Nyhedsbrev 11.04.2021

søndag, 11 april 2021

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

FORENINGER IGANG
FORENINGSFESTIVALEN-2021
ANSØG STØTTE i PULJER OG FONDE
FORENINGSTILSKUD OG KASSERER-INFO
SOMMERCAMP MULIGHED FOR SYNLIGHED

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

AKTIVITETER SÅ SMÅT IGANG
Det har været en lang mørk tid for foreningslivet, men nu begynder det at lysne forude og med forårets komme, kan flere og flere foreningsaktiviteter begynde.
Mange er allerede i gang og har fundet forskellige måder at indrette sig på så man kan overholde Corona restriktionerne. Møder med TEAMS, ZOOM, MEET og WEBEX er blevet hverdag for mange foreningsledere. Det er frustrerende når arbejde og fritid foregår på samme medie og på samme firkantede skærm med ringe billedkvalitet og dårlig lyd. Jo, vi har i den grad været udfordret og derfor trænger vi til at komme i gang med fritidsaktiviteter og mødes i sociale sammenhænge……MEN foråret er over os, trods slud og blæst, Danmark lukker op, og vi går mod lysere tider. Forårsjævndøgn er allerede længe siden, hvor dag blev længere end nat, så HOLD UD.


Mange foreninger har været dygtige til at skabe fællesskaber over de sociale medier, en af dem er Blackhawks Floorball, som til inspiration for andre slog igennem i TV2Nord nyhederne.

Det er glædeligt flere foreninger og spejdergrupper nu er kommet i gang med aktiviteter, men der er en risiko, og skulle I opleve coronasmitte i foreningen, så har DUF udarbejdet en god vejledning til, hvordan man kan tackle CORONASMITTE i foreningen.

Der er kedeligt nok meget, der tyder på store tilbagegange indenfor visse foreningstyper. I øjeblikket er det svært at skaffe et overblik, men Frederikshavn Kommunes fritidskonsulent har varslet en snarlig undersøgelse af forholdene her i kommunen i form af et spørge-skema undersøgelse, tag godt imod det, når det kommer rundt. Desværre viser tal fra DIF og DGI medlemsundersøgelser MEGET stor tilbagegang i idrætsforeningernes medlemstal.

Hvordan forholdene er for spejdere, FDF’ere og andre foreningstyper vides endnu ikke. MEN i anledningen af genstarten af foreningslivet har DUF indbudt til et temamøde d. 19. maj med titlen ”Frivillig motivation i genåbning af samfundet". FUF ønsker med dette FUF NYHEDSBREV at orientere sine læsere om stort og småt for foreningslivet i Frederikshavn Kommune og ikke mindst fortsat opfordre til, at der med baggrund i covid-19 udviklingen tages ALLE nødvendige forholdsregler indtil smittetallene falder, og vaccinen slår igennem og beskytter alle borgere. Nok er socialt samvær og et aktivt foreningsliv vigtigt, men jo ikke for enhver pris.
GOD FORÅRSSÆSON og HELD OG LYKKE MED GENÅBNINGEN.


FRITIDS- OG FORENINGS FESTIVAL 2021
Som omtalt tidligere arbejder FUF sammen med flere partnere ihærdigt med en kæmpe fritids- og foreningsfestival i uge 37, fra 11.-18. september 2021. Læs omtale i sidste FUF NYHEDSBREV.


FUF næstformand og tovholder i en nedsat styregruppe, Birgitte Mathiassen, har sendt FUF NYHEDSBREV dette spændende indlæg:

Frivillig- og foreningsfestival uge 37, "Fællesskabet i Fokus".
Sidste nyhedsbrev var en særudgave, kun om Frivillig- og foreningsfestival i uge 37. Status på festivalen er, at der netop nu arbejdes flittigt på at etablere rammerne for festivalen. Vi er bl.a. i dialog med handelsstandsforeningerne og flere udvalg og nævn i kommunen, f.eks Børne og Ungdomsudvalget, om at få aktiviteter ud i skolerne og i byerne. 

Der planlægges spændende og relevante foredrag og workshops, og ikke mindst en fantastisk afslutningsfest, hvortil foreningerne får mulighed for at invitere sine frivillige, for på denne måde at anerkende og belønne den frivillige indsats, der lægges mange, mange forskellige steder i vores kommune, til glæde og gavn for vores medborgere. Der er oprettet en hjemmeside, hvor al information om festivalen kan findes, og der kommer løbende mere info. Hold øje med siden her: www.frivilligfestival.org.

Følg også festivalen på facebook: ”Fællesskabet i Fokus 21”.

Få din forening med
Formålet med festivalen er jo netop at synliggøre og anerkende kommunens foreninger - altså jer. I får mulighed for at vise jeres forening frem, vise hvad I kan og tilbyder. Så, vi tilbyder rammerne, og I viser jer frem. Hvordan, er helt op til jeres egen fantasi. I kan holde åbent hus, lave parade gennem byen, dele klistermærker ud samarbejde med andre, ja - kort sagt: hvad som helst. Se et eksempel på ugens program på hjemmesiden, og byd ind med jeres aktiviteter. Efterhånden, som aktiviteter bliver tilmeldt og godkendt vil det fremgå af det store fælles ugeprogram

Hjælp os
Der er mange bolde i luften lige nu, og vi kan sagtens bruge flere hænder til planlægning og afvikling. Så, hvis du synes, at det virker spændende at være med til at udvikle og tilrettelægge en så stor begivenhed, er du meget velkommen. Der er også mulighed for at komme med forslag til oplægsholdere eller aktiviteter i løbet af ugen. Der er plads til flere i planlægningsudvalgene, så al hjælp er velkommen også selvom det er i en begrænset periode. Jo flere der hjælper til des mere alsidig bliver festivalen. Så hold Jer endelig ikke tilbage hvis I synes ideen om SYNLIGHED og ANERKENDELSE af foreningslivet er en god ide.

Konkret søger vi f.eks:

- en aktivitetskoordinator, der er ansvarlig for at modtage og koordinere tilmeldte aktiviteter i det store fælles program. Det bliver et puslespil og kræver et stort overblik, og at du kan holde hovedet koldt.

- en sponsorkoordinator, der er ansvarlig for kontakt til og opsøger mulige sponsorer, i samarbejde med de forskellige udvalg.

- en kommunikationsmedarbejder, der har styr på sociale medier, kan lave små film og skrevne indslag, interwievs og meget andet.

Er det lige dig, eller vil du gerne vide mere, kan du skrive  en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontakte Henrik Carlsen på tlf.: 6169 0548 eller Birgitte Mathiasen, tlf.: 3026 2265

KASSERERMØDE
FUF NYHEDSBREV vil hermed gøre opmærksom på den henvendelse foreningerne har fået udsendt d. 8.4.21 om 3 virtuelle KASSERERMØDER tirsdag d. 13.4.21 og 2 møder torsdag d. 15.4.21. Her er der mulighed for at få gennemgået støtteordningen og hør om mulighederne for klubber og foreninger.

Her kan du se mere om støttemulighederne og få råd og vejledning. Tilmeldingsfristen er d. 11.4, men mon ikke det går hvis man er hurtig mandag morgen d. 12.4. Læs mere om kasserermødet på fritidsportalen.

STORT OG SMÅT OM TILSKUD
FUF NYHEDSBREV – viderebringer her lidt nyheder fra Center for Kultur og Fritid i relation til foreningsportalen. Det skal nævnes at fristen for at ansøge om tilskud for folkeoplysende foreninger for 2021 er udsat fra 1.4.21 til 1.5.21, læs mere om ansøgning af tilskud
Endvidere gøres opmærksom på, at folkeoplysningsudvalget på sit møde i januar besluttede at mindst 5% af foreningernes tilskudsansøgninger indkaldes til gennemgang, ligesom der blev vedtaget skærpede krav til gennemgang af indkomne ansøgninger.
Foreningerne og klubber bør være opmærksom på dette og være opmærksom på at de tilskud som fordeles tages af en fast tildelt ramme, hvilket indebærer at skulle enkelt foreninger ansøge for meget, så ”tages” pengene fra andre foreninger, da der ikke tilføres yderligere midler.
På virtuelt FOU møde i januar 2021 blev budget 2021 forelagt, ligesom opgørelsen over tildelte foreningstilskud samt den foreløbige fordeling af anlægspulje-ansøgningerne (der var enkelte punkter, som skulle afklares før den endelige tildeling af anlægstilskud). Dele af mødebilag kan findes her.
Der har været sagt og skrevet meget om tilskudsordningen, og desværre har 2020 været et meget atypisk forenings-år grundet Covid19, så mange 2020 tilskud er derfor givet ud fra tidligere tilskudsniveau i 2019 og 2018 og en helt anderledes hverdag. Som forholdene er nu, med endnu et forandret 2021, skal man nok helt frem til 2023, før det endelige billede af forholdene på tilskudsområdet i Frederikshavn Kommune kendes fuldt ud. Folkeoplysningsudvalget har dog med baggrund i foreningslivets ønsker om facilitetsforbedringer og de mange henvendelser om nedslidte og utidssvarende faciliteter samt flere års løbende nedskæringer af tilskudsområdet, følgende udtalelse til det politiske system. Folkeoplysningsudvalget ønsker at henlede Kultur- og Fritidsudvalgets opmærksomhed på, at der er stor forskel på den vedligeholdelsesstandard, der er på foreningernes faciliteter. Udvalget forventer, at der i de kommende år vil komme henvendelser om vedligeholdelse og udvikling af foreningsfaciliteter, som ikke kan imødekommes inden for Anlægspuljens rammer. Skolelukninger og kommunalt salg af bygninger presser ligeledes fritidsområdets økonomi, når der ikke kan henvises til ledig kommunal kapacitet til at rumme foreningslivet. Foreningerne henvises så til private lejemål, hvilket er dyrere. Folkeoplysningsudvalget kunne ønske sig, at man i et tværgående kommunalt samarbejde arbejdede med at skabe et overblik over faciliteter og vedligeholdelsesstandarder, som kan bidrage til prioriteringen af fremtidige anlægsprojekter”.


FONDE OG PULJER
Lige et par små tips omkring ansøgninger til puljer og fonde: Husk at foreninger i Frederikshavn fortsat har gratis adgang til WWW:PULJEGUIDEN.DK – hjælp og vejledning kan hentes hos fritidskonsulenten i Center for Kultur og fritid på Rådhuset. Puljer indenfor Frederikshavn Kommune er samlet på denne hjemmeside.
Endelig gøres opmærksom på DUF’s lokalforeningspulje, ligesom idrætsforeninger kan søge puljer og fonde gennem DGI.dk og DIF.dk. Sluttelig gøres opmærksom på denne beskrivelse fra LokalAvisen, LIGE HERogNU på muligheden for at søge RealDania
HELD OG LYKKE…….


SOMMER CAMP 2021
I sommeren 2021 bliver der mulighed for foreninger i Frederikshavn Kommune at tilmelde aktiviteter til en stor lokal SOMMER-CAMP i den første uge af skolernes sommerferie. Den afholdes i Sæby, Frederikshavn og Skagen. Der er fra kommunen rundsendt invitation til alle foreninger om deltagelse i et TEAMS orienteringsmøde mandag d. 12. april kl 16.30. Har man ikke tilmeldt sig kan man skynde sig at rette henvendelse til Lars Lundgren. Her kan man også, hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet mandag, efterfølgende få information om mulighederne for foreningsaktiviteter i sommeren 2021. Frederikshavn Kommune står for alt det administrative såsom tilmelding, markedsføring og forplejning til ugen.
Så kan foreningerne bruge energi på det de er bedst til, og det er at skabe gode oplevelser for børn og unge. I år er det med støttemidler fra Covid-19 tilskud, men FUF håber og tror, dette bliver et vedvarende tiltag i lighed med tidligere lokal SommerSkole i 90’erne, som børn og foreninger i Frederikshavn Kommune havde særdeles stor glæde af. Vær med fra starten og fat pennen. Ønsker I, at markedsføre Jeres aktiviteter i sommeren 2021 og dermed få chancen for nye medlemmer, så tag en hurtig beslutning og kontakt Fritidskonsulent Søren Frederiksen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller endnu bedre direkte til Lars Lundgreen, konsulent og koordinator for SommerCamp21, Center for Skole, Mobil: 40 53 94 69, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


FUF UDLOVER CORONA GAVE
Da foreningslivet nu igennem meget lang tid nu har været ramt af Covid-19 restriktioner og på mange måder har måttet genopdage sig selv og sætte nye og anderledes aktiviteter i gang, så vil FUF gerne belønne kreativiteten og medlemsforeningernes utrættelige forsøg på at fastholde et højt aktivitetsniveau til gavn for børn og unge i Frederikshavn Kommune. FUF’s Facebook redaktør udsætter kr. 500,- af FUF-Puljen til medlemsforeninger, der kan fremstille en lille video med en frisk hilsen som fortæller, hvad I tilbyder. Se mere på FUF Facebook.

FORTÆL OM JER SELV
FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de gode fortællinger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skriv et indlæg til FUF Facebook.PÅ GENSYN

PAS FORTSAT GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN

 

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP