Nyhedsbrev 31.03.2017

fredag, 31 marts 2017

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

PAS PÅ PENGENE
HUSK BØRNEATTESTER
NYT OM FUF STORMØDER
HUSK ANSØGNING OM TILSKUD

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD FORENINGENS LEDERE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her.

HUSK SIDSTE FRIST FOR ANSØGNING 1. APRIL
LØRDAG DEN 1. APRIL er den sidste frist for ansøgning om driftstilskud under ”Frederikshavner-ordningen” også kaldet ”Tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune” Se den HER
En printervenlig version findes HER

Regnskabstal for 2016 skal indsendes elektronisk til Center for Kultur og Fritid. Der blev først i Marts afholdt 2 særdeles informative kassererkurser i hhv. Sæby og Ålbæk, her informerede CKF’s medarbejdere foreninger om brug af støtteordningen. Der har kun været positive tilbagemeldinger på arrangementet, og FUf ser derfor frem til endnu en arrangement som afholdes i efteråret som en viderebygning efter ønske fra foreningerne. MEN HUSK AT FÅ ANSØGT OM TILSKUD FOR 2016 SENEST ¼-2017. Ansøgningsskemaer og vejledning i øvrigt findes på Kommunens side for foreningslivet som findes HER.


HUSK AT FÅ STYR PÅ BØRNEATTESTER
I forbindelse med ansøgning til kommunen om tilskud, skal man skrive under på at foreningen har styr på børneattesterne – LOVEN OM BØRNEATTESTER GÆLDER OGSÅ FORENINGER SOM IKKE MODTAGER OFFENTLIG STØTTE.

Frederikshavn Kommune har en vejledningsside ellers kan man læse mere vigtig information hos POLITIET  eller i den udarbejdede håndbog fra DUF. De øvrige landsorganisationer eks. DGI har også udførlige vejledninger. HUSK DETTE DET ER MEGET VIGTIGT, FUF anbefaler, at man årligt eller dog ALLERSENEST efter 2 år får fornyet foreningens attester.

FUF HAR AFHOLDT STORMØDER
FUF har i de sidste uger holdt nogle møder omkring faciliteter og facilitetsudvikling, specielt har 2 projekter, hvor Lokale og Anlægsfonden har deltager tiltriukket opmærksomhed. FUF har oprettet en hjemmeside med links og PowerPoints – denne er under udarbejdelse men det foreløbige materiale finde HER (se i menu til venstre)

Lokale og Anlægsfondens seneste NYHEDSBREV har spændende omtale af facilitetsudvikling – det er nyttig viden, og her ligger også en håndbog om foreningslokaler. Læs HER

PAS PÅ PENGENE
FUF fremsender denne opfordring / gode råd, modtaget fra en medlemsforening og bearbejdet:

Nu har der igen været ”breaking news” med en kasserer, som ikke har kunne kende forskel på dit og mit. Benyt derfor lejligheden til at tænke over, hvad I selv gør i den enkelte forening og hvordan man sikrer sig mod den slags. Nogle simple guidelines kunne f. eks. være følgende:

-     På bestyrelsesmøder hvert kvartal, gerne hver måned, fremlægger kassereren en økonomisk rapport til bestyrelsen.

-     Rapporten skal indeholde:

o   Driftsresultat i forhold til det lagte budget. Forklaring på afvigelser.

o   Orientering omkring foreningens likviditet i forhold til budget.

o   Kontooversigt fra bank.

-     I foreningen kan der træffes beslutning om, at udbetalinger over eksempelvis 5.000 kr. skal godkendes af formanden eller en anden af ham udpeget person.

NOGLE SIMPLE REGLER SOM KAN HJÆLPE JERES KASSERER OG FORENINGEN. HUSK AT PÅSKØNNE KASSERERENS ARBEJDE, DET ER UVURDERLIGT I EN FORENING, BÅDE ET STORT ANSVAR OG EN POST AF VITAL BETYDNING FOR FORENINGENS LIV OG MULIGHEDER. DET ER EN OFTE UTAKNEMMELIG OG ANONYM POST SOM IKKE KAN PÅSKØNNES NOK. SÅ HJÆLP GERNE TIL………

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP