Nyhedsbrev 25.05.2018

fredag, 25 maj 2018

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMS FORENINGER

ÆNDRING I STØTTE
STORMØDE MED KFU
GEBYRORDNING I HØRING
NY FREDERIKSHAVNERORDNING
FUF AFHOLDER INFO MØDE OM GDPR
DEN NYE PERSONDATAFORORDNINGENFUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og infofindes her… 

 
INFOMØDE OM PERSONDATAFORORDNINGEN
Den 25. maj 2018 træder den ny persondataforordning i kraft, den vil påvirke frivillige foreningers opbevaring af persondata. I samme anledning har FUF lavet et lille skema. Der findes rigtig meget materiale om EU’s persondataforordning også kaldet GDPR, FUF har udarbejdet en kort intro, som præsenteres når FUF og IdrætsSamvirket afholder et kort fyraftensmøde d. 7. juni om den nye lov og her vil hjælpe foreningerne til at opfylde lovens krav, når det gælder opbevaring af personfølsomme data. 

Alif Kracht og Henrik Carlsen fra FUF vil fremlægge forslag til procedurer i foreningerne og forsøge at besvare spørgsmål. Overalt tales der EU-databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation), Persondataforordning, men med få enkle midler kan foreninger sikre sine data, til gavn både for medlemmer og ikke mindst kasserer og bestyrelse. Endvidere tilbyder WinKAS, frit stillet til rådighed af Frederikshavn Kommune, foreninger regnskabssystemer, som er et rigtig godt fundament for overholdelse af persondata-sikkerheden. 

I samme forbindelse kan det her 25. maj 2018 oplyses, at FUFs styrelse også har gennemgået persondataforordningen og har sikret, at de foreningsdata FUF ligger inde med opbevares lovpligtigt forsvarligt og skjult med kodeord. FUF arbejderendvidere med en ny informationsplatform, og vil, når den er på plads, have persondatasikkerheden fuldt implementeret. Ønskes information om, hvad FUF ligger inde med af persondata og flere detaljer om, hvordan disse opbevares, kan oplysningerne indhentes på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

VELKOMMEN TORSDAG d. 7. juni kl. 17.00 – 18.30 i Skolegade 8 i Frederikshavn, lokale SMEDIEN. FUF og IS er værter ved en lille forfriskning, tilmelding ikke nødvendig, på gensyn….

FUF VIL ARBEJDE FOR STØTTE TIL BØRN OG UNGE
FUF har som omtalt i sidste NYHEDSBREV  været til en kort orientering hos Kultur og Fritidsudvalget omkring en større revision af ”Frederikshavner-ordningen”, støtteordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Frederikshavn kommune.Generelt er FUF positive over en gode tone i dialogen og det løsningsorienterede samarbejde, der lægges op til. Flere gode elementer foreslås i den nye ordning, MEN det er bestemt ikke alt det foreslåede, som begejstrer FUF, men resultatet vil bero på en åben drøftelse med KFU. På kommende styrelsesmøde d. 13/6 vil styrelsen gå i dybden med det meget omfattende materiale, som er udsendt. FUF har udarbejdet en PIXIE-UDGAVE af det 28 sider lange høringsoplæg, i det udlægges, med visse forbehold og i meget generelle linjer, de fremsatte ændringer. FUF ønsker, at sikre støtte til børn og unge for sine medlemsforeninger til et mangfoldigt og alsidigt idebetonet fritidsliv. ALLE foreninger opfordres til at sætte sig ind i fremsendte materiale, se nedenstående henvisninger.

…og møde frem til KFU dialogmøde i Maskinhallen, Frederikshavn, 

torsdag d. 31.05.2018 kl. 19.00-21.00 

FUF’s PIXIE-UDGAVE,  KFU ny frederikshavnerordning 2019 som sammenholder nuværende ordning i s/h versionmed KFU’s fremsatte høringsforslag, FUF håber, dette kan være medlemsforeningerne til afklaring, hjælp og inspiration til en god dialog.

GEBYRORDNING I HØRING
KFU (Kultur og Fritidsudvalget) har netop fået udarbejdet et nyt oplæg til gebyrmodel for foreninger i Frederikshavn Kommune, dette har været sendt i høring, og fristen udløb d. 22/5. En ny gebyrmodel indføres af KFU sideløbende med den forestående revision af Frederikshavnerordningen. De endelige økonomiske konsekvenser på området kan derfor være meget svære for foreningerne at gennemskue og vanskeligt at regne sig frem til de endelige økonomiske konsekvenser, da flere faktorer spiller ind. Vi håber mange foreninger fulgte opfordringen i artiklen ”Gebyrordning i Høring” i seneste NYHEDSBREV og sendte kommentarer ind til KFU. FUF’s høringssvar kan læses her.

KURSUS I FUNDRAISING
Fra vores søsterorganisation i Århus, ÅUF har vi i FUF modtaget denne invitation om deltagelse i kursus i fundraising hhv. d. 7/6 og d. 1/11 2018 begge dage 17.30 til 20.30. Tag på fundraiserkursus, og få tips og tricks til den gode ansøgning, og hvor I som forening kan søge midler. Du bliver klædt på af underviser Lotte Jensen, som er indehaver af fundraising firmaet ”Up front Europe” og formand for DGI Østjyllands projektudviklings forum. Deltagelse for foreninger under FUF er gratis. Tilmeld selv eller kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP