Nyhedsbrev 13.01.2017

fredag, 13 januar 2017

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

NYTÅRSHILSEN
MEDLEMSMØDE
FORENINGSDØGN
HALHARMONISERING
TALENTSPORTSKLASSER
GODT GÅET PRISEN 2016
BROPROJEKT FOR SKOLERNE
SKATTEFRI TAKST TIL FRIVILLIGE
FUF’s REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FUF NYHEDSBREV udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD FRIT FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her

GODT NYTÅR
Læsere af FUF NYHEDSBREV ønskes et rigtig godt nytår. Med håb om et fantastisk foreningsår 2017, lægges 2016 nu bag. Redaktionen takker FUF NYHEDSBREVs trofaste læsere for årets op og nedture. FUF NYHEDSBREV er en pose blandede bolcher af inspiration, information, prøveballoner, styrelsens drøftelser, holdninger og synspunkter. Det er medlemsforeningernes talerør. Til tider stiller FUF’s klummer skarpt på aktuelle debatemner og pirrer provokerende til den offentlige debat.

FUF er frivillige ildsjæle, med passion for bedst mulige forhold for børn og unge i foreningslivets forpligtende fællesskaber. FUF’s formål om lighed og gensidig forståelse, er værdier, som for tiden er under voldsomt pres. Demokratisk frihed for den enkelte til at træffe et personligt valg, må respekteres. Som paraplyorganisation arbejder FUF for, at videregive netop mellemfolkelig forståelse, omsorg og respekt for hinanden, demokratiske værdier og ligeværdige rettigheder til kommende generationers børn og unge i Frederikshavn Kommune. GOD LÆSELYST…

FORNEMT BESØG VED FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FUF repræsentantskabsmøde afholdes den 7. februar 2017. Denne gang besøger vi FDF’s flotte nyopførte kredshus i Sæby på Sølyst 8, ved Fodboldklubben SKJOLD’s baner. FUF inviterer til en let spisning kl. 18.30. Herefter vil BORGMESTER BIRGIT S. HANSEN kl. 19.00 give sit bud på et godt foreningsliv i Frederikshavn Kommune. Hvad er opnået i borgmesterperioden, og hvad venter i fremtiden. Birgit er frisk på spørgsmål og en debat om foreningslivets udvikling og den politiske opbakning til de dertil hørende faciliteter. 2017 er et valgår, og repræsentantskabsmødet vil drøfte FUF’s nye 2 årige visionsplan og tiltag i forestående kommunalvalg. Fra kl. ca. 20.00 og en times tid frem afvikles generalforsamlingen, hver medlemsforening har 2 stemmer, men kan deltage med 4 personer. Yderligere info fremsendes i kommende NYHEDSBREV, men reserver aftenen og gør jeres indflydelse gældende. Forslag til kandidater til styrelsen og/eller emner der ønskes behandlet sendes i en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Kom glad, vi glæder os til at se jer, ingen fremmødte vil blive presset til valg.

INVITATION TIL ET FANTASTISK FORENINGS DØGN
FUF har et enestående tilbud til foreninger i den sydlige del af kommunen. 2 friske lærere, Poul Erik og Rene på Sæbygårdskolen har fået en fantastisk ide, som nu skal aftestes og måske senere udbredes til hele kommunen. Mere end 100 elever fra 7. til 9. klasse i skoledistrikt SYD har allerede nu frivilligt meldt sig til i 24 timer, at afprøve forskellige foreningsaktiviteter. Igennem et helt døgn fra fredag d. 21. april kl. 14.00 til lørdag kl. 14.00 vil Sæbygårdskolen og Sæby Fritidscenter være åbent. Eleverne kan prøve kræfter med alle typer idræt, spejderaktiviteter, orienteringsløb, pionering, hobbyaktiviteter, båltænding og meget andet. En unik mulighed for foreninger i området for at få nye medlemmer, over 100 topmotiverede teenagere og potentielle nye medlemmer. FUF vil løbende orientere om elementerne i projektet. Der er mulighed for mindre økonomisk hjælp. Der afholdes senere info-møde. Tilmeld straks jeres forening til en aktivitet i nogle timer i løbet af døgnet, send hurtigt og senest d. 20. februar mail FORENINGSDØGN til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ÅBENT MEDLEMSMØDE I FREDERIKSHAVN BY
I rækken af de velbesøgte og særdeles gensidig inspirerende åbne medlemsmøder, inviterer FUF nu foreninger i Frederikshavn by til debat og orienteringsmøde i BADSTUEN, Skolegade i Frederikshavn tirsdag d. 24. januar kl. 18.30 til 20.30. FUF lægger op til en debat om foreningernes forhold og faciliteternes tilstand i Frederikshavn by. Hvilke tanker og ønsker har man i foreningslivet, hvor kan FUF eller kommunen hjælpe, er der udfordringer man har brug for hjælp til, hvilke forhindringer oplever man. Kom og fortæl om det, som fungerer godt, del jeres succeser med andre foreninger. Flere klubber er efterhånden lagt sammen, hvad er erfaringerne. FUF ønsker også en debat om de kommende store investeringer i RÅDHUSPARKEN og planlagte SKATERANLÆG, LØBESTIER, MOTIONSPOSTER m.m. Det er nu meningerne skal frem. Pengene kan kun bruges én gang. Det er ingen hemmelighed, at FUF er glade for de nye initiativer, men skeptiske i forhold til placeringen og ser gerne, at der skabes sammenhæng mellem byens fritidsaktivitetscentre. Der bør skabes levende områder med mange besøgende. FUF savner, at se nogen tager aktivt ejerskab af sådanne installationer for børn og unge udenfor foreningernes fællesskaber, eller at der i det mindste henvises til værdiskabelsen i andre sammenlignelige kommuner. Hvilke tanker og muligheder ser man i området omkring Arena Nord, Stadion og ArenaParken. Skal sparsomme kommunale foreningsinvesteringer spredes, eller skal der satses målrettet på at børn og unges aktiviteter samles omkring vore store idrætsanlæg, eller skal unge hænge ud i midtbyen. Hvordan skabes der sammenhængskraft. PT ses flere på skatere på fliserne omkring Arena Nord end på etablerede ramper i Rådhusparken, vil 10 mio. kr. ændre dette. Er der foreninger, som er villige til at flytte sig og prøve nyt i Frederikshavn by. Er fritidsfaciliteterne, hvor børnene er. Der er nok at snakke om. Alle er velkomne: Bestyrelsesmedlemmer, politikere menige foreningsmedlemmer, selvorganiserede eller andre, der har interesse i foreningslivet. FUF er vært ved en sandwich og noget at drikke så længe lager haves, giv os gerne et skriv, hvis I kommer, egentlig tilmelding er dog ikke nødvendig – pdfse forslag til dagsorden her.

FUF OG UNGDOMSSKOLEN MODTAGER KR. 130.000,-
I oktober ansøgte FUF Kulturministeriet om tilskud til projekt ”Broen mellem Skoler og Fritids og Foreningslivet”. Projektet kom igennem nåleøjet og fik næsthøjeste bevilling. FUF modtager et beløb til at starte projektet op. Vi vender tilbage til foreningslivet, som nu får mulighed for adgang til skolerne, så selv de mindste foreninger kan komme med og få glæde af den medlemsfremgang, som ligger i at være aktiv i skolereformen. Stor tak også til Mark Gammeljord fra CKF, som har været en fantastisk hjælp i projektet. Det har i de sidste år virkelig været op af bakke at komme i dialog med skolerne. Nu er det op til foreningerne at gribe chancen, når de kontaktes af FUF/Ungdomsskolekonsulenten. pdfSe hele ansøgningen i sin fulde ordlyd.

Undersøgelser viser, at mere end hver 4. skoleelev starter i en forening, når der samarbejdes med foreningslivet, skriver DIF

Læs kulturminister Mette Bock udtalelser, og klik videre til Kulturstyrelsens pressemeddelelse og se om ansøgerfeltet – omtalen af FUF og Ungdomsskolen findes nederst side 8 efter 2-3 klik her.

Eller læs presseomtale af projektet

Nordjyske

KanalFrederikshavn

TALENTSPORTSKLASSER FRA 2017/2018
FUF glæder sig over initiativet med talentsportsklasser er taget så godt imod. Efter mange års tilløb siden FUF i 2012 senest fremførte ønsket, ser det nu ud til at blive en realitet. Læs omtalen på bla Skagensavis.

Med informationsmødet er optagelsen til klasserne også skudt i gang. Ansøgningsfristen er 22. januar, og herefter bliver de interesserede elever inviteret til optagelsessamtale. Til foreningerne er der udsendt informationsbrev og foreninger kan melde sig frem til 22. januar 2017 (kort frist) Allerede nu ser det ud til at interessen er meget stor, så mange foreninger har måske allerede fået henvendelser fra interesserede elever. pdfSe brevet til foreningerne

Eller gå direkte til siden med information og tilmeldingsskemaer for foreninger.

Foreningsskema

KR. 10.000,- TIL DE VILDE MED VAND
FUF har deltaget I arbejdsgruppe omkring mulighederne for at sikre udvikling af “Det Blå” langs Frederikshavn Kommunes mere end 100 kilometer kyst. Her spiller også foreningslivet en stor rolle, derfor stiller FUF sig til rådighed. Store partnere som Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet og div. fonde står alle klar til sammen med aktive foreninger at skyde unikke projekter i gang. VILD MED VAND er en af arbejdstitlerne, FUF har modtaget følgende opfordring også til de foreninger, der ikke umiddelbart ser sig selv i et ”Vild med Vand” udvalg, fordi de ikke er ”klassiske” blå foreninger. Udvalgene skal gerne være bredt sammensat af aktører på havnen – men også aktører fra lokalområdet, der kunne være interesseret i at være med i aktiviteter, som foregår på havnen (f.eks. spejdere eller boldklubber, der kunne afholde loppemarked på havnen eller noget helt andet). Hermed en opfordring fra Lars Møller, formand for Teknisk Udvalg, om at se på rapporten ”Ej BLÅT til pynt – liv lang 100 km kystlinje”. Det drejer sig også om muligheden for, at ansøge om 10.000 kr. til udvikling af BLÅ aktiviteter i lystbådehavnene og langs kysten, såfremt man opretter et bredt sammensat ”Vild med Vand” udvalg. Skulle der være spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Simone L. Jensen, Kommunikationsmedarbejder Ejendomscenteret, mobil: 2948 3188, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Følg linket for at læse mere og del meget gerne budskabet med andre, der kunne være interesserede, se her.

HARMONISERING, STØTTEORDNING OG FOU POLITIK
FUFarbejder med høringssvar til de 2 store emner, som er udsendt her hen over juleferien. Til forslaget om ny folkeoplysningspolitik vil styrelsen fremsende et radikalt ændret forslag som oplæg til en fornyet debat om politikken. FUF finder det fremlagte alt for langt og uoverskueligt, ligesom styrelsen finder, der er en sammenblanding af politik, mål, handling og hensigt. I stedet ser FUF gerne en politik, som kan fremstå på ën A4 side, hertil kan man så beskrive forskellige konkrete handleplaner og målsætninger af varierende varighed. Herved bliver det synligt, om man opnår målene i politikken, og det vil løbende være muligt at korrigere. Foreningslivet står i dag overfor store udfordringer i en hastigt forandret tid, derfor skal den gamle politik ikke bare tilrettes og genfremsættes, ligesom også idrætspolitikken fra 2010 bør revideres og gerne indarbejdes som en samlet fritidspolitik for hele området. FUF fremsender sit høringssvar i kommende NYHEDSBREV. Skulle enkeltforeninger selv have kommentarer til politikken, er man meget velkommen til at deltage i processen. Høringsfrist er 1. feb. Se KFU forslaget.

Det andet som er sendt i høring, er oplæg til harmonisering på hal-området. Også her vil FUF fremsende kommentarer til oplægget. Elementer i det udsendte materiale strider imod folkeoplysningsloven, og forslaget om husleje i kommunale anlæg, for derefter at udbetale lokaletilskud, er direkte ulovligt. Dette har FUF juridisk dokumentation for. Endvidere ønsker FUF at 0-sums løsningen ikke kun gælder KFU udgiften, men også gælder for FOU og at ingen øvrige foreningers eksistens bringes i fare ved tilskudsregulering for hal-området. Specifikt vil opblødningen omkring de over 25 åriges brug af faciliteterne kræve økonomisk styring, så børne og ungdomsarbejdets tilskud IKKE forringes. FUF har mulige løsninger for dette. Gennemsigtighed i tilskud til de mange forskellige haller er yderst vigtigt. Der bør være ensartede grundtilskud ud fra forskellige kriterier, hertil kan så tillægges en synlig og begrundet differentieret variation i supplerende tilskud. Som en naturlig konsekvens af en evt. øget fast lejeindtægt i hallerne, skal det faste kommunale driftstilskud naturligvis reduceres. Ensartet sammenlignelig regnskabsrapport skal indarbejdes i nuværende årlige virksomhedsrapport. Sidst, men ikke mindst, skal der, før tilskudsmodellerne kan godkendes, foreligge konkrete konsekvensberegningerr for de enkelte haller og ikke mindst for bruger-foreningerne. Det er endvidere vigtigt, at alle haller i kommunen underlægges samme tilskudsordning. Særordninger skal være synlige og begrundede. I FUF er vi meget glade for, at dette nu igen er taget op til politisk og administrativ behandling, og vi glæder os over den politiske vilje til at gøre en ende på 10 års forskelsbehandling. Bemærk også, at FUF har afgivet indsigelser mod at frederikshavnerordningen opsiges. Dette er ikke nødvendigt, så længe man henholder sig til administrative justeringer af gebyrpriserne og en oplistning af faciliteter, der er gebyrberettigede. Derfor behøver man ikke at ulejlige byrådet og skabe utryghed for alle foreninger. Så tag det roligt, støtteordningen forbliver, som den er. Det nytårsløfte vil FUF gerne afgive. Første høringsfrist er 20. januar, herefter fremsendes valgte model til fornyet høring, se oplægget.

FUF’s endelige tilbagemelding udsendes i næste NYHEDSBREV. Kommentarer sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


KORT NYT

LANDSBYLØBET 2017
Et spændende nyt initiativ fra distriktsudvalget med et løb i alle kommunens landsbyer. Alle landsbyer, foreninger og andre interesserede inviteres hermed til Kick-off og informationsmøde om LandsbyLØBET 2017, på søndag den 15.januar kl. 10 i Dybvad Søpark. Kom og hør om muligheden for at være med til denne perlerække af unikke løb gennem kommunens landsbyer. Se de mange løb og datoer i pdfvedhæftede invitation.

MASTERPLAN SÆBY
Frederikshavn Kommune, Plan og Miljø, afholder møde om den store Masterplan i Sæby for områdets foreningsliv. Der er på Hotel Viking tirsdag d. 17. januar kl. 19-21 Til dette møde er kun foreninger og virksomheder inviteret – pdfse invitation
Læs omtale

FORÅRSMESSE I ARENA NORD
Har jeres forening interesse i at deltage ved den store forårsmesse i Frederikshavn, så kontakt FUF for aftale om et favorabelt tilbud. Forårsmessen skyder foråret i gang med masser af skøn inspiration til bolig, have og fritid. Messen afholdes lørdag og søndag den 4-5. marts 2017 fra kl. 9.00-16.00. Over 13.000 besøgende. Tilmeld 1. feb. Se pdfpressemeddelelse her

pdfHent folderen her.

GODT GÅET PRISEN 2016
Det er igen tid til at indsende kandidater, som har vundet et jysk eller dansk mesterskab samt landsholdsspillere, til GODT GÅET PRISEN. Bemærk indstillinger gælder også spejdere og andre som har deltaget i mesterskaber. Der er nomineringer til foreningslivets lederpriser og meget andet. Bemærk fristen er 15/2-2017. Det ses her.

TILBUD TIL KRÆFTRAMTE BØRN OG UNGE
”Kom til Kræfterne” er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses Lokalkomite, FUF og Frederikshavn kommunes Ungdomsskole. Tilbuddet henvender sig til kræftramte unge mellem 12 og 18 år, der måske savner lidt støtte til at få kendskab til foreningslivets tilbud. Der er en ny runde i marts, kender I ramte unge så giv et hint. pdfHent folder her.

INTEGRATIONSINDSATS
Flere foreninger laver arrangementer for Asylcentret i Frederikshavn, Bl.a. Metodistkirkens Børnearbejde i Strandby og FFI Fodbold. Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI’s succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016. Vi lægger ud med Steen Jensen, der også er formand for Folkeoplysningsudvalget Lyt til Dialog.

GODE RÅD, IDEER OG INFO OM SKATTEFRI GAVER
Der er kommet nye takster for skattefri godtgørelse til frivillige i foreningslivet, husk også at belønne jeres ledere med de muligheder for gaver og uddannelse som ligger i Frederikshavnerordningen, FUF er altid klar til rådgivning på området – DGI har her samlet en oversigt til bestyrelsen.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP