Nyhedsbrev 16.09.2016

fredag, 16 september 2016

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

FORENINGER OG UNGDOMSSKOLE I SAMARBEJDE
FUF SØGER FORENINGSAKTIVE UNGE TIL UNGEBYRÅD
ALLE KAN VÆRE MED I ”HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN”
FUF AFHOLDER NYT DISTRIKTSMEDLEMSMØDE - REMINDER
KOMMENTAR TIL AKTUEL DEBAT OM UNGDOMSKRIMINALITET FUF

FUF’s nyhedsbreve kommer ca. 2 gange om måneden, ALLE KAN TILMELDES.
Tilmelding, vigtige oplysninger og debatindlæg, find det hele herFUF DISTRIKTS MEDLEMSMØDE I RAVNSHØJ - REMINDER
FUF afholder åbne møder med sine medlemsforeninger og øvrige interesserede rundt om i Frederikshavn Kommune. Nu er turen kommet til Ravnshøj Hallen, hvor der holdes møde for foreninger fra Skærum, Åsted, Kvissel, Øster Holmen, Gærum og Ravnshøj området. Det er mandag d. 19. september kl. 18.30 til 20.30 der afholdes orienteringsmøde i Ravnshøj Hallens Cafeteria med en uformel drøftelse af løst og fast omkring foreningslivet i området. En repræsentant fra Center for Kultur og Fritid samt folkeoplysningsudvalgets formand vil blandt andre være til stede
 – se pdfudsendte invitation

Som kuriosum på indsatsen omkring det fine projekt i Ravnshøj, FUF præsenterede i sidste NYHEDSBREV, kan vi denne gang bringe den gode historie om FUF styrelsesmedlem og ildsjælene i Østervrå, som allerede er godt i gangFORENINGSSAMARBEJDE MED UNGDOMSSKOLEN
”Efter kl. 14” startede i 1998, som et projekt, der understøtter mønsterbrud for unge i Frederikshavn Kommune. Projektet arbejder primært omkring Frederikshavn by og de unge deltager 6 mdr., med fokus på brobygning til foreningslivet og kig på normer og regler, der ikke fylder meget i deres dagligdag. De unge besøger 2 -3 foreninger om ugen, hvor foreningerne modtager et fast beløb pr. gang for 3 timers aktivitet for de unge. Der er tilknyttet en projektmedarbejder, der henter de unge på skolerne i en bus og er gennemgående kontakt mellem skoler, klubber, foreninger og den unge. Der er hele tiden brug for nye aktiviteter og fritidstilbud. Skulle flere klubber og foreninger i Frederikshavn Kommune have lyst til at deltage og byde ind og dermed både få kontakt til potentielle nye medlemmer og hjælpe med en god velfunderet social indsats, så kontakt konstitueret ungdomsskoleleder Christian Mikkelsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se mere

FORENINGER INTEGRERER OG PRÆSENTERER MED SUCCES
Foreninger er en vigtig brik i arbejdet med en god integration af flygtninge i det danske samfund. Også i Frederikshavn Kommune gøres en stor og flot indsats. Mange foreninger deltager i og omkring arrangementet ”HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN”. Her kan man præsentere sine aktiviteter for nye borgere. Har man ikke allerede meldt sig til det store arrangement LØRDAG d. 8. OKTOBER, pdflæs her, kan man nå det endnu.
Send en mail til integrationskonsulent Bajro Terzic, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Det er en rigtig stor oplevelse at være med, og så er der meget gode muligheder for at skabe nye kontakter og hverve nye foreningsmedlemmer.
Mange forskellige kulturer og lande er repræsenteret. Har jeres forening ikke mulighed for at deltage, så brug alligevel anledningen til at lægge vejen omkring Maskinhallen i Frederikshavn, lørdag 8/10 kl. 10-15 og få kaffe, kage og en snak, læs her.


VALG TIL UNGEBYRÅD 2016/2017 - REMINDER
Ungebyrådet har udviklet sig et indflydelsesrigt forum, der lyttes til med masser af indflydelse på kommunens udvikling. FUF opfordrer derfor alle medlemsforeninger til, at hjælpe med at finde de 2-3 unge kandidater, der kan opstilles fra foreningslivet. Det er fantastisk spændende arbejde og vil være super godt for CV’et, for de dygtige unge vi har i kommunens mangfoldige foreningsliv – GRIB NU CHANCEN og spørg i jeres klub – Send forslag senest 1/10 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. FUF styrelsen vil engagere de unge, som melder sig. Det er vigtigt – specielt i denne periode, som lægger op til byrådsvalget i 2017 - at få foreningsaktive unge med holdninger og meninger på banen. Læs invitationen til unges deltagelse pdfher.


FUF’S BEKYMRING OM BESPARELSER OG UNGE
I de seneste FUF NYHEDSBREVE omtaltes den verserende sag i medierne om problemer i kommunens ungdomsliv. Unges forhold ligger dybt i formålet for FUF’s arbejde og har, siden FUF blev stiftet i 1963, været et fokus område.
Derfor blander vi os også i debatten, når man som nu oplever, at de store besparelser på børne- og ungeområdet efterhånden har skåret mere end godt er.


Det er positivt at børn-, unge-, familie-, og skoleområdet i budget 2017 tilføres næsten halvtreds millioner ekstra, men så virker det paradoksalt, at man samtidig beskærer de frivilliges indsats på folkeoplysningsområdet med mellem en og halvanden million i støtten til foreningers aktiviteter netop blandt kommunens børn og unge. Hvor er sammenhængen og den RØDE tråd?

På foreningsområdet kan få penge være med til at gøre en meget stor forskel. Foreningsområdet har siden kommunesammenlægningen været udsat for konstante nedskæringer. FUF mener, bunden er ved at være nået, resultaterne ses nu på gaden. Penge givet til foreningslivet kommer mange gange igen, og det er den absolut billigste kriminalpræventive indsats, der overhovedet kan gøres.

Foreningers støtte til en aktivitetstime for børn og unge er reduceret fra ca. kr. 2,00 i 2006 til nu 10 år senere tæt på kr. 0,50 - og vil med de bebudede 2017 besparelser falde yderligere. Det er voldsomt. FOU området er skåret omkring 25% de seneste år, og FUF er beskåret med næsten halvdelen af sit rådighedsbeløb.

Der ikke er afsat kommunale ressourcer til at afvikle kurser for foreningskasserere, der er ikke råd til at udvikle og fremskynde nye initiativer og en fornyelse på fritidsområdet, ikke tid til aktivt at opsøge og understøtte foreninger i krise. End Ikke navnene på de, som har vundet mesterskaber og i foråret modtog Byrådets Hædersbevisning er kommet på kommunens hjemmeside med de billeder, som blev taget under arrangementet.
Det er ellers vigtigt, at vise disse unge frem som rollemodeller, og dermed give status ved aktiv deltagelse i frivilligt foreningsarbejde. Dette er bestemt ikke kritik imod den enkelte medarbejder, men et symptom på, at der ikke længere findes kommunalt overskud til aktivt samarbejde med klubber og foreninger.

Desværre ser vi flere steder store kriser i foreningslivet, og samtidig stiger kriminaliteten blandt de hårdeste grupper unge. Naturligvis kan klubber og foreninger ikke klare det hele, men en fælles indsats vil kunne gøre en forskel. FUF mener, at et stærkt og aktivt foreningsliv kan være én af nøglerne til løsningen, men foreningslivet og dets faciliteter skal udvikles og følge med tiden.

Man har i foreningslivet problemer med at fastholde unge og dermed med et generationsskifte. Det er i dag ikke let at nå teenagere, noget man i samarbejde med kommunen burde arbejde målrettet på og tage det fakta, at flere små klubber og foreninger må lukke meget mere alvorligt. Det er i de forpligtende fællesskaber, man udvikler de sunde livsværdier. De faste årlige reduktioner i støtten er med til at devaluere, fremfor at iscenesætte at være med i frivilligt foreningsarbejde.

FUF er ærlige om denne krise og har brug for støtte og hjælp til at udvikle og følge med tiden, for derved gøre foreninger attraktive for børn og unge. Denne udvikling skabes i et samspil imellem aktiviteter og faciliteter, tværgående samarbejder og tilgang af yngre lederkræfter. Det er en proces, der løftes ved positiv anerkendelse og skulderklap, ikke ved gentagne økonomiske reduktioner på de i forvejen meget få tildelte kommunale støttekroner og nedslidte, utidssvarende rammer. Overalt i vores samfund er kravene mere luksus og komfort, dette gælder naturligvis også i klublokalerne, men det koster….

Dette til trods har er der heldigvis fortsat et bredt foreningsliv. FUF har stiltiende igennem de seneste år accepteret nedskæringerne grundet kommunens økonomiske situation, men når man nu vil omplacere penge, for at løfte indsatsen for børn og unge, så må det da være på sin plads at netop det sted, hvor pengene når længst ud til brugerne, som økonomisk grundlag for en frivillig indsats – at dette område, om ikke får tilført midler, så i det mindste ikke reduceres yderligere. DETTE ER ET PARADOKS.
FUF bekymres over, at der i Budget 2017 skæres dybere end ind til benet.
Se interview på Kanal Frederikshavn.


HUSK VIGTIG DATO I 2016

Den 12. november 2016       Forenings- og Fritidskonference i Maskinhallen


MANGE SPÆNDENDE OPLÆGSHOLDERE ER BOOKET TIL EN FANTASTISK KONFERENCE FOR EMBEDSMÆND, POLITIKERE OG HELE FORENINGSLIVET I FREDERIKSHAVN KOMMUNE


Borgmester, minister, DUF, DGI og DIF vil blandt mange andre være tilstede – invitation og programfolder udsendes i næste uge. Det bliver GRATIS for foreninger i Frederikshavn Kommune
GLÆD JER TIL ET OVERFLØDIGHEDSHORN AF SPÆNDENDE INDLÆG
RESERVÉR DAGEN. MEGET MERE INFO FØLGER PÅ WWW.FUF.NU.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP