Nyhedsbrev 05.10.2020

mandag, 05 oktober 2020

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

SE FUF TILBUD
CORONA REGLER
GODT GÅET PRISEN
UNGEKLIMABYRÅDET
FORENINGERNES DAG
FUF OG IS I ARBEJDSTØJ
SØG ANLÆGSPULJEN 2020
ER FORENINGSLIVET FOR ALLE
TIPS, IDEER, PULJER OG HOTLINE
FORENINGSAKTIVITETER I BYRUM

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

FUF OG IS I ARBEJDSTØJET
FUF og IdrætsSamvirket, IS, repræsentanter i folkeoplysningsudvalget har i den seneste tid været i en arbejdsgruppe med KFU, kultur og fritidsudvalgs medlemmer. Denne arbejdsgruppe blev nedsat, for at undersøge de kraftige reduktioner i lokaletilskud mange foreninger oplevede ved gennemførsel af praksisgenopretning i forbindelse med indkøring af den nye folkeoplysningsordning, støtte til folkeoplysende foreninger. Det er desværre ikke lykkedes at få økonomien og budgetterne til at hænge sammen med de politiske valg der er truffet og de forventninger FUF og IS har haft til den nye støtteordning. Mange ideer og forslag har været i spil forud for dagsordenens punkt 2-5 i KFU mødet d. 1. oktober hvor KFU behandlede sagen og indtil videre udskudt en beslutning til onsdag d. 7/10 eller senere. Der ligger i den forbindelse en meget stor og tidskrævende forvaltningsopgave. Det er komplekst og en svær (læs: nærmest umulig) opgave, at få de økonomiske rammer til at holde, hvis ikke enkelte foreningsgrupper skal rammes meget økonomisk hårdt. FUF og IS ser gerne, at ændringer med bagudrettet konsekvens undgås, ligeledes ser paraplyorganisationerne gerne en mere dybdegående analyse af en mindre gruppe af klubber og foreninger med et meget højt udgiftsniveau, som derfor lægger beslag på en meget stor tilskudsandel. Om det lykkes at nå en for alle parter tilfredsstillende løsning, må tiden vise. Temaet følges op i kommende FUF Nyhedsbrev.

OPRÅB FRA KOMMUNAL LEDELSE
Grundet de MEGET høje og alvorlige smittetal i Frederikshavn Kommune har borgmester Birgit S. Hansen og kommunaldirektør Mikael Jentsch udsendt et opråb til borgere såvel som foreninger, om at udvise største ansvarlighed og forsigtighed under alle forhold, både privat og i foreningslivet. Læs den indtrængende opfordring, og gør Jeres bedste for at passe på Jer selv og hinanden. På den kommunale hjemmeside informeres også om den aktuelle Covid situation.

FORVIRRING OM COVID-REGLER
Desværre har smittetallene igen været voldsomt stigende, specielt her i Frederikshavn Kommune, derfor opfordrer FUF foreningerne til at tage de mest forsigtigste af anbefalede forholdsregler. Reglerne fra myndighedernes side ændres løbende og begrænser man ikke forsamlings størrelsen kan man let komme galt afsted, som det skete for KFUM-Spejdernes Landsmøde 2020, hvor politiet greb ind.
Det er fortsat vigtigt, at man i foreningslivet passer særlig godt på hinanden.
Undgå større forsamlinger, hold Jer gerne under 10 og sørg for almindelig sund fornuft. Husk at blive hjemme, hvis du føler dig syg eller sløj, spritte af, holde afstand, hoste og nyse i ærmet og med god hygiejne afvikle foreningens aktiviteter i mindre grupper. De landsdækkende organisationer har mange gode råd og vejledninger omkring Covid-19 fra DGI, som alle med fordel kan gøre brug af.
Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF har endvidere oprettet en telefon hotline. Er klubben eller foreningen allerede ramt af Corona-smitte, så har DGI lavet en god vejledning med nyttig information om fornødne forholdsregler.


FUF AFLYSER MEDLEMSMØDE
Det tidligere annoncerede FUF MEDLEMSMØDE med orientering om og drøftelse af ny støtteordning, planlagt her i efteråret aflyses, grundet Covid-19, og ligeledes kan det udsatte REPRÆSENTANTSKABSMØDE i januar 2021 igen komme i fare for aflysning, hvis ikke smittetrykket i Danmark generelt og Frederikshavn Kommune i særdeleshed falder. FUF’s styrelse følger situationen. Har Jeres forening emner af almen interesse eller noget, som kan deles i foreningslivet, er I meget velkomne til at skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller lave et notat til FUF Facebook.

FORENINGERNES DAG i FREDERIKSHAVN
Handelsstanden i Frederikshavn FREDERIK, inviterede traditionen tro igen i år foreninger til at deltage i aktiviteter i gågaden lørdag, d. 12. september 2020. Enkelte foreninger deltog og flere meldte fra grundet Corona restriktionerne. Arrangementet blev dog afholdt om end i en lidt anderledes form, og flere foreninger havde disket op med kreative aktiviteter på en særdeles regnfuld efterårs lørdag, hvor vejret desværre satte sit fugtige præg på arrangementet. Se LOKALAVISEN Frederikshavns omtale af begivenhederne med blandt andre Bowlingklubben B C Royals nyligt opstartede børne- og ungdomsafdeling.


VALG TIL UNGEBYRÅD
FUF har 2 pladser til foreningsrepræsentanter i UNGEBYRÅDET. Der er stadig ledig plads, så derfor er det sidste chance for FUF medlemsforeninger, for at fremsende forslag til repræsentanter fra foreningslivet til deltagelse i unge-klima-byrådets aktiviteter det kommende skoleår. Se video fra unge-klimarådet.
Skynd Jer at få drøftet muligheden med de unge ledere i Jeres forening og send så en mail til FUF på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Det er kan nås endnu, og det er vigtigt, at også det frivillige foreningsliv spejdere og/eller idræt er repræsenteret.
Læs invitationen her.


FUF UDLOVER CORONA GAVE
Da foreningslivet nu igennem meget lang tid nu har været ramt af Covid-19 restriktioner og på mange måder har måttet genopdage sig selv og sætte nye og anderledes aktiviteter i gang, så vil FUF gerne belønne kreativiteten og medlemsforeningernes utrættelige forsøg på at fastholde et højt aktivitetsniveau til gavn for børn og unge i Frederikshavn Kommune. FUF’s Facebook redaktør udsætter derfor kr. 500,- af årets FUF-Pulje til de medlemsforeninger, der kan fremstille en lille video med en hilsen eller med aktiviteter som fortæller om hvad I tilbyder. Se mere MEGET mere på FUF Facebook.

FUF DROPPER KONTINGENT I 2020
FUF styrelse besluttede på seneste styrelsesmøde at give en ekstra gave til sine medlemsforeninger, grundet den vanskelige situation, alle er bragt i grundet Coronaen og deraf manglende mulighed for at lave aktiviteter og arrangementer, bliver 2020 kontingentfri for medlemsforeninger under paraplyorganisationen. Styrelsen mener, pengene ligger bedre i foreningernes kasse, da mange igennem året er gået glip af indtægter. Derfor udsendes i 2020 IKKE opkrævning af FUF medlemskontingent.

PRISFEST 2020 GØRES VIRTUEL
Normalt ligger uddelingen af GODT GÅET priserne i foråret, men som så meget andet blev også dette arrangement udsat. Datoen for arrangementet blev derefter fastlagt til 10. september, men nu er smittetrykket i Frederikshavn Kommune igen for højt, og det forlyder derfor, at Prisfesten 2020 bliver virtuel. Kommunen forventes at udsende yderligere information. Hold Jer orienteret via dagspressen og Frederikshavn Kommunes Fritidsportal.
Næste år er det et ønske fra FUF, at Prisfesten og GODT GÅET afvikles i forbindelse med den stort planlagte Frivilligheds- og Foreningsfestival i september 2021. Læs om den aktuelle aflysning af arrangementet på Kanal Frederikshavn.

ASØGNING TIL ANLÆGSPULJEN
Det nu igen tid til at tænke på ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje til energirenovering, ombygning og mindre nybygninger. Det er ingen hemmelighed, at specielt ansøgninger om sammenlægning af foreningsfaciliteter, hvor man er fælles om samme lokaler har høj prioritet, ligesom energirenoveringer og investeringer for at spare årlige driftsomkostninger er i puljens fokus. Husk at indhente og fremsende mindst 2 tilbud på projektet. Ansøgningsfrist d. 1. november. Se kriterier og ansøgningsskema her.

BYRUMMET I FOCUS
Lokale- og Anlægsfonden har sat de mange tomme butikslokaler i midtbyen og det centrale byrum på dagsordenen. Dette er også aktuelt flere steder i Frederikshavn Kommune. Læs mere på den nye temaside om fritidsliv i bymidten, her findes blandt andet 13 meget inspirerende bud på at designe nye mødesteder i bymidten. Se Lokale- og Anlægsfondens hjemmesider med det spændende materiale til inspiration.   


BLAND SELV FRITIDSTILBUD
’Let’s Go!’ er et nyt projekt i Fredericia Kommune, der skal hjælpe til at fastholde børn fra 5. årgang i foreningsidrætten. Blandt andet skal børnene have mulighed for gratis at afprøve forskellige sportsgrene, og Idrættens Analyseinstitut skal undervejs evaluere effekten af forsøget, som ligger tæt op af det ”Fri-Pas” FUF tidligere har introduceret for Frederikshavn Kommune. Læs mere om ideen.


ER FORENINGSLIV KUN FOR DE FÅ
Alle unge fortjener et fællesskab. Men er foreningslivet så åbent og mangfoldigt, som vi tror?
Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, og Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet, skriver i et fælles debatindlæg, at Coronakrisen kan lære os at invitere nye med, for da coronaen i marts tvang os til social distancering, oplevede mange for første gang ikke at have adgang til et fællesskab. Med andre ord oplevede man, hvad det vil sige at være uden for fællesskabet. For de fleste var det heldigvis en parentes, indtil den hverdag, som næsten er som før. Læs debatindlæg i Kristelig Dagblad.
16,8 pct. af eleverne i 3. klasse er ikke en del af det organiserede fritidsliv. De oplever dermed ikke de frirum og sociale fællesskaber, som foreningslivet byder på, viser analyse fra CUR.

FORTÆL OM JER SELV
FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de gode fortællinger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skriv et indlæg til FUF Facebook.

TAK SÅ LANGT, PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP