Nyhedsbrev 26.11.2016

lørdag, 26 november 2016

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

MINDEORD
GADETEAMET
VILD MED VAND
FUF OG CAFE DANISH
DANMARKS KULTUR KANON
LILLE SKAGEN STOR BETYDNING
FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCEN OG MEGET, MEGET MERE INFORMATION


FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden
TILMELD FORENINGENS LEDERE TIL FUF NYHEDSBREV.
Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her

INTRO TIL DAGENS NYHEDSBREV

Desværre har det grundet stort arbejdspres for redaktionen efter forenings og fritidskonferencen ikke været muligt, at få tid til at udsende FUF NYHEDSBREV tidligere. Derfor beklages, at stofmængden og informationsmaterialet i denne udgave gør, at læseren har brug for det meste af weekenden, for at komme igennem. Tag et hurtigt overblik og gå i dybden med det, som giver værdi at bruge tid på – nyhedsbrevet ligger altid tilgængeligt på FUF’s hjemmesidetil senere opslag.
RUL NEDAD GOD LÆSELYST

MINDEORD
Det var med stor sorg, at styrelsen d. 22/11 tidlig morgen modtog besked om, at mangeårigt medlem af FUF’s styrelse KURT MUNCH var sovet stille ind. Kurt var valgt ind i FUF fra Strandby FDF, hvor han igennem stort set hele sit liv har været aktiv. Kurt har besiddet adskillige tillidsposter, og var afholdt og særdeles aktiv blandt lederne i FDF Kredsen. Han deltog i såvel frivilligt arbejde i Loppeladen som ved Havnefesten og de mange andre arrangementer i børne- og ungdomsarbejdet, ligesom han var aktiv i Strandby Kirke. Kurt var faktisk særdeles aktiv i rigtig mange forskellige sammenhænge igennem hele sit alt for korte liv, men arbejdet i FUF fyldte meget af Kurts tid i de mere end 12 år, han var med i styrelsesarbejdet. Kurt havde sine meningers mod og elskede arbejdet i de mange råd og udvalg, han havde sæde i. Kurts ledererfaring, hans omhu og administrative evner var en gave for FUF’s styrelse. Kurt påtog sig mange forskellige arbejdsopgaver igennem årene og specielt omkring udbygning af hjemmeside og som redaktør for FUF NYHEDSBREV, gjorde Kurt, med sine fine formuleringer og sit store administrative overblik, en uundværlig indsats. Kurt fik på meget kort tid gjort www.FUF.nu til et sted, kommunens foreninger kunne hente vejledning og nyttige oplysninger. Kurt stod for netværksmøder og kassererkurser og andet som har været til hjælp for foreningsbestyrelser i Frederikshavn Kommune. Desværre tvang sygdom Kurt til, at sige fra til styrelsesarbejdet ved seneste repræsentantskabsmøde. Han fortsatte dog med at hjælpe til med styrelsesopgaver hele foråret. Kurt havde en kærlighed til livet og var en ukuelig optimist, aldrig hørte man ham beklage sig over sin situation, selvom han ofte var forpint. Desværre tog til sygdommen til i efteråret og blot en uge efter sin 57 års fødselsdag, sov Kurt stille ind. Med Kurt Munch har vi i FUF ikke bare mistet en stor arbejdskraft, men også en rigtig god ven, et omsorgsfuldt styrelsesmedlem og en altid hjælpsom og livsglad FDF’er, som til det sidste, trods store smerter, stod til rådighed, når der var brug for en ekstra hånd eller et godt råd. Kurt elskede sin familie og efterlader sig sin ægtefælle og to store børn, som vi, i taknemmelighed for deres opbakning til Kurts foreningsarbejde, sender de varmeste og kærligste tanker i sorgen og savnet.

Æret være Kurts minde blandt os.


OPSAMLING PÅ KONFERENCEN
FUF NYHEDSBREV har løbende fortalt om Forenings og Fritidskonferencen d. 12/11.

Det er nu allerede to uger siden, 180 foreningsinteresserede var sammen til nogle spændende og inspirerende indlæg og debatter i Maskinhallen.

FORENINGSLIVET FREM IMOD 2025 - VISIONER OG UDFORDRINGER

Vi har indsamlet konferencens oplæg, præsentationer og powerpoints på konferencesiden og lidt på Facebook.

Der ligger endvidere Presseomtale fra NORDJYSKE og netmedierne, lydfiler fra DR P4 og Frederikshavn Lokalradio og et indslag fra TV2Nord.

Der indsamles stadig indlæg – forhåbentlig har vi det hele i løbet af en uges tid…..

Mange har meldt særdeles positivt tilbage, og stort set alle har udtrykt, at tiden var alt for kort til de mange spændende oplæg, og at man gerne ville høre flere af oplægsholderne fra andre spor.

Men dette var netop formålet med konferencen: At inspirere og give lyst til mere og udvikle foreningslivet i Frederikshavn Kommune.

Konferencen skulle skabe debat og sammenhæng, vise de mange muligheder for ekspansion og nye veje. Ikke her at gå i dybden og drøfte løsninger, men at genopdage foreningens udviklingsmuligheder og mange nye potentialer.

Ved at være sammen idrætsfolk og spejdere, interesseorganisationer, embedsmænd og politikere, findes fælles løsninger, og man opnår en større gensidig forståelse. Der har også i dagspressen været en meget flot og spændende opbakning til konferencen. Tak for det.

Konferencens dialog fortsætter i 2017 ved et opfølgningsarrangement. Men allerede før næste arrangement, har det vist sig, at flere på eget initiativ vil invitere nogle af konferencens oplægsholdere her til kommunen for at gå i dybden på netop deres område. Denne proces og de initiativer ønsker FUF at støtte, og opfordrer derfor til, at man går sammen om tema-aftener for at inspirere i baglandet og for de, som ikke kunne deltage i lørdagens konference. Måske ønsker man at lægge en mere målrettet vinkel til oplægsholderen. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og fremsæt ideer eller få kontaktoplysninger med mere, der var mange gode budskaber, som en langt bredere kreds fortjener indblik i.

ANSØG KR. 10.000,- TIL DET BLÅ
Som tidligere omtalt har FUF deltaget I arbejdsgruppe omkring mulighederne for at sikre udvikling af “Det Blå” langs Frederikshavn Kommunes mere end 100 kilometer kyst. Her spiller også foreningslivet en stor rolle. Store partnere som Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet og div. fonde står klar sammen med aktive foreninger til at skyde unikke projekter i gang. VILD MED VAND er en af arbejdstitlerne, som nu skydes ud til offentligheden, Et flot initiativ. Der er igangsat en lille konkurrence og senere vil FUF indkalde til ”Ej blåt til lyst” møder, men FUF opfordrer allerede NU foreningerne til selv at gå i tænkebox, danne netværk og komme i gang. Læs den store flotte rapport her.

Mere om hvordan, man kan ansøge her.

FUF OPFORDRER TIL ”TAL DANSK SAMMEN”
Bibliotek og Borgerservice i Frederikshavn har oprettet en ugentlig sprogcafé – Café Danish, hvor mange forskellige nationaliteter møder hinanden på et uforpligtende grundlag. Snak om dagligdags emner og aktuelle begivenheder på dansk er udgangspunktet. Interessen for caféen er rigtig god. Der brug for flere, som har tid og lyst til at komme og tale dansk. FUF har valgt at gå ind i projektet og vil deltage i arrangementet. Samtidig opfordrer vi medlemsforeninger til at benytte muligheden for at skabe nye kontakter ved at deltage, Projektet udvides også til Skagen Bibliotek og måske senere Sæby. Læs pdfpressemeddelelsen.

NYT PROJEKT – KOM TIL KRÆFTERNE
Kræft er en frygtelig sygdom, en sygdom som ikke har aldersbegrænsninger, og den tager ikke hensyn til, om man er ung eller gammel, rig eller fattig. ”Kom til Kræfterne” er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses Lokalkomite, FUF og Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole. Tilbuddet henvender sig til kræftramte unge mellem 12 og 18 år og tilbydes i hele kommunen, både Skagen, Sæby, Østervrå og Frederikshavn. Det første møde blev afholdt torsdag d. 24. nov. Flere møder følger kommende torsdage. pdfSe indbydelse, pdfpressemeddelelse, og artikel fra NORDJYSKE.

LÅN AF LOA FACILITETS UDSTILLING
Skulle nogle af vore medlemsforeninger have lyst til lidt inspiration og udsmykning? Så har FUF året ud rådighed over Lokale og Anlægsfondens store udstillingspakke. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for en aftale. Udstillingen starter i Sæby Fritids Center og tilbydes alle vore medlemsforeninger. Se plancher i udstilling fra Lokale og Anlægsfonden.

Læs også Lokale og Anlægsfondens seneste nyhedsbrev, som omtaler, hvorfor synlighed er vigtig, og hvordan faciliteter påvirker unges foreningsdeltagelse. Gennemse den inspirerende artikel her.

TV OM FORENINGSLIV
FUF ønsker, at arbejde målrettet på, at gøre foreningslivet attraktivt for børn og unge. Mange foreninger gør det rigtig godt, flere oplever også medlemsfremgang, men den generelle tendens er, at unge slipper foreningslivets fællesskaber. Dygtige forskere inspirerede og lagde på konferencen op til nytænkning blandt foreningsfolk med deres undersøgelser og analyser af unges adfærd. Morten Bruun gav et alternativt bud på, hvordan man kan fastholde tidens unge. TV2Nord har besøgt FUF og klubber i Frederikshavn Kommune for en temarække om foreningsliv, som sendes senere, og TV2 nyhederne satte forleden fokus på samme emne: ”Danske teenagere gider ikke Motion"

KOMMUNEN HAR OPRETTET ET GADETEAM
På forenings og fritidskonferencen deltog bl.a. SSP medarbejder og flere fra kommunens B&U administration og ansatte. Her blev også det nye gadeteam præsenteret på postkort som var lagt frem. Der er mulighed for foreningerne til at kontakte de 4 medarbejdere som med tiden kommer hele kommunen rundt. FUF har haft møde med styregruppe og ledelse og vil senere tage initiativ til tættere samarbejde med kommunens foreningsliv. Se de 4 medarbejdere på denne flyer.

ENDNU ET HALPROJEKT SKUDT IGANG
Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde d. 24. nov. at bevillige kr. 100.000,- til et projekt omkring udbygning og forbedringer omkring Dybvadhallen, hvor flere foreninger går sammen og skaber nyt liv og værdi. Dermed sidestilles projektet med Bannerslund, Ravnshøj og Ålbæk, hvor man har fået tilsvarende beløb til arbejdet med at styrke lokalområdet, ved at skabe synergi ved samling af fritidsaktiviteter. Det er dejligt når det lykkes så fint, som det er sket i Østervrå, hvor flere parter går sammen og man får skabt gode fremtidssikrede faciliteter, som kommer rigtig mange brugergrupper til gavn. Hel og lykke. Læs kort om Dybvad projektet her.

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I HØRING
KFU har sendt forslag til ny folkeoplysningspolitik ud til alle foreninger – FUF og Folkeoplysningsudvalget har netop fået forelagt udspillet, og har ikke deltaget i udarbejdelsen. Derfor har FUF endnu ikke drøftet politikken og heller ikke udarbejdet høringssvar. FUF mener dog generelt, at færre flotte ord og flere konkrete handlingsplaner kunne være ønskeligt. Styrelsens bemærkninger udsendes i kommende nyhedsbrev. Der vil på et ekstraordinært styrelsesmøde d. 13. dec. Blive taget stilling til udkastet for 2017-2020. Det kan findes dette.

TALENTSPORTSKLASSER FRA 2017/2018
Som tidligere omtalt i FUF NYHEDSBREV, er det af byrådet vedtaget, at der fra næste skoleår i Frederikshavn Kommune oprettes talentsportsklasser. FUF glæder sig over initiativet, og vil følge med stor interesse. Måske vil det senere kunne danne baggrund for klasser i musik, film og kunst, måske endda spejderi og friluftsaktiviteter osv. Men har du altid ønsket dig et job med en titel, som vil sige SPAR2 i enhver telefonbog eller kræve et visitkort i A4 format, så har Frederikshavn Kommune her en enestående chance for den foreningserfarne.

Bliv KOMMUNAL TALENTSPORTSKLASSEKOORDINATOR.

LILLE SKAGEN STOR BETYDNING
FUF’s styrelse har med interesse fulgt debatten i Skagen om fremtiden for foreningslivets haller og anlæg, mere specifikt Skagen Kultur og Fritidscenter og Sportscenter, hvor forskellige politiske vinde har blæst, når det er kommet til økonomisk støtte og vedligehold af svømmehallen. Fritidscentret drives dygtigt, men kan man overleve, hvis der i en by med ca. 8.000 indbyggere skal være 2 svømmehaller og op til flere sports- og multihaller. Det er noget foreningslivet i Skagen bør drøfte og tage stilling til, nu hvor det store projekt ”Lille Skagen” af byrådet er sendt i høring. Hvis det ønskes tager FUF gerne initiativ til at samle foreningerne til en større præsentation og en debat af ideen om omskabelsen af den tidligere Hedeboskolen og omkringliggende arealer. FUF har henvendt sig til IdrætsSamvirket og foreslået et fællesarrangement. Høringsperioden på 8 uger ligger hen over juletiden, som ofte er travl i foreningslivet.

Skriv gerne kommentarer om interesse for et foreningsarrangement til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Se nedenstående presseomtale af projektet, Specielt NORDJYSKE berører problemstillingen for foreningslivet

SKAGENS AVIS

KANALFREDERIKSHAVN

NORDJYSKE

NORDJYSKE

NORDJYSKE

SKAL KOMMUNEN PÅ DIF LANDKORT
En stor konference, mange lovende bemærkninger om støtte og hjælp til foreningslivet. Besøg af DIF næstformand Thomas Bach og DGI formand Søren Møller. Er det tiden at der kommunalt tages initiativ til et aktivt samarbejde for at komme ud af foreningskrisen. Det er spændende, om Frederikshavn Kommune kommer på landkortet som aktiv bevægelses og visionskommune – se pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund

KULTURKANON – HVAD SKAL MED
Desværre nåede FUF NYHEDSBREV ikke at udkomme inden fristen udløb. Men mange var med til at sætte aftryk på Danmarks-kultur-kanonen. Foreningslivet og frivilligheden har en helt særlig placering i det danske samfund. Det har givet en plads blandt de nominerede, der kæmper om 10 pladser i kulturministeriets Danmarkskanon over særligt danske værdier og traditioner. Frem til d. 22. nov. kunne alle være med til at bestemme, hvilke værdier der skal indgå i den endelige Danmarkskanon. Folkeoplysning, Kristne Værdier, Hygge, Frihed, Ligestilling og Medmenneskelighed nogle af de 20 værdier, som var i afstemningen.

FUF SER POSITIVT PÅ FREMTIDEN
FUF er paraplyorganisation for idebetonede børne- og ungdomsorganisationer, spejdere, politiske og kirkelige foreninger, hobbyklubber, interesseorganisationer og hovedparten af kommunens idrætsorganisationer. Alle foreninger, hvis formål er at skabe aktiviteter for børn og unge. FUF blander sig i samfundsdebatten og sætter ungdoms og fritidspolitik på dagsordenen. FUF ønsker at inspirere og til tider provokere til at tænke nyt, til samarbejde, finde nye muligheder og ikke altid gøre ”som man plejer”. FUF er vejleder og bisidder i mange sager, foreningslivet har overfor kommune og øvrige instanser. Foreningskonflikter omkring f.eks. lokalefordeling, baneanlæg og adgang til haltider, deltager FUF i at løse. Endvidere sidder styrelsens medlemmer i et væld af råd og udvalg, ligesom der tages initiativer til fremme for foreningslivet. Blandt andet afholdes rundt i kommunen foreningsmøder. Alt dette og meget mere udføres af frivillige foreningsledere indvalgt på årligt repræsentantskabsmøde, hvor også linje og initiativer vedtages på fuldt demokratisk vis. Referater, regnskaber, holdninger og meninger bringes åbent frem i NYHEDSBREV og på FUFs hjemmeside.

FUF har eksisteret siden 1963 og har siden indførelsen af folkeoplysningsloven i 1990 modtaget kommunal støtte til sine aktiviteter. De seneste år er dette beløb reduceret voldsomt af kultur og fritidsudvalget. Nu overvejer formanden for KFU helt at fjerne støtten til FUF’s arbejde efter en række artikler i NORDJYSKE om medlemsfrafald i foreningslivet, hvor end ikke FUF’s navn er nævnt. FUF har helt korrekt bekymret henvist til offentlige tal og beregninger. Derfor har FUF skriftligt anmodet folkeoplysningsudvalget om detaljerede beregninger og en temadrøftelse af foreningslivets vilkår på baggrund af stærkt faldende tal for, hvor mange foreninger der søger tilskud til aktiviteter for børn og unge. ”Det kalder på en nødvendig debat om, hvad formålet med de kommunalt finansierede paraplyorganisationer er, og om foreningslivet var bedre hjulpet uden”, udtaler Mogens Brag i NORDJYSKE. Den debat ser FUF gerne, for her er man ikke afhængig af kommunalt tilskud, hvis formålet dermed er, at bestemte politiske holdninger eller synspunkter skal fremmes. FUF er en interesseorganisation og ønsker at arbejde aktivt for bedst mulige forhold for medlemsforeningernes store indsats og arbejde blandt børn og unge. Foreningers forhold er ikke kun økonomi, men igennem seneste byrådsperiode er kommunens tilskud faldet markant, og medlemstallene i mange foreninger er stærkt vigende. Det viser alle offentlige statistikker. Velvidende om kommunens dårlige økonomi, ønsker FUF naturligvis, at denne udvikling vendes, og der gøres tiltag for at styrke foreningernes overlevelsesmuligheder. FUF bemærker, når politikere roser foreningslivet og giver gyldne løfter, men samtidig forringer vilkårene og reducerer i støtten. Når byrådet for 2017 afsætter 500.000,- i en ”ryk-sammen lånepulje” til foreningerne, men KFU endnu engang reducerer kr. 1,1 mio. i foreningers driftstilskud, så synes handlingerne ikke at stå mål med, hvad udtrykkes i ord. Det er vel ”at fodre hunden med sin egen hale”. Men hvorfor tro, at foreningslivet ikke gennemskuer dette, og i stedet være helt ærlig om, hvordan man som politiker må prioritere. Der kan være mange gode årsager til, at der skal spares. Blot mener FUF, at det er paradoksalt, at der spares, hvor man samfundsmæssigt får mest for pengene, når der er udfordringer med kriminelle unge og folks sundhed. KFU’s formand var inviteret til at holde oplæg på foreningskonferencen og deltog i en stor del af arrangementet, det var fint, men rigtig ærgerligt, at KFU’s øvrige medlemmer, som har budgetansvar og udarbejder politikker for foreningslivet, ikke prioriterede bare dele af konferencen og mødet med repræsentanter for foreningslivet, for dermed at opnå en fælles forståelse for foreningers muligheder og udfordringer. FUF har et særdeles godt samarbejde med byrådet og dets udvalg, hvoraf alle havde politisk valgte medlemmer med i konferencen.

FUF ønskede med forenings og fritidskonferencen at markere en ny tid, hvor vi ser positivt fremad og arbejder sammen på at vende en negativ udvikling. Der var optimisme, gå-på-mod og en god stemning ved konferencen, en forudsætning for en fin fremtid. Fra talerstolen blev givet stor opbakning til det frivillige arbejde, foreningerne udfører. Et godt foreningsmiljø er meget andet end økonomi. Som det blev udtrykt, ville lidt ”kærlighed og omsorg” betyde mere end penge. FUF ser en god fremtid for foreningslivet, hvis blot handlingerne står mål med intentionerne. Foreninger i Frederikshavn Kommune skal nok igen svinge sig op trods lidt modvind.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP