Nyhedsbrev 26.10.2018

fredag, 26 oktober 2018

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

FUF DISTRIKTSMØDE
NY FORENINGSPORTAL
ANLÆGSPULJEN SØGES NU
FORSLAG TIL PULJER OG FONDE

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

FUF DISTRIKTSMØDE I SKAGEN
FUF afholder i alt 8 område/distrikts-møder rundt i kommunen, denne gang er det så i SKAGEN BY.
FUF vil meget gerne i dialog med foreninger og frivillige og snakke om faciliteter, glæder og udfordringer i foreningslivet.
Hvad rører sig, og hvordan kan FUF hjælpe foreningslivet på vej eller i gang med et projekt.


FUF inviterer derfor ALLE foreninger og interesserede i Skagen til orienterings- og debatmøde i SKAWDYK's KLUBLOKALE, Chr. d. X's vej 39 i Skagen på onsdag d. 31. oktober 2018, kl. 19.00 - 20.30.
FUF er vært ved lidt mundgodt, forfriskninger vand/øl og en kop kaffe.
Møderne skal ses som en bred orientering til alle interesserede foreninger i lokalområdet.
Både medlemsforeninger af FUF og ikke FUF-medlemmer kan deltage, ligesom alle lokale interesserede i Skagens foreningsliv er meget velkomne.


Ved mødet vil styrelsesmedlemmer fra FUF og folkeoplysningsudvalgets formand Steen Jensen være tilstede. Der bliver en kort orientering om forløbet ved udarbejdelsen af den nye støtteordning til foreningslivet, også kaldet Frederikshavnerordning og Folkeoplysningsordning.

FUF ser frem til et par gode timer med tid til debat og tid til at fremføre ønsker for fremtiden.
Der vil helt sikkert blive snakket om projekter og udfordringer, der er findes i Skagen-området: Hvor er foreningslivet på vej hen - og hvilke ønsker har klubberne til sine faciliteter og lokaler ?
Kan idræt, spejdere og andre foreninger gøres mere synlige, hvordan vendes medlemsfrafald, kan vi løse lederkrisen og endelig: Hvad fungerer godt rundt om i kommunen og hvad kan der læres deraf.
Fakta er, at mange steder kører tingene rigtig fint i foreningslivet, og der er stor tilslutning. Kan foreninger måske skabe synergier ved tættere samarbejde på forskellige områder ?


Ved I allerede nu, at I kommer et par stykker, hører vi det MEGET gerne på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. af hensyn til indkøb af forplejning. På gensyn til nogle hyggelige timer i Skagen, læs invitationen

NY FORENINGSPORTAL
Siden 90’erne og internettets ungdom har FUF drevet foreningshjemmeside med præsentation af medlemsforeningernes fritidstilbud. Fra 1. november 2018 overgår denne opgave til Frederikshavn Kommune og Center for Kultur og Fritid.
Allerede nu er adressen www.fritid.frederikshavn.dk lukket ned og overdraget til den nye portal. Indholdet af den gamle portal er midlertidigt flyttet til www.fritid.fuf.nu.
Her kan man, hvis det ønskes, gå ind og hente den beskrivelse man til dato har benyttet. FUF vil senere informere i god tid inden siden lukkes endeligt ned, og de legendariske ”Krudte” figurer går på pension.

Center for Kultur og Fritid vil fra 1. november åbne foreningsportalen og opfordrer foreningerne til selv at skrive foreningsinfo ind.
Der vil blive inviteret til orienteringsmøder i denne forbindelse.

FUF har længe ønsket at gøre brug af WinKAS foreningsportal, hvor alle nødvendige oplysninger for foreningslivet samles på eet sted, som man f.eks. har gjort det i Faxe Kommune.
Portalen bliver med login for godkendte folkeoplysende foreninger for bl.a. lokalebooking og puljeansøgninger, der bliver online indberetnings- og ansøgningsmulighed, ligesom foreningens kommunale tilskud offentliggøres.

HUSK fra 1/11 skal al henvendelse om foreningsportalen rettes til Center for Kultur og Fritid.

ANLÆGSPULJEN SKAL SØGES 1/11-2018
FUF minder om at folkeoplysningsudvalgets anlægs pulje skal ansøges senest d. 1/11-2018. Bemærk at optimeret brug af lokaler ved f.eks. sammen flytning samt energiforbedringer stadig prioriteres højt. Da fristen er flyttet og udbetalingen først kommer til at ske i januar 2019, vil der være dobbelt op på bevillingsbeløbet, idet der er aftalt overførselsret i budgettet i forbindelse med at bevillinger og udbetalinger nu fremover følger kalenderåret Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle penge fordeles på denne gang. HUSK det er altid en god ide at have yderligere fonde og finansiering med i anlægsbudgettet for ansøgningen (læs næste afsnit) Ansøgningsvejledning og blanket til ANLÆGSPULJEN findes på kommunens hjemmeside.

PULJER OG FONDE
FUF minder om at foreninger i Frederikshavn Kommune har gratis adgang til PULJEGUIDEN, adgang til systemet søges gennem Center for Kultur og Fritid i henhold gældende vejledning.
Frederikshavn Kommune har også indført en LÅNEPULJE som kan ansøges af foreninger i forbindelse med anlægsprojekter med særligt fokus på sammen flytning, vejledning findes her.
Endelig vil FUF anbefale Lokale og Anlægsfondens klub og væresteds pulje for anlæg op til kr. 1.2 mio. som oftest gives 1/3 af anlægsomkostningen op til kr. 200.000 ved en meget simpel ansøgningsprocedure. FUF er behjælpelig med vejledning. Se Loa-Fondens hjemmeside for inspiration og for ansøgning.

Sluttelig en henvisning til en kommunal pulje for børnekulturaktiviteter op til kr. 10.000,- Søges senest 13/11-18. Læs kriterier.

DUF har fonds vejledning.

DGI har fonds vejledning.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP