Nyhedsbrev 18.04.2017

fredag, 14 april 2017

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

INDVIELSE
FUF TEATERTUR
DIALOG MED KFU
MØDE OM PROJEKTER
NYHEDER OG TILBUD FRA CKF
HJÆLP TIL DEN SOCIALE INDSATS
EFTERSYN AF TILSKUDSUDBETALINGER
NEDRIVNING ELLER BYGGERI I FORENING


FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD FORENINGENS LEDERE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her… 

FÅ HJÆLP TIL EN SOCIAL INDSATS
Foreningslivet er for alle, men desværre har ikke alle børn samme økonomiske muligheder. Heldigvis er stort set alle foreninger behjælpelige med at gøre en social indsats og hjælpe dårligt stillede med udstyr og kontingent. Det er i stort set alle FUF’s over 100 medlemsforeninger muligt at snakke med lederne og bestyrelserne om økonomisk hjælp til udsatte børn og unge, det ligger i de fleste foreningers DNA. De fleste klarer dette diskret og uden de store armbevægelser. Skulle foreningen komme i bekneb økonomisk, eller blot ønske en større målrettet indsats, er der forskellige muligheder. Din forening kan få støtte til at hjælpe udsatte børn og unge. Vil din forening invitere børn og unge fra udsatte familier eller nogle af de børn og unge, der kommer til dit lokalområde som flygtninge inden for, kan man få penge til kontingenter og udstyr fra DGI puljen 'Foreningsliv for Alle'

Mange spejderorganisationer tilbyder lokale grupper hjælp. Også Frederikshavn Kommune har oprettet en pulje til hjælp til for børn af økonomisk dårligt stillede familier, her kan foreninger få støtte til enkeltmedlemmer til kontingent, arrangementer og nødvendigt udstyr for at kunne deltage i foreningsaktiviteter. Puljen har været administreret under børne og unge udvalget. Ansøgning sendes til ”En Indgang” (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) puljen fordeles løbende af en nedsat tværfaglig gruppe, ved spørgsmål kontakt gerne FUF. En anden mulighed er brug af www.puljeguiden.dk – her har alle foreninger i Frederikshavn Kommune mulighed for et GRATIS login. Det er let at få, og det giver adgang til hundredvis af fonde og puljer til stort set alle formål. Se kommunens hjemmeside for vejledning eller spørg FUF. Endelig har FUF medlemsforeninger igennem styrelsen mulighed for at rette direkte henvendelse til INTEGRATIONSRÅDET for hjælp til forskellige tiltag og støtte til aktiviteter rettet imod ny-danskere, få også her vejledning gennem Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. I FUF har vi sat lidt midler til side til gode initiativer, søg evt. FUF-Puljen

FORENINGER INVITERES TIL MØDE
TIRSDAG DEN 25. APRIL kl. 16.30 i Sæby Sejlklub og ONSDAG d. 3. MAJ kl. 19.00 i FFK Centret afholdes møder om henholdsvis Vandsportshus i Sæby og et Multihus i Frederikshavn. 2 nye projekter er ved at finde form og skal nu konkretiseres. Et stort men spændende arbejde i arbejdsgrupper ligger forude. Det er vigtigt, at der fortsat sker udvikling på foreningsområdet, og at der stadig er drømme og visioner for arbejdet. FUF bakker op om tiltag som disse og faciliterer gerne opstarten af projektarbejdet. Flere foreninger går i disse 2 store projekter sammen og vil skabe synergi og nye rammer. FUF ønsker tillykke med, at man nu er kommet så langt, at man kan sætte sig sammen og konkret beskrive projekterne, det er det første skridt. I FUF Nyhedsbrev følges projektudviklingen tæt, og på FUF’s hjemmeside under fanen PROJEKTERkan man læse meget mere om de 2 projekter, efterhånden som arbejdet skrider frem. Her er også inspirerende nyheder fra Lokale og Anlægsfonden. Se de spændende sider HER
Skulle flere foreninger tænke sig at være med i nogle af de nævnte projekter, eller sidder man med ideer og tanker, så lad os i styrelsen hjælpe på vej. Skriv eller ring til os.

NEDRIVNING ELLER SAMMENFLYTNING
Indenfor de seneste år har vi desværre oplevet en stor fraflytning fra de mindre bysamfund, og specielt er børnetallene faldet voldsomt i oplandet. For at få foreningerne til at overleve og koncentrere sig om deres kerneydelse – at skabe gode og sunde aktiviteter for børn og unge – så har FUF opfordret til at man rykkede sammen for færre matrikler og dermed kunne opnå synergi i økonomien og få mere tidssvarende og attraktive faciliteter, OG ikke mindst energirigtige og driftsbillige lokaler. (Det er da mere fornuftigt at bruge sparsomme offentlige midler på aktiviteter for børn og unge end varme til fuglene). Rigtig mange steder i lokalsamfundene er dette optimeringsarbejde allerede godt i gang. Det seneste tilbud er, at man kan gå sammen som LANDSBYKLYNGER. Frederikshavn Kommunes oprettet en Facebook side om livet i landsbyerne, den hedder DISTRIKTSDRØMME eller Kontakt Line Søndergaard Schultz på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Uffe Borg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for råd.
Folkeoplysningsudvalget har oprettet en ”sammenflytningspulje”, og nu senest er der igen åbnet for økonomisk støtte i form af nedrivningspuljen.

Skulle man som forening sidde med en bygning, som er svær at komme af med, eller I mangler vejledning eller anden støtte, så hjælper FUF jer meget gerne, FUF er til for Jer, kontakt styrelsen.

ØSTERVRÅ INVITERER TIL INDVIELSE – IGEN….
De seneste år har Østervrå Kultur og Fritidscenter gennemlevet en fantastisk fornyelse, og er virkelig blevet et lokalt kraftcenter. Gennem hjælp fra forskellige fonde, er det lykkedes at forny og opdatere faciliteterne, etablere multibane samt skaterområde og nu ungdomsområde og bibliotek/borgerservice. I Østervrå er man rykket sammen og har opnået, at kunne tilbyde områdets borgere helt fantastiske moderne rammer for fritidsaktiviteter, en flot udvidelse som indvies fredag d. 28/4 fra kl. 14-17

Læg vejen forbi Østervrå og bliv inspireret. Flere foreninger er på vej til centret og mange nye fællesskaber er allerede opstået. I Østervrå har man fundet nøglen til at udvikle fremfor at afvikle. Flere projekter ligger allerede i støbeskeen. FUF ønsker endnu engang tillykke med de attraktive foreningsforhold, som er helt unikke for et så lille lokalsamfund. Vi håber med tiden flere aktiviteter flytter ind, og børn og unge får et spændende sted at udfolde sig og finde sunde fritidsinteresser. Læs invitation til jpgindvielse her.

STAFET FOR LIVET
FUF og Kræftens bekæmpelses lokalkomite inviterer igen foreningslivet til at deltage i årets stafet. Tilmelding til stafetten 2017 er nu åben. Stafet For Livet er noget helt særligt, det ved alle der har deltaget. Velkommen til Stafet for Livet i Frederikshavn den 12. og 13. august 2017 på Knivholt Hovedgaard. Der er åben for tilmelding, så du kan allerede nu oprette et hold her på siden. Til Stafet for Livet 2016 samledes ikke mindre end 454.000 kr. ind.

11.562 sponsorerede kilometer blev tilbagelagt under selve stafetten af 580 mennesker. FUF informere mere detaljeret senere, men nedtællingen er begyndt.

NYHEDER FRA CENTER FOR FRITID OG KULTUR
CKF har for nyligt til alle folkeoplysende foreninger udsendt nyhedsbrev med forskellig aktuel information. Nyhedsbrevet kan findes på foreningernes kommunale hjemmeside, hvor også tidligere udgaver ligger gemt. Her finder du også anden vigtig information, ansøgningsskemaer samt en kort og en lang udgave af den kommunale støtte ordning for foreningslivet ”Frederikshavner-ordningen”. Find det under ”Din forening” og se nyhedsbrevet til højre under ”Læs mere”

FUF STØTTER EKSTRA REGNSKABSGENNEMGANG
Folkeoplysningsudvalget besluttede på seneste møde, selvom det bestemt ikke var et ønskescenarie for FUF’s repræsentanter, at bevillige en hel del af foreningernes tilskudskroner for 2017 og 2018 til en større analyse for, at finde og rette fejl i foreningernes seneste års regnskabsindberetningerne og udbetalte tilskud. Forvaltningen er hårdt pressede for ressourcer og personale. Det har derfor været nødvendigt at tilføre ekstra mandskab for, at få tid til en større kontrol med de udbetalte foreningstilskud. Det er yderst beklageligt, at det er kommet dertil.

En mindre stikprøvekontrol igangsat i 2014 har fundet meget store afvigelser og fejludbetalinger, resultatet har været forelagt FOU, som efter indstilling har bevilliget penge til en gennemgang af SAMTLIGE regnskaber med krav om tilbagebetaling af uretmæssigt tildelte midler. Der kan blive tale om, at gå flere år tilbage i enkelte tilfælde.

En rapport allerede fra 2012 viste alvorlige fejl, men desværre har det ikke været muligt for forvaltningen, at finde nødvendig tid større kontrolgennemgang. Det er yderst beklageligt at der, trods viden om uregelmæssighederne allerede siden før 2012, ikke har været ressourcer til at få udført en løbende kontrol og få rettet problemet. Naturligvis skal der findes en ordning, så ingen foreninger må lukkes på grund af økonomiske problemer. Her kan blive tale om afdragsordninger eller individuelle aftaler. Som udgangspunkt har FOU tillid til foreningslivet og betragter forkerte udbetalinger, for små som for store, som mistolkninger og IKKE kriminelle handlinger, dette er vigtigt at understrege.

Når en forening får uretmæssige udbetalinger, er det ikke ”kommunen” som snydes, men andre foreninger, idet der er tale om en rammebevilling, som forholdsmæssigt fordeles på alle folkeoplysende foreninger.

Det er rigtig mange penge det drejer sg om ifølge forvaltningens seneste stikprøve, og derfor må det nu stoppes. Her kan jo også være tale om foreninger, som har snydt sig selv for udbetaling af tilskud, man er berettiget til, dette vil også blive påpeget og rettet. Rigtig ærgerligt er det, at det nu er foreningerne selv, som nu må lægge lønkroner til den ekstra kontrol. Dette kommer oveni den yderligere 1% besparelse, som KFU har tillagt folkeoplysningsområdet på budget 2018.

Den reelle nedskæring for enkelte foreninger kan derfor fremover blive noget større, men samtidig er det jo muligt, hvis man er en af de foreninger, der har indberettet korrekt, at man får flere penge udbetalt, fordi andre skal aflevere penge. FUF har set sig nødsaget til at støtte afsættelse af penge til en projektmedarbejder, men håber samtidig, at dette for en årrække kan skabe balance i foreningernes udbetalinger, så reglerne i Frederikshavnerordningen ikke misbruges.

Hensigten i støtteordningen er ”frihed under ansvar”, men nogle foreninger har muligvis været rigeligt kreative, dette går ud over andre foreninger. Vi har en rigtig god ordning, som støtter lokaler, stor aktivitet og høj lederuddannelse, en fin påskønnelse af frivillige ledere og en vis træner/instruktør aflønning, samt tilskud til foreningsetableret transport. Alt sammen ting mange andre kommuners foreninger misunder os. Det er tilskud FUF gerne ser fastholdt, men det er vigtigt, at sorte penge og grov udnyttelse af reglerne stoppes. Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til FUF.

Se de tidligere omtalte afvigelser i BDO rapporten, som FOU allerede i 2010-2011 afsatte kr. 200.000,- af FOU midlerne til. pdfBDO rapport

Se beslutningsreferat punkt 3 fra FOU-mødet 30. marts 2017.

FUF LÆGGER OP TIL DIALOG MED KFU
FUF har fremsendt forslag til Kultur og fritidsudvalget om at Frederikshavn Kommune kommer med i det eksklusive selskab af kommuner, som sammen med DIF sætter fokus på politikker omkring fritidsfaciliteter og idrætsanlæg. Desværre var forslaget, efter en hurtig smuttur til Slagelse og uden nogen form for dialog med paraplyorganisationerne, ved at falde på seneste KFU møde. Heldigvis lykkes det at få udvalgets medlemmer til at stemme for en udsættelse. FUF ser nu frem til en dialog om det fremtidige samarbejde med DIF om en politik på forenings-facilitetsområdet i Frederikshavn Kommune. Som det næsten dagligt fremgår af dagspressen er der initiativer og tiltag omkring fritidsfaciliteter. Derfor kunne det være godt at arbejde for en fælles strategi på området, ligesom sparring med andre kommuner og de store landsorganisationer kan være en stor hjælp. Der tales om en politik ”Fra Mursten til Mennesker”, men efter seneste politiske beslutninger, er det svært at få øje på hvilke mursten og hvilke mennesker, der hentydes til. FUF respekterer og bakker loyalt op om politiske flertalsbeslutninger, men når FUF som paraplyorganisation skal vejlede sine medlemsforeninger, vil det være rart, at der er en fælles forståelse og målene er tydeligere. Her er en god mulighed for at komme videre med KFU’s vedtagne Strategiske udviklingsplan for fritidsområdet i Frederikshavn Kommune, samt en opfølgning på tidligere facilitetsprojekt

FUF ligger inde med en masse baggrundsmateriale, som bør kunne anvendes i arbejdet med DIF. Der ligger 80% af et facilitetsatlas allerede, udarbejdet for få år siden. FUF ønsker lige forhold og muligheder for alle typer foreninger samt en gennemskuelig ensartet behandling, om det så er i Skagen eller Voerså, Strandby eller Østervrå. Senest ønsket om en hal-harmoniserings-ordning, som stadig er under forvaltningens udarbejdelse. Mange foreninger og faciliteter modtager vidt forskellig støtte fra KFU og andre udvalg, disse forskelle bør synliggøres og det politiske beslutningsgrundlag være velbegrundet. Mange nye tiltag er på vej i et fritidsliv under stærk forandring.

Brugergrupper og mønstre ændres med et aktuelt fald i alderen 25-60 årige i foreningerne, seneste landsopgørelse kan findes i underliggende PDF. FUF ønsker derfor en dialog med KFU om området. DIF’s facilitetspolitik-udviklings projekt var et godt sted at starte. FUF glædes over beslutningen om udsættelse. Nu er der snart kommunalvalg og et nyt byråd på vej, men uanset, så er det aldrig for sent, at få en fornuftig dialog med netop det udvalg, som sidder så tungt på fritids- og foreningsområdet.

Til den flittige læser, som er nået helt hertil………

FUF GIVER EN TEATERTUR
Læsere af FUF NYHEDSBREV er igen så heldige, at de nu får chancen for AT BOOKE 2 STK BILLETTER til en sød forestilling med de kendte skuespillere Susse Wold og Bent Mejding. Deltag i konkurrencen om, at være hurtigst til at sikre sig nogle af de teaterbilletter, FUF har købt af Frederikshavn Teaterforening til den romantiske fortælling ”KÆRESTEBREVE”der spilles i Det Musiske Hus fredag d. 21/4 kl. 19.30. FUF har et antal billetter, som nu gives til læsere i 2-stks pakker. Ønskes flere billetter, eller kom man for sent, kan de måske stadig købes på ovenstående link. Har du i øvrigt interesse i Frederikshavn Teaterforening eller har lyst til et personligt medlemskab, kan man se mere på hjemmesiden. Der afholdes generalforsamling d. 25. april. Det koster kun kr. 75,- at være abonnent og opnå bonus-priser.

1000 TAK for din indsats i det frivillige børne og ungdomsarbejdet under FUF. God fornøjelse, god oplevelse i Det Musiske Hus. Billetterne fremsendes indenfor ca. 24 timer. Vær hurtig og klik her.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP