Nyhedsbrev 09.08.2018

torsdag, 09 august 2018

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

STAFET FOR LIVET
KFU DIALOGMØDE
FUF’S HØRINGSSVAR
SKÆVE IDRÆTSFORENING
NY FREDERIKSHAVNERORDNING
1 MILLION TIL IDRÆTSAKTIVITETER
NYE KANDIDATER TIL UNGEBYRÅDET
STORMØDE MULTICENTER FREDERIKSHAVN

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her

Så er sommerferien efter kalenderen ved at gå på hæld. FUF takker de mange, der i sommerens løb har været aktive ved de mange foreningsarrangementer for børn og unge. Samtidig håber vi, at I alle har fået ladet op, og I er klar til en ny spændende sæson i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. Et efterår som byder på rigtig mange begivenheder.

Sommeren 2018 har i den grad tilsmilet os med varme og solskin, endda i en mængde, som til tider har begrænset lejrlivets udfoldelsesmuligheder. Mange ledere og forældre har sikkert fortrudt barndommens gamle formaning omkring middagsbordet: ”SPIS NU OP, SÅ FÅR VI GODT VEJR I MORGEN”. Hvad blev resultatet: Alt for mange tykke børn og en ulidelig hedebølge….

God fornøjelse med FUF Nyhedsbrev

Indlæg modtages gerne på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

STORMØDE MULTICENTER FREDERIKSHAVN
30. august kl. 15.00 i FFK Centret, Frederikshavn, afholdes et spændende stormøde om nyt MULTICENTER FREDERIKSHAVN. Alle sejl sættes og det er arrangørernes håb, at rigtig mange foreningsfolk, politikere, erhvervsfolk og kommunalt ansatte vil prioritere sidste del af eftermiddagen på at lytte til en stjerneparade af oplægsholdere, som vil berige forsamlingen med inspiration og information.

Formand for sundhedsudvalget Christina Lykke Eriksen og formand for kultur og fritidsudvalget Anders Broholm vil med hver sit indlæg byde op til debat om udvalgenes visioner på området.

Læs presseomtalen

FUF Nyhedsbrev vil her de kommende uger sætte fokus på oplægsholderne:

Kultur og Fritidschef i Holbæk Kommune, Brian Worm Ahlquist, fortæller om Holbæk Sportsby. Frederikshavn og Holbæk kommuner var engang næsten lige store, men mens Holbæk i de sidste 2 år har oplevet en vækst på over 2.000 indb. er det modsatte tilfældet i Frederikshavn. Læs indlæg om, hvordan gamle utidssvarende, driftstunge og nedslidte 20x40 haller rives ned til fordel for en storstilede 325 mio kroners visionær satsning på moderne byggeri med sundheds- og fritidsfaciliteter for hele familien.

Centerchef og direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter, har mange års erfaring i samarbejdet mellem kommune og foreningsliv. Multicentret er en millionforretning med topmoderne fleksible fritidsfaciliteter, udearealer, hotel- og kongresbygninger, hytteby og meget mere. En anden tilgang til centersamarbejde er livsværdi, sundhed, integration og inklusion i et voksende forenings- og idrætsmijø, det rummelige arbejdsmarked.

Læs meget mere om arrangementet d. 30/8 og tilmeld hurtigt, lækker aftensmad er inkluderet.

Se programfolder.

STAFET FOR LIVET
Så er det nu, det store 10 års jubilæumsarrangement nærmer sig. Gå ikke glip af en kæmpe oplevelse sammen med Jeres foreningskammerater. Et døgn, hvor man på en meget fin og helt speciel måde kommer rigtig tæt på hinanden og oplever fællesskab og nærhed, som løfter deltagerne til nye dimensioner. ALLE i foreningslivet opfordres til at tilmelde hold, det er spændende at mødes med andre klubber og venskabeligt dyste på antal gåede kilometer, antal sponsorer eller antal deltagere. For børnene er det rigtig sjovt at deltage med en chip på skoen og tælle omgange på smartphonens app. Ja, kort sagt en oplevelse for ALLE. Frederikshavn Blackhawks, Metodistkirkens Spejdere i Strandby, Skagen OK og Motion er allerede tilmeldt sammen med flere andre foreninger og idrætsklubber. Spring ud i det, få eller mange, kort eller lang tid. Gør denne begivenhed til en fast årlig forenings-opstarts-tradition på Knivholt Hovedgård. Tilmeld Kræftens Bekæmpelses STAFET FOR LIVET, d 25-26. august. 

Mød Flemming Toft, EM92’s hutte-li-hut, som årets åbningstaler.

UNGEBYRÅD
FUF har modtaget en opfordring til foreningslivets unge om at indgå i UNGEBYRÅDET og de mange spændende aktiviteter man her har på dagsordenen. Er der i Jeres forening unge, som ønsker indflydelse på fremtiden i Frederikshavn Kommune, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., herefter indstiller FUF styrelsen en foreningsrepræsentant. Læs opfordringen her.

NY STØTTEORDNING PÅ VEJ
Som omtalt tidligere i FUF nyhedsbrev har Kultur og Fritidsudvalget igangsat en større proces omkring en ny støtteordning for folkeoplysende foreninger, ”Frederikshavner-ordningen” (fremover benævnt ”Folkeoplysningsordningen”)

FUF har indsendt høringssvar, hvori der gøres rede for FUF’s holdninger. I alt har over 30 foreninger indsendt høringssvar, se dem alle her.
I løbet af sommeren har formændene fra Folkeoplysningsudvalget, FUF og IdrætsSamvirket været til møder med repræsentanter for KFU og den kommunale forvaltning. Det har været særdeles positive drøftelser, hvor udgangspunktet fra starten lå meget langt fra det, som nu foreligger til yderligere behandling og vedtagelse i KFU. Der er fra politisk side virkelig lyttet til paraplyorganisationerne og de mange høringssvar. Vi er ikke nået hele vejen, som FUF ønskede, men meget, meget tæt på. Vi er endt langt fra det skrækscenarie, som forelå i juni. ”Det er sjældent, at politikere med ansvar får ros, men det oplever Anders Broholm, endda fra den normalt kritiske formand for FUF”, skrev pressen, og næstformand i KFU Bjarne Kvist udtalte: ” Det glæder os, der er enighed om en overgangsordning, så alle får mulighed for at tilpasse sig de nye betingelser”. Steen Jensen, FUF og formand i folkeoplysningsudvalget, bemærker: ”Der er lyttet til høringssvarene, det nye ligger langt fra det oprindelig udspil og tættere på det nuværende. Jeg glædes over, at der også fremover er tilskud til klubbernes programlagte sociale aktiviteter og ser hen til, at høre foreningernes kommentarer på et nyt dialogmøde d. 27. august”, slutter Steen Jensen.

Efter forhandlingerne udsendtes en fælles pressemeddelelse, som kan ses her:

NORDJYSKE

Lokalavisen

KanalFrederikshavn

SæbyAvis

SkagensAvis

KFU har besluttet følgende tidsplan:

20 juni - Høringsfristen udløber.

21 juni - Høringssvar offentliggøres.

Juni, juli, august - Udarbejdelse endelig tilskudsmodel. Formand og næstformand i KFU 
indkalder FUF formand, IS formand og FOU formand til drøftelser. 

15 august - Forslag til ny model behandles i KFU.

27 august kl. 17:00 -19:00 - Dialogmøde med foreningerne om endeligt udkast.

29 august - Byrådet varsler eksisterende tilskudsordning ophævet

13 september - KFU vedtager ny model, hvor evt. rettelser på baggrund af dialogmødet kan implementeres. Modellen sendes til byrådsbehandling.

3 oktober - Byrådet vedtager ny tilskudsmodel.

Ny model træder i kraft 1. januar 2019 med økonomisk virkning fra 2020 for eksisterende foreninger. For nye foreninger har modellen økonomisk virkning fra 1. januar 2019.


BEMÆRK: Dialogmøde med foreningerne d. 27. august kl. 17:00 -19:00

ORDNINGEN I HOVEDTRÆK
Uden at gå for meget i detaljer, kan FUF Nyhedsbrev her løfte sløret for de overordnede punkter i det udarbejdede forslag til kommende folkeoplysningsordning, som behandles af KFU d. 15/8. Bemærk nedenstående er uddrag af FORSLAGET, der behandles på mødet.
 

25års-reglen: Ophæves, til gengæld indregnes en bonus-faktor i lokaletilskudsberegningen efter medlemssammensætning.

Lokaletilskud: Ikke endeligt vedtaget, forslag om 70% for både lokale- og forbrugstilskud.

Medlemstilskud: Udregnes efter aktivitetstimer, som i dag, dog administrativt forenklet. Gives medlemmer op til 25år. Børn og unges timer x2 (under 18år). Sociale aktiviteter, lejre og stævner kan medregnes. Der afsættes kr. 6 mio., hvilket giver min. 1 kr. pr. aktivitetstime.

Uddannelsestilskud: Kurser for ulønnet træner/instr. støttes med 80%, max. kr. 8.000,- pr. prs. pr. år.

Frivillighedstilskud: Gaver/mundering til ulønnede ledere max. kr. 3.000,- pr. prs. pr. år.

5 puljer afsættes årligt og fordeles efter særskilt ansøgning:

Transportpuljen: Består af 2 dele: A)Udvalgte foreninger med ekstraordinært høje transportudgifter støttes. B)Alle foreninger kan søge til enkeltstående ekstraordinær transport (ture/stævner/lejre).

Anlægspuljen: Som i dag til renovering, ny- og ombygning, søges årligt. Akut-skader søges løbende.

Udviklingspuljen: Som i dag for alle foreninger til nye initiativer og tiltag. Kan søges af hele året.

Visionspuljen: Understøtter visioner og nye indsatser på området. KFU & FOU fastlægger kriterier.

Talentpuljen: For fremme af unges talentudvikling, alle foreninger med talentindsatser kan søge.

Penge til fordobling af udbetalt medlemstilskud samt den nye talentpulje, hentes indenfor folkeoplysningsudvalgets ramme ved at fjerne tilskud til lønnede trænere og instruktører samt ved at omlægge og forsimple det kraftigt eskalerende og administrativt tunge transporttilskud. Herved kan klubberne med et større udbetalt rådighedsbeløb selv beslutte, hvordan pengene fremover bedst skal bruges. FUF arbejder fortsat på at KFU vedtager at bibeholde lokaletilskud på 75%, så oplandsklubber og øvrige mindre foreninger fortsat kan tilbyde børn og unge en bred vifte af fritidsaktiviteter. Se det følgende indlæg i FUF Nyhedsbrev

Læs selv hele udkastet til forslag til behandling i KFU på mødet d. 15/8 i udsendte dagsorden.

KFU dagsorden med bilag er på 803 sider, god fornøjelse (husk at fylde papir i printeren og have en ekstra blækpatron klar) kan downloades her

FUF ARBEJDER FOR STØTTE TIL MANGFOLDIGHED
FUF har som omtalt fremsendt høringssvar og overordnet fremhæves 7 vigtige værdier for en kommunal støtteordning. Endvidere mener FUF, det er yderst vigtigt at opretholde 75% lokaletilskud for foreninger, der benytter specielle faciliteter. Det kan være på grund af, man bor i en landsby, eller ens aktiviteter ikke er egnede til udførsel i bestående idrætsanlæg, kommunale bygninger eller et klasselokale. Desværre har mange foreninger i oplandet det svært grundet faldende børnetal, der skal handles nu før det går flere som i Skæve IF omtalt i NORDJYSKE.

FUF lægger afstand fra IdrætsSamvirkets forslag om nye gebyrer på udearealer og yderligere gebyrstigninger på børn og unges lokaler til fritidsaktiviteter for at finansiere voksnes idræt. FUF vil i stedet kæmpe for at bevare bestående 75% som lokaletilskudsprocent. Læs fortsættelsen og hele klummen LIGE MULIGHED FOR ALLE.

STØTTE TIL NYE IDRÆTSAKTIVITETER
1 million om ugen, er hvad DGI og DIF skal fordele til foreninger i Danmark de næste 4 år. FUF opfordrer alle sine medlemsforeninger til at tænke i projekter og søge nye samarbejdspartnere, f.eks. spejdere, teater, rollespillere eller hobbyforeninger og sammen igangsætte nye fælles initiativer. Der kan også søges om grej til begynderhold. Få mere inspiration i DIF foromtale og klik videre til ansøgningsskemaet

Læs også DGI’s omtale af de årlige kr. 45 mio.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP