Nyhedsbrev 07.05.2018

mandag, 07 maj 2018

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

ÆNDRING I STØTTE
FUF I DIALOG MED KFU
GEBYRORDNING I HØRING
MULTIHUS FREDERIKSHAVN
TEMATILBUD OM PERFEKTIONISME
NYT FRA KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
FUF KÆMPER MED FOR ØRNEDALSBANEN

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden
TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

FUF TIL MØDE MED KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
FUF har sammen med folkeoplysningsudvalget og IdrætsSamvirket i de forgangne uger været til dialog møder om ÆNDRINGER I STØTTEORDNINGEN ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” i daglig tale FREDERIKSHAVNERORDNINGEN, som er den ordning, hvorefter folkeoplysningsudvalget administrerer den daglige støtte af det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, typisk idræt, spejdere, teater, rollespil, hobby og idebetonet foreningsarbejde.

Det er en tilskudsordning, som er af meget stor betydning for foreningslivet. Der har længe været ønsker om, at se på, hvordan man med mere simple fordelingsnøgler kan skrue en ny ordning sammen. Den nuværende Frederikshavner-ordning, som i mange år har været en af landets bedste støtteordninger, blev i principperne udarbejdet i 1988-1989, og har med få mindre justeringer været gældende i snart 30 år fra Folkeoplysningsloven indførtes i 1990.

FUF er gået positivt ind i processen og vil samarbejde med KFU og formand Anders Broholm (V) om, at få en bred og åben dialog om, hvordan nye tilskudsregler kan sammensættes. Folkeoplysningsloven fastsætter nogle rammer for ”skal-tilskud”, f.eks. lokale- og medlemstilskud for børn og unge under 25 år; men ud over det, er der vide rammer for den lokale kommunalbestyrelse for fordelingsnøgler med supplerende ”kan-tilskud”, tilskud mange foreninger i dag værdsætter.

Der er ingen tvivl om, at foreningslivet går et interessant forår i møde, hvor store summer for den enkelte forening fremover kan blive omfordelt efter helt andre støttekriterier. Det er dog alles klare målsætning, både i FUF og i de politiske udvalg, at ingen foreninger må bukke under, men det er muligt, at det fremover i mange foreninger bliver tid til nytænkning.

Mange specifikke tilskud er i spil, og en længe drøftet opblødning af 25-års reglen kunne måske også komme på tale. Én ting står dog fast: Medmindre der tilføres flere penge til folkeoplysningsudvalgets rammebevilling, så betyder det, at hvis nogle skal have mere, vil andre få mindre i kommunalt tilskud.

KFU har haft punktet på dagsordenen i april og vil igen på udvalgsmødet nu 9. maj drøfte processen. FUF appellerer til, at støtteordningen ikke opsiges før et nyt forslag har været til debat og i høring. Der er ingen grund til at skabe unødig bekymring for indeværende regnskabsår. Tilskud til det frivillige foreningsarbejde er af stor betydning for foreningslivet og kræver en omhyggelig sagsbehandling og en grundig konsekvensberegning.

Anders Broholm har holdt ord om, at se på tilskudsreglerne, og FUF har efter de seneste ugers dialog en positiv forventning om en fortsat ordentlig og åben debat, som KFU formanden allerede har lagt op til, før det endelige resultat fremlægges for byrådet.

Efter snart 30 år, så overlever ”den gamle ordning” om strengt nødvendigt nok et år til, men politiske beslutninger kan jo pludselig tage fart..… :-)

Se punkt 3 på KFU’s dagsorden 9/5-2018.

GEBYRORDNING I HØRING
KFU (Kultur og Fritidsudvalget) har netop fået udarbejdet et nyt oplæg til gebyrordning for foreninger i Frederikshavn Kommune, dette er sendt i høring i paraplyer og foreninger. har sammenhæng med den kommende revision af KFU’s haltilskudsordning og en ny politik på 25-års reglen. Bemærk at dette gøres sideløbende med den forestående revision af Frederikshavnerordningen, som KFU har påbegyndt. De endelige økonomiske konsekvenser på området kan derfor være meget svære at gennemskue med det fremlagte materiale. FUF og IdrætsSamvirket må forsøge, at skabe et samlet overblik, hvilket i skrivende stund, ud fra det fremlagte materiale er temmelig vanskeligt. Der er høringsfrist d. 20. maj 2018, FØLGEBREV og det udsendte BILAG kan ses her. 

ARBEJDSGRUPPE FREMLÆGGER MULTIHUS FOR KFU
Repræsentanter fra den nedsatte arbejdsgruppe omkring etableringen af MULTIHUS FREDERIKSHAVN fremlægger d. 9/5-2018 sine foreløbige planer og ideer for Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer. For øjeblikket er 10-15 foreninger interesserede i projektet, og det er nu blevet tid til en politisk orientering for, at komme videre med projekterings- og ansøgnings-fasen. FUF er naturligvis med og vil sikre multifunktionalitet og åbne tilbud for mange brugergrupper, når ide forhåbentlig indenfor en overskuelig tid bliver til virkelighed. Efter arbejdsgruppens fremlæggelse for KFU, indkaldes til orienteringsmøde om det storstilede MULTIHUS projekt.

STØTTE FRA FUF PULJEN TIL TEMA-AFTEN
FUF afsætter hvert år et mindre beløb til støtte for forskellige arrangementer i medlemsforeningerne: FUF-Puljen. På seneste styrelsesmøde bevilligedes støtte til et åbent arrangement om PERFEKTIONISME, en tema-aften rettet imod unge mennesker, hvor det handler om en god livsbalance og perfekthedskulturen. Hvordan er det, at være ung i dagens Danmark når sociale medier påvirker ungdommen. Det vil stifter af www.girltalk.dk - en online rådgivningsside og chatforum for piger - psykolog Anne Bjerre give sit svar på. Herefter vil tidligere professionelle håndboldspiller Rikke Nielsen tale om, hvordan man kan tackle modgang og uindfriede forventninger til sig selv og til livet. Alle interesserede er meget velkommen d. 17. maj kl. 19-21. Se indbydelsen.

FUF STØTTER ØRNEDALSBANEN
Ørnedalsbanens lejemål er opsagt, og der søges nu efter en løsning for fortsat at køre motorløb i Frederikshavn Kommune. Pressen har løbende omtalt problemet NORDJYSKE og klubben har forsøgt, at finde andre egnede lokaliteter. I FUF drøftes sagen igen på kommende styrelsesmøde, og idet der afventes, hvad de forskellige politiske udvalg kommer frem til, vil FUF prøve, at gå i dialog om en fremtidig løsning og arbejde for, at et samlet foreningsliv står bag Frederikshavn Sæby Autosport, FSAS, i ønsket om, at der fortsat kan køres motorløb i Frederikshavn Kommune. Motorsporten har i rigtig mange år været et særdeles stort aktiv for kommunen, og mange dygtige kørere har hentet adskillige pokaler hjem til Nordjylland. Ligeledes har motorsporten et utrolig flot socialt virke, idet mange unge med benzin og fart i blodet er samlet op af foreningens dygtige ledere og er kommet rigtig godt videre i livet. Det er en uheldig situation klubben er bragt i, og FUF appellerer til, at man i fællesskab finder en løsning for bevarelse af ØRNEDALSBANEN.

Se også de store prominente danske stjerners opbakning på TV2NORD.

KORT NYT
Også nye regelsæt for GODT GÅET PRISEN (byrådets hædersbevisning) og vedtægter for brugerforeningens i Arena Nord er på KFU’s dagsorden.

Se i øvrigt billeder fra DEN STORE PRISFEST 12. april 2018.

FUF ønsker STORT TILLYKKE til de mange dygtige og engagerede prismodtagere.

FLOTTE SHELTERE TIL SALG
FUF viderebringer igen en god mulighed for lokale foreninger for at indkøbe et billigt kvalitets-shelter fremstillet på Statsfængslet Kragskovhede. Har I som forening brug for bålhytte, shelter eller andre spændende produkter til fritidsfaciliteterne, så er I meget velkomne til at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vil FUF formidle kontakten til de mange fine produkter, hvoraf f.eks. dette shelter kan erhverves for kr. 12.500,-.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP