.
Spejderne i de 3 byer Skærum, Kvissel og Ravnshøj er allerede slået sammen og gør et flot stykke arbejde. Men desværre er der få børn og unge. Samme problem oplever Frederikshavn Modeljernbaneklub.
Her vil virkelig være en oplevelse for børn og unge ved, at møde op på Kvissel Station og oppe under loftsbjælkerne opleve de Nordjyske Togbaner i miniformat. Moderne teknologi med IPads og PC har åbnet for helt nye muligheder på de små skinner. Enhver er velkommen. Også borgerforeningerne i området fungerer fint, og man er stort set kommet i mål med de første etaper i et meget stort million-projekt.

Man håber fortsat på yderligere hjælp og bevillinger. Projektet er en fantastisk frivillig indsats for lokalsamfundets overlevelse, og det at være med helt i front, når det gælder læring, oplevelser, motion og natur. Jo, Skærum, Åsted, Ravnshøj, Kvissel og Øster Holmen har det hele. Fællesvirke Vest fungerer som paraply.
Tak for en super god aften og en særdeles aktiv indsats i lokalområdet – det tegner godt for fremtiden. FUF arbejder sig videre igennem kommunen og indkalder til nye distriktsmedlemsmøder.

Den 4. september afviklede FUF og primært Idrætssamvirket FORENINGSMESSEN – et flot arrangement med mange forenings aktører i kommunens 3 store haller – Frederikshavn Lokalradio har lavet en kort reportage.

SUNDHEDSUDVALGET INVITERER, FORENINGER – MØD OP….
Foreninger er vigtige brikker i en sund kommune. Sundhedsudvalget forstår, at pleje sine frivillige sociale organisationer og har stor succes på området. Udvalget har en tæt dialog med borgerne og inviterer derfor til 3 møder i Skagen, Frederikshavn og Sæby om et sundt liv, og det at give plads til at leve livet. Her sættes den nye sundhedspolitik til debat. Som foreningsrepræsentant kunne man måske benytte lejligheden til at spørge, hvorfor voksne og ældre borgere, ved et aktivt foreningsmedlemskab, belaster foreningers tilskud til børn og unge. Et stigende problem for mange klubber, hvor børn og unges medlemstal er vigende, og foreningen rammes af 25-års reglen i støtteordningen.
For god ordens skyld skal det dog nævnes, at FUF for længe siden har stillet forslag om ensartede priser for alle for brug af haller og kommunale lokaler fra 2017, det behandles fortsat administrativt.
Samtidig ønsker FUF dog at fastholde 25-års reglen, så længe der ikke kan findes kompenserende finansiering. FUF står fast ved, at støtten til foreningsaktiviteter gennem folkeoplysningsudvalget primært skal gå til børn og unge. Det er dog væsentligt at påpege, at ledere, medhjælpere, trænere,bestyrelsesmedlemmer m.v. ikke fratrækker under 25-års reglen.
Sundhedsudvalget kunne være et rigtig godt sted at starte debatten. Giv udvalget noget med hjem at arbejde videre med, kom ud af busken, mød op og deltag i et af de 3 møder – læs den flotte pdfinvitation her.

VALG TIL UNGEBYRÅD 2016/2017 - REMINDER
Ungebyrådet har udviklet sig et indflydelsesrigt forum. FUF opfordrer medlemsforeninger til, at finde de unge kandidater, der kan opstilles fra foreningslivet. Det er fantastisk spændende arbejde og vil være super godt for CV’et, for de unge i foreningslivet – GRIB NU CHANCEN og spørg i jeres klub – Send forslag senest 1/10 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. FUF styrelsen vil engagere de, som melder sig. Det er vigtigt at få foreningsaktive med holdninger og meninger på banen. Læs pdfinvitationen her.

FUF’S BEKYMRING OM BESPARELSER OG UNGE.
Er patienten død før hjælpen når frem?
FUF har igennem de seneste par år forsøgt, at få oplysninger frem om status på udbetalt støtte og oversigt over forbrugte midler til folkeoplysning og dermed et overblik over udviklingen på fritidsområdet. Dette har været meget lang tid undervejs, men i torsdags fik udvalget, trods nogle mangler, informationer, som kunne afsløre en flig af udviklingen på klub og foreningsområdet. Det var bestemt ikke opløftende læsning, kun omkring 150 klubber og foreninger så ud til at benytte sig af frederikshavnerordningen – senest da FUF og IdrætsSamvirket i 2012/2013 udsendte spørgeskemaer til foreningslivet i forbindelse med fritidsfacilitetsundersøgelsen, var antallet af aktive klubber, som responderede på spørgeskemaerne omkring 230.

Nu skal tallene først analyseres, men en tilbagegang i antal foreninger mellem 15 og 25 % de sidste par år frygtes. Mange klubber er gennem de seneste år enten fusioneret, er dvælende eller direkte ophørt. Endnu flere kører på lavt blus, kæmper med få medlemmer og er skyggen af sig selv. Dog skal retfærdigvis nævnes, at flere større foreninger kører godt og med fine medlemstal, men mangfoldigheden i det tidligere så rige foreningsliv i Frederikshavn Kommune er desværre historie. Som tidligere nævnt, siver de unge stille ud og generationsskiftet udebliver. Bestyrelserne er grå i toppen, modløsheden og afmagten breder sig.

Der er helt sikkert mange årsager. FUF vil bede om en analyse af tallene. Demografien betyder noget – de lave børnetal forklarer en del, men slet ikke alt. Stilles vi tilfreds med den forklaring svigtes nutidens børn og unge. Det er et faktum, at langt færre børn og specielt de unge engagerer sig helhjertet i foreningslivet. Måske frekventeres klubberne af flere, men færre går aktivt ind og tager et medansvar i de forpligtende fællesskaber. Foreningslivets værdier og anseelse vækker ikke længere genklang i samfundet.

Med manglende succes, mistes så den offentlige bevågenhed. De seneste 2 byrådsperioder har været særlig hård ved de frivillige klubber og foreninger. Byrådet har reduceret det økonomiske råderum og Kultur og Fritidsudvalget har ført kniven. Beslutninger er truffet udenom folkeoplysningsudvalget. Seneste eksempel er, hvor FUF, med det yderste af neglene på falderebet i byrådssalen, fik reddet foreningernes støtteordning. Foreningsområdet er blevet underprioriteret. Vi sidder i dag med politikker på fritidsområdet fra før 2010, som ikke er blevet fulgt op eller revideret.

Stigende administrativt bøvl uden vejledning og uddannelse til foreningerne, paraplyorganisationer, som er halveret i økonomisk råderum, faciliteter fra sidste århundrede tiltrækker ikke de unge, (mange klubhuse ser i dag stadig ud, som i forældrenes, ofte endda bedsteforældrenes, tid). Der er gennemført en skolereform, hvor FUF afholdt møder og planlægning i årene op til, med løfter og opmuntring, men, hvor man fra kommunal side til nu ikke har hørt så meget som et eneste bogstav. Andre kommuner samarbejder med foreningslivet og afsætter dedikerede medarbejdere, som aktivt opsøger, hjælper og vejleder foreninger. Her slås der end ikke alarm, når man på opgørelser i det kommunale system kan aflæse flugten af medlemmer og stor tilbagegang i antallet af klubber og foreninger. Tværtimod, tilføres blot endnu en budget reduktion til området, for ”der kommer jo alligevel ingen i foreningerne længere”. Forudsigelsen er selvforstærkende og profetien selvopfyldende.

”DER ER INGEN POLITISKE PARTIER, SOM MENER FORENINGSLIVET LIDER I EN GRAD, AT MAN IKKE SKAL UNDERKASTES TIDENS BESPARELSER - OG SLET IKKE TILFØRES YDERLIGERE MIDLER”, lyder det fra byrådssalen i Frederikshavn Kommune. Alt imens kriminaliteten i gaderne stiger blandt de unge, flere og flere skal have offentlig hjælp for at komme igennem teenageårene og havner i håbløshed. Hellere kaste endnu flere millioner efter terapeuter og behandlere, end en minimal støtte til frivillige klubber og foreninger til en styrket fælles nindsats for et sundt og godt fritidsliv for de kommende generationer.

FUF forsøger endvidere her i efteråret, at indgå et tæt samarbejde med Ungdomsskolen og vil forsøge at rejse midler til en koordineret indsats på bl.a. skoleområdet, men skal ulønnede foreningsledere skaffe midler og frivillige til opgaver på skoleområdet, en hjælp som alle andre steder i kongeriget tilflyder fra kommunalt regi, en lovgiven del af skolernes økonomi.

FUF kaster nu alle midler og kræfter ind i Fritids- og Foreningskonferencen, og håber positivt, at kunne påvirke udviklingen. Men det vil samtidig kræve en politisk og økonomisk opbakning, ikke kun i skåltaler, og når der uddeles roser for idrætspræstationer eller åbnes foreningsarrangementer. Der skal gøres aktive investeringer og sættes et fokus. Der er i en storkommune brug for dedikeret medhjælp med et vist lokalkendskab og en direkte kontakt og omgang i foreningslivet.

Foreningsfolk er ukuelige optimister, der nok endnu engang skal rejse sig, men man må i den grad sige, at det er lykkedes vore folkevalgte med sparekniven på meget få år, at pille pynten af det fordums så rige og mangfoldige foreningsliv her i kommunen. Mange har allerede kastet håndklædet i ringen, og med den hast klubber i dag lukker ned eller fusionerer, kan man frygte hjælpen kommer for sent.

Den store forenings- og fritidskonference med mange flotte navne på programmet lægger op til forandring frem imod 2015 – om få dage kommer der spændende invitationer i mail-boxen.

FUF håber, patienten overlever, men for det sker, kræves et større indgreb med efterfølgende pleje og omsorg.
Mon tråden til at lukke såret findes, udtrykt sådan af NORDJYSKE.

KORT NYT FRA DUF
Der er emmys, oscarstatuetter, sølvbjørne, nobelpriser og kulturpriser - og så er der prisen for ÅRETS UNGDOMSFORENING. Prisen hylder foreningslivets banebrydende initiativer og visionære aktiviteter. Hvorfor ikke indstille en forening fra Frederikshavn Kommune til prisen i 2016. Nomineringsrunden er netop startet. Alle der har lyst, kan indstille en forening til prisen. Vinderen af Årets Ungdomsforening modtager, udover ære og anerkendelse, også en check på 20.000 kr. Pengene giver foreningen mulighed for at investere i aktiviteter, der udvikler og styrker foreningen.

KFUM-Spejderne i Tommerup har næsten opnået kendisstatus i spejdermiljøet, efter de i 2015 vandt prisen Årets Ungdomsforening. I juni fik gruppen besøg af selve statsministeren.

I Frederikshavn Kommune afholdt FUF i 2009 byrådsvalg blandt de 16-18 årige, i 2013 satte FUF og Ungdomsskolen fokus på byrådsvalget ved et stort arrangement for alle kommunens 8-10. klasser. Hvad FUF og DUF finder på i 2017 vides endnu ikke, men Frederikshavn Kommunes Unge-Byråd, dannet efter sidste byrådsvalg, har helt sikkert en plan. Prøvevalg, hvor 16-17-årige går til stemmeurnerne, har en positiv afsmitning på befolkningens holdning til at sænke valgretsalderen til 16 år, viser ny forskning fra Syddansk Universitet.

Har du lyst til udenlandske projekter, Er det måske aktuelt i netop jeres forening, så tag computeren under armen og rejs til DUF i Århus d. 28. september 2016 – her er der rådgivning at hente. Arrangementet finder sted kl. 16-20. Der vil være aftensmad i løbet af mødet. Rejseudgifter bliver refunderet. Har det interesse, så læs her.

Læs også hvordan unge og ulandsprojekter sættes i fokus i den danske udviklingspolitik.

OG FRA DGI….
Foreningsidrætten har det fint, men er udfordret på mange områder. Læs hvad DGI skriver om en ny stor undersøgelse lavet af Bjarne Ibsen, samfundsforsker SDU, som også deltager i Forenings- og Fritidskonferencen i Frederikshavn i november. Stabilitet og optimisme karakteriserer foreningsidrætten, som også er kendetegnet ved at ledere og trænere er ældre end tidligere. Langt de fleste foreninger ser positivt på fremtiden, viser undersøgelsen "Idrætsforeningernes sande tilstand". FUF kommer tilbage til undersøgelsen senere. Her er megen god viden at hente.

HUSK VIGTIG DATO I 2016

Den 12. november 2016     
Forenings- og Fritidskonference i Maskinhallen


MANGE SPÆNDENDE OPLÆGSHOLDERE ER BOOKET TIL EN FANTASTISK KONFERENCE FOR EMBEDSMÆND, POLITIKERE OG HELE FORENINGSLIVET I FREDERIKSHAVN KOMMUNE


Borgmester, minister, DUF, DGI og DIF vil blandt mange andre være tilstede.
Invitation og programfolder udsendes i næste uge.
Det bliver GRATIS for foreninger i Frederikshavn Kommune.
GLÆD JER TIL ET OVERFLØDIGHEDSHORN AF SPÆNDENDE INDLÆG
RESERVÉR DAGEN. MEGET MERE INFO FØLGER PÅ FUF’s HJEMMESIDE

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP