Nyhedsbrev 02.10.2017

mandag, 02 oktober 2017

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

VALGMØDER
MØDE MED CKF
DEMOKRATIFESTIVAL
RESUME AF KONFERENCEN
SPEJDERINSPIRATIONSMØDE
TILMELD BROEN TIL SKOLEN NU
 

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 2 gange om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…


BROEN TIL SKOLEN
Vi er klar til henvendelser på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 98459267 fra alle typer foreninger, der ønsker kontakt og møde om mulighederne for at fremvise deres aktivitet på kommunens folkeskoler. Ungdomsskolen i Frederikshavn har samarbejdet med flere foreninger og skoler om valgfag og partnerskaber i forlængelse af folkeskolereformen.
Lørdag 12/11 2016 afholdtes foreningskonferencen, hvor et fokus, blandt mange, satte lys på samspillet mellem skole og foreninger. FUF søgte efterfølgende penge i Kulturministeriet, Folkeoplysningsudvalget og bidrager med egne midler til en styrkelse af samarbejde mellem foreninger og skole.
Der er nu kontante midler til at støtte jeres forening i bestræbelserne på at formidle jeres fritidsaktiviteter til kommunens skoler: ”Broen mellem foreninger og skole”

Projektet administreres af Ungdomsskolen efter 3 overordnede mål:

  1. Støtte til foreningsbeskrivelser.
  2. Synliggørelse af beskrivelser. (Teknisk webløsning)
  3. Afvikling af aktiviteter for skolerne.
Foreningers muligheder i reformen er at bidrage med følgende:

  1. Temadage, hvor temaet/undervisningen understøtter forskellige bekendtgørelser, som skolen er forpligtet på og støtter læreren i den undervisning, som de har ansvaret for.
  2. Understøttende undervisning, hvor kortere eller længere forløb understøtter den undervisning eleverne er en del af i dagligdagen.
  3. Valgfag, hvor foreninger helt eller delvis overtager undervisningen i forlængelse af godkendte beskrivelser enten fra Undervisningsministeriet eller lokalt godkendte tilbudsfag, valgfag over flere år.

Arbejdet med de overordnede mål skal understøtte en synlighed af foreningsmangfoldigheden i hele kommunen og projektet stræber mod, at skabe inspiration og tilgængelighed for skoler og foreningers møde til gavn for børn og unge i kommunen. Vi er nu klar til at tage nye foreninger ind. Tilbuddet gælder foreløbig oktober måned, så skynd jer. LÆS OM PROJEKTET HER OG MELD HURTIGT TILBAGE mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dokument broen til skolen
 

FORENINGSMØDE MED CKF
FUF har modtaget denne invitation, som straks viderebringes:
Center for Kultur og Fritid inviterer til foreningsmøde for alle de folkeoplysende foreninger og paraplyorganisationerne i Frederikshavn Kommune. Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00 – ca. 21.00.
I Festsalen på Frederikshavn Gymnasium og HF, Kærvej 1, Frederikshavn. Der vil være kaffe/vand, sandwich, frugt og sødt så tilmeld derfor senest 5/10 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vær med til et inspirerende arrangement med Rene Jørgensen fra DGI og Knud Hjørnholm fra FUF og ØVI. Også Folkeoplysningsudvalgets formand Steen Jensen, FUF vil orientere om arbejdet

Læs flere detaljer i udsendte invitation


ORIENTERINGS- OG VALGMØDER
FUF inviterer til 3 spændende orienterings- og valgmøder i forbindelse med Kommunalvalget 2017, her bliver mulighed for at høre hvilke muligheder din forening har for tilskud fra Kommunen.
FUF og IS arrangerer tre informationsmøder kl. 17.00-19.00 på følgende datoer og lokaliteter:

Tirsdag, d. 24.10.17. i Sæby Fritidscenter

Onsdag, d. 25.10.17. i Skagen Kultur- og Fritidscenter

Torsdag d. 26.10.17. i Maskinhallen, Frederikshavn

Kommunens Center for Kultur og Fritid vil præsentere Frederikshavnerordningen og muligheder for at opnå tilskud, pulje og fondsmidler.
I forlængelse af orienteringsmødet inviteres til valgmøde kl. 19.00-21.00, hvor alle opstillede partier til Kommunalvalget er inviteret og lokale kandidater vil give deres bud på, hvordan de ser fritidslivet tilgodeses de næste fire år.

Husk der er tilmelding senest 20/10. LÆS DEN OFFICIELLE INVITATION

MØDE MELLEM KOMMUNENS SPEJDERKORPS
Spejderarbejdet og FDF kredse i Frederikshavn Kommune har igennem en længere periode været i tilbagegang, flere grupper/troppe/kredse mangler ledere, nogle er nedlagt andre er slået sammen. Hvad gør vi for sat ændre den nedadgående spiral og opleve, at vi også her nordpå kommer med på den bølge af succes og fremgang spejderarbejde og FDF oplever i resten af Danmark.
FUF ønsker at stille skarpt på udfordringen, og vil bede alle ledere indenfor spejdere og FDF’ere til at reservere MANDAG d. 30. oktober til et STORT debat og inspirationsmøde, Har I allerede nu forslag, ideer og kommentarer til programpunkter, bedes I snarest fremsende til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. På mødet skal også drøftes, hvordan det uniformerede børne og ungdomsarbejde bedst repræsenteres i folkeoplysningsudvalget de næste 4 års valgperiode. Mere info følger. PÅ GENSYN OG VELMØDT d. 30/10-2017. HUSK at reservere aftenen…


SAMRÅDS TEMADAG I ODENSE
Skulle nogen – specielt de uniformerede korps/kredse – have interesse i ny inspiration fra Friluftsrådet og information om folkeoplysningsarbejdet, så inviterer Landssamrådet til en spændende temadag i Odense, lørdag d. 4. november. Styrelsen i FUF arbejder på evt. fællestransport, så giv os en tilkendegivelse senest 10/10 på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Officel invitation

STOR SUCCESS VED FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCEN D. 22. SEPT.
OPFØLGNINGSKONFERENCEN som blev afholdt fredag d. 22 september i FFK Centret Frederikshavn blev en stor succes og deltagende foreninger fik meget ud af de mange forskellige indlæg. Kristian Pilgaard, DGI, kommunekonsulent i Thisted Kommune, fortalte engageret om sit virke og inspirerede med mange fine erfaringer og ideer fra sit virke. En konsulentansættelse der er et samarbejde mellem DGI Nordjylland og kommunen. En sådan konsulent i Frederikshavn Kommune er et stort ønske for FUF. En spændende session om foreningsudvikling, om muligheder med skolesamarbejde og erfaringer med foreningssamarbejde og lederhvervning – vigtig viden i enhver forening. Morten R. Larsen, som i 16 år har arbejdet med fundraising lige fra små foreninger, der mangler udstyr og til rigtig store anlægsprojekter gav inspiration og konkrete værktøjer til at skaffe penge til foreningsarbejdet. Søren Østergaard ungdomsforsker, med fokus på, hvordan en forening bliver bedre til at etablere miljøer, som af unge opleves attraktive, tryllebandt forsamlingen i 1½ time med sjove anekdoter, konkrete dagligdags eksempler og analyser og studier om unges fritidsliv. Meget belærende og en stor ”aha-oplevelse” for de mange tilhørere. ”I gamle dage gik man til spejder og fodbold for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere”, indledte Søren og fortalte, hvordan sociale medier har ændret unges fritidsaktiviteter på godt og ondt. Følger vi som foreninger ikke med tiden, stemmer de unge med fødderne og holder sig væk. Efterfølgende fortalte Christian Mikkelsen, Ungdomsskolen om projekt ”Broen til Skolen”, og om hvordan man som forening sammen med Ungdomsskolen kan igangsætte nye initiativer og prøve ideer af. Efterfølgende fortalte Elsebeth Wiwe, levende om de mange tiltag og projekter Center for Kultur og Fritid er involveret i. Tommy Thomsen fra IS og Steen Jensen FOU formand fra FUF redegjorde kort for paraplyernes arbejde Aftenen sluttede med hyggeligt socialt samvær for de, som havde tid og lyst til at hænge ud og netværke. STOR TAK TIL ALLE FOR AT BIDRAGE POSITIVT TIL EN GOD OG UDBYTTERIG KONFERENCE…

LÆS PRESSEOMTALE OG SE ALLE PRÆSENTATIONERNE

Senere vil Frederikshavn Lokalradio offentliggøre lydfilerne fra konferenceoplæggene

FUF OG DEMOKRATI FESTIVAL
Biblioteket i Frederikshavn afholdt i uge 39 støttet af FUF, lokale sponsorer og aftenskolerne i Frederikshavn Kommune en storstilet DEMOKRATIFESTIVAL. DR’s Clement Kjærsgaard ledte de mange debatmøder og drøftelser, hvor unge såvel som folketings- og lokalpolitikere blev udfordret af både publikum og indbudte udfordrere på uddannelsesinstitutioner og Frederikshavn Bibliotek. Se presseomtaler:

Nordjydske

Nordjydske

KanalFrederikshavn

TV2 Nord

FORENINGER ER KERNEHUSET
Til sidst en meget kort omtale af FORENINGERNES DAG I GÅGADEN FREDERIKSHAVN, som blev afholdt d. 16. september. STOR tak til de deltagende foreninger og TAK til FREDERIK for samarbejdet. Læs om arrangementet og talerne.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP