Nyhedsbrev 01.01.2021

fredag, 01 januar 2021

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

NYTÅRSHILSEN
FORENINGSFESTIVAL
ANSØG FRILUFTSRÅDET
UNGE TIL UNGEBYRÅDET
PRAKSISGENOPRETNING DØD
FORENINGSTILSKUD OG GEBYR

 

 

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden

TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.

Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her...
 

FUF ØNSKER GODT NYTÅR
FUF ønsker hermed alle sine læsere et rigtig godt og fremgangsrigt nytår 2021 med tak for samarbejdet i et corona-ramt 2020. Vi håber alle er kommet godt og sikkert igennem julen og ind i det nye år. Der er allerede sagt og skrevet meget om forenings- og fritidslivets forhold under 2020 og desværre synes de høje smittetal og det stærkt øgede antal døde og indlagte, at gøre det endnu mere vigtigt, at overholde restriktionerne. Meget tyder på, at foreningerne igen rammes af udsættelse af sociale aktiviteter og afholdelse af møder. FUF opfordrer til, at der med baggrund i covid-19 udviklingen tages ALLE nødvendige forholdsregler. FUF nytårsønske er, at foreningslivet hellere udviser for stor end for lille forsigtighed i de kommende vintermåneder. Desværre må foreninger nok indstille sig på en fortsat tilbagetrukket tilværelse indtil smittetallene falder, og vaccinen slår igennem og beskytter samfundets mest sårbare og udsatte borgere. Nok er socialt samvær og et aktivt foreningsliv vigtigt, men livsvigtigt er det dog ikke. Det må ikke føre til død og yderligere spredning af smitte. Derfor bør foreninger udvise største forsigtighed, når det gælder smittekæder og samvær. Det er en underlig tid vi lever i, men FUF håber og ønsker, som alle andre, at 2021 vil blive bedre end 2020. RIGTIG GODT NYTÅR.

NÆSTFORMANDENS NYTÅRSHILSEN
FUF NYHEDSBREV viderebringer her NYTÅRSHILSEN, skrevet af FUF næstformand Birgitte Mathiasen:

Så nåede vi den sidste dag i 2020.

Vi håber, I har haft en dejlig jul og ønsker jer hermed alt godt i det nye år.
Sikke en afslutning: den mørkeste og mest grå december i 60 år! Lad os ønske, at det nye år bringer meget mere lys og solskin til os alle. På alle fronter!

Det er efterhånden en kliche, at 2020 har været et mærkeligt år. Men det har det jo. Det har været svært at være menneske og ekstremt besværligt at navigere i alle de mange ændringer i retningslinjer, som vi løbende har fået.

Coronaen har presset foreningslivet til det yderste og de store fællesskaber er sat på prøve. Ledere/trænere/bestyrelser har været meget omstillingsparate og fantasifulde, og nye metoder er udviklet og taget i brug.

Men Corona har ikke været den eneste ”modstander”.
Her i Frederikshavn kommune har foreningerne været presset af den ny tilskudsordning, som trådte i kraft i januar 2019, og derfor først egentlig blev udmøntet i 2020 for regnskabsåret 2019.
Sideløbende med implementeringen af ordningen, skulle der ske en ”praksisgenopretning”. Ordningen har givet enormt stor usikkerhed og frustration, og har ramt nogle foreninger meget hårdt på tilskud. Tilskudsordningen blev suppleret af en guide, som skulle sørge for, at foreningerne kunne agere uden foregående kendskab eller indsigt i de øvrige tilskudsbestemmelser. Desværre har guiden vist sig at være forvirrende og indeholder f.eks. uforståelige eksempler på beregning af tilskud. FUF arbejder sammen med Idrætssamvirket på, at få revideret guiden.


Tilskudsordningen blev, efter ide- og orienteringsmøder med foreningslivet, besluttet på et grundlag uden forudgående modelberegninger, og var allerede ved vedtagelsen i 2018 underbudgetteret. Først i foråret 2020 blev det tydeligt for Kultur- og Fritidsudvalget, hvilke konsekvenser, lokaletilskuddet ville havde for foreningerne. En evaluering blev igangsat, og det resulterede i, at der d. 4. november blev besluttet en ændring i tilskud til lokaleudgifter samt en gebyrstigning på 10 kr. i timen med virkning fra 1. januar 21.

I selve Folkeoplysningsordningen står der ellers, at ordningen kan ophæves eller ændres med 3 måneders varsel. Det skal vi nok ikke hænge os så meget i, men uanset hvad, har hele situationen omkring Tilskudsordningen fyldt rigtigt, rigtigt meget i FUF´s arbejde de sidste par år.

Et andet stort emne, der har fyldt i vores styrelsesarbejde har været nyheden om, at FUF skulle vælge en ny formand. Henrik Carlsen har efter 30 år på posten valgt at lade sig ”pensionere” som formand. blev Repræsentantskabsmødet 2020 blev (også) aflyst, så derfor er formandsvalget udsat til d. 9. marts 2021, hvor vi håber på at kunne afholde repræsentantskabsmøde. Der hersker ingen tvivl om, at dette vil være en milepæl for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, og det kan være svært at se et FUF uden Henrik ved roret.

Men alt har sin tid, og vi vil benytte anledningen til at kigge indad i FUF´s identitet og rolle som paraplyorganisation.
Det overordnede tema i vores nuværende vision er ”synlighed”. Både vores egen, men også synlighed på jer i foreningslivet.


Alle I frivillige, der ihærdigt og uselvisk arbejder for at gøre noget godt for vores børn og unge, fortjener masser af ros og anerkendelse. Det vil vi gerne give jer, og derfor er vi i fuld gang med at udvikle og arrangere Forenings- og Fritidsfestival 2021. I har hørt lidt om det tidligere, og I kommer til at høre meget mere om det de kommende måneder. Konceptet er en hel uge (uge 37, 2021) med et fyrværkeri af aktivitet og fællesskab for ALLE i vores kommune. Vi beder jer om at reservere ugen i kalenderen, og til at deltage aktivt i festivalen med lige præcis jeres specialer. Til gengæld byder vi på relevante foredrag, workshops og meget andet spændende. Men som sagt, hører I snart mere om det.

Udover formandsskifte og Foreningsfestival i 21 vil vi de næste par år øge vores fokus på bl.a. forskellige ungefællesskaber og spejderbevægelsen. Så der er nok at tage fat på.

Har du lyst til at være en del af alt det spændende arbejde, og vækker ord som kommunikation, organisation, udvikling, synlighed, lokalpolitiske sammenhænge og tværfaglige samarbejder din interesse, er du mere end velkommen til at stille op til vores nye bestyrelse. Du kan til enhver tid kontakte os for at få mere at vide om, hvad vi gør og gerne vil. Kommentarer og synspunkter modtages gerne på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og viderebringes i FUF NYHEDSBREV, hvis dette ønskes.

Godt nytår!

FUF UDLOVER CORONA GAVE
Da foreningslivet nu igennem meget lang tid nu har været ramt af Covid-19 restriktioner og på mange måder har måttet genopdage sig selv og sætte nye og anderledes aktiviteter i gang, så vil FUF gerne belønne kreativiteten og medlemsforeningernes utrættelige forsøg på at fastholde et højt aktivitetsniveau til gavn for børn og unge i Frederikshavn Kommune. FUF’s Facebook redaktør udsætter kr. 500,- af FUF-Puljen til medlemsforeninger, der kan fremstille en lille video med en nytårshilsen som fortæller, hvad I tilbyder. Se mere på FUF Facebook.

FUF UDSÆTTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE IGEN
Endnu engang må FUF udsætte sit repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Først udsat til efteråret, så flyttet til januar 2021, og nu har FUF styrelse så endnu engang rykket det frem til marts måned. Det er styrelsens håb at det så vil lykkes både med nyvalg til styrelsen, formandsskifte og afskedsreception. Følg med i FUF NYHEDSBREV, når der igen indkaldes til fællesmøde. Den siddende styrelse fortsætter efter bedste evne sit virke, dog også med stærkt reduceret aktivitetsniveau. Det tidligere annoncerede FUF MEDLEMSMØDE med orientering om, og drøftelse af, ny støtteordning blev ligeledes aflyst grundet Covid-19. Forhåbentlig kan det tages op igen i 2021, når restriktionerne ændres til det bedre. Pas nu godt på Jer selv, Jeres familier, Jeres venner og Jeres foreningsmedlemmer.
PÅ GENSYN…….


FRITIDS- OG FORENINGS FESTIVAL SEPTEMBER 2021
Som omtalt tidligere arbejder FUF ihærdigt med en stor fritids- og foreningsfestival en hel uge i september 2021. Alle håber og ønsker corona-tiden nu med vaccinen lakker imod enden her hen imod sommeren, og blandt andet derfor skal frivilligheden fejres med et brag af et arrangement. FUF har i december afholdt virtuelt møde sammen med Idrætssamvirket, De Frivilliges Hus, Handelsstanden og repræsentanter fra integrationsråd og arbejdsmarkedsudvalg samt fritidskonsulenten fra CKF og Dansk Skoleskak. Også genbrugsbutikker, biblioteker og mange, mange andre forsøges inddraget. Foreninger vil i høj grad blive involveret i dette store arrangement, ligesom et ønske om, at Prisfesten og ”Hele Verden i Frederikshavn” bliver en del af arrangementet, har været fremme. FUF vil orientere yderligere i næste FUF NYHEDSBREV, efter det aftalte planlægningsmøde her i januar. Følg med når der kommer mere spændende info.


VALG TIL UNGEBYRÅD
FUF har 2 pladser til foreningsrepræsentanter i UNGEBYRÅDET. Der er stadig en ledig plads, så derfor er der en mulighed for FUF medlemsforeninger, for at fremsende forslag til repræsentanter fra foreningslivet til deltagelse i unge-klima-byrådets aktiviteter det kommende skoleår. Se video fra unge-klimarådet.
Vend muligheden med de unge ledere i Jeres forening og send en mail til FUF på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Det er vigtigt, at det frivillige foreningsliv spejdere og/eller idræt også er repræsenteret. Læs invitationen her.


FRILUFTSRÅDET UDDELER MIDLER
FUF viderebringer hermed en opfordring til sine medlemsforeninger om at se lidt frem i 2021 og søge midler fra de 11 mio. kroner som Friluftsrådet uddeler efter ansøgningsfristen den 15/2-2021. Pengene uddeles i 3 puljer Den første hedder ”Flere ud i naturen”. Her kan der søges om tilskud til fysiske tiltag og oplysningsmaterialer, der gør det nemt og attraktivt for flere at dyrke friluftsliv i naturen. Den anden pulje har fået navnet ”Fordybelse i naturen”. Her støttes projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper - særligt børn og unge. Den tredje nye pulje hedder ”Sammen i naturen”, og yder tilskud til friluftsaktiviteter, der styrker fællesskaber og trivsel i naturen. Ansøg her LINK https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter . Læs mere i Lokal AVISEN Frederikshavn her.

 

PRAKSISGENOPRETNINGS-UDSPIL DØD
De frivillige folkeoplysende foreninger I Frederikshavn Kommune modtog i starten af december en mail fra Center for Kultur og Fritid med opgørelse over tilskud 2020. Tilskud blev udbetalt i løbet af ugerne 50 og 51. Der kommer ikke til at ske opkrævning af for megen udbetalt a conto, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2020. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. november 2020, en justering af praksis for beregning og udbetaling af lokaletilskud for 2021 og fremadrettet, således at lokaletilskuddet beregnes på baggrund af de indberettede lokaleudgifter med en refusionsprocent på 75 % for driftsudgifter og 65 % for forbrugsudgifter før reduktion efter 25 årsregel jf. Folkeoplysningsloven. FUF er meget tilfreds med at der er lyttet til vores henstilling om at benytte den tidligere praksis om at udbetale den gældende refusionsprocent på 75% og 65% på baggrund af faktiske dokumenterede udgifter, fremfor den praksisgenopretning som der i første omgang var lagt op til, hvor antal af rum og timebenyttelse medførte en kraftig ulige fordelt reduktion i udbetalt tilskud. FUF takker KFU for at have lyttet og tilrettet. Praksisgenopretningen i fremlagt form er dermed i denne omgang død, til FUF’s STORE tilfredshed. Hvad vi i FUF dog er knapt så begejstrede for er, at der ved udbetalingen ikke blev gået mere i dybden med fremsendte ansøgninger, og der dermed er bygget videre på de store forskelle som foreningerne igennem alt for mange år med manglende tilsyn er kommet ud i. Det er derfor FUF’s store håb og ønske om at 2021 vil blive brugt til at analysere sig frem til et RIMELIGHEDS-NIVEAU for udbetaling af tilskud til afholdte udgifter. FUF håber kommende dialog mellem FOU og KFU vil opfordre forvaltningen til at finde retningslinjer for fremtidig udbetaling af tilskud efter ansøgninger holdt indenfor RIMELIGE omkostninger i forhold til aktivitet, lokalestørrelse, benyttelsesgrad, medlemstal og geografi.
FUF stiller sig til rådighed for fremtidig dialog om emnet.


2021 A’CONTO UDBETALING OG GEBYRSTIGNING
I 2021 vil udbetaling af a’conto som vanligt ske i løbet af januar på baggrund af tilskudsopgørelsen for 2020. Som omtalt i tidligere indlæg i dette FUF NYHEDSBREV, forventer FUF, at der snarest arbejdes med RIMELIGHEDS KRITERIER for foreningers omkostninger. FUF er i den grad klar til dialog med politikkere og embedsværk. Det kan med baggrund i 2020 corona-restriktioner blive meget vanskeligt at beregne tilskud. Det vil kræve en stor indsats og mange timers arbejde, at få forhandlet sig frem et retfærdigt tilskudsgrundlag for 2020. Det er derfor MEGET vigtigt allerede nu, at tage fat om nældens rod, og få drøftet og besluttet et fremtidigt rimeligt tilskudsniveau indenfor eksisterende FOU budget. Et budget der igennem 10 år, konstant år for år, er kraftigt reduceret. Som FUF igen og igen har fremført, ses nu konsekvenserne af at 25-års reglen for foreninger i selvejende haller er ophævet. Leje-omkostningerne til hallerne er steget kraftigt og det svirrer med forslag om lofter og reduktion af adgang til faciliteterne. Det bliver derfor nu dyrere for foreninger med overvægt af børn og unge at benytte fritidsfaciliteterne. Heldigvis har byrådet vedtaget at tilføre ekstra midler til FOU området i en overgangsperiode, det hilses med stor tilfredshed, men prisstigninger og tilskudsreduktioner fremover er uundgåelige. Mange oplever allerede store udfordringer, idet der imod FUF’s argumentation politisk er vedtaget at fjerne tilskud for udearealer for mange idrætsforeninger. Samtidig må FUF igen påpege, at foreninger med egne lokaler fortsat ikke har opnået kompensation for 25-års reglen. Som FUF har fremført er det en vanskelig kabale at få til at gå op, blot kan FUF nu nøgternt konstatere, hvad Center for Kultur og Fritid udsendte primo december: ”Gebyrstigning pr. 1. januar 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 4. november 2020, at lade gebyret for lån af lokaler i de kommunale og selvejende institutioner stige pr. 1. januar 2021 med 10 kroner i forhold til det eksisterende takstblad”. Her findes 2021 gebyr for lån af lokaler.

FUF har på opfordring fra KFU fremsendt nedenstående høringssvar til kommende beslutning om samarbejdsaftaler med haller og selvejende institutioner.

FORTÆL OM JER SELV
FUF vil for foreningers synlighed efterlyse de gode fortællinger om stort og småt i foreningslivet. Send en kommentar til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skriv et indlæg til FUF Facebook.TAK FOR 2020

PAS FORTSAT GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN

GODT NYTÅR 2021

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP