Nyhedsbrev 05.09.2016

mandag, 05 september 2016

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER
FORENINGSMESSEN 2016 OG FORENINGERNES DAG
FUF AFHOLDER NYT DISTRIKTSMEDLEMSMØDE - NY DATO
FUF SØGER FLERE FORENINGSAKTIVE UNGE TIL UNGEBYRÅD
KOMMENTAR TIL AKTUEL DEBAT OM UNGDOMSKRIMINALITET
FORENINGER HAR FOR MEGET FÅ MIDLER SUCCES MED INTEGRATION

FUF’s nyhedsbreve kommer ca. 2 gange om måneden, ALLE KAN TILMELDE SIG.
Har du glippet vigtige oplysninger eller tidligere debatindlæg, så findes det hele her.

FUF DISTRIKTS MEDLEMSMØDE I RAVNSHØJ - NY DATO
Som tidligere nævnt afholder FUF åbne møder med sine medlemsforeninger og øvrige interesserede rundt om i Frederikshavn Kommune. Efter Ålbæk og Dybvad er turen nu kommet til Ravnshøj,hvor der holdes møde for foreninger fra Skærum, Åsted, Kvissel, Østerholmen, Gærum og Ravnshøj Det har desværre været nødvendigt at flytte mødet. NY DATO er mandag d. 19. september kl. 18.30 til 20.30. Orienteringsmødet afholdes i Ravnshøj Hallens Cafeteria med en uformel drøftelse af løst og fast omkring foreningslivet i området – pdfse udsendte invitation.

VALG TIL UNGEBYRÅD 2016/2017
Ungebyrådet, som blev stiftet efter kommunalvalget 2013 i samarbejde med Byrådet, Ungdomsskolen og FUF, har været EN MEGET STOR SUCCES. FUF vil gerne rose den flotte indsats de 6 politikere i ”Den politiske styregruppe for ungebyrådet” har ydet. Man har lyttet og sammen med den kommunale forvaltning støttet og fremmet de unges mange ideer og initiativer. Ungebyrådet har udviklet sig et indflydelsesrigt forum, der lyttes til, og FUF opfordrer derfor alle medlemsforeninger til at hjælpe med at finde de 2 kandidater, der kan opstilles fra foreningslivet – Send derfor forslag senest 1/10 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. FUF styrelsen vil så sørge for at engagere de unge, som melder sig. Det er vigtigt – specielt i denne periode, som lægger op til byrådsvalget i 2017 - at få foreningsaktive unge med holdninger og meninger på banen. Læs ipdfnvitationen til unges deltagelse.

OPFØLGNING PÅ FUF’S BEKYMRING OM UNGDOMSLIVET
I seneste FUF NYHEDSBREV omtaltes den verserende sag i medierne om de kedelige episoder i kommunens ungdomsliv. Det er godt, at der igen er fokus på problemerne, og der politisk arbejdes på en forstærket indsats. Også vore kommunale Ungdomsklubber og Ungdomsskolen har kompetencerne til en øget indsats.
Som tidligere nævnt, er der ingen nemme løsninger. Men FUF kan på ingen måde bakke op om selvbestaltede vagtværn eller tæskehold, som en mulighed. Frederikshavn Kommune har en udmærket struktur med SSP samarbejde. Også de frivillige i ”Natteravnene” yder en fin indsats på et helt andet plan og med et rigtig godt formål. Der kan kun opfordres til, også fra foreningslivet, at bakke mere op om den organisation. For ledere og voksne i foreningslivet nyder stor respekt blandt de unge, og de frivillige ledere kender ofte problemområderne. Frivillige ledere brænder for at skabe de bedste rammer for et godt ungdomsliv, og derfor ser man også mange nuværende og tidligere aktive foreningsledere i Natteravnenes rækker.
Det er vigtigt med synlighed, at komme ud på gaderne og være opsøgende i arbejdet. Dette kan ikke alene overlades frivillige, men en tæt kontakt til foreningslivet og deres paraplyorganisationer kunne være en mulighed, som bør overvejes. Det er et af FUF’s formål, at tage sig af ungdommens problemer i den offentlige debat, se FUF’s vedtægter.
Desværre er SSP området gennem tiden kraftigt beskåret, og dermed gade-indsatsen og kontakten til klub- og foreningslivet.
FUF mener, at et stærkt og aktivt foreningsliv kan være én af nøglerne til løsningen. Desværre lægger budget 2017 igen op til endnu en stor besparelse på folkeoplysnings- og foreningsområdet. Er dette mon den rigtige strategi i den nuværende situation?
Foreninger har brug for støtte og hjælp til at udvikle sig og følge med tiden, for dermed at gøre sig attraktive for børn og unge. Denne udvikling skabes i et samspil imellem aktiviteter og faciliteter, tværgående samarbejder og en øget tilgang af yngre kræfter i klubber og foreninger. Det er en lang proces, men den stimuleres ikke ved gentagne økonomiske reduktioner. De seneste år er der skåret omkring 20 % på folkeoplysningsområdet i Frederikshavn Kommune. Til trods for dette har kommunen heldigvis fortsat et bredt foreningsliv, og FUF lægger sammen med IdrætsSamvirket og Center for Kultur og Fritid op til at videreudvikle dette på den store Forenings- og Fritidskonference d. 12. november i Maskinhallen i Frederikshavn. Følg med på hjemmesiden, som løbende opdateres.

FORENINGSMESSEN 2016 OG FORENINGERNES DAG
På den blå efterårshimmel skinnede solen. Udenfor Skagen Kultur- og Fritidscenter stod et par rideheste og græssede, mens røgen steg op fra spejdernes flotte teltlejr, og duften af lækker bålmad og røg inviterede gæster indenfor i en idrætshal, fyldt med stande, med mulighed for at prøve alt fra dykning med ilt, fine modeltog ,over fitness, yoga og frimærkesamlinger til boldspil, tennis og badminton.
I Arena Nord i Frederikshavn blev Tordenskjoldsgardens og Musikkorps Sæbys friske musik afløst af optrædende dansere, seje brydere og dygtige springpiger. Teater- og rollespilsfolk klædte gæster ud, mens spejdere og FDF’ere ivrigt fortalte løs blandt et overflødighedshorn af øvrige fritidstilbud.
I Sæby Fritidscenter mødtes man af benzinlugt fra seje racerbiler, hvor der kunne sparkes dæk i duften fra spejdernes tilberedte lækkerier over bålfad, mens hallen genlød af smæld fra floorballstave, som blandede sig med veltrænede hundes bjæffen, når de ivrigt fremviste deres kunnen. En fyldt hal summede af hoppeborge med legende børn, og ind imellem de mange opvisninger  kunne man kunne prøve at sidde i en rigtig 2-er robåd eller en havkajak og ellers få testet sine evner i mange andre forskellige spændende fritidsaktiviteter.
Foreningsmessen i Frederikshavn Kommune søndag d. 4/9 kl. 10-16 blev en stor succes med op mod 100 forskellige foreningsaktiviteter. Man kunne som gæst gå fra den ene flotte, kreative og imponerende stand til den anden. En stor tak skal her lyde til alle de mange klubber og foreninger, som tog imod invitationen til at komme, og som på fornemste måde viste sine aktiviteter frem.
Her blev virkelig netværket på kryds og tværs i foreningslivet, og de mange dygtige optrædende børn og unge havde sammen med besøgende kammerater, gæster, forældre og bedsteforældre en fantastisk søndag. Stor tak til IdrætsSamvirket for indsatsen.  I FUF er vi sikre på, at arrangementet sagtens kan tåle en gentagelse om nogle år. Hvad foreningerne mener, får vi rede på de kommende uger, når FRITIDSMESSEN 2016 evalueres.
Der vil altid være noget, der kan gøres bedre næste gang, foreningerne kaldes sammen. F.eks. skal skolerne involveres mere i optakten til arrangementet. Det bør være en fælles interesse, at børn og unge aktiveres i kommunens mangfoldige og rige, frivillige foreningsliv.
Se den flotte video fra FRITIDSMESSENS aktiviteterne i ArenaNord, produceret af Kanal Frederikshavn, som viser blot et lille udsnit af de mange hundrede forskellige fritidsaktiviteter, man her i Frederikshavn Kommune kan deltage i. På www.fritid.frederikshavn.dk kan man møde alle vore spændende medlemsforeninger og få mere info.

FUF og FREDERIK inviterer lørdag d. 17. september igen foreninger i gågaden i Frederikshavn, når Bubber gæster byen. Skulle flere foreninger have interesse i at deltage og vise sine aktiviteter frem: Kontakt da handelsstandsforeningen FREDERIK eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Se omtale i tidligere NYHEDSBREVE.

FORENINGER INTEGRERER MED SUCCES
Foreninger er en vigtig brik i arbejdet med en god integration af flygtninge i det danske samfund. Også i Frederikshavn Kommune gøres en stor og flot indsats. Mange foreninger deltager i og omkring arrangementet ”Hele verden i Frederikshavn”, ligesom andre klubber f.eks. i Skagen tager rigtig godt imod de mange børn af udenlandsk arbejdskraft, som flytter til byen - omtalt tidligere i Nordjyske.
Ud over boldspil er også gymnastik, leg og dans vejen til god integration.
Kommer det til Asylcentret i Frederikshavn, har Metodistkirkens Børne- og ungdomsarbejde i Strandby oprettet en velbesøgt børneklub, som med sine aktiviteter hver onsdag samler mellem 20 og 50 børn. Samtidig med at  børnene deltager i sang og leg, kommer mange mødre og kikker på, hvilket har resulteret i, at man nu har oprettet strikke og snakke hold for kvinder, som allerede har ført til mange gode og dybe relationer. Gospel, dans, hygge og fællesskab har været bærende elementer i samværet.
Et andet stort engagement i at hjælpe integrationen oplever man i FFI fodbold, hvor man har en stor tilgang af medlemmer. Det er sket igennem den utrolig flotte indsats, man målrettet har gjort for at aktivere fremmede børn og unge, Bde de herboende nydanskere og de mange i asylcentret er involveret. På onsdag d. 7. september inviterer FFI fodbold familier og venner til de over 50 integrationsspillere, man har i klubben på Fodboldvej til et stort dk/vis/nyhed/integrationsspillere-inviteres-til-spisning-i-ffi/spisnings- og fællesskabsarrangement.
Jo, foreningerne tager i høj sit ansvar og den kommunale støtte til det store frivillige arbejde, der gøres rundt i hele kommunen,er minimal, i forhold til hvad mislykket integration og radikalisering koster vores samfund.

Mange foreninger er villige til at yde en kæmpe stor indsats for meget små midler. Yderligere nedskæringer risikerer let at tage livet af kommunens trængte frivillige foreningsliv. Dette bør tages med i betragtning, når de kommunale budgetter i efteråret skal forhandles. Men også en øget koordinering og et større kommunalt samarbejde vil være en stor hjælp i en tidlig indsats blandt de mange nye tilflyttere i vore byer.

I foreningslivet findes puljer, hvor man kan hente hjælp til såvel kontingent som foreningsudstyr, ligesom mange klubber og foreninger er rigtig gode til at sætte samvær og medmenneskelig varme langt over kontingent og kolde kontanter. I stort set enhver forening finder man en utrolig kreativitet og vilje til at hjælpe, når nydanskere møder op. De mange administrative tunge muligheder for ekstra støtte har FUF informeret om i tidligere NYHEDSBREV.


HUSK VIGTIG DATO I 2016


Den 12. november 2016                                     Forenings/Fritidskonference i Maskinhallen
MANGE SPÆNDENDE OPLÆGSHOLDERE ER BOOKET TIL EN FANTASTISK KONFERENCE FOR EMBEDSMÆND, POLITIKERE OG IKKE MINDST HELE FORENINGSLIVET I FREDERIKSHAVN KOMMUNE,
RESERVÉR DAGEN. MEGET MERE INFO FØLGER PÅ WWW.FUF.NU...…

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP