Nyhedsbrev 25.01.2015

søndag, 25 januar 2015

TO VIGTIGE PUNKTER TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET D. 27/1-2015

Udover at folkeoplysningsudvalget på sit næste møde bla. skal have en temadrøftelse om udvalgets arbejde det første år, skal den fremlagte folkeoplysningspolitik drøftes ligesom også Frederikshavner-ordningen m.v. vil blive debatteret.
Udover dette vil FUF's repræsentanter efter henvendelse fra medlemsforeninger fremsætte 2 punkter til debat, for at anmode om en forklaring og for at finde en god fremtidig løsning.

1) Indfrielse af rente og afdragsfrie lån
Af økonomiudvalgets møde i december fremgår det meget overraskende, at politikerne ønsker at inddrage tidligere bevilligede rente og afdragsfrie lån til foreningslivet. En beslutning som sniges ind af bagdøren med meget store konsekvenser til følge for kommunens klub og foreningsliv. Dette er en praksis, som vi finder særdeles bekymrende for foreningslivet. Rente og afdragsfrie lån har i en menneskealder været praksis for klubber og foreninger, der havde behov for ekstra kapital, og disse penge har ofte været en blåstempling og en løftestang til yderligere økonomisk støtte til foreningsbyggeri og etableringsomkostninger. Penge som iøvrigt er sikret kommunen sålænge foreningen eksisterer og som er med til at geare investeringer i lokalsamfundene. Det er som oftest tilskud som foreningerne normalt ikke har mulighed for at kunne afdrage over almindelig drift. Og dette har heller aldrig været meningen. 
En inddrivelse af disse lån vil være en bombe under mange foreningers økonomi - specielt i en tid hvor økonomien er særdeles presset og usikker, Frederikshavner ordningen er opsagt, og ender dette med yderligere stramninger, vil tvangsindløsning af rente og afdragsfrie lån som ofte er 20-30 år gamle, være det dødsstød, som får foreningsbestyrelserne til at opgive det frivillige arbejde og kaste håndklædet i ringen og afvikle aktiviteterne, til stor skade for børn og unge.
FUF's repræsentanter ønsker en debat på området og en oversigt over hvilke foreninger der de kommende år kan forvente at blive pålagt betragtelige ekstra omkostninger. En sag som FUF tager meget alvorligt, og ser som en seriøs trussel imod det frivillige foreningsarbejde. En kortsigtet økonomisk gevinst, med risiko for langvarige skader med endnu større sociale omkostninger til følge

2) Proces ved fusion/sammenlægning af foreninger
Flere foreninger går med planer om en sammenlægning for at styrke arbejdet og for at lette administrationen. FUF ønsker at hjælpe med denne proces og understøtte foreningernes rettigheder og værdier. Vi finder det derfor meget vigtigt, at forenkle processen og give tryghed for, at man kan fortsætte arbejdet med de værdier og fordele, man gennem mange år har oparbejdet. 
Der kunne være tale om, at løse dette ved et "sammenlægnings-udvalg", som kan hjælpe foreningerne let og sikkert igennem processen. Det er vigtigt at folkeoplysningsudvalg og forvaltning er medspillere i dette forløb og sammen med paraplyorganisationerne kunne tilbyde hjælp og vejledning til interesserede klubber og foreninger


ANSØGNING OM LAG-MIDLER


Distriktsudvalget orienterer om at det igen er muligt at søge LAG-midler til projekter i landsbyområderne
læs mere på Distriksudvalgets hjemmeside samt denne med yderligere informormationer.

Der er fremlagt følgende ansøgningsfrister til distriktsudvalget fra sekretariatet

De nye ansøgningsfrister er:
- Mandag den 26. januar 2015, Dybvad - Ansøgningsfrist: 12. januar 2015.
- Tirsdag den 17. marts 2015, Præstbro - Ansøgningsfrist: 24. februar 2015.
- Onsdag den 10. juni 2015, Strandby - Ansøgningsfrist: 20. maj 2015.
- Torsdag den 20. august 2015, Lyngså - Ansøgningsfrist: 4. august 2015.
- Mandag den 28. september 2015, Hørby - Ansøgningsfrist: 7. september 2015.
- Tirsdag den 8. december 2015, Østervrå - Ansøgningsfrist: 17. november 2015.

Der er lagt et nyt ansøgningsskema ud på hjemmesiden i forbindelse med at der igen kan søges LAGmidler.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP