Ordinær tilskud
Grundoplysninger
Antal Kontigentsats Resultat
Aktive under 18 år
Aktive fra 18 til 24 år
Aktive handicappede til og med 24 år
Aktive fyldt 25 år
Heraf udgør ledere/bestyrelsesmedlemmer fyldt 25 antal
Alternativt kan indtastes den samlede kontingentindbetaling for tilskudsberettigede medlemmer her
Foreningens samlede kontingent/egenbetaling for tilskudsberettigede medlemmer:
Aktivitetstilskud
Timer Vægt Resultat
Aktivitetstimer for aktive under 18 år. x 2
Aktivitetstimer for aktive fra 18 til 24 år. x 1
Aktivitetstimer for aktive handicappede til og med 24 år. x 8
Foreningens samlede antal aktivitetstimer
beregning på baggrund af kr. i støtte pr. aktivitetstime.
Lokaletilskud
Beløb Vægt Resultat
lejeudgift 75%
forbrugsudgift 75%
vedligeholdelsesudgifter 75%
rengøring 65%
tilsyn 65%
Indtægter 80%
Aktivitetstimer i haller kr. 210,05
Aktivitetstimer i øvrige lokaler kr. 105,00
Bemærk: Anvender foreningen flere lokaler/rum , skal timer brugt i alle lokaler/rum medregnes i ovenstående.
Forholdsvis nedsættelse hvis antallet af medlemmer fyldt 25 år udgør 10% eller mere af den samlede medlemsskare.
Lokaletilskud
Gebyrbetaling
Timer pris pr. time Resultat
Kommunale svømme, idræts- og skøjtehaller kr. 50,-
Svømmesale, sportsaulaer samt borgerhuse kr. 25,-
Gymnastiksale og faglokaler kr. 15,-
Klasseværelser kr. 5,-
Lokaler, der er udlånt til klublokaler
gebyr
Ordinære tilskud i alt:
Supplerende tilskud
Uddannelse af ledere og instruktører
Kursistens navn Samlet kursusudgift Samlet transportudgift Resultat
Tilføj endnu en kursist
ialt
Lønnede trænere og instruktører
Træner/instruktør Samlet lønudgift Samlet transportudgift Resultat
Tilføj endnu en instruktør/træner
ialt på baggrund af af egenbetaling/kontingent.
Gaver i form af munderingsudstyr
Gave pris Resultat
Tilføj endnu en gave
Andre gaver
Gave pris Resultat
Tilføj endnu en gave
Gaver ialt ( max. 80% af egenbetaling/kontingent )
Transporttilskud
Foreningens transport på baggrund af i støtte
Supplerende tilskud i alt:
Tilskud i alt:
Beregninger foretaget i skemaet er vejledende og på ingen måde bindende.
Der tages forbehold for fejl.