Nyhedsbrev 15.05.2021

lørdag, 15 maj 2021

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

GENÅBNING
INFORMATIONSMØDE
FORENINGSFESTIVALEN-2021
ANSØG STØTTE i PULJER OG FONDE
SKRÆMMENDE TAL FOR MEDLEMSFRAFALD
BLANDEDE BOLCHER MED NYTTIG INFORMATION
DIALOGMØDER MED KFU OM DE SELVEJENDE HALLER

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her

GENÅBNING AF AKTIVITETER
Foreningslivet og fritidsaktiviteter er så småt ved at komme i gang igen efter en lang corona-nedlukning, men de seneste dages store stigninger af smitten i Frederikshavn Kommune viser tydeligt, hvor hurtigt det kan gå den anden vej, så vi lokalt kan blive nødt til at lukke ned igen. Det viser, krisen ikke er forbi, men at vi alle fortsat må udvise den største forsigtighed, og desværre påvirkes mange af fritidslivets aktiviteter også af hurtige aflysninger og ændringer af arrangementskalenderen. Men vi må bevare optimismen og tro på, at sociale aktiviteter og det fysiske møde mennesker imellem, igen kan blive normalen mere end undtagelsen. Det er vigtigt, at særligt klubber og foreninger fortsat tager forholdsregler for at undgå smittespredning, og skulle I opleve covid-19 i foreningen, så har DUF udarbejdet en god vejledning til, hvordan man kan tackle CORONASMITTEN.

Ligeledes indbyder DUF til et virtuelt temamøde d. 19. maj med titlen ”Frivillig motivation i genåbning af samfundet".
Til inspiration har DIF helt konkret oplistet regler for genåbning.


FUF vil i dette FUF NYHEDSBREV først og fremmest orientere om FORENINGS- OG FRIVILLIGHEDSFESTIVALEN  i uge 37, d. 11.-18. september 2021, men også bringe stort og småt om og for foreningslivet i Frederikshavn Kommune. Kommentarer og indlæg til kommende FUF NYHEDSBREV er som altid velkommen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Fortsat HELD OG LYKKE MED GENÅBNINGEN.

VIRTUELT ORIENTERINGSMØDE OM FESTIVAL 2021
Som omtalt tidligere arbejder FUF sammen med flere partnere ihærdigt med en kæmpe Forenings- og Frivillighedsfestival i uge 37, fra d. 11.-18. september 2021. Festivallen vil omfatte alle kommunens foreninger, store som små, unge som ældre, ligesom bl.a. biblioteker, musikskole, ungdomsskole, folkeskole og uddannelsesinstitutioner, borgerforeninger, landsbyråd, kor og kirkelige organisationer samt unge-grupper og klima-unge-byrådet forsøges inddraget. Også øvrige sociale og velgørende organisationer, genbrugsbutikker, besøgsvenner, NGO’er og mange andre frivillige organisationer indbydes til at være med, kort sagt ALT frivilligt arbejde i Frederikshavn Kommune – SÅ SPRED DERFOR BUDSKABET……..

Formålet med festivalen er synliggørelse af de mange muligheder for fællesskaber og frivilligt engagement. Som initiativtager vil FUF derfor invitere ALLE interesserede til et virtuelt orienteringsmøde, hvor man blot kan klikke ind på et TEAMS link og få en bred information om den store festival. Der afholdes 2 enslydende møder hhv. MANDAG D. 17. maj kl. 16.30 og igen samme dag kl. 19.30. Læs pressemeddelelse her og find link til de 2 offentlige orienteringsmøder her.

Se presseomtale Sæby Avis.

Følg også festivalen på Facebook: ”Fællesskabet i Fokus 2021”

FÅ DIN FORENING MED
Formålet med festivalen er jo netop at synliggøre og anerkende kommunens foreninger - altså Jer læseres indsats. I får rig mulighed for at vise Jeres forening frem, vise hvad I kan og tilbyder. Arrangørerne tilbyder rammerne, og I viser frem. Hvordan, er helt op til Jeres egen fantasi. I kan holde åbent hus, lave parade gennem byen, dele klistermærker ud, samarbejde med andre, ja - kort sagt: Hvad som helst. Lørdag d. 11. september bliver der stor aktivitet sammen med FREDERIK i gågaden i Frederikshavn, ligesom der bliver aktiviteter på Sæby Torv og i Skagen. Østervrå planlægger fælles aktiviteter lørdag d. 18. september i og ved Kultur- og Idrætscentret. Arrangementer som ”PRISFESTEN” og ”Hele Verden i Frederikshavn” samt diverse koncerter indgår også i frivillighedsugen, uge 37. Hele ugen igennem bliver endvidere spændende foredrag og kurser til glæde og inspiration for netop Jeres forening. Følg med i ugens program på hjemmesiden Frivilligfestival.org og Facebook ”Fællesskabet i Fokus 2021” Hele ugen afsluttes med en belønning til alle frivillige i Frederikshavn Kommune i form af en kæmpe festaften med spisning, udlodning af flotte præmier, musik og underholdning med masser af god stemning i FFK-Centret, meget mere herom følger i starten af juni. Byd derfor allerede nu ind med netop jeres aktiviteter. Efterhånden, som aktiviteter bliver aftalt og fremsendt, vil de fremgå af det store fælles ugeprogram, som senere annonceres rundt til borgere i hele Frederikshavn Kommune.

Hjælp os
Der er mange bolde i luften i forbindelse med festivalen, og vi kan sagtens bruge endnu flere hænder til planlægning og afvikling, hvorfor vi her gentager opfordringen fra sidste FUF NYHEDSBREV: Kom og vær med. Synes du, det virker spændende at være med til at udvikle og tilrettelægge en så stor begivenhed, er du meget velkommen. Der er også mulighed for at komme med forslag til oplægsholdere eller aktiviteter i løbet af ugen. Der er plads til flere i planlægningsudvalgene, så al hjælp er velkommen også for en begrænset periode. Jo flere der hjælper til, des mere alsidig bliver festivalen. Så hold jer endelig ikke tilbage.

Konkret søger vi f.eks:

- en aktivitetskoordinator, der er ansvarlig for at modtage og koordinere tilmeldte aktiviteter i det store fælles program. Det bliver et puslespil og kræver et stort overblik, og at du kan holde hovedet koldt.

- en sponsorkoordinator, der er ansvarlig for kontakt til og opsøger mulige sponsorer, i samarbejde med de forskellige udvalg.

- en kommunikationsmedarbejder, der har styr på sociale medier, kan lave små film og skrevne indslag, interwievs og meget andet.

Er det lige dig, eller vil du gerne vide mere, kan du skrive  en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontakte Henrik Carlsen på tlf.: 6169 0548 eller Birgitte Mathiasen, tlf.: 3026 2265

ANTALLET AF FRIVILLIGE STIGER
Selvom mange foreninger ifølge DGI og DIF har oplevet en stor medlemstilbagegang og mange mennesker i corona nedlukningen har taget specielt deres arbejds- og fritidsliv op til overvejelse, ifølge en fremtidsforsker så viser en stor undersøgelse, at antallet af frivillige stiger under coronanedlukningen. Selv om afstand har været en fast del af hverdagen under coronapandemien, har flere danskere valgt at lave frivilligt socialt arbejde. Det fremgår nye tal fra Frivillighedsundersøgelsen, der er udarbejdet af VIVE.
Vive er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Fem procent af de 7191 adspurgte i undersøgelsen svarede, at de havde deltaget i frivilligt arbejde i det sociale område i 2020. Undersøgelsen bliver foretaget hvert ottende år, og i 2012 og 2004 var andelen tre procent. Læs mere om hele den store undersøgelse og find den omfattende rapport her.


SKRÆMMENDE NYE TAL FRA DUF
Desværre er der også modsat rettede konsekvenser i store dele af foreningslivet. FORENINGSLIVET BLØDER, hedder det i en ny undersøgelse, foretaget af DUF, den viser en markant tilbagegang i medlemstallene og dermed en stor frygt for, at mange foreninger, specielt de mindre idebetonede klubber og foreninger samt spejder og FDF organisationer under DUF, i lighed med visse idrætsklubber, kan stå overfor at lukke ned. En tendens vi i Frederikshavn Kommune desværre har set være tydelig de senere år, og en tendens, som nu desværre kan corona-forstærkes. En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) viser, at foreningslivet har lidt et meget stort tab af både medlemmer og frivillige. Medlemsundersøgelsen viser, at 2 ud af 3 organisationer har mistet frivillige, mens 58% af organisationerne har mistet medlemmer siden pandemiens start. Tilsyneladende er befolkningens støtte og opbakning til det lokale foreningsliv under krisen udeblevet, og mange har benyttet lejligheden til at spare pengene på kontingenterne og omlægge familiens fritidsinteresser. DUFs formand Chris Borup Preuss uddyber den alarmerende undersøgelse i Altinget.
I foreningerne oplever mange klubber at det er svært at fastholde de frivillige ledere, mange har i coronanedlukningen fundet det spændende at gøre flere ting for sig selv og undvære de faste ugentlige træninger og klubmøder, som man stod med et ansvar for. Dette kan være noget af grunden til, at mange har søgt nye og mere uforpligtende former for frivillighed og engageret sig i det stigende sociale hjælpearbejde, også indenfor det offentlige såsom besøgstjenester.

2/3 dele af foreningerne under DUF har mistet ledere og frivillige under coronakrisen viser rundspørgen, som DUF har gjort blandt sine medlemsforeninger. Lignende tal fra idrætten kan forventes, hvis ikke der sker væsentlige forandringer. Dette ser ud til at blive den største udfordring for det frivillige foreningsliv, som er afhængige af et forpligtigende medlemsskab, hvor ledere påtager sig en opgave og tager ansvar for børn og unges fritidsaktiviteter uge efter uge. Specielt blandt mindre klubber og foreninger, der i forvejen er voldsomt pressede på leder- og trænerfronten, kan dette blive det endelige dødsstød. SE HELE DEN SKRÆMMENDE RAPPORT FRA DUF.

Men et positivt faktum er, at rigtig mange børn og unge glæder sig til at komme ud og deltage i sociale foreningsaktiviteter. Men det store spørgsmål er så, om en ny generation af ledere står klar til at tage imod, og give mulighed for fortsat udvikling af det traditionelle og samfundsengagerende foreningsliv, som har været et bærende varemærke for dansk foreningsliv i over hundrede år. Kan den danske frivillighedsmodel overleve, eller hælder man, som i mange andre lande, til en mere forretningsbaseret og professionalisering af danskernes fritidsaktiviteter. Meget kan tyde på, at presset for aflønning i mange foreningerne desværre er stigende.

En anden tilgang kunne være at arbejde målrettet imod dette, nemlig ved at synliggøre og dermed anerkende den frivillige, ulønnede indsats. Måske er lederflugten blot forbigående og en ubegrundet frygt. For der er da ikke noget skønnere end at opleve børns begejstring og glæde igennem foreningslivets mange spændende oplevelser og spændende fritidstilbud. Kun tiden vil vise, i hvad retning det går ….

FUF ser frem til en lokal undersøgelse, som den kommunale fritidskonsulent har varslet. Alternativt har FUF planer om en on-line corona-status-undersøgelse blandt sine mere end 100 medlemsforeninger.

STORT OG SMÅT
FUF NYHEDSBREV viderebringer her lidt blandede bolcher…..

FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Så er det langt om længe blevet muligt for FUF, at afholde det længe ventede repræsentantskabsmøde, som i 2020 desværre måtte aflyses grundet forsamlingsforbud. FUFs styrelse har planlagt generalforsamling (repræsentantskabsmøde) sidst i august, nærmere om tid og sted vil fremgå af kommende FUF NYHEDSBREV. På repræsentantskabsmødet ligger allerede nu én ting fast, det er, at der skal der vælges en ny formand, da nuværende afgår. Der vil i år iflg. vedtægterne grundet sidste års aflysning, være valg til stort set alle poster, idet FUF styrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der lægges derfor op til en alternativ valgproces, da der er både formands- og næstformandsvalg og styrelsesvalg.
Der er flere som genopstiller, men også enkelte som udtræder, så der vil være rig mulighed for at netop Jeres forening kan repræsenteres og dermed være med til at gøre en forskel i indsatsen for børn og unge i Frederikshavn Kommune. FUFs arbejde og indsats er vigtig, for at bevare bredden og ligheden blandt foreninger i Frederikshavn Kommune, ligesom FUF er initiativtager til rigtig mange tiltag for børn og unge og for det frivillige foreningsliv. Da omstændighederne de sidste år har været udfordret, vil FUFs styrelse på en TEMADAG d. 12. juni lægge strategi og plan for de kommende 2 år til fremlæggelse for repræsentantskabet. Der skal følges op på vedtagne 2019-2022 visionsplan.
FUF er et vigtigt talerør for at påvirke debatten og dermed beslutningerne i kommunen. Da der i år er kommunalvalg, betyder det også, at FUF skal indsætte nye folk i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET for den kommende 4-årige byrådsperiode. Jo, der ligger rigtig mange spændende og vigtige opgaver forude i en tid med store omstillinger, så undersøg allerede nu, om I har forslag til kandidater til FUF styrelse, skriv gerne for yderligere information til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


GENERALFORSAMLING I IS
IdrætsSamvirket i Frederikshavn Kommune indkalder til generalforsamling onsdag, d. 16. juni kl. 18.00 i det nyligt indviede Sæby SPEKTRUM, hvor der foruden besigtigelse og rundvisning ved centerleder Lars K Nielsen, vil blive et interessant indlæg om ”At skabe det gode Foreningsliv” ved Lars Godberg fra Flying Superkids. Vores søsterorganisation inviterer ligeledes på den traditionsrige skipperlabskovs. Tilmelding er nødvendig senest 13/6. Læs mere om generalforsamlingen på IdrætsSamvirkets hjemmeside.

MULTICENTER FREDERIKSHAVN
FUF er med i dialogen om etablering af nyt Multicenter Frederikshavn, aktiviteterne har i en del af coronatiden ligget lidt stille, men der er nu igen mødeaktiviteter og arbejdsgruppen forventer at kunne komme med mere konkrete planer i løbet af efteråret. Der afholdes løbende møder i arbejdsgruppen bag den selvejende institution. FUF har på sin hjemmeside samlet inspirationsmateriale fra de mange års drøftelser af et MultiCenter i Frederikshavn.

SOMMERCAMP
Som omtalt tidligere arbejdes der i Frederikshavn Kommune med sommeraktiviteter, i starten af sommerferien. Flere foreninger har allerede meldt ind både i Skagen, Frederikshavn og Sæby, men skulle I sidde tilbage og nu have lyst til at byde ind med aktiviteter for børnene, kan I prøve at kontakte Lars Lundgreen, koordinator for SommerCamp21, Mobil: 4053 9469, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

UNGERÅDETS GENSTARTSFORSLAG
Staten har allerede givet mange penge til kommunerne for corona-aktiviteter, men det drøftes her og nu i folketinget om, der i lighed med sidste år, skal uddeles midler til bl.a. foreningslivet for igangsætning af sommeraktiviteter for børn og unge. FUF følger forhandlingerne, men endnu kendes betingelserne ikke fuldtud. Et ungeudvalg har indgivet en række forslag til igangsætningsaktiviteter.

NY CORONAPAKKE TIL FORENINGSLIVET
DUF har til sine medlemsorganisationer modtaget midler til fordeling for tabte indtægter i nedlukningsperioden og der er en ny pulje og en ny ansøgningsfrist frem til d. 1. juni. Ansøgninger på under kr. 25.000,- fordeles indenfor 3 uger mens større ansøgninger fordeles efter fristen. Læs om ansøgningsprocedure og mulighederne.

FORENINGSPULJE ÅBNET
DGI og DIF har genåbnet foreningspuljen på kr. 44 mio. til uddeling i foreningslivet til nye tiltag og som corona-igangsætnings-hjælp. Ligeledes er der muligheder for forskellige former for kompensation. Overordnet har puljen som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Se de udførlige retningslinjer og hent inspiration her.

50 MIO TIL LOKALE INITIATIVER
I kan nu få del i op til 1 mio. kr. i støtte til jeres by. Har I et projekt, som kan bidrage til flere gode liv i jeres by, så kan I nu søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea Fondens ”Her bor vi-pulje”. Fonden uddeler i år 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet i mindre bysamfund i hele landet. Ansøgningsfristen er 23. september 2021. Læs mere om ”Her bor vi”, og ansøg om lokalstøtten fra Nordea Fonden.
Se også en flot video på Nordea Fondens Facebookopslag.

POD CAST SOM UDDANNELSE
Lyt til spændende Pod-Casts om nye frivillige i foreningen. Sidder du i din bil eller er du på løbe/gå-tur eller måske bare sidder hjemme i sofaen, så er der en fin pod-cast fra DGI med inspiration til, hvordan man kan engagere nye frivillige i foreningslivet.

SPEJDERE STÅR TIL AT MISTE INDTÆGTER
Plan- og miljø udvalget behandlede her i ugen et punkt om, at nedlukke den mangeårige ordning om spejdernes papirindsamling i den sydlige del af kommunen. Ordningen har været en god og vigtig indtægtskilde til specielt spejdergrupper og FDFkredse i tidligere Sæby Kommune. Ifølge FUF’s oplysninger, er ingen af de involverede på forhånd orienteret, og FUF har forespurgt i udvalget om, man har vurderet de økonomiske konsekvenser for foreningerne. Der er PT endnu ikke kommet tilbagemeldinger fra politisk hold og i skrivende stund kendes berørte foreningers konsekvenser ved udvalgets afgørelse heller ikke. Se punkt 2 på dagsordenen for plan- og miljøudvalget.

SPÆNDENDE MATERIALE OM VANDKANTEN
Lokale og anlægsfonden har fokus på aktiviteter og midler til faciliteter i vandkanten, desværre er Frederikshavn Kommune ikke med iblandt de involverede kommuner, det er rigtig ærgerligt, for med en af Danmarks længste kystlinjer omkring kommunen skulle der være rig mulighed for at promovere sig med vandsportsaktiviteter, ligesom et muligt kommende Vandsportens Hus i Sæby kunne være potentiel medløber. Deltag eller se webinarer og bliv inspireret til vandaktiviteter eller læs mere om brugerundersøgelser og etableringen af vandkantsaktiviteter på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside.
Når du nu er på hjemmesiden, so opfordrer FUF igen til, at man benytter muligheden for, at søge de midler der hver måned uddeles fra LOA-fonden til mindre anlægsprojekter ligesom der kan hentes inspiration til liv i byen, ved at gøre områder attraktive for beboere og tilflyttere ved etablering af tidsvarende fritidsfaciliteter.

50 MIO I PROJEKTPULJE
Så er det nu, der skal søges, hvis jeres projekt skal have del i 50 millioner fra Norlys Vækstpulje. Fonden har især fokus på at støtte initiativer, der fremmer grøn omstilling og digitalisering eller projekter, der bidrager til fællesskab. 1. juni er der ansøgningsfrist for den første af tre ansøgningsrunder frem til april 2022. Læs mere i Nordjyske, Lige Her og Nu.

DIALOGMØDE MED KFU
De selvejende haller og fritidsanlæg i Frederikshavn Kommune, som er på KFUs budget, er tirsdag d. 18.5 inviteret til dialogmøde med politikere og forvaltning. Den samlede kreds af halbestyrere og bestyrelsesmedlemmer har i forgangne uge på initiativ af IdrætsSamvirket været samlet og har i fællesskab foreslået en dagsorden til mødet. FUF deltager som paraplyorganisation også i møderne. FUF NYHEDSBREV har i januar 2021 omtalt facilitets forholdende med blandt andet følgende kommentarer: ”Mange klubber og foreninger i egne lokaler oplever allerede nu store udfordringer, idet der imod FUF’s argumentation, politisk er vedtaget at fjerne tilskud for udearealer for mange idrætsforeninger. Samtidig må FUF igen påpege, at foreninger med egne lokaler fortsat ikke har opnået kompensation for 25-års reglen. Som FUF tidligere har fremført er det en vanskelig kabale at få til at gå op, blot kan FUF nu konstatere, at de er vedtaget en ny gebyrstigning på kr. 10,- for lån af lokaler i kommunale og selvejende haller pr. 1. januar 2021”.

Det er glædeligt at mange foreninger oplever øget aktivitet blandt ældre over 25 år, men skævheden er vokset betragteligt, når det kun er indendørs idræt, som opnår fordelen. Hvad fra FUF’s synspunkt er det mest beskæmmende er, at pengene endvidere tages fra aktiviteter for børn og unge, samt at man nu kan læse ud af et politisk og forvaltnings udspil, at der lægges op til lofter over timetallet i foreningers og børn og unges brug af haltimer. Det er efter FUF’s mening en dårlig strategi, at kostbare haller og anlæg skal stå tomme, fordi foreninger ikke længere kan få tilskud til haltimerne. Haller og faciliteter er opført for at skabe aktivitet, og øget aktivitet, også blandt voksne, er sundhedsmæssigt godt, så at begrænse støtten til klubber og foreninger, der har succes og øger sine aktiviteter, giver ingen mening. FUF har i stedet endnu engang påpeget, at man ser på den fastlåste tilskudsordning til selvejende haller og justerer tilskud i forhold til udlejede timer for at opnå budgetstyring. Faktuelt er der sådan set penge nok i de ca. kr. 40-50 mio. som går til kommunale og selvejende haller, men fordelingen, der ikke har været rørt siden kommunesammenlægningen i 2007, er helt skæv. Tiden er for længst løbet fra mange af Frederikshavn Kommunes foreningsfaciliteter, og der forestår et stort fremtidigt løft. Noget FUF påpegede allerede i 2012-2014 i sin store facilitetsundersøgelse gennemført i samarbejde med Syddansk Universitet. En undersøgelse KFU og forvaltningen nu har planer om delvist at gentage. Men hvad nytter det, hvis man ikke er villig til at bruge undersøgelsen efterfølgende. FUF følger med stor interesse debatten og dialogen. Her og nu håber FUF bare, at haller og faciliteter kan benyttes med støtte i den forlængede sæson periode fra nu og frem, en periode hvor mange foreninger desværre har fået afslag på støtte til at forlænge sæsonen, da der grundet corona-nedlukningen først nu er åbnet for indendørs foreningsaktiviteter. I Frederikshavn Kommune må foreninger selv betale hele hallejen (en potentiel øget omkostning på omkring 75%), hvis man ønsker genstart af sine indendørs foreningsaktiviteter ved forlængelse af sæsonen. Til sammenligning stiller mange kommuner, f.eks. Brønderslev, alle haller og faciliteter gratis til rådighed for foreningerne, for at kickstarte indendørs idrætsaktiviteter efter en lang nedlukning, i Frederikshavn Kommune er der nu risiko for, at lokalerne står tomme hen.

FUF fremsendte sit høringssvar omkring hal-samarbejds-aftalerne allerede i 2020. Se eller gense svaret her.PAS FORTSAT GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN


PÅ GENSYN TIL ORIENTERING OM FORENINGS- OG FRIVILLIGFESTIVAL
lLdVnllA

  

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP