Nyhedsbrev 14.09.2018

fredag, 14 september 2018

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

TAK TIL KFU
STØTTEORDNING
VANDSPORTENS HUS
20 ÅR MED EFTER KL 14
VERDEN I FREDERIKSHAVN
STORMØDE OM MULTICENTER
KANDIDATER TIL UNGEBYRÅDET
TILBUD TIL UNGE KULTURPILOTER

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her 

NY ORDNING, TAK TIL KFU
FUF’ styrelse er særdeles tilfreds med udfaldet af dialogen om ny ”Folkeoplysningsordning” til afløsning af nuværende ”Lov til støtte for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune”, i daglig tale ”Frederikshavnerordningen”. Kultur og Fritidsudvalget vedtog på deres møde 13/9 ordlyden af en ny ordning samt tilhørende takstblad som nu fremsendes til endelig godkendelse i byrådet for implementering i 2019 med virkning i udbetalingerne fra 2020.

FUF har stor ros og anerkendelse for processen som trods en lidt voldsom og dramatisk start, efter en god dialog og brugerinddragelse har fundet en, set fra FUF, særdeles god udgang. Der er taget et behørigt hensyn til at lokaler er nødvendige for aktivitet, også for at sikre bredden i fritidstilbud og mulighederne for en sund og aktiv fritid for børn og unge rundt i alle dele af Frederikshavn Kommune.

Dermed er ikke sagt, at der ikke fortsat skal gøres en indsats for en løbende tilpasning af fritidsfaciliteter og tilskudsfordeling. Dette sikres gennem et takstblad. FUF støtter en målrettet dialog, fremfor grønthøster nedskæringer. Det har KFU vist villighed til igennem sommerens forhandlinger.

En stor tak til Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer for at lytte til argumenter og dermed samarbejde om en rigtig god ordning, som understøtter det frivillige foreningsarbejde, med særligt fokus på børn og unge med lige forhold for stort set alle foreningstyper. Det har været en fornøjelse at være inddraget i processen, og at der er lyttet til de mange høringssvar fra foreningslivet, ikke alle har fået alt, men mange har fået lidt i den nye ”Folkeoplysningsordning”

FUF er særlig tilfreds med, at der i KFU’s sidste beslutningsrunde blev vedtaget at fastholde nuværende ordning på lokaletilskudsområdet, altså de 75% som FUF har argumenteret for. Ligeledes opretholdes incitamentet for foreningerne til at spare på omkostninger til forbrug og fortsat energiforbedre og optimere i relation til klimaforholdene – en fornuftig løsning for fremtiden.

Kort fortalt betyder den nye ordning et opgør med tidligere særordninger og særaftaler, med en fornuftig overgangsordning. Der vil nu og fremover blive gennemført et skærpet tilsyn med tilskudsansøgningerne, og der lægges op til forenklet administration samt forbedrede digitale indberetningssystemer.

Ordningen vil give en fordobling af udbetalt tilskud for foreningernes aktivitetstimer til børn og unge, herunder også støtte til sociale aktiviteter. Der ydes optimalt tilskud til lederuddannelse, ligesom der er mulighed for god støtte til påskønnelse af frivillige ledere og træneres indsats i foreningen.

Der strammes op på tilskud til transport og kørselsudgifter, hvor der indføres 2 Transportpuljer for foreningsrejser. Ligeledes gøres der op med et eskalerende tilskud til lønnede trænere, hvor der til gengæld indføres en Talentpulje til støtte for udvikling af særlig dygtige unge udøvere både indenfor idræt, spejder, teater, musik og lign. Udviklingspulje og Anlægspulje bibeholdes, som de kendes i dag.

FUF er meget tilfreds med fordelingen af tilskud. Der gøres op med 25-års reglen på halområdet og der indføres en bonusfaktor for regulering af voksnes øvrige lokaletilskud. FUF hilser med meget stor glæde at børn og unge fortsat prioriteres højt i den kommunale tilskudsordning under folkeoplysningsloven.

Stor tak for samarbejdet til et lyttende Kultur og Fritidsudvalg, det tegner rigtig godt for samarbejdet i den kommende valgperiode, hvor der ligger mange spændende opgaver på fritidsområdet. Også sager som vil skabe både uenighed og debat imellem paraplyorganisation og politikere med en stram kommunal økonomi, men tak for kampen så langt J

Se KFU’s beslutning om b.la. 75% lokaletilskud og den fremlagte støtteordning med takstblad under referat med bilag fra møde 13.09.18.

EFTER KL. 14 FYLDER 20 ÅR
Som tiden dog går. I år er det 20 år siden FUF sammen med daværende SIFK, Frederikshavn Ungdomsskole og SSP-koordinator Erik Graves lanceres ideen om at hente skoleelever ud til foreningsaktiviteter. Det var et særdeles visionært projekt, som med stor succes hjalp mange unge igennem teenageårene. Flere foreninger og deres leder har hængt på alle årene. Projektet blev efter kommunesammenlægningen udbredt i hele kommunen, en 12 år gammel artikel fra NORDJYSKE, beretter om dette.

FUF gratulerer i stor respekt Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og koordinator Christian Nonboe Mikkelsen med det flotte jubilæum. Senere er også projektet ”Stille Piger” kommet til i samarbejde med foreningslivet og ikke mindst det seneste BROEN TIL SKOLEN alt sammen samarbejde mellem FUF, dygtige frivillige ledere i foreningslivet og mest af alt UNGDOMSSKOLEN. Et fantastisk og hjertevarmt projekt, som med frivillige foreningers hjælp giver FUF’s formidlingsindsats mening for børn og unge.

KOM FORBI OG FÅ EN SNAK TIL MARKERINGEN lørdag d. 15/9 kl. 16.30 (det må jo siges at være efter kl. 14).

HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN
Igen i år inviteres alle, der har lyst, til at møde folk fra Rumænien, Sydamerika, Thailand, Syrien, Congo, Rumænien, Grønland, Færøerne, Burma, Eritrea og fra Danmark. Man kan høre om deres kultur og smage nogle af deres søde delikatesser. Man kan se film fra hele verden og videohilsener fra frederikshavnere i udlandet. Nyhedsvært Jens Gaardbo fra Skovshoved, bliver interviewet live fra TV2 News. Der bliver mavedans, musik, og fællesdans. Mød også Ungdomsskolen og SSP, Strandby Metodistkirke og Metodistspejderne, Rådhuscentret, Venligboerne, Dansk Røde Kors, Multietnisk Forening, Bangsbo Freja, Sprogskolen og biblioteket. Det er lørdag d. 15/9 kl. 13.00

ÅRETS FRILUFTSKOMMUNE I DK
Frederikshavn Kommune er valgt som Årets Friluftskommune, en appelsin i turbanen til Grønt Råd, hvor bl.a. FUF er repræsenteret. I Frederikshavns Natur- og Friluftspolitik er der udstukket en retning som er fulgt op med mange overbevisende indsatser inden for det grønne område. FUF glædes over at aftrykket med børn og unge er tydeligt. Juryen fremhæver Frederikshavn Kommune som eksempel på, hvordan en målrettet indsats kan skabe et stærkt grundlag for friluftsliv. ”Det er stærkt, at Frederikshavn kommune ikke alene har en dedikeret Natur- og Friluftspolitik, men at tankerne omkring børn og unges friluftsliv også optræder i Børne- og ungepolitikken og Sundhedspolitikken. Frederikshavn Kommune viser tydeligt i ansøgningen, at de vil skabe noget helt særligt med friluftsliv specielt målrettet børn og unge”, lyder vurderingen fra konkurrencens bredt sammensatte jury og juryens formand Thomas Bach, DIF, som i flere omgange har deltaget i FUF’s store foreningskonferencer. Lokale spejderkorps har også nydt godt af Friluftsrådets tilskud til sheltere og naturoplevelser, ligesom der er givet til et stort flagermusprojekt i Sæby.
Tillykke med prisen, som overdrages Kommunen i Bangsboparken d 15/9 kl. 14.00.

VANDSPORTENS HUS I SÆBY
Hvor er det herligt, at der sker så meget i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. FUF indkaldte for et godt år s siden til en række møder med en vision om opstart af et VANDSPORTENS HUS på Sæby Ny Havn.
Hasse Christensen fra IS indgik i projektgruppen, og siden er det gået stærkt. Forleden gæstede Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden, Sæby og talte med SPEKTRUM Sæby folk og med repræsentanter for FUF, IS og VANDSPORTENS HUS. Begge Sæby projekter er godt igang. Oliver Vanges kunne rådgive om vigtigheden i det forpligtende samarbejde og indgå i større sammenhænge, såsom samarbejde foreningerne imellem og samarbejde med folkeskolen, institutioner m.fl. Også perspektiverne i at søge viden hos andre aktører for hvem det er lykkedes at komme i mål, er vigtig. Her er Struer, Silkeborg, Ålborg, Århus og Vejle emner. Derudover vil Lokale- og Anlægsfonden fortsat gerne bidrage med viden og ekspertise indenfor rådgivning. ”Den selvejende institution Vandsportens Hus” kan være den forankring, der kunne være drivkraften til næste fase, hvorfor Oliver også bakkede op i intentionerne og mente, det var oplagt at bruge efteråret til at stifte den selvejende institution. FUF støtter varmt projektet på Sæby Nye Havn og opfordrer flere til at byde ind. Hasse og arbejdsgruppen er altid åbne for ideer og input. Se den meget flotte projektbeskrivelse LINK til dokument PROJEKTBESKRIVELSE 

MULTICENTER I FREDERIKSHAVN
Den 30. august afholdtes i FFK Centret, Frederikshavn, stormøde om nyt MULTICENTER FREDERIKSHAVN .

Stormødet havde over 50 deltagere igennem det lange forløb, alle blev inspireret og oplyst ved spændende oplæg fra Lokale og Anlægsfonden, Holbæk Sportsby og Vejen idrætscenter, Sportscenter Danmark. Ligeledes deltog lokale politikere i et debatpanel om fremtiden i Frederikshavn Kommune, og arbejdsgruppen fremlagde status på multicenter-projektet, som tidligere er omtalt i FUF NYHEDSBREVE. I samme forbindelse beklages en kommunikativ dårlig formulering i seneste nyhedsbrevs-omtale. Men skulle Jeres forening have interesse i at deltage i projektet, høre mere eller få yderligere orientering om Multicenter Frederikshavn, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., herefter vil der blive formidlet kontakt og mere information. Der er meget god og nyttig viden for alle at hente om tendenser i foreningslivet, så læs derfor de 4 spændende og særdeles inspirerende indlæg fra Stormødet nederst på denne side.

UNGEBYRÅD
FUF har modtaget en opfordring til foreningslivets unge om at indgå i UNGEBYRÅDET og de mange spændende aktiviteter man her har på dagsordenen. Har I unge mennesker til at melde sig til Ungebyrådet 2018/2019, så kan det nås endnu, da første møde først er mandag den 8. oktober kl. 16-18. FUF vil meget gerne have navn, telefonnr. og mailadresse på de unge mennesker der vælger at stille op til ungebyrådet. Find de unge, som ønsker indflydelse på fremtiden i Frederikshavn Kommune, og send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., herefter indstiller FUF styrelsen en foreningsrepræsentant til UNGEBYRÅDET. På forhånd tak. Læs opfordringen her.

FRA FUF FACEBOOK
Er der i Jeres forening unge, som ønsker at blive KULTURPILOT, så skynd dig og videresend denne invitation LINK PDF kulturpilot Kontakt Marie Weiergang, Kulturkonsulent, Frederikshavn Kommune, Tlf: 98459003, Mobil 5171 1775, Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

NYT FRA DUF
Et spændende nyhedsbrev men mange gode foreningstilbud, læs selv.

NYT FRA DGI
Deltag i inspirationskursus for foreningsledere og oplev inspirerende indlæg ved bl.a. Søs Egelin, Der er stadig pladser, men skynd dig.

NYT FRA DIF
Har du siddet lidt for længe, og har du lyst til at komme i gang med en sundere livsstil. Få hjælp her og nu. Brug ½ min og tag testen ”Bevæg dig for Livet”.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP