Nyhedsbrev 09.06.2021

onsdag, 09 juni 2021

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

GENÅBNING
SOMMERCAMP
SPEJDERINFOMØDE

INDVIELSE AF SKATERBANE
FORENINGSFESTIVALEN-2021
ANSØG STØTTE i PULJER OG FONDE
STOR VIP FORENINGSLEDER FESTAFTEN
FUF OG IS UDSKREVET AF FOLKEOPLYSNINGSUDVALG
 

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…
 

GENÅBNING AF AKTIVITETER
Foreningslivet og fritidsaktiviteterne er nu i gang igen, men den seneste ugess store stigninger af smitten i Frederikshavn Kommune viser, hvor hurtigt det kan gå den anden vej, vi må specielt i foreningslivet, fortsat udvise den største forsigtighed, og desværre påvirkes mange af fritidslivets aktiviteter også af hurtige aflysninger, mange afbud og ændringer af arrangementer. Men vi må bevare optimismen og tro på, at efterhånden som flere og flere vaccineres, så vender tingene tilbage til en ny hverdag. DGI har hjælp til foreninger under titlen ”ALT OM CORONA”.
Det er vigtigt, at klubber og foreninger tager sine forholdsregler og undgår smittespredning. Skulle I opleve covid-19 i foreningen, har DUF udarbejdet en god vejledning.


FUF vil i dette FUF NYHEDSBREV igen primært orientere om FORENINGS- OG FRIVILLIGHEDSFESTIVALEN i uge 37, d. 11.-18. september 2021. Festivallen vil omfatte alle kommunens foreninger, store som små, unge som ældre, ligesom bl.a. biblioteker, musikskole, ungdomsskole, folkeskole og uddannelsesinstitutioner, handelsstandsforeninger, borgerforeninger, landsbyråd, klubber, kor og kirkelige organisationer samt diverse unge-grupper og klima-unge-byrådet forsøges inddraget. Også øvrige sociale og velgørende organisationer, genbrugsbutikker, haveforeninger, hobby og interesse foreninger samt diverse NGO’er er velkommen til at deltage og præsentere sine aktiviteter, invitere til ÅBENT HUS eller vise sig frem i bybilledet. Formålet med festivalen er synliggørelse af de mange muligheder for fællesskaber og frivilligt engagement i Frederikshavn Kommune. Følg også festivalen på Facebook: ”Fællesskabet i Fokus 2021” LINK  Kommentarer og indlæg i øvrigt i forbindelse med FUF NYHEDSBREV er som altid velkommen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SPEJDERE OG FDF KREDSE ORIENTERES
Som led i forberedelsen af festivalen har FUF kontaktet og inviteret alle kommunens spejdergrupper og FDF kredse til et orienterings og inspirationsmøde hos MS Strandby-Spejderne på SpejderFarmen, Strandbyvej 91-93 i Strandby nu d. 9. juni. Formålet med mødet bliver synliggørelse, inspiration og samarbejde i forbindelse med foreningsfestivalen. Læs hele invitationen her.


FÅ DIN FORENING MED
Formålet med Fritids- og Foreningsfestivalen er jo netop at synliggøre og anerkende kommunens foreninger - altså Jer læseres indsats. I får rig mulighed for at vise Jeres forening frem, vise hvad I kan, hvad I vil, og hvad I tilbyder. Arrangørerne tilbyder rammerne, og I viser frem. Hvordan, er helt op til Jeres egen fantasi. I kan holde åbent hus, lave parade gennem byen, dele klistermærker ud, samarbejde med andre, ja - kort sagt: Hvad som helst. Lørdag d. 11. september bliver der stor aktivitet sammen med FREDERIK i gågaden i Frederikshavn, ligesom der bliver aktiviteter på Sæby Torv og i Skagen. Østervrå planlægger fælles aktiviteter lørdag d. 18. september i og ved Kultur- og Idrætscentret. Arrangementer som ”PRISFESTEN” og ”Hele Verden i Frederikshavn” samt diverse koncerter indgår også i frivillighedsugen, uge 37. Hele ugen igennem bliver endvidere spændende foredrag og kurser til glæde og inspiration for netop Jeres forening. Følg med i ugens program på hjemmesiden Frivilligfestival.org og Facebook ”Fællesskabet i Fokus 2021” Hele ugen afsluttes med en belønning til alle frivillige i Frederikshavn Kommune i form af en kæmpe festaften med spisning, udlodning af superflotte præmier, musik og underholdning med masser af god stemning i FFK-Centret. Byd derfor allerede nu ind med netop jeres aktiviteter. Efterhånden, som aktiviteter, indslag og foredrag bliver aftalt og fremsendt, vil de fremgå af det fælles ugeprogram, som senere annonceres rundt til borgere i hele Frederikshavn Kommune. Det store program vokser uge for uge, gå derfor ind på hjemmesiden og noter Jeres ide og kontaktoplysninger, så lægges netop Jeres arrangement ind i det voksende program .
Skulle man have interesse i at deltage i planlægningen af festivalen, som koordinator, i sponsor eller program udvalg eller blot hjælpe med at løfte hele arrangementet, så er der altid brug for hjælp og inspiration, kom og giv en hånd med i planlægningen, kontakt FUF på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
STOR FRIVILLIG FESTAFTEN
Som omtalt tidligere arrangeres der en gigantisk VIP festaften for frivillige ledere i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. Festen er afslutningen på hele Frivilligheds- og foreningsfestival 2021, og vi håber, at du som foreningsleder vil benytte invitationen til at anerkende og belønne din forenings frivillige med en fantastisk aften. Der er sammensat et fantastisk festprogram, der tilbyder festlige omgivelser, lækker mad, rimelige bar-priser, god underholdning samt tid til at hygge sig sammen, og det hele koster kun 100 kr. pr person. Læs hele VIP invitationen her.

OBS. Folkeoplysende foreninger kan iht. tilskudsordningen i Frederikshavn Kommune forære billetter til sine ulønnede ledere/trænere som en gave og derefter ansøge om frivillighedstilskud på 80 % af prisen. Se retningslinjer og regler for frivillighedstilskud i Tilskudsguiden på Fritidsportalen.

Corona: Hele arrangementet afholdes iht gældende restriktioner. Som situationen er nu, sættes 400 billetter til salg. Hvis det bliver muligt senere, øges antallet.

Billetter sælges efter først til mølle og sidste tilmelding er 23. august 2021.Lav en samlet tilmelding fra foreningen her .

STØTTE TIL INTEGRATION UNDER FESTIVAL
Som led i en større ansøgning FUF har fremsendt til Frederikshavn Kommune om støtte til forenings- og frivilligfestivalen, har FUF modtaget kr. 30.000,- fra integrationsudvalget, som vi i de kommende uger kan fordele til integrationsarrangementer i forbindelse med festivalen. En helt særlig aftale har FUF fået, og foreninger kan henvende sig med en kort beskrivelse af et eller flere arrangementer for og med nydanskere, her vil der så blive mulighed for at få visse udgifter dækket. Ønskes oversættelse af materiale, vil dette også være muligt igennem FUF. Få en aftale, skriv eller ring til FUF Styrelsen . Senere vil en konkret ansøgningsblanket blive fremstillet. Inviter nydanskere med til netop Jeres foreningsaktiviteter og byd alle velkommen i fritidsfællesskabet. Frivilligt foreningsarbejde er den bedste vej til en vellykket integration.

HJÆLP TIL NYE MEDLEMMER
Kender I et barn med flygtningebaggrund, der kunne have glæde af at få sjove oplevelser i fritiden, møde nye venner og blive klogere på dansk sprog og kultur? Så kan I hjælpe barnet med at få en fritidsaktivitet og søge økonomisk støtte hos Fritidspuljen som forvaltes af Dansk Flygtningehjælp. Her er en rigtig god mulighed for hjælp til at få nye medlemmer i foreningen og samtidig være med til at gøre en stor forskel for børn med en anden etnisk baggrund.


SOMMERCAMP EN SUCCES
Som omtalt tidligere arrangeres i Frederikshavn Kommune sommeraktiviteter i starten af sommerferien. Flere foreninger har allerede meldt ind både i Skagen, Frederikshavn og Sæby, og et rekordstort antal børn har i år allerede meldt sig til en uge med spændende klub- og foreningsaktiviteter. Det hele er flot arrangeret af Lars Lundgren, koordinator for SommerCamp21. Her er virkelig styr på tingene og inspirerende materiale er rundsendt. FUF er begejstrede for konceptet og med nogle få justeringer kan det næste år blive helt perfekt også for kommunens frivillige foreningsliv. Det er en fin platform for at hverve nye medlemmer og mange børn som ikke ellers er i kontakt med foreningslivet, får mulighed for et livslangt engagement, når man træder ind i en forening. Alle deltagere får udleveret diverse muleposer, taske, drikkedunke og ikke mindst en rigtig flot T-shirt med foreningernes logo påtrykt. Tak for at SommerCampen nu igen er trukket hjem til kommunen og det lokale foreningsliv. For en meget lille sum kan det gøres meget større næste år, når erfaringerne indhøstes. FUF vil fortsat følge med og er glade for, at ønsket om lokalt foreningsengagement er blevet hørt. Skulle I sidde tilbage med spørgsmål og tanker om SommerCampen, kan I kontakte Lars Lundgreen, Mobil: 4053 9469, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

VÆKST I NY FORENING I ELLING
En forladt FDF-hytte er hjemsted for den nyklækkede forening Ducklings Esport i Elling. Her er bålplads, shelters og en stor græsplæne, hvor deltagere på børneholdet løber rundt i en rundboldleg, inden de går ind for at spille Minecraft, eller hvad de nu har lyst til. 2 piger/forældre i Elling står bag den store succes i en e-sportsklub med flyvende start. Efter at være henlagt som æg i en længere behandling i folkeoplysningsudvalget, fik ællingen, som nu er en overvoksen svane, med støtte fra FUF og IS igennem FOU sit nye hjemsted i den nedlagte FDF hytte på Grundtvigsvej i Elling. En hytte SEIF har opkøbt og nu udlejet til den succesrige forening som kombinerer udeliv, computerfærdigheder og e-sport. Dette er en historie om vedholdenhed, engagement og en kæmpe tålmodighed, men også en fortælling om at lokalt foreningsengagement og nye ideer pludselig kan skabe eksplosiv foreningsvækst. Har man lederne, ideerne og glæden ved at skabe, så har man også børnene. TILLYKKE. Læs DGI’s omtale af historien på det landsdækkende medie.


CORONA SOMMERPAKKE TIL FORENINGSLIVET
DUF og DGI/DIF har omtalt den netop besluttede sommerpakke til kick-start af foreningslivet, her bliver mulighed for at lade kreativiteten blomstre, og undgå følgerne af undersøgelses-rapporten med skræmmende tal for mistede medlemmer og ledere i det frivillige foreningsliv grundet Corona nedlukningen. FUF NYHEDSBREV omtalte dette i seneste nummer .
Der vil komme yderligere information på landsorganisationernes hjemmesider, men forbered Jer og læs om bevillingen til foreningslivet på kr. 69 mio. Se DUF’s omtale og tilsvarende fra DIF.


SKATERBANE SUCCES
Så kom den længe ventede skaterbane til Frederikshavn. FUF styrelsens politisk udpegede medlem Karsten Thomsen, Formand for Teknisk Udvalg, åbnede anlægget. Det er en stor glæde at se, at byens ungdom hurtigt har taget banen og faciliteterne på Rådhus-Øen til sig.
FUF ønsker byen tillykke med skaterbanen og håber, det må blive begyndelsen på en ny epoke for aktive foreninger som f.eks. FG90 og Ungdomsskolens skatere, der allerede har taget skatersporten på programmet. Desværre har det hidtil kun været muligt for foreningen at træne på Jerup Skole, hvortil den frederikhavnske forening er henvist grundet manglende indendørs faciliteter i Frederikshavn by. Men nu er et udendørs mindre anlæg i midtbyen indviet, og det er trods alt en længe tiltrængt begyndelse på et mangeårigt voksende skatersegment. Herligt at se den megen aktivitet og ungdommens vovemod. Også et moderne MultiCenter med tidens faciliteter vil kunne øge unges deltagelse i fritidsaktiviteter.
FUF deltager gerne i udvikling af projekter for at modvirke det stærkt faldende foreningsengagement blandt kommunens unge. Forenings og fritidsfaciliteter bruges ifølge Lokale- og AnlægsFonden i stigende grad til at skabe liv i den uddøende bymidte.
Der kan hentes inspiration til fornyet fritidsliv i byen for at gøre bycenterområder foreningsvenlige og attraktive for beboere og tilflyttere ved etablering af tidsvarende fritidsfaciliteter.


 

FRISTFORLÆNGELSE FOR HÆDERSPRISER
Frederikshavn Kommune uddeler hvert år en række hædersbevisninger indenfor bl.a. kultur- og fritidslivet. Her har Kultur- og Fritidsudvalget ansvaret for at udpege, hvem der tildeles priserne indenfor - ”Årets bedste lederpræstation” og ”Årets kulturtalent / årets oplevelse”. På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde møde 2. juni besluttede udvalget at forlænge tidsfristen for indstilling af kandidater, oplyser formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Hardam.


FUF SKREVET UD AF FOU
Der var en stor overraskelse, da FUF læste oplægget til en ny folkeoplysningspolitik og sammensætningen af et nyt folkeoplysningsudvalg på, da FUF og IdrætsSamvirket (IS) repræsentanter i det fremlagte ”gældende” materiale allerede var udskrevet som udpegede medlemmer af eksisterende folkeoplysningsudvalg. Sagen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget d. 2. juni som bilag til dagsordenen pkt. 13 (stor fil).

Herefter behandledes punktet på KFU mødet og det forkerte materiale blev godkendt til udsendelse til høring blandt de folkeoplysende foreninger her midt i sommerferieperioden, dog forlænget til 12. august. FUF og Idrætssamvirket undrede sig over at ”gældende” regelsæt var blevet ændret, og paraplyorganisationerne nu ikke længere var en del af foreningslivets repræsentanter i folkeoplysningsudvalget (FOU). Efter lidt drøftelser frem og tilbage imellem FUF og IS, og specielt da referatet fra KFU’s møde forelå, besluttedes at skride til handling.
Derfor fremsendte IdrætsSamvirkets formand det – efter vores opfattelse – stadig gældende, af byrådet vedtagne materiale, sat op overfor det, af byrådet IKKE vedtagne, fremsatte.
Vedtægter forslag-eksisterende og har samtidig anmodet om at sagen og den politiske beslutning genoptages, da både IS og FUF mener beslutningen om det nye regelsæt er taget på et helt forkert grundlag. KFU bør derfor drøfte høringsmaterialet igen på nyt møde, før det udsendes. I øvrigt mener begge paraplyorganisationer, at det demokratiske grundlag og et mangeårigt særdeles godt fungerende folkeoplysningsudvalg med kompetent og repræsentativ medlemsskare er ved at blive undergravet.
Den stolte tradition om brugerinddragelse i beslutningsprocesserne Frederikshavn Kommune har stået for, synes at blive fjernet, til fordel for en central styring af beslutninger på foreningsområdet. FUF og IS vil senere komme nærmere ind på dette.
Men i første omgang er det fra IS indstillet til forvaltning og KFU, at lade sagen gå om, hvilket FUF står 100% bag. Ligeledes håber paraplyorganisationerne, at man genovervejer om en sommerferie er det bedste tidspunkt at udsende høringsmateriale til ledere og bestyrelser i det frivillige foreningsliv.


Følg med i FUF NYHEDSBREV og hold øje med mailboxen !
Det kan blive en varm sommer vi går i møde…….PAS FORTSAT GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN

PÅ GENSYN TIL FORENINGS- OG FRIVILLIGFESTIVAL

 

Følg FUF på FACEBOOK 

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP