Nyhedsbrev 23.12.2016

fredag, 23 december 2016

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

JULEHILSEN
HARMONISERING
OPSIGELSE AF ORDNING
TALENTSPORTSKLASSERNE
TV OM FORENINGSLIV I KRISE
LILLE SKAGEN STOR BETYDNING
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017


FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden
TILMELD FORENINGENS LEDERE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…


GLÆDELIG JUL
Læsere af FUF NYHEDSBREV, medlemsforeninger, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere ønskes hermed en rigtig glædelig julehøjtid 2016 samt et velsignet og lykkebringende nytår 2017.

Med ønsket om en god hjertevarm tid med familie og venner, vil FUF gerne takke for året, som er gået. Juletiden er tid til hygge og eftertanke i såvel hjem som forening. Det er styrelsens og redaktionens ønske, at julens budskab om fred, kærlighed og omsorg når ud i de mange nordjyske hjem og giver lyst og energi til at fortsætte det frivillige foreningsarbejde i det nye år. Dagene bliver allerede nu længere, vi glæder os til om kort tid, at tage fat på 2017 med nye muligheder. GOD JUL og GOD LÆSELYST…

HARMONISERING OG STØTTEORDNING
Det er med stor glæde, at FUF for et par uger siden deltog i et orienteringsmøde om en længe ventet harmonisering af støtte til haller og en udligning af forskellene i foreningernes betaling for brug af disse, som var meget forskellige i de 3 gamle kommuner. Der er fremlagt et særdeles fint og gennemarbejdet oplæg, som samtidig med en gennemskuelig tilskudsordning på halområdet, forsøger at udligne forskelsbehandlingen af de over 25-årige ved brug af haller. Det er yderst positivt, at der nu efter 10 år gøres noget ved problemstillingen, og der ligger fine modeller, som er i høring her frem til midt i januar. FUF vil nøje gennemgå disse forslag, hvoraf noget ifølge FUF’s undersøgelser dog desværre strider imod lovgivningen på folkeoplysningsområdet. For FUF er det vigtigt, at der er gennemskuelige forhold og støtte for de kommunale og kommunalt støttede selvejende haller. Men samtidig er det vigtigt, at det også gennemføres på en måde, som ikke i væsentlig grad påvirker øvrige foreninger.

FUF har derfor anholdt bemærkningen om, at ”Støtteordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” (Frederikshavnerordningen) SKAL opsiges, dette finder vi IKKE er nødvendigt, og vi vil hermed gerne bemærke, at FUF vil være garant for, at der ikke ændres i bestående tilskudssatser i ordningen. Harmoniseringen burde kunne klares uden nogen opsigelse og indenfor den allerede gældende støtteordning, hvorfor vi finder, at formuleringen om opsigelse i NORDJYSKE er meget uheldig, da den giver en del uro i foreningerne her ved indgangen til et nyt år med budgetlægning og generalforsamlinger. Opsiges ordningen skal den efterfølgende vedtages i byrådet. Dette er en lang og unødig proces, som absolut ikke er nødvendig for en tilpasning af prisstruktur på halområdet, som kun berører en del af kommunens foreningsliv. Så tag det helt roligt, støtteordningen forbliver, som den er. Det nytårsløfte vil FUF hermed gerne viderebringe. FUF vil i kommende NYHEDSBREV komme ind på flere elementer i pdfoplægget.

TALENTSPORTSKLASSER FRA 2017/2018
Som tidligere omtalt i FUF NYHEDSBREV har byrådet vedtaget, at der fra næste skoleår i Frederikshavn Kommune oprettes talentsportsklasser. FUF glæder sig over initiativet. Der er nu udpeget en koordinator af projektet, omtalt på KanalFrederikshavn

Endvidere inviteres der til orienteringsmøde for elever, forældre og interesserede på Frydenstrand Skole d. 9. januar kl. 17-18. Husk tilmelding senest d. 4/1. Læs pdfinvitationen her

TV OM FORENINGSLIV
I forbindelse med den store Forenings og Fritidskonference i november, har der været en massiv mediedækning omkring foreningslivet, ikke bare i Nordjylland, men landsdækkende. FUF NYHEDSBREV har tidligere omtalt dette, og vil her henvise til FUF hjemmeside, hvor konferencen omtales, her findes links. Godt nok tales der om krise, men i Frederikshavn Kommune ønsker FUF, at gøre op med den negative udvikling, hvorfor der i første del af 2017 indkaldes til opfølgningskonference med bla. Søren Østergård, CUR samt DGI, DIF og DUF bistand. Det er dog vigtigt at understrege, at der også er findes positive historier om, hvordan foreninger finder nye veje til at fastholde unge. Dette tema tages op i 2017. Siden sidste FUF NYHEDSBREV har der i TV2Nord været en del indslag om foreningslivets krise, bla. har man besøgt tennisklubben i Frederikshavn og talt med FUF. Se omtalen og indslagene nedenstående.

Idrætsforeninger mister medlemmer

Foreninger i knæ

Foreninger skal lære af fitness

Unge gider ikke motion

LILLE SKAGEN STOR BETYDNING
FUF AFHOLDER ORIENTERINGSMØDE
FUF’s styrelse har med interesse fulgt debatten i Skagen om fremtiden for foreningslivets haller og anlæg, mere specifikt Skagen Kultur og Fritidscenter og SportsCenter, SKFC, hvor forskellige politiske vinde har blæst. Der er nu kommet en afgørelse om at støtte og bevare SKFC, dette er fint og en sikkerhed for klubberne i hallen. I den forbindelse havde FUF i tidligere nyhedsbrev omtalt projektet og varslet et ORIENTERINGSMØDE for foreninger og interesserede i Skagen allerede d. 4. januar, men da SKFC har takket nej til at medvirke, og projektet LILLE SKAGEN endnu afventer høringsfristens udløb, er det besluttet, at UDSKYDE MØDET TIL MIDT I FEBRUAR. IdrætsSamvirket, IS, har desværre ikke ønsket at være med omkring orienteringen, men FUF er meget glade for, at Trigon A/S med direktør Karl Erik Slynge offentligt vil fremlægge projektet for foreningslivet og interesserede, så der bliver muligheder for, at påvirke indretningen af området og bygninger, som senere vil kunne bruges aktivt af foreninger i Skagen. Det er en enestående mulighed for at se og høre om de store flotte planer for den tidligere Hedeboskole og området omkring. Her vil der blive muligheder for at skabe rum for både eksisterende og nye fritidsaktiviteter, kun fantasien og bygherrens økonomi sætter grænserne. Meget mere herom i 2017, hvor ny dato for mødet i Skagen fremsendes. Men vær allerede nu opmærksom for annoncering i dagspressen, FUF og Karl Erik Slynge, lover et spændende og visionsrigt møde, med mange nye muligheder for foreningerne i Skagen. KOM OG HØR MERE

GODT GÅET PRISEN 2016
HØRINGSFRIST FORLÆNGET
NYT FRA CENTER FOR KULTUR OG FRITID
Der er udkommet nyhedsbrev fra Center for Kultur og fritid, heri omtales Godt Gået, Masterplan Sæby, byjubilæum, Aconto udbetalinger og meget andet. Det er beskrevet meget fint, og FUF henviser hermed til forvaltningens julehilsen, som netop er udsendt. Læs nyhederne her

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Hermed varsles i henhold til vedtægterne til FUF repræsentantskabsmøde, som af holdes den 7. februar 2017. Nærmere program og sted følge i FUF NYHEDSBREV i januar. Forslag til kandidater til styrelsen og/eller emner der ønskes behandlet sendes i en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP