Nyhedsbrev 16.03.2017

torsdag, 16 marts 2017

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

VIGTIG INFORMATION
MØDE OM LILLE SKAGEN
MØDE OM MULTICENTER
MØDE OM VANDSPORTSCENTER
SPÆNDENDE NYT OM SPEKTRUM
TALENTSPORTSKLASSSER GÅR I GANG
TAK TIL KFU FOR ET GODT NYT INITIATIV

NYHEDER OG TILBUD FRA DET DANSKE LAND
MANGE NYTTIGE INFORMATIONER I DETTE NUMMER
MEGET LILLE KLUMME

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden
TILMELD FORENINGENS LEDERE TIL FUF NYHEDSBREV.
Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

FUF INVITERER TIL LILLE SKAGEN PÅ KAPPELBORG
ONSDAG DEN 22. MARTS kl. 19.00 til 21.00 inviterer FUF alle foreninger og interesserede til et spændende informations-, ide- og inspirationsmøde på Kappelborg, når Karl Erik Slynge fra Trigon fremlægger planerne for LILLE SKAGEN. Det store projekt, hvor også foreningslivet i Skagen inviteres til at komme med ideer og forslag til aktivitetsfaciliteter, som kan bruges af såvel turister som foreninger. Poul Erik Slynge er åben for alle forslag, og FUF håber med mødet, at kunne igangsætte nogle helt nye aktivitetstyper og samtidig positivt inspirere foreninger til nye spændende tiltag. Så kom og hør meget mere og hent inspiration og glæde over, at der sker ny udvikling også med plads til aktiviteter i forenings- og klubliv. ARRANGEMENTET ER OFFENTLIGTog enhver interesseret er hjertelig velkommen, FUF er vært for lidt til ganen. På gensyn 22. marts kl. 19.00 til 21.00 på Kappelborg i Skagen.

FUF INVITERER TIL MØDE OM VANDSPORTSCENTER
FUF har i de sidste måneder deltaget i adskillige spændende møder om spirende facilitetsprojekter. 6-8 foreninger omkring Sæby Havn har været samlet i SFC og er enedes om, at arbejde videre med at projektere et nyt unikt VANDSPORTSCENTER på Sæby Havn. Meget er på ide-plan, men vigtigst er det, at man er enedes om at arbejde videre. For at hente inspiration, og få ideen sat til åben debat, kommer udviklingskonsulent Oliver Vanges fra Lokal og Anlægsfonden til et stort åbent møde hos Sæby Ro og Kajakklub. TIRSDAG d. 28/3 KL. 16.30 – 18.00. FUF er værter for lidt til ganen. Enhver interesseret er MEGET VELKOMMEN. Her vil såvel Sejlklubben som Ro og Kajakklubben fremføre deres udfordringer ved de nuværende faciliteter og deres vision for et kommende VANDSPORTENS HUS. Til mødet vises eksempler fra tilsvarende projekter i hele landet.
Klik på de forskellige projekter under KLUBHUSE og se billederne med grøn pil. Det er inspirerende og en drøm for enhver havn, også Sæby. De mange spændende lokale ideer samles op, og startskuddet til noget stort og spændende kan fyres af. Intet er umuligt. Enhver interesseret i et muligt Sæby Vandsportscenter er velkommen TIRSDAG D. 28. MARTS KL. 16.30 TIL 18.00 I RO OG KAJAKKLUBBENS LOKALER PÅ HAVNEN.
Allerede nu har Sæby Avis detaljeret omtalt stormødet.

Artikel

Artikel

FUF INVITERER TIL MØDE OM MULTICENTER
Et spændende projekt er ved at tage form, Det er et multi/danse/gymnastik/foreningshus, som FUF NYHEDSBREV igennem et stykke tid har omtalt. Derfor inviteres ALLE forenings og aktivitets interesserede til stormøde TIRSDAG D. 28. MARTS KL. 19.30 – 21.00 I FFK CENTRET, Flade Engvej. Her præsenterer udviklingskonsulent fra Lokale og anlægsfonden Oliver Vanges forslag og ideer til et sådant center. Mange foreninger og ikke foreningsaktive forventes som brugere af det store center Nu er 4 foreninger, FG90, Dance Studio, JAM Frederikshavn Cheerleaders og Frederikshavn Firmaklubber, FFK Centret i gang med et blankt stykke papir, hvorpå ønsker og drømme noteres, næste uge indkaldes til pressemøde, for at fremlægge de første, men langt fra de sidste, skitser og planer. D. 28/3 kl. 19.30 – 21.00 indkaldes ALLE interesserede foreninger så til et stormøde, hvor der bliver mulighed for alle til at være med i projektet på en eller anden måde. Allerede nu har forhåndsinteressen fra pressen været stor, og i takt med at snakken er gået, har flere og flere foreninger vist interesse, Så uanset om man er spejder eller motionsløber er man meget velkommen i FFK Centret, FUF er vært ved en forfriskning og lidt knas til ganen, når planerne og ønskerne debatteres

Både KanalFrederikshavn og NORDJYSKE med hver deres vinkel forhånds omtalt projektet.


Artikel KanalFrederikshavn

Artikel KanalFrederikshavn

Artikel NORDJYSKE


STOR TAK TIL KFU FOR TEST AF FORSLAG
FUF fremsendte forslag til Kultur og Fritidsudvalget om, at Frederikshavn Kommune kommer med i det eksklusive selskab af Randers, Odense, Guldborgsund, Slagelse, Lejre, Greve og Gentofte kommuner, der sammen med DIF sætter fokus på politikker omkring fritidsfaciliteter og idrætsanlæg. Som det næsten dagligt fremgår af dagspressen, er der initiativer og tiltag omkring fritidsfaciliteter. Derfor er det glædeligt, at KFU 8/3 besluttede at Frederikshavn Kommune, forvaltning og paraplyorganisationer skulle deltage i den første workshop i Slagelse d. 15/3. FUF Nyhedsbrev vil senere referere fra mødet om strategi og sparring. Det er også en god mulighed for at komme videre med KFU’s vedtagne oplæg, “Den strategiske udviklingsplan for fritidsområdet i Frederikshavn Kommune, samt opfølgning på FUF og IS’s facilitetsprojekt.

TILLYKKE TIL SPEKTRUM Sæby
Herfra skal lyde et kæmpe tillykke til SFC, Sæby Fritids Center, som den 9. marts præsenterede sine fine tanker og visioner i det storslåede SPEKTRUM Sæby projekt som planlægges opført. FUF vil senere præsentere oplægget og flere bygningsdetaljer. Der er stadig lang vej til alle penge er i hus, men SFC har en god økonomi og klarer sig med et lavt offentligt tilskud, så mon ikke man evner hurtigt at skrabe midlerne sammen med det flotte oplæg. Det bør jo også tiltrække andre foreninger i byen, enhver foreningsleders tænder løber jo i vand ved et sådant prospekt, og hvem vil ikke gerne være en del af en succes. Så sidder der flere foreningsledere i området, spejdere eller øvrigt idebetonet arbejde, andre idrætsgrene osv. Så er det NU I skal slå til, NU I har chancen for, at få indflydelse på lokaler, NU I kan være med til at bringe projektet hurtigere i gang, NU I kan skifte jeres gamle klubhus til en plads i dette moderne aktivitetscenter. Fordi enhver forening tæller og hjælper med til at lukke fonds-døre op og ikke mindst hjælper i den daglige drift. Ikke kun til fordel for SPEKTRUM Sæby, men for hele byen og ikke mindst jer selv som forening. Der er synergi i samarbejde.

Læs om projektet HER:

Artikel NORDJYSKE

Artikel SÆBY AVIS

TALENTSPORT NÆSTEN UDSOLGT
3 talentsportsklasser klar til start fra 2017/18.
47 talentfulde idrætsudøvere er klar til at begynde det nye skoleår i en af Frederikshavn Kommunes nye

talentsportsklasser. Der er MEGET få ledige pladser tilbage, der udbydes i ny optagelsesrunde hvor fristen er 6. april kl. 12.00.
Læs pressemeddelelsen


De nye talentsportselever begynder i 7., 8. og 9. klasse på Frydenstrand Skole i Frederikshavn. Skolen skal fremover danne rammen om folkeskolernes talentsportsudvikling i Frederikshavn Kommune, der tilbydes specifik træning i sportsgrenene fodbold, håndbold, ishockey og floorbold. Forløbet følges tæt af en styregruppe, hvor FUF har sæde. En opfordring til klubberne om en ekstra indsats for, at opfordre deres medlemmer til at pdfmelde sig i talentsportsklassen.

FLERE +60 SAMME -20 MINDRE 20-40
En stor og fyldestgørende undersøgelsen fra SDU, Syddansk Universitet, som også gæstede Foreningskonferencen i 2016, viser, at andelen af frivillige trænere på 60 år eller mere er femdoblet fra fire procent i 2004 til nitten procent i 2015. På ledersiden er andelen af 60+’ere tredoblet fra ni procent i 2004 til 26 procent i 2015.

Udviklingen er sket på bekostning af en tilsvarende tilbagegang i andelen af frivillige i aldersgruppen 20 til 39 år, mens andelen af unge frivillige på under 20 år i samme periode har været stabil, Se DIF’s omtale, hvor også den store detaljerede rapport ligger som henvisning, som trods dystre udsigter for engagement blandt den store midtergruppe – 20 til 40 årige – som stort set vender foreningslivet ryggen, vælger DIF at sige: Foreningslivet lever, og har det godt

LANDSBYKLYNGER SIDSTE UDKALD
I mange landsbyer bliver der færre indbyggere, hallen står tom og købmanden drejer nøglen om. Men nu spirer såkaldte landsbyklynger frem og viser nye veje til, hvordan livet kan sikres i landsbyerne. Efter en vellykket pilotperiode har DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania lanceret en kampagne, der hjælper op til 25 nye landsbyklynger i gang. Der er ansøgningsrunde 20. marts og den sidste runde er den 1. maj. Der er rigtig gode muligheder ved at gå sammen om haller og idrætsanlæg, bborgerhuse og spejdere, og der er god støtte fra RealDania. LÆS meget mere om projektet her og skynd jer at komme i gang.KLIK HER

KORT FRA DGI
DGI skriver lidt om IT systemer og forslag hertil, men i Frederikshavn Kommune anbefales WinKAS som stilles gratis til rådighed. Let foreningens administration med det rette IT-system. Få råd om muligheder og priser på de mest anvendte IT-systemer til at holde styr på medlemsoplysninger og økonomi - her om Conventus, Klubmodul og WinKAS.

MEGET LILLE KLUMME :-)
Når det blæser, kan man vælge at opsætte læskure eller bygge vindmøller, siger et kinisisk ordsprog. FUF er helt sikkert tilhænger af det sidste og ser muligheder fremfor begrænsninger. FUF arbejder konstant på at forbedre forholdene for børn og unge. Derfor forsøger vi konstant at udvikle og forbedre de fritidstilbud som gives kommunens yngste borgere, uanset om man er i en forening eller ej. FUF erkender naturligvis at kommunens økonomi er hårdt trængt og at offentlige kerneydelser må prioriteres forud for "kan tilskud".

FUF forsøger løbende at påvirke politiske beslutninger til lige behandling af alle typer fritidsaktiviteter. Ved de mange nye projekter, som i øjeblikket er i spil, kan det med de store millionbeløb som der desværre fokuseres meget på, lyde som om FUF har tabt jordforbindelsen, men tværtimod....

FUF arbejder for at få mest værdi for tildelte midler og at flytte penfe fra mursten til mennesker. Derfor bakker FUF op om at flere foreninger samles på færre matrikler, hvilket vi nu ser virkelig tager fart. Når mange foreningsfaciliteter og haller er mellem 30 og 50 år gamle, er de meget energitunge.

FUF arbejder på at penge bruges på moderne, attraktive aktivitetsfaciliteter for borgere, børn og unge, fremfor på fuglene. Når en udtjent hal bruger flerehundrede tusinde på opvarmning og energi, vil investering i nutidige 0-energi-løsninger kunne flytte adskillige millioner fra fugle til mennesker.

Når man har en million i driftsomkostning i gammelt, vedligeholdelsestunge bygninger, kan man ved sammenflytning og helt nyt byggeri flytte samme penge til afdrag på lån og nye investeringer med hjælp fra eksterne fonde - UDEN at kommunen skal have flere penge op af lommen til foreningslivet.

Tværtimod kan man flytte penge til aktivitet, sundhed, mental og fysisk, forebyggelse og fællesskaber - og så endda spare på driftskronerne til "kan-opgaver, så kerneydelserne kan forbedres. Det er intilligente besparelser med tilskud fra eksterne midler, fremfor en fornyet tur med grønthøsteren - fødderne er totalt plantet i den nordjyske sandjord.....

Kommunen skal blot stille en lille økonomisk garanti, en administrativ opbakning, dette åbner døre til fonde, som igen kan lukke nye døre op for tilskud til udbygning af moderne aktivitetsrum for sundhed og trivsel.

Det er FUF politik

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP