Nyhedsbrev 09.10.2021

lørdag, 09 oktober 2021

Nyhedsbrev oktober 2021

Formandens klumme

En ny tid? En tid efter corona? En tid efter et kommunalvalg? En tid efter Henrik Carlsen? 😊

Spørgsmålene er mange, og svarerne kan til tider være svære at se i horisonten. Det er derfor med ydmyghed, men også med stor gejst og motivation at jeg har kastet mig ud i rollen som formand for FUF – ikke mindst fordi jeg afløser Henrik, som efter 30 år på posten har valgt at lade stafetten gå videre. Flere rutinerede kræfter har valgt at træde tilbage fra FUF, og sammen med Henrik er forsvundet godt 70 års erfaring med arbejde i FUF. Og hvordan er det så jeg og resten af styrelsen løser den opgave – jo det gør vi ved at tage et skridt af gangen.

Vi skal gå videre på den vej, hvis formål er, at forsøge at skabe de bedst mulige rammer for vores foreningsliv for børn og unge i kommunen. En opgave som kun kan løses i fællesskab med alle foreningerne og med Kommunen. Og er den opgave vigtig? Det mener vi - og ovenpå corona - måske vigtigere end nogen sinde. Coronaen har sat sit spor hos mange foreninger med faldende medlemstal, og mangel på ledere/trænere. De har brug for vores hjælp, og de har brug for en Kommune som viser, at de vil de frivillige og foreningerne.

Et blomstrende og et mangfoldigt foreningsliv er med til at skabe trivsel hos vores børn og unge, det er med til at skabe bosætning, og fremfor alt, så er det med til at skabe fællesskaber og oplevelser.

Snart står kommunalvalget for døren, og vi har alle mulighed for at komme i dialog med de mange dygtige kandidater som ønsker at stille op. Bak op om vælgermøderne, og brug muligheden til at spørge ind til kandidaternes syn på foreningslivet i kommunen, til kommunens Fritidsvision, til hvorfor der igen skal reduceres i midlerne til foreningslivet. Lad os sammen gøre hvad vi kan, for at foreningerne bliver et vigtigt tema i valgkampen.

God arbejdslyst ude i foreningerne – I er vigtige, og vi sætter pris på jer.

/Anders Krøgh

Frivilligfestival
Frivilligfestivalen i uge 37 er veloverstået med massiv deltagelse af kommunens foreninger. Festivalen kulminerede med en festaften, der hyldede frivilligheden.

TAK til de mange foreninger som har afholdt aktiviteter og dermed været med til at skabe en uge med fokus på forening og frivillighed, og TAK til de mange sponsorer, for uden dem var det ikke muligt at gennemføre en frivilligfestival.

Læs bl.a. denne artikel fra SæbyavisBillede1.jpgFolkeoplysningsudvalget – en kort status

En lang række foreninger har bakket op om vores (FUF og Idrætssamvirkets) fælles høringssvar til den foreslåede nye folkeoplysningspolitik. Tak for det 😊 .

I vores høringssvar opfordrede vi til, at forslaget droppes og at den nuværende ordning bibeholdes.

En ny politik - som den er foreslået - vil udskrive både paraplyer og politikere af Folkeoplysningsudvalget, og paraplyorganisationerne skal ikke længere være foreningernes talerør. I stedet vil foreningerne være repræsenteret af personer, som vælges på et særligt valgmøde, hvor de fremmødte kan stemme på de kandidater, der i forvejen har ønsket opstilling. Udvalget fratages indflydelse og den direkte kontakt til politikerne da udvalget alene vil bestå af embedsfolk og de valgte repræsentanter.

På seneste KFU-møde i september blev der besluttet, at beslutningen om ændring af Folkeoplysningsudvalget udsættes til det kommende byråd, og at den nuværende politik forlænges frem til en ny politik vedtages. Bolden er således ”skudt til hjørne” men vi må forvente at sagen genoptages umiddelbart kort tid inde i det nye år. Der vil derfor stadig være behov for, at paraplyerne og foreningerne giver udtryk for vores bekymringer omkring det nye forslag.

Anlægspuljen – frist 1. november
Har du og din forening et projekt som falder inden for anlægspuljens bestemmelser? Så er det muligt frem til 1. november at søge kommunens anlægspulje. Se nedenstående.

Kommende aktiviteter:

Debatfestival 26.-28. oktober på Frederikshavn bibliotek:
Tre dage med bl.a. Danmarks største vælgermøde, masser af foredrag og diskussioner, samt paneldebatter om de mange facetter af demokrati. Det foregår på Frederikshavn Bibliotek og alle arrangementer er gratis.

Valgmøder:
Valgkampen er i gang, og du har mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne fra alle de opstillede partier på et af nedenstående valgmøder som arrangeres i samarbejde mellem Idrætssamvirke og FUF.

  1. nov. Skagen Kultur- og Fritidscenter kl.19-21
  2. nov. Sæby Spektrum kl. 19-21
  3. nov. Frederikshavn FFK-hallerne kl. 19-21

Og så bakker FUF naturligvis op om Ungevalg i Arena Nord tirsdag 2. nov. 9.00-12.00, hvor Ungdomsskolen inviterer 8., 9. og 10. klasser fra kommunen til en spændende formiddag med Ungevalg 2021.

Samrådet inviterer til temadag i Kolding 6. november
Her er temaer som Nationalparker, Spejdernes lejr og Folkeoplysningen på programmet. Se vedhæftede indbydelse.

Billede2

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP