Nyhedsbrev 09.10.2017

mandag, 09 oktober 2017

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER.


Der var i seneste udsendelse af FUF NYHEDSBREV desværre sket en fejl, så flere vigtige links ikke fungerede korrekt
FUF NYHEDSBREV udsendes derfor igen, og nu skulle de underliggende links fungere i alle artikler.
 
Vi beklager ulejligheden....
 
VALGMØDE
INTEGRATION
KONSULENTER
MOMSREFUSION
BROEN TIL SKOLEN  
LYD PÅ KONFERENCEN
SPEJDERINSPIRATIONSMØDE
ÅRETS UNGDOMSFORENING 2017
 
 
FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden
TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.
Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…  
  
 
BROEN TIL SKOLEN (Reminder)
Vi er klar til henvendelser på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 98459267 fra foreninger, der ønsker kontakt og møde om mulighederne for at fremvise deres aktivitet på kommunens folkeskoler. Ungdomsskolen i Frederikshavn har samarbejdet med flere foreninger og skoler om valgfag og partnerskaber i forlængelse af folkeskolereformen. Der er nu kontante midler til at støtte jeres forening i bestræbelserne på at formidle jeres fritidsaktiviteter til kommunens skoler: ”Broen mellem foreninger og skole” LINK til dokument broen til skolen
Projektet administreres af Ungdomsskolen efter 3 overordnede mål:

1.    Støtte til foreningsbeskrivelser.

2.    Synliggørelse af beskrivelser. (Teknisk webløsning)

3.    Afvikling af aktiviteter for skolerne.

Foreningers muligheder i reformen er at bidrage med følgende:  

a)    Temadage, hvor temaet/undervisningen understøtter forskellige bekendtgørelser, som skolen er forpligtet på og støtter læreren i den undervisning, som de har ansvaret for.  

b)    Understøttende undervisning, hvor kortere eller længere forløb understøtter den undervisning eleverne er en del af i dagligdagen.

c)    Valgfag, hvor foreninger helt eller delvis overtager undervisningen i forlængelse af godkendte beskrivelser enten fra
Undervisningsministeriet eller lokalt godkendte tilbudsfag, valgfag over flere år.

Der arbejdes med synlighed af foreningsmangfoldigheden i hele kommunen og projektet stræber mod, at skabe inspiration til skoler og foreningers møde til gavn for børn og unge i kommunen. NU tages nye foreninger ind. Tilbuddet gælder foreløbig oktober måned, så skynd jer. MELD HURTIGT TILBAGE på mail  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Den Kommunale Ungdomsskole er nu på plads i nye omgivelser. 
 
ORIENTERINGS- OG VALGMØDER
Er foreningslivet under udvikling eller afvikling
FUF inviterer til 3 orienterings- og valgmøder i forbindelse med Kommunalvalget 2017, her bliver mulighed for at høre hvilke tilskud din forening kan opnå fra Kommunen. Ligesom lokale kandidater stiller op til debat.
Se pressemeddelelse   

FUF og IS arrangerer informationsmøde kl. 17.00-19.00 på følgende datoer og lokaliteter:  

Tirsdag, d. 24.10.17. i Sæby Fritidscenter
 
Onsdag, d. 25.10.17. i Skagen Kultur- og Fritidscenter
 
Torsdag d. 26.10.17. i Maskinhallen, Frederikshavn

I forlængelse af orienteringen inviteres til valgmøde kl. 19.00-21.00, alle opstillede partier til Kommunalvalget er inviteret og vil give deres bud på, hvordan fritidslivet tilgodeses de næste fire år. Kom, lyt til kandidaterne og stil spørgsmål om deres vision for foreningsområdet. Husk tilmelding senest 20/10. LÆS INVITATIONEN fra sidste nyhedsbrev
Læs også DUF’s idekatalog for at få unge til at stemme FUF arrangerer UNGEVALGMØDE sammen med over 1.200 tilmeldte skoleelever fra hele kommunen i Arena Nord d. 10. november 9.30 til 13.30 , mere herom senere…
BEMÆRK at Frederikshavn Kommune igen for 2018 har et nedsat et UNGEBYRÅD, FUF’s medlemsforeninger kan fortsat sende repræsentanter til Ungebyrådet, så find engagerede unge i netop JERES forening og send en kort indstilling til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
  
INSPIRATIONSMØDE MELLEM SPEJDERKORPS
Spejderkorps og FDF rider på en bølge af succes og fremgang i resten af Danmark. I Frederikshavn Kommune skal den nedadgående spiral nu standses. FUF ønsker derfor, at stille skarpt på udfordringen, og beder ledere indenfor spejdere og FDF’ere til at reservere MANDAG d. 30. oktober til et debat og inspirationsmøde. Har I allerede nu forslag, ideer eller kommentarer, bedes I sende mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Et relevant tema er FREMTID I FORENING. På mødet skal også drøftes, hvordan det uniformerede børne og ungdomsarbejde bedst repræsenteres i folkeoplysningsudvalget de næste 4 års valgperiode. PÅ GENSYN OG VELMØDT d. 30/10-2017. mødet afholdes hos DDS Peter Wessel i PERLEN, Rosevej 64 i Frederikshavn kl. 1930 til 2100. Mere info følger i næste FUF NYHEDSBREV…..
 
 
FUF OG INTEGRATIONSINDSATSEN  
FUF har sæde i INTEGRATIONSRÅDET, herfra er modtaget følgende information:
Der er nu udarbejdet en ny velkomstfolder for tilflyttere se til folder
Desuden har integrationsrådet udarbejdet en Handlingsplan 2017, som består af 5 vigtige Focusområder:

-    Boliger til flygtninge

-    Beskæftigelse og arbejdskultur

-    Undervisning af tosprogede elever

-    Børn og voksnes brug af fritids- og kulturtilbud

-    Opmærksomhed på radikalisering og ekstremisme

Integrationen i Frederikshavn Kommune bærer frugt. Flere får tildelt rådets projekt penge, blandt andet projekt ”Retur til Hjemland” og ”Hele Verden i Frederikshavn” samt FUF og Ungdomsskolens projekt ”Velkommen til Foreningslivet”. Hertil kommer at FUF’s styrelsesmedlemmer på skift hver måned deltager i "CAFE DANISH".   
 
FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCEN D. 22. SEPT.
OPFØLGNINGSKONFERENCEN som blev afholdt fredag d. 22. september i FFK Centret Frederikshavn blev en stor succes med mange forskellige indlæg. Kristian Pilgaard, DGI konsulent, Morten R. Larsen, fundraiser og Søren Østergaard, ungdomsforsker tryllebandt forsamlingen i 4½ time og BIDROG TIL EN GOD OG UDBYTTERIG KONFERENCE… Nu har Frederikshavn Lokalradio ved Arne Hansen sat lyd på alle indlæg, stor tak for indsatsen.

LÆS PRESSEOMTALE, HØR OG SE ALLE PRÆSENTATIONERNE.

Gense også Morten Bruuns spændende budskab fra FUF’s konference i november 2016, som DGI gengiver

 
KOMMUNERNES KONSULENT KAPLØB
Antallet af medarbejdere, der arbejder med frivillighed i kommunerne, er steget med 140 procent på bare fire år. Det er al ære værd, at kommunerne ønsker at skabe en stærk frivilligkultur og et mangfoldigt lokalt foreningsliv, men kæden hopper af, når der går millioner af kommune-kroner til professionelle frivilligkonsulenter, mens lokale frivillige foreninger skal kæmpe en sej og opslidende kamp med kommunen for et lokaletilskud på et par tusind kroner. Sådan lyder budskabet fra DUF i en omfattende landsdækkende undersøgelse. Kommunernes støtte til foreningslivet er i frit fald. I Frederikshavn Kommune har byrådet de senere år skåret foreningstilskuddet ind til benet og kontrol og bureaukrati er i hastig vækst. Fortsætter den udvikling dør endnu flere foreninger, alt imens forvaltningens udgifter til DJØF’ere, konsulenter, analyser og rapporter vokser. Det er vigtigt idræt og idebetonet arbejde nu står sammen og påvirker det politiske system.  Foreningslivet er Danmarks DNA. Udfordringerne i foreningslivet er store alt imens lokalpolitikere gambler med fundamentet i dansk kultur, scenen overlades offentlige kontrol og administrativ forvaltning. Danmarks mange frivillige foreninger har været omdrejningspunkt for lokalt frivilligt engagement og aktive borgere, længe før der var noget, der hed samskabelse og synergieffekt. Se blot de mange tykke rapporter, politikker og strategiplaner der udsendes på samlebånd fra rådhuset. "Den klart bedste offentlige investering vil være at bruge pengene derude, hvor det frivillige engagement allerede lever og virker - ude i foreningerne," lyder det fra DUF’s formand. Forhold som bestemt kan genkendes i Frederikshavn Kommune. Læs DUF’s store analyse af området med tankevækkende henvisninger.  
 
FUF åbner hermed debatten op mod byrådsvalget KV17,
og følger løbende op på de mange indspark nye byrådskandidater dagligt fylder online medierne med. Følgende indlæg fra DUF falder i tråd med FUF’s flerårige ønske om en foreningskonsulent, forankret i foreningslivet og ikke i kommunal forvaltning. Her tager DUF’s formand Kasper Sand Kjær, DSU, bladet fra munden i Altinget og rammer også ind i Frederikshavn Kommune: ”Kommunale frivillighedskonsulenter er ikke pengene værd”.
  
FORENINGLIVET SLIPPER FOR UDGIFT   
FORENINGSLOBBY FUNGERER. Foreningsdanmark kan ånde lettet op, efter regeringen langt om længe valgte at droppe forslaget om at fjerne almennyttige foreningers momsrefusion. Forslaget, som regeringen præsenterede i slutningen af august, ville få store økonomiske konsekvenser for en stor del af det frivillige Danmark, der stod til at miste millioner af kroner. Derfor har forslaget mødt hård kritik fra både foreninger, landsorganisationer og oppositionen, hvilket er årsagen til, at regeringen nu vælger at droppe forslaget.
”Der har været massiv kritik af forslaget om at spare på momskompensationen, og den kritik har vi lyttet til. Derfor har vi taget besparelsesforslaget af bordet, sådan at ordningen fortsætter,” udtalte skatteminister Karsten Lauritzen (V). Læs mere om forløbet i sagen:
Læs fra DFS  
Læs fra DUF   
  
HVEM ER ÅRETS UNGDOMSFORENING
Foreningslivet er fyldt med projekter, som udvikler og uddanner de involverede, og som styrker lokalsamfundet. Aktiviteterne er båret af initiativrige frivillige, som med deres indsats og idéer gør en stor lokal forskel. DUF vil med Årets Ungdomsforening hylde projekter og lokale initiativer, som styrker foreningslivet ved at tænke udvikling og synliggørelse ind i det klassiske foreningsarbejde. Det engagerende, lokale arbejde, de initiativrige frivillige og dem der tager det lange seje træk fortjener at blive fremhævet og høste anerkendelse. Indstilling frem til 30/10-17.
 
HVEM HAR ÅRETS FORENINGS-IDE
DGI har skudt årets store konkurrence igang. Se ti gode idéer, udviklet af foreninger, der var med i DM i Foreningsudvikling 2016-17. Giv den idé, du synes er bedst, din stemme. Måske bliver du også inspireret til nye tiltag i din egen forening. STEM PÅ DEN BEDSTE IDE.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP