Nyhedsbrev 18.03.2019

mandag, 18 marts 2019

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

VELKOMMEN D. 20-3-2019
FUF VISIONSPLAN ”FUF 2022”
FOLKEOPLYSNING OG SUNDHED
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ÅLBÆK
SPÆNDENDE INDLÆG FRA UNG NGO’ER
NYT OM UNGEKLIMARÅD OG ÅRETS UNGLEDER
JUBILÆUMS-FANEBORG PÅ VALDEMARSDAGEN 2019
FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her

VELKOMMEN TIL FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019
FUFs repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 20. marts, 2019 kl. 18.00 i Relief-huset, Bundgarnsvej 47 hos FDF i Ålbæk.

FUF er vært ved en let anretning, serveret af Ålbæk FDF. FUF’s styrelse håber, at se mange medlemsforeninger denne aften, hver medlemsforening har 2 stemmeberettigede, men op til 4 fra hver forening er velkommen. Repræsentantskabsmødet afvikles i henhold til vedtægterne.

Skulle I have forslag til FUF styrelse, kan de sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Selvfølgelig er det også muligt at opstille bestyrelseskandidater på selve repræsentantskabsmødet.

Man kan roligt møde frem, der lægges ikke pres på de fremmødte for opstilling. Til gengæld bliver der god mulighed for indflydelse på FUF’s arbejde fremover, idet der bliver debat om den nye vision – FUF 2022 – med temaet SYNLIGHED. Foreningslivet og dets indsats skal synliggøres både overfor medier og politikere. Ligeledes skal der være synlighed om indsatsen blandt børn og unge – kom selv og vær med til at formulere kommende handleplaner.

På repræsentantskabsmødet bliver der også mulighed for at høre om FUF’s rolle omkring udarbejdelsen af den nye tilskudsordning ”Folkeoplysnings-ordningen”, som afløser tidligere ”Frederikshavner-ordning”. Der gives mulighed for meningsudveksling, afklarende spørgsmål og debat.

FUF’s styrelse er med i mange ting, disse gives der mulighed for at påvirke, så velkommen til Ålbæk på onsdag.

Sæt X i kalenderen d. 20. marts og mød frem hos FDF i Ålbæk. På gensyn.

Se udsendt pressemeddelelse

Læs den spændende beretning for 2018 her.

FUF VISION 2019-22
FUFs styrelse fremlægger forslag til en samlet 3-årig visionsplan under overskriften SYNLIGHED.
FUF ønsker gennem de kommende 3 år at arbejde målrettet på….

SYNLIGGØRELSE AF DEN FRIVILLIGE, ULØNNEDE FORENINGSINDSATS, HVOR MÅLGRUPPEN ER:

- BORGERE OG POLITIKERE.

- FORVALTNING OG ADMINISTRATION

- FORENINGSVERDENEN.

Visionen er treårig og suppleres med handleplaner, der evalueres hvert år. De første konkrete handleplaner fremlægges på FUF repræsentantskabsmøde. Her vil der blive mulighed for alle fremmødte at fremsætte og drøfte forslag til opfyldelse af visionen. Der bliver mulighed for en åben debat om, hvordan foreningslivet og indsatsen overfor børn og unge i Frederikshavn Kommune styrkes i de kommende år. FUF håber, at så mange som muligt møder frem og giver sit besyv med. Tidligere visioner og handleplan 2015–2016 og 2017-2018 kan ses her.


SPÆNDENDE NGO INDLÆG PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET
FUF-Puljen uddeler løbende midler til forskellige ting, og alle foreninger kan søge FUF-Puljen. Sidste år blev Kira Orbe fra Baptistspejderne, Jerup Kreds tildelt midler til deltagelse i et udviklingsprojekt i Afrika, som hun vil fortælle om efter middagen ved repræsentantskabsmødet og før den egentlige generalforsamling. Kira er et eksempel til efterfølgelse, og det bliver rigtig spændende at høre om NGO projektet i Rwanda og lade sig inspirere. Det er dejligt Frederikshavn Kommunes unge kan være med til at yde en mellemfolkelig indsats for unges rettigheder ude i verdenen. Kira Orbe vil fortælle om en camp i og med unge fra Rwanda. Campen var en del af et projekt, om partnerskab med NGO’er i Rwanda, der arbejder med unges rettigheder og unges rolle i udviklingen af landene. Et spændende indlæg om Kiras indsats i Afrika. Velkommen til FUF’s repræsentantskabsmøde 2019

DUF I SPIDSEN FOR NATIONALT UNGEKLIMARÅD
Frederikshavn unge-byråd har sat klimaet på dagsordenen, et medlem fra det kommunale ungebyråd, hvor også FUF er repræsenteret, er blevet medlem af det nationale ungeklimaråd nedsat af klimaminister Lars Christian Lilleholt. Det er Nikolaj Bang Høfler, der som 17-årig er det yngste medlem af klimarådet, her ses sammen med EU’s Connie Hedegaard. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF’s repræsentant Monika Skadborg, DSF, der er udpeget som formand af klimarådet. Læs om unge-klima-rådet og dets opgaver.

FANEBORG PÅ VALDEMARSDAGEN
FUF vil gerne undersøge interessen for at lave et jubilæumsarrangement lørdag d. 15. juni for at fejre 800 året for Dannebrog. Flaget som efter sagnet dalede ned i krigen ved Tallinn i Estland den 15. juni 1219. Danmarkssamfundet, som uddeler faner til mange foreninger og spejderkorps, vil sammen med flere andre på forskellig vis fejre dagen landet over. Her i Frederikshavn Kommune kunne FUF tænke sig at høre om interessen for at markere dagen ved en kort fanemarch med lokale musikkorps og en kort tale af en ”kendis”. Her kunne være lidt let forplejning, faneuddeling og en officiel markering af Danmarksdagen, hvorefter man i samlet trop gik fra Rådhuset til Kirkepladsen, hvor de som havde lyst kunne fortsætte til en kort gudstjeneste i Frederikshavn ny indviede kirke. FUF hører meget gerne fra spejderkorps og øvrige foreninger med faner om interessen for at deltage. Send inden d. 18/3 en kort mail med en tilkendegivelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


FINDES ÅRETS UNGLEDER I DIN FORENING
I forbindelse med Frederikshavn Kommunes Prisfest, hvor der blandt andet uddeles Godt Gået Prisen, skal Årets DGI Ungleder Pris 2018 også finde frem til den rette. Det kan være både en spejder/FDF’er, en ungdomsleder eller en idrætstræner. Med prisen følger en check på 2.500 kroner og efterfælgende muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands ”Årets Ungleder” ved DGI’s årsmøde i 2019. Så skynd Jer endelig at få indstilllet netop Jeres bud på den unge leder, under 18 år, der er engageret og gør en kæmpe forskel i foreningslivet. og som fortjener et klap på skulderen. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Fristen for modtagelse af indstillinger er den 12.april. 
Læs opfordringen.


FORENINGSLIV OG SUNDHED
I folkeoplysningen er man deltager, ikke patient, og det motiverer meget bedre, både når det gælder forebyggelsen og genoptræning,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen med henvisning til det folkeoplysende sundhedsarbejde. ”Men i mange kommuner er der for meget silo-tænkning. Den ene afdeling ved ikke, hvad der foregår i den anden, og derfor bliver muligheden for samarbejde om sundhed slet ikke udnyttet. Læs den spændende artikel fra DFS om hvordan folkeoplysende foreningsaktiviteter kan fremme kommunens sundhed. Tanker FUF flere gange har forsøgt at komme i dialog med Frederikshavn Kommune om, senest ved etablering af Multicenter Frederikshavn. Dansk Folkeoplysnings Samråd omtaler her hele 3 projekter.
 
KORT NYT

Spændende gratis fyraftensmøde hos DUF i Århus

Læs invitationen til kursus i foreningsengagement og hverdagsaktivisme, gratis tilbud fra DUF.
 
Bestyrelsesskolen
Gratis Kursustilbud fra DUF d. 27/3-19 på Fyn , hvortil der ydes 80% transporttilskud er en god mulighed for unge bestyrelsesmedlemmer eller unge med ambitioner i foreningslivet. FUF kan tilbyde unge kursusdeltagelse.

DUF’s lokalpulje og DIF/DGI's foreningspulje er nu åben
DUF’s lokalpulje kan søges hver den første hele 2019, læs mere.

DIF og DGI’s Foreningspulje har netop åbnet for 2019-ansøgninger. I 2018 fik flere end 1200 foreninger del i puljens knap 44 millioner kroner. Se, hvor pengene landede. landede.

INDLÆG FRA DIF – FORMINSK FRAFALDET
Nye tilbud og medlemskaber, aktiviteter året rundt og bedre viden skal hindre sæsonfrafald i idrætten. I Svendborg spiller et pigehold fodbold om sommeren og basketball om vinteren.
Læs mere……

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP