Nyhedsbrev 20.01.2015

tirsdag, 20 januar 2015

GODT NYTÅR 2015

Med dette årets første Nyhedsbrev, vil FUF ønske alle sine læsere et rigtig godt nytår 2015 i såvel hjem som forening. Vi håber året vil bringe mange gode fritidsoplevelser i Frederikshavn Kommunes mangfoldige og alsidige klub- og foreningsliv. Et nytår som helt sikkert vil bringe mange udfordringer, men også rigtig mange gode oplevelser i fællesskab med børn og unge. FUF vil bestræbe sig på igen i år at være foreningslivets talerør overfor politikere og kommunale myndigheder. I er altid velkomne til at henvende jer til FUF - enhver sag er vigtig, og ingen sag er for stor eller for lille til, at vi vil tage den op.

Held og lykke og ønsket om et fremgangsrigt 2015.


VIGTIG INFORMATION OM FREDERIKSHAVNER ORDNINGEN 2015

FUF har modtaget følgende oplysninger fra folkeoplysningsudvalgets formand Steen Jensen:

"Flere har spurgt til Frederikshavnerordningen, og hvordan satserne er i 2015.
Som alle ved, fik vi en nyrevideret Frederikshavnerordning gældende fra 2014. Alle ved nok også, at denne ordning pga. kommunens økonomi blev opsagt i foråret 2014.
Men da Frederikshavnerordningen har et års opsigelse, gælder de samme takster for 2015, som gjaldt i 2014. 
I løbet af året vil en ny ordning blive vedtaget, som gælder fra 2016."


HUSKEDATOER

Torsdag d. 26/2 afholder FUF sit repræsentantskabsmøde i FFI's lokaler på Fodboldvej i Frederikshavn. Dagsorden følger i næste nyhedsbrev, men husk at forslag til behandling på styrelsesmødet skal være os i hænde senest 14 dage før. Styrelsen modtager også gerne forslag til styrelsesvalg. Navne på kandidater kan indsendes løbende og vil blive offentliggjort inden repræsentantskabsmødet.

Søndag d. 1/3 - 2015 er sidste frist for indberetning til Frederikshavn Kommune og ansøgning om tilskud efter Frederikshavner Ordningen. Bemærk denne gang at indtastningen skal ske elektronisk på Kommunens hjemmeside eller gennem brug af WinKas regnskabs-system. Nærmere info følger, eller man kan henvende sig til Center for Kultur og Fritid på Rådhuset i Frederikshavn.


SIG JA KAMPAGNEN


Vi vælger at videresende DGI's opfordring til at bruge 2015 til at sige JA til et engagement i foreningslivet. Der er rigtig mange gode oplevelser at hente som leder blandt børn og unge eller som medhjælper i den lokale spejdergruppe, idrætsforening eller fritidsaktivitetsklub - her er opgaver for alle og des flere der er med jo sjonvere bliver det. FÅ OPLEVELSER FOR LIVET - og vær med til at ændre verden for de nærmeste omkring dig - sig ja.....

Vi opfordrer til at man spreder det glade budskab til familie, venner og gode kolleger ved starten af et nyt år.

klik ind her og sig JA

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP