Nyhedsbrev 14.09.2015

mandag, 14 september 2015

To puljer på folkeoplysningsområdet er åbne for ansøging
Der er i alt afsat 4 mio kr fordelt ligeligt på to puljer på folkeoplysningsområdet. Der kan søges frem til den 19. Oktober kl. 16.00.
Om puljerne:

Folkeoplysningspuljen
Puljen har til formål af fremme folkeoplysningen i Danmark. Der kan søges til mindre projekter (mellem 15.000 kr og 200.000 kr) inden for et af nedenstående indsatsområder.
Foreningernes samarbejde folkeskolen / åben skole som led i den nye folkeskolereform.
Indragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen, f eks socialt svage børn, unge, nydanskere og andre
Læs vejledningen og find ansøgningssker her.

Puljen til større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet
Der kan fra denne pulje søges tilskud til større tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært med sigte på folkeoplysning.
Der ydes alene tilskud til projekter på 200,00 kr eller mere.
I behandlingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, at projektet kommer det samlede højskole- eller folkeoplysningsområde til gavn, og at ansøgeren i forvejen har erfaring med større tværgående højskole- eller folkeoplysningsprojekter.
Læs vejledningen og find ansøgningsskemaet her


Din forening kan få støtte til at hjælpe udsatte børn og unge
Vil din forening invitere børn og unge fra udsatte familier eller nogle af de børn og unge, der kommer til dit lokalområde som flygtninge, inden for, kan du få penge til kontingenter og udstyr fra puljen 'Foreningsliv for Alle'
En kampsportsklub i Jerlev tilbyder træning til børn og unge fra et nærliggende asylcenterFoto: Peter Palle Skov
"Det er alfa og omega for os at kunne søge penge fra en pulje som 'Foreningsliv for Alle'. Vi har en del børn, der er alene med deres mor og to-tre søskende, så familien ikke har råd til at betale kontingent i en klub."
Sådan siger Ole Thelin, formand for Stevnsgade Basket, om puljen ”Foreningsliv for Alle”, han er en utvetydig fortaler for.
I 2014 søgte og modtog klubben 11.000 kr., der hjalp 11 unge spillere med kammeraterne til det traditionsrige Lunda-spelen stævne i Lund. I år har klubben igen søgt og fået støtte til kontingentbetalinger.
Ulighed truer
Havde Stevnsgade Basket ikke fået bevilget de 11.000 kr. for et år siden, havde 15 af de 50 unge spillere, der skulle med til Lunda-spelen, ikke kunnet tage med, fordi deres forældre ikke kunne betale de 1200 kr., det koster hver spiller.
"Stopper puljen, står vi måske med 20 procent af vores børn, der ikke kan komme med på deres holds ture."
"Derfor vil vi vurdere, om vi vil sende hold afsted, hvis der er nogle af spillerne som ikke kan komme med på grund af økonomien," siger Stevnsgade-formanden.

Læs hele artiklen her

Er din forening ikke medlem af DGI bør du kontakte din landsorganisation, da flere andre har tilsvarende ordninger.

Grønordning
Frederikshavn Kommune åbner nu op for at foreninger kan søge Grøn Ordning til deres foreningsprojekter.
Det er vigtigt at nærlæse reglerne for det er først og fremmest foreninger inden for en radius af opsatte vindmøller som kan komme i betragtning.
Ansøgningsfrist er 9. oktober
Foreninger kan læse meget mere på kommunens hjemmeside
Vedhæftet er docxAnsøgningsskema til ordningen.Med venlig hilsen
Uffe Borg
Kultur og Fritidskonsulent
Center for Kultur og Fritid
Direkte: 9845 5056 Mobil: 23273146
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Unge byråd. (Reminder)
Vi gentager succesen – Ungebyrådet genetableres i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Byråd har besluttet at gentage succesen med Ungebyrådet og genopretter derfor et ungebyråd. Formået med Ungebyrådet er, at de unge kommer tættere på demokratiet, at give de unge mulighed for at få reel indflydelse samt at de unge kan få en forståelse for de vilkår og rammer, vores kommune er underlagt.
Det bestræbes, at Ungebyrådet vil være bestående af 30 medlemmer, der fordeler sig på følgende måde: (jf. oversigten i bilag 1)

Folkeskoler (11)
Privatskoler(3)
Heldagsskolen (1)
Ungdomsskolen (1)
Ungdomsuddannelser inkl. Produktionsskolen og Martec (9)
Foreningslivet (2)
Klubområdet(3)

De 30 ungebyrådsmedlemmer vil blive organiseret i seks grupper. Hver gruppe vil bestå af fem ungebyrådsmedlemmer og et byrådsmedlem. De seks byrådsmedlemmer, der er tilknyttet ungebyrådet, udgør samtidig arbejdsgruppen for oprettelsen af Ungebyrådet.

Vi glæder os i FUF over dette tiltag, et tiltag som FUF har været med til at italesætte.

Læs mere via
Brev fra pdfborgmester
pdfOversigt over institutioner

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP