Nyhedsbrev 19.06.2018

tirsdag, 19 juni 2018

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER


FUF HØRINGSSVAR
ÆNDRING I STØTTE
INDSEND HØRINGSSVAR
GEBYRORDNING I HØRING
NY FREDERIKSHAVNERORDNING
UNGEBYRÅDSKANDIDATER SØGES
GÅ NYE VEJE OG STAFET FOR LIVET
BROEN OMTALES LANDSDÆKKENDE
1 MILLION TIL IDRÆTSAKTIVITETSIDEER
DEN NYE PERSONDATAFORORDNINGEN

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info,  


STØTTEORDNING I HØRING - VIGTIGT
KFU (Kultur og Fritidsudvalget) har udsendt høringsmateriale om en ny Frederikshavnerordning. FUF opfordrer ALLE medlemsforeninger til at indsende høringssvar med netop de udfordringer I ser i Jeres forenin. FRISTEN ER ONSDAG D. 20. JUNI TIL MIDNAT. Ved senere fremsendelse kontakt da Uffe Borg på forvaltningen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Send meget gerne en kopi af jeres høringssvar til FUF på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så tages netop Jeres input med når FUF har formøde med KFU d. 3. juli. HUSK der er nyt KFU dialogmøde d. 27. august, hvor der bliver mulighed for at drøfte det nye forslag forud for en endelig vedtagelse. Det er NU, I som foreninger skal give Jeres mening til kende, det nytter ikke, at brokke bagefter, hvis man ikke benytter de demokratiske muligheder for indflydelse man, små som store. Desværre er vi i FUF, som mange af I andre, meget tidspressede med mange aktiviteter her op til sommerferien. Derfor kan vi beklagelig vis først NU offentligt fremlægge udkast til ordlyden af FUF’s høringssvar.

Men benyt muligheden og fortæl om jeres tanker om gældende ordning og forslaget til ny støtteordning også selvom tiden er knap. INDSEND DERFOR JERES EGET HØRINGSSVAR

FUF VIL ARBEJDE FOR STØTTE TIL BØRN OG UNGE
FUF har som omtalt arbejdet med høringssvar og overordnet vil vi fremhæve 7 vigtige værdier i en kommunal støtteordning. Endvidere mener FUF, det er vigtigt at opretholde 75% lokaletilskud for de foreninger, som ikke benytter idrætsanlæg eller kan bruge kommunale faciliteter, det kan være på grund af man bor i en landsby eller ens aktiviteter ikke er egnede til udførsel i et klasselokale.

Der bør gives lige muligheder for alle når centralt beliggende idrætsanlæg støttes med store millionbeløb udenom folkeoplysningsloven. De foreslåede puljer er heller ikke en løsning for foreningslivet, som derved presses til individuelle ansøgninger, skrivelser, lange forklaringer og uvished om der overhovedet udbetales støtte. Puljer kan ikke bruges i foreninger med budgetansvar overfor sin generalforsamling.

Det er glædeligt og en stor gevinst at aktivitets/medlemsbetalingen tilføres 50% ekstra kapital til fordeling. Nøglen og grænseværdierne kan drøftes, men med en fordobling af timeopgørelsen, som det kendes i dag, for børn og unge kan modellen måske bruges, det er dog tvivlsomt om det er lettere end nuværende tilskudsmodel. Men godt at en øget fastfrosset budgetramme bruges til dette tilskud.

FUF Nyhedsbrev bragte lidt info links til høringsmateriale, støtteordning og en speciel PIXIE udgave som sammenligner nuværende ordning med fremlagte forslag. Generelt er FUF positive over en gode tone i dialogen og det løsningsorienterede samarbejde, der lægges op til fra KFU. Se info i sidste NYHEDSBREV.

VIL DU GÅ NYE VEJE
Et super spændende tilbud til FUF’s medlemsforeninger. Bofællesskaberne for voksne med udviklingshæmning i Frederikshavn Kommune har arbejdet særligt med et fokus på at skabe kontakt og samarbejde med de enkelte bofællesskabs lokalsamfund, herunder foreninger, virksomheder, frivillige, organisationer, fonde, ildsjæle m.fl.

Formålet er at øge mulighederne for et aktivt fritidsliv for mennesker med udviklingshæmning, der bor i bofællesskaberne. En aktiv fritid enten som udøver, tilskuer eller frivillig.

Bofællesskaberne ønsker med arrangementet Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018, at skabe yderligere fokus på dette arbejdsfelt. Et arrangement i Arena Nord i Frederikshavn den 26. juni 2018 kl. 16-20.

Med ’Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018’ ønsker Bofællesskaberne, at skabe en platform, hvor man kan blive inspireret af oplæg og foredrag, men ikke mindst af mødet med hinanden.

På Samarbejdsbørsen kan man selvfølgelig møde medarbejdere og ledere fra Bofællesskaberne, men der vil også være rig mulighed for at møde Samarbejdsbørsens øvrige deltagere – og mon ikke gode ideer og muligheder kan opstå i rummet, når engagerede mennesker mødes. Arrangement er gratis.

Tilmelding er stadig mulig SE DET MEGET FLOTTE PROGRAM HER

FUF PROJEKT OMTALES LANDSDÆKKENDE
Ungdomsskolen har sammen med foreningslivet nu lavet mange læringsforløb i det spændende samarbejde om Den åbne Skole, som FUF med egne midler og støtte fra FOU og Kulturministeriet i 2016 igangsatte. Projekt ”Broen til Skolen” omtales nu lsandsdækkende i magasinet UNG, som er Ungdomsskoleforeningens blad. Vi er i den heldige situation, at der fortsat er få mider tilbage, så har DIN forening interesse i, at få hjælp og betaling for aktiviteter i skoleundervisningen, så kontakt Christian Nonboe Mikkelsen, Den kommunale Ungdomsskole eller send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Læs den rosende omtale i det landsdækkende Magasin UNG.

PENGE TIL IDRÆTSAKTIVITETER
1 million om ugen, det er hvad DGI og DIF skal fordele til foreninger i Danmark i de næste 4 år. FUF opfordrer alle sine medlemsforeninger til at tænke i projekter og måske søge nye samarbejdspartnere, f.eks spejdere, teater og rollespillere eller hobby foreninger og igangsætte nye fælles initiativer. Der kan også søges om grej til begynderhold og meget, meget andet – få inspiration i DIF foromtale  og klik videre til ansøgningsskemaet, med MEGET nyttig information om fonde og mere detaljeret info.

Læs også DGI’s omtale af den kr. 45 mio store projektpulje.
 

GEBYRORDNINGEN DELVIST VEDTAGET
Der er bogstavelig talt rigtig mange bolde i luften i øjeblikket, nogle af dem dribles i mål, mens andre stadig bliver deroppe. Noget af det som er faldet på plads er en halaftale som sikrer samme pris ved brug af kommunale haller som af kommunalt støttede selvejende haller. Dette har siden kommunesammenlægningen været en stor torn i øjet på rigtig mange, også FUF. Glædeligt er det, at en løsning er forhandlet på plads i et aktivt KFU, nu mangler blot den endelige finansiering. FUF er rigtig glad for at man har lyttet til FUF høringssvar (omtalt i sidste FUF Nyhedsbrev) og udskudt beslutningen om gebyrernes størrelse. FUF mente, det præsenterede oplæg blev for dyrt for foreninger med mange børn og unge, som derved blev de, som kom til at betale for voksnes fritidsaktiviteter. FUF mener ikke, det er der, at pengene skal hentes og lægger op til fornyet dialog om dette. Et forslag – som bestemt ikke er opfundet af FUF – er at pålægge fodboldbaner gebyrbetaling. At det skulle mindske burokrati er svært at se, men for FUF er det vigtigt, at økonomien til voksnes øgede aktiviteter findes andre steder end gennem børns fritidsinteresser. Det er fornuftigt, at se på det i sammenhæng med en ny frederikshavnerordning, som KFU har vedtaget, og FUF bifalder derfor beslutningen om, at lade bolden med gebyrbetaling blive i luften indtil videre. FUF håber fortsat, at gebyrbetaling for børn og unges brug af haller og skoler minimeres mest muligt.

Se referat og høringssvar om gebyrordning i referat (langt) fra seneste KFU møde.

HVOR BLEV KOMMUNEN AF
I 2017 indgik FUF og Idrætssamvirket sammen med KFU og Center for Kultur og Fritid en aftale om, at deltage i DIF’s storslåede tilbud om, som en af 12 kommuner aktivt at deltage i et netværk for intelligent optimering af fritidsfaciliteter i Frederikshavn Kommune, specielt med henblik på udarbejdelsen af en strategi på området, så de sparsomme økonomiske midler på området kunne udnyttes bedst muligt. Her var megen god inspiration og viden at hente, og repræsentanter for IS, CKF og FUF deltog i dagsseminarer på Sjælland og opbyggede et netværk. Siden da har projektet været helt usynligt i KFU og forvaltning. FUF mener, projektet er en del af en aftalt demokratisk proces og tilskynder derfor til, at samarbejdet med DIF hurtigst mulig genoptages i regi af det nye KFU. Der er hårdt brug for det med de mange facilitetsprojekter, som er i gang i Frederikshavn Kommune Læs om de resultater som andre kommuner nu oplever igennem netværket.

INFOMØDE OM PERSONDATAFORORDNINGEN
Den 7. juni afholdt FUF og IS et orienteringsmøde om GDPR, den nye persondataforordning. Alt materiale herfra fremlægges på FUF’s hjemmeside www.fuf.nu til fri afbenyttelse – brug allerede nu det foreløbige skema til at drøfte om netop Jeres persondata opbevares forsvarligt, og hvad I kan gøre for at leve op til lovens krav. FUF Nyhedsbrev vil løbende informere yderligere, se video og læs Q&A fra DGI.

UNGEBYRÅD
FUF har modtaget en opfordring til foreningslivets unge om at indgå i Unge byrådet og de klimaaktiviteter man her har sat på dagsordenen. Er der i Jeres foreninge unge som ønsker indflydelse på fremtiden i Frederikshavn Kommune, så send en mail med navn og telefon til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så indstiller styrelsen en repræsentant. Læs opfordringen her om ungebyråd

MØDE d 26/6

STAFET FOR LIVET
Så er det nu, gå ikke glip af en kæmpe oplevelse sammen med Jeres foreningskammerater. Et døgn hvor man på en meget fin og helt speciel måde kommer rigtig tæt på hinanden og oplever fællesskab og nærhed som løfter foreningsfællesskab og venskaber til helt nye dimensioner, ALLE i foreningslivet opfordres til at tilmelde hold til Kræftens Bekæmpelses store 10 års jubilæumsarrangement d 25-26. august STAFET FOR LIVET 

DAGENS NYHEDSBREV ER UDARBEJDET OG UDSENDT I SAMARBEJDE MED FUF’S WEBMASTER I BYDGOZCZ, POLEN

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP